Het alchemistische huwelijk 


“Het heilige meevoelen” is de mogelijkheid om het beeldende denken te verdiepen en verbreden,
wat leidt tot het ontdekken van de goddelijke oorsprong van alle bestaan in de vorm.
Zo worden we uit het alleen zijn
– wat een noodzakelijke fase is in de ontwikkeling van zelfbewustzijn –
geleid naar het ontdekken van een hoger zelf dat de poort vormt naar heelheid.’
George Trevelyan

We leven in een gevaarlijke wereld waar angst, hartenpijn en dood dagelijks meelopen aan onze zijde. De tijd versnelt, zweept alles op richting het einde van een grootse kosmische cyclus en wij bevinden ons midden in de draaikolk van dit gebeuren.

Het gevolg van deze versnelling is dat velen depressief zijn, angststoornissen hebben of niet kunnen slapen. We kunnen ons niet ontspannen, worden geplaagd door onzekerheden en het niet aflatende gevoel dat we iets zouden moeten doen…. We bevinden ons in de kolk, de versnelling waarin we sleutels en telefoons kwijtraken, terug moeten om te zoeken of denken dat we vergeten zijn het gas uit te draaien of de deur te sluiten toen we weggingen.

We zijn geconditioneerd om constante bevrediging te zoeken in de drie onderste chakra’s. De ‘onder de gordel’ mentaliteit viert hoogtij. De mens is uit op bevrediging en zoekt naar antwoorden in de buitenwereld in plaats van in de binnenwereld.

Versnellen van de trilling… vertragen in het leven

Willen we in het DNA het ‘junk’ gedeelte aanspreken (waarvan men vaak zegt dat het nergens toe dient) dan zullen we onze trilling moeten verhogen en ons leven moeten vertragen. Vertragen en alert zijn op wat zich dagelijks aan ons voordoet op het levenspad staat recht tegenover wat de heersers van de wereld van ons verlangen. Zij willen ons snel en uit evenwicht houden, angstig, neurotisch en verslaafd aan de zintuigelijke vergiften die ze ons voorschrijven. Dat is belangrijk voor de machten der wereld want het is een tijd van kosmische veranderingen.

 Emotionele ballast wegwerken

Om de veranderingen te kunnen meebeleven is het noodzaak de emotionele ballast uit het verleden onder ogen te zien en een verwerkingsproces in gang te zetten van onze boosheid, verontwaardiging, wroeging en gevoelens van verraad. Waar mogelijk moeten we in het reine komen met diegenen die deze emotionele zaken in ons deden ontstaan. Dat kunnen ouders zijn en /of andere familieleden maar ook kennissen, geliefden en vrienden. Dit is de tijd om schoon schip te maken.

Laten we onszelf niet hard vallen over het verleden, de spijt die we kennen komt voort uit een tijd waarin we deden wat we konden, we wisten niet beter. Daarom is vergeving van jezelf zo belangrijk. Angst en schuldgevoelens horen bij de reptiele hersenen, die de mens programmeren vanuit emotionele wanorde, een parasiterende energie die maakt dat we ons slecht en klein voelen. We blijven slaaf van die negatieve gevoelens en emoties wanneer we geen actie ondernemen om opruiming te houden in de kist vol herinneringen en bindingen.

Wanneer we dagelijks alert zijn in het waarnemen van onze gedachten over alles, worden we ons bewust van de controle die het ego heeft en hoe dat zich ondergeschikt opstelt aan het reptiele brein. Het is aan ons om de teugels in handen te nemen en de bestuurder van de paarden der zinnen te zijn zoals Krishna de 5 witte paarden die de zintuigen verbeelden als menner in de hand heeft.

Alle objecten in onze dagelijkse realiteit zijn onderdeel van een zorgvuldig opgebouwde constructie, een stuk software die gebaseerd is op de Gulden snede en de reeks van Fibonacci. Wij bestaan binnen deze door een onbegrijpelijke macht of intelligentie gecreëerde werkelijkheid. We zijn daarin geprogrammeerd om onszelf te dupliceren. We worden geboren, verwekken kinderen en sterven zoals alle wezens op deze onbegrijpelijke wereld. En dan is het onze arrogantie en blindheid die maakt dat we ons superieur voelen aan de dieren, de planten en de stenen. Maar wij zijn het die de kosmische grap vertegenwoordigen.

Een kosmische grap

Jarenlang hield ik me bezig met het zogenaamde ‘junk’ (= afval) DNA. Negentig procent van ons DNA leek uitgeschakeld en nergens toe dienend. Waarom is het dat wij slechts toegang hebben tot 10 % van ons DNA, onze oorspronkelijke blauwdruk? Waar en wat zijn de overgebleven 90%?

Ergens in ons bewustzijn moeten we dat aan kunnen spreken, nietwaar? Dit is de wereld van dualiteit, toch? Binnen en buiten, energie is energie, het kan niet vernietigd worden maar wel gespleten raken in tegenstellingen. Rek nu die hersenen maar eens uit en stel je het volgende voor:

Het universum, de aarde en de prachtige diversiteit van bestaansvormen die ons leven delen zijn fractale hologrammen die wij zelf maken met ons junk-DNA. Wij zijn alles, wij scheppen mee aan onze wereld maar weten het niet omdat we in de dualiteit gevallen zijn. We kunnen zelf niet meer bevatten wie we werkelijk zijn en wat we kunnen. Het afgescheiden zijn van de realiteit die Een is, is de bron van het heimwee dat we kunnen voelen en de hartenpijn die we kennen.  De pijn van deze planeet en de wezens die erop bestaan is de pijn die ‘Gij zijt dát’ ervaart door zijn afscheiding, de tweeheid.

Het alchemistische huwelijk

Het alchemistische huwelijk is de vereniging der tegenstellingen en de unificatie, het helen van onze blauwdruk. Het is de synthese van onze innerlijke realiteit met de uiterlijke wereld. Het is het heilge begrip van de Eenheid der dingen, de kern die alles doet bestaan in alle mogelijke vormen. Het is de transcendente staat van ‘alles en niets’ tegelijkertijd. Het is het heilige voelen van verbinding, een zijn met de bron, oplossen in de bron. Het goddelijke kind dat geboren wordt uit de vereniging der tegenstellingen, het alchemistische huwelijk, de ‘steen der wijzen’.

  

Zoals Radhakrishnan eens schreef:  ‘De oudste wijsheid op aarde vertelt ons hoe we ons bewust kunnen verbinden met het Ene terwijl we nog in het lichaam verblijven. Dan wordt de mens werkelijk geboren. Wanneer de mens zijn bestemming misloopt is de natuur geduldig, ze zal hem op een dag bereiken en hem oproepen het heilige doel te vervullen’. 

Dat is onze werkelijke bestemming.


 
 

Vrij naar Elva Thompson ETHOMPSON RESONANCE AND REALITY

Bron: http://www.heartstarthebooks.com/the-alchemical-marriage/