Uit de schatkamer van universele wijsheid
Om purnamadam Purnamidam, purnat Purnamudacyate 
Purnasya, purnamadaya Purnamevavasisyate

Vertaling: 

Dit is volmaakt. Dat is volmaakt. 
Volmaakt komt van volmaakt. 
Trek volmaakt af van volmaakt en wat overblijft is volmaakt. 

Isha upanishad
 

*
 

HET beweegt en beweegt toch niet. 
HET is ver weg en toch dichtbij. 
HET is binnenin dit alles en toch ook buiten dit alles.

Uit de Isha Upanishad
 

*
 

Zoals een boom met sterke onbeschadigde wortels, 
al wordt hij afgehakt, weer uitloopt, 
zo ontstaat er telkens weer lijden als diep verlangen niet wordt uitgeroeid.

Dhammapada
 

*
 

De parel

Shibli had Junayd als leraar verkozen. 
Hij zei tot hem: ‘Veel mensen hebben mij gezegd
dat u de grootste expert bent betreffende parels van gewaarwording en goddelijke wijsheid.
Wilt u mij een van die parels geven of verkopen?
Junayd glimlachte: 
‘Als ik je er een verkoop, zal je de prijs ervoor niet kunnen betalen.
Als ik je er een geef, zal je hem niet voldoende waarderen,
want hij komt te gemakkelijk in je bezit.
Doe daarom zoals ik.
Duik eerst in de zee.
Als je maar geduldig wacht, komt de parel naar je toe.’

Junaid


*


Ajita vroeg: 
‘Wat is het dat de wereld verstikt en hem zo slecht zichtbaar maakt? 
Wat is het dat de wereld vervuilt en lijkt te bedreigen?’

Boeddha antwoordde: 
‘Het is de onwetendheid die verstikt
en het is de achteloosheid en begeerte 
die hem onzichtbaar maken. 
De honger van het verlangen vervuilt de wereld, 
en de pijn van lijden veroorzaakt de grootste angst.’

Sutta Nipata


*

 

Als er geen vrijheid was, zouden mensen zich nooit uit de wereld kunnen losmaken. 
Maar aangezien de vrijheid om de wereld te transcenderen bestaat, 
zijn mensen in staat er los van te komen.

Anguttara Nikaya
 

*
 

In de ziel is een kracht die tijd noch vlees beroert; 
zij ontspringt uit de geest en vertoeft in de geest, 
zij is geheel en al geestelijk.

Meester Eckhart
 

*
 

Ik weet niet of het je ooit is opgevallen dat het absoluut stil is,
wanneer je je volle aandacht aan iets geeft.
Deze aandacht heeft geen grenzen,
geen middelpunt of ‘ik’ dat zich ergens van bewust of aandachtig is.
Die aandacht, die stilte, is een toestand van meditatie.

Krishnamurti
 

*
 

Steeds maar weer op zoek zijn naar grootsere,
diepere, transcendentale ervaringen is een vorm van vluchten voor de feitelijke werkelijkheid van ‘wat is’,
dat wil zeggen voor onszelf en onze geconditioneerde geest.
Waarom zou een geest die wakker, intelligent en vrij is,
behoefte hebben aan wat voor ervaringen dan ook?
Licht is licht; het verlangd niet naar nog meer licht.

Krishnamurti
 

*
 

Het Zelf is onbeweeglijk, één, sneller dan de geest. 
De zintuigen kunnen HET niet inhalen, 
omdat HET steeds voor hen uit snelt. 
Zonder te bewegen ontkomt HET aan zijn achtervolgers. 
Gevestigd in DAT onderhoudt de levensadem al het geschapene.

Uit de Isha Upanishad
 


"Laat men niet het verleden herleven, 
Noch zijn hoop vestigen op de toekomst. 
Het verleden is reeds voorbij gegaan, 
En de toekomst: die is er nog niet. 


Maar laat men de huidige toestand 
Steeds weer met inzicht bezien. 
 Laat men die met zekerheid kennen; 
Onverstoord en niet overweldigd.

Vandaag moet men de inspanning maken; 
Wie weet is men morgen reeds dood? 
Men kan daarover geen afspraakje maken 
Met de Dood en zijn machtige troepen.

Wie zijn leven leeft op deze manier, 
En zich dag en nacht voortdurend inspant: 
Over hem heeft de Vredige Wijze gezegd 
Dat hij zeker een voortreffelijke dag had."

Bhaddekaratta Sutta


Observeer je lichaam. Het ademt. 
Je ademt als je slaapt, wanneer je je niet langer  
bewust bent van je eigen identiteit en gedachten. 
Wie is het dan die ademt? 
De verzameling van informatie die jij aanziet voor jezelf  
is niet de hoofdpersoon van dit drama dat we adem noemen.  
In feite ben jij het niet die ademt;  
adem is iets wat je op een natuurlijke manier overkomt. 
Je kunt met opzet je leven beëindigen,  
maar je kunt niet met opzet je leven in gang houden.  
Feitelijk is de uitdrukking ‘Mijn Leven’ een tegenstelling in zichzelf,  
een gevolg van onwetendheid en een foute aanname.  
Jij bezit je leven niet; het leven drukt zich uit via jou. 
Je lichaam is een bloem die bloeien mag  
als een fenomeen dat door het leven gecreëerd is.

Ilich Lee
 

*
 

Liefde, zo heeft  Bagwan eens gezegd, is God.  
In plaats van ‘God is liefde’te zeggen,  
waarbij men open laat of er nog een ander aspect is van datgene,  
waar het woord God naar verwijst,  
is het beter om te zeggen ‘Liefde is God’.  
Uit liefde is dit universum opgebouwd.  
Wij ademen liefde en wandelen er in rond.  
Het probleem is dat we in slaap zijn 
 in een paradijs waaruit we nooit verjaagd zijn.  
Dat pure ‘Zijn’ opnieuw te herwinnen  
en daarmee de staat van diepe verwondering  
omtrent het mysterie van al wat is, dat is zijn oproep.

Jan Foudraine


*

De dertig spaken verenigen zich in de naaf. 
Van de leegte hangt het gebruik van het wiel af. 
Men kneedt leem tot vaten. 
Van de leegte hangt het gebruik van het vat af. 
Men hakt deuren en vensters uit om een huis te maken. 
Van de leegte hangt het gebruik van het huis af. 
Daarom: het zijn heeft zijn voordeel. 
Maar van het niet-zijn komt het nut.

Lao Tse
 

*
 

‘Wiens geliefde ben jij?’ vroeg ik, 
‘Jij, die zo ondraaglijk mooi bent? 
‘Mijn eigen’, antwoordde hij, 
‘want ik ben één en alleen 
-liefde, beminde en geliefde- 
spiegel schoonheid en oog.’ 

Fakhruddin Iraqi (Soefi mysticus, 13de eeuw)
 

*
 

Het is niet alleen zo dat de ziel vol van muziek is:  
wanneer je eenmaal de innerlijke muziek gehoord hebt  
is je geest er vol van, je hart er vol van,  
je lichaam er vol van, alle lagen van je wezen zijn er vol van.  
Ben je er eenmaal mee bekend  
dan hoor je het niet alleen binnen in je  
maar ook aan de buitenkant. 
In de liederen van de vogels hoor je het  
en in de wind die door de bomen waait hoor je het, 
 in de golven die op de rotsen slaan hoor je het,  
in stilte hoor je het. 
Eigenlijk is de geweldigste muziek in de wereld  
 niets dan een echo van de innerlijke muziek.

Osho

 Het lied van de Ziel

Ik ben niet het denken, het ego, de rede, en ook niet gedacht
ik ben niet te horen, te zien of te ruiken, kan niet onder woorden worden gebracht:
Ik ben niet te vinden in licht en in wind, niet in lucht of in aarde- 
bewustzijn, vreugde, verrukking van de Verrukte is al mijn waarde.

Ik draag geen naam, bezit geen leven en adem geen lucht,
geen element vormt mij en geen lichaam is mijn toevlucht: 
Ik spreek niet, heb handen noch voeten, onderga geen groei- 
bewustzijn en vreugde ben ik, verrukking in chaos en bloei.

Ik ken haat noch hartstocht, raak niet door waan uit de koers,
geen spoortje trots in mij, ik word nimmer jaloers: 
Ik reik niet naar geloof en geloof niet in rijkdom- 
bewustzijn ben ik en vreugde, verrukking rondom mij.

Goed en kwaad, pijn en plezier gaan mij niet aan,
noch heilige boeken, offers, gebed, ter bedevaart gaan:
Ik ben niet het voedsel, het eten, niet degene die eet- 
bewustzijn en vreugde verrukking van de Verrukte is al wat ik weet.

Ik vrees niet de dood, ras of afkomst kende ik nooit,
geen ouder noemde me kind, geen geboorteband die mij ooit bond:
Ik ben leeraar noch leerling, heb vriend noch familie- 
bewustzijn en vreugde ven ik, Verrukking is al wat ik zie.

Ik ben niet te kennen, de kennis, de kenner, mijn vorm heeft geen vorm,
ik verblijf in de zinnen, maar ze zijn noch mijn huis noch mijn norm:
Altijd sereen in evenwicht, ben ik vrij noch gebonden- 
bewustzijn ben ik en vreugde, in verrukking wordt ik gevonden.

Sankarāchārya (Ātma Satkam)


*

Dertig spaken in een wagenwiel.
Ga naar de naaf, het middelpunt
Maar kijk, er is niets in het middelpunt, 
dat is precies waar het om draait.
Wie een beker vormt moet een holte maken:
het is de leegte die hem nuttig maakt.
Een huis of vertrek wordt bruikbaar 
door deuren en ramen uit te sparen, de lege ruimtes.
Om te kunnen voldoen wat ze zijn 
maken ze gebruik van hetgene waarvan ze gemaakt zijn, 
maar zonder hun leegte zouden ze niets zijn.

Tao Te Tjing
 

Haast je naar de bron

Achter de sluier van het mysterie ligt de schoonheid,
die eeuwig vrij is van de besmetting van onvolmaaktheid.
Uit de atomen van de wereld, schiep Hij een veelheid aan spiegels.
In ieder vormde Hij het beeld van Zijn gelaat.
Voor het ontwaakte oog is iets moois een weerspiegeling van dat gelaat.
Haast je, nu je de weerspiegeling gezien hebt, naar de Bron ervan.
In dat oorspronkelijke licht verdwijnt de weerspiegeling volledig.
Talm niet ver weg van die oorspronkelijke bron
want wanneer de weerspiegeling vervaagt, zal je in duisternis verloren zijn.
De weerspiegeling is even kortstondig als de glimlach van de roos;
als je iets blijvends zoekt, wend je dan tot de Bron.  
Als je trouw zoekt, kijk dan naar de Bron van trouw.
Waarom pijnig je je ziel met iets,
dat één ogenblik hier is en het volgende ogenblik verdwenen.

Jami

*

O Liefde, o zuivere, diepe liefde, kom hier, kom nu.
Wees alles, werelden lossen op 
in jouw zuivere straling.
Door jou branden breekbare levens 
helderder dan koude sterren, 
maak mij tot jouw dienaar, jouw adem, jouw essentie.

Rumi 

*

Toen de dag kwam; 
de dag waarvoor ik geleefd had en gestorven was.
Op die dag die niet in enige kalender vermeld staat 
werden wolken van liefde overvloedig over mij uitgestort.
In me was mijn ziel doorweekt, 
rondom mij was zelfs de woestijn groen.

Kabir
 

Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet.
Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.

Meester Eckhart

*

In onmetelijke diepte,
in de totale duisternis
van de Grot,
daar brandt een Vlam,
een eenzame Vlam!
Zal ooit iemand het geheim verklappen
dat die Vlam verborgen houdt
in haar hart?
Enkel die mens kan dit geheim ontdekken -
een geheim dat hij nooit kan delen met anderen -
die, wanneer hij die Vlam is binnengegaan
en erdoor verzwolgen is
van dat moment af aan
enkel nog Vlam is!

Upanishads

*

Luister, O druppel, geef jezelf op zonder spijt,
en win in ruil daarvoor de Oceaan.
Luister, O druppel, gun jezelf deze eer,
en wees beveiligd in de armen van de Zee.
Wie zou er ooit zo gelukkig kunnen zijn?
Een Oceaan die een druppel het hof maakt!
In Godsnaam, in Godsnaam, verkoop en koop direct!
Geef een druppel, en verwerf deze Zee vol parels.

Rumi

*

Naam of zelf, wat is nader?
Zelf of goederen, wat is meer?
Verkrijgen of verliezen, wat is erger?
Veel begeren doet veel verspillen.
Veel vergaren doet veel verliezen.
Wie voldaan weet te zijn is vrij van blaam.
Wie zich in kan houden loopt geen gevaar
en kan langdurig blijven bestaan.

Lao Tse

*

Wat de tong spreekt, wordt slechts door het oor verstaan.
De zin van dit alles wordt slechts toevertrouwd
aan wie de zintuigen is voorbij gegaan.

Rumi

*

Zolang je deze wijsheid niet bezit:
sterf om te worden,
ben je slechts een trieste gast op deze donkere aarde

Goethe

*

Luister naar de fluisteringen van het riet,
luister hoe het weeklaagt
over de scheiding…
Losgesneden van mijn bed van riet
roert mijn treurzang
man en vrouw als een wijding...
Zoekend naar begrip,
een luisterend hart voor mijn verlangen,
óók door de pijn van afscheid en verlatenheid gewond.

Rumi

Wie wijs is, dient in dit leven
rond te zwerven als een bij
die de nectar uit bloemen puurt
zonder dat ze daarbij hun schoonheid, geur en kleur aantast.

Dhammapada

*

Welluidende, eerlijke, vruchtbare woorden
van mensen die daar naar handelen,
 zijn zo kleurrijk als prachtige bloemen
die een heerlijke geur verspreiden.

Dhammapada

*

Zoals je van een hoop bloemen
veel kransen kunt vlechten,
zo dient ook een sterveling
veel goede daden te verrichten
opdat er iets groots tot stand kan komen.

Dhammapada

*

Ga niet om met boosdoeners
en geef je ook niet af met walgelijke, verachtelijke lieden.
Sluit je aan bij wie goed en deugdzaam zijn
en zoek omgang met voortreffelijke, grootmoedige mensen.

Dhammapada

*

Er zijn maar weinigen die de andere oever bereiken,
het merendeel rent heen en weer langs deze oever.

Dhammapada

*

Aandachtige mensen spannen zich in,
ze zijn aan geen woonplaats gebonden.
Zoals zwanen het meer verlaten en zich in de lucht verheffen,
laten zij hun huis en vaderland achter zich
en gaan op zoek naar een hoger huis.

Dhammapada

*

Wie door echte kennis
geheel en al bevrijd en in evenwicht wordt gehouden,
is kalm in zijn denken,
weloverwogen in zijn spraak,
rustig en bedaard in zijn optreden.

Dhammapada

*

Zoals gelijkgezinden een geliefd iemand
bij zijn aankomst begroeten en verwelkomen,
wordt wie van deze wereld naar de volgende gaat
door zijn goede daden verwelkomd en opgenomen.

Dhammapada

*

Vind je een verstandige, oordeelkundige vriend,
die een goed , fatsoenlijk leven leidt en wijs is,
verheug je dan en ga zorgvuldig met die vriendschap om
zodat je alle hindernissen en gevaren kunt overwinnen.

DhammapadaMaak deze boot leeg, waarheidszoeker.
Als hij leeg is vaart hij gemakkelijker en sneller.
Ontdoe je van de wellust en bevrijd je van haat,
dan bereik je nirvana.

Dhammapada

 
Ga niet naar de bloementuin o vriend,
ga daar niet heen;
in je lichaam is de bloementuin.
Ga zitten op de duizend bloembladen
van de lotus
en aanschouw vandaar de
oneindige schoonheid

Kabir

Naar welke kant wil je oversteken mijn hart?
Er is geen reiziger voor je uit, er is geen weg.
Wees sterk en keer in tot je eigen lichaam, want daar vindt je voet vaste grond.
Besef dat goed mijn hart, ga niet naar een andere plek.

Kabir

Binnen in dit aarden vat
zijn priëlen en bosjes
en daarbinnen is de schepper.

Kabir

Ik lach als ik hoor dat de vis in het water dorst heeft:
je ziet niet dat de werkelijkheid in je huis is
en je zwerft lusteloos van woud naar woud.
Hier is de waarheid!
Ga waar je wilt;
als je je ziel niet vindt,
blijft de wereld voor jou onwerkelijk.

Kabir

Niet door uit te ademen en niet door in te ademen leeft al het sterfelijke;
maar door iets anders leeft het,
wat ook de grond is van het ademen.

Kātha upanishad

Je stelt je voor dat genade iets is wat zich ergens hoog in de hemel bevindt,
ergens heel ver weg en dat ze op ons neer moet dalen.
In werkelijkheid zit ze in jezelf, in je hart.
Zodra je je geest toestaat terug te keren naar de bron
en hij er één mee wordt, begint genade te stromen,
alsof ze aan een bron in jezelf ontspruit.

Ramana Maharshi

De werkelijkheid heeft geen verschillende niveaus.
Alleen het individu kent verschillende niveaus van ervaring.
Als je iets kunt krijgen wat er eerst niet was,
kun je het ook weer verliezen.
Het absolute daarentegen is eeuwig,
hier en nu.

Ramana Maharshi

We denken dat er iets is wat de werkelijkheid verbergt
en dat we dat moeten vernietigen
voordat we de waarheid kunnen vinden.
Dit is ronduit belachelijk.
Ooit komt er een dag waarop je moet lachen
om alle moeite die je je hebt gegeven.
Wat je je realiseert op de dag dat je in lachen uitbarst,
is ook al hier en nu.

Ramana Maharshi

Jouw taak is het om te ZIJN
en niet om dít of dát te zijn.

Ramana Maharshi

Als je alle heilige geschriften gelezen hebt
en alle kennis is teruggevloeid in het woordeloze
verbranden ze in het vuur van inzicht.

Blad voor blad openbaart
zich de naakte waarheid.

Niets is heilig
omdat alles heilig is.

Marcel Messing

De mensen zouden niet zo veel moeten nadenken over wat ze moeten doen;
ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn.
Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uistralen,
en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken.
Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet rechtvaardig.
Denk niet dat je heiligheid kunt grondvesten op daden;
veeleer groeit heiligheid uit de grond van je hele wezen.
Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de daden heiligen.

Meester Eckhart

De weg van de wijze, tao,
is de weg van het water.
Zonder water geen leven en het stroomt allerwegen.
Water is trouw aan zichzelf en daarom trouw aan Tao.
Wie de weg bewandelt moet,
net als water, aanvaarden waar hij zich bevindt.
Dat is misschien vaak daar waar water gaat,
de laagste plaats.
Zo is het goed.
Het hart moet als een mee kalm en sereen zijn,
berustend op grote diepte.
De wijze heerst met mededogen,
men moet hem op zijn woord vertrouwen.
De wijze moet net als water weten
hoe hij rond rotsblokken stroomt,
zijn weg vindt zonder geweld.
De wijze moet evenals water
wachten tot het moment daar is.
Water vecht immers nooit,
het vloeit eromheen en richt geen schade aan.

Tao Te Tjing

*


Werkelijk voorspoedig en vol van vreugde:
Een goede ochtend en een gelukkig begin,
Een goede tijd en een gelukkig moment,
Zal er zijn wanneer men aalmoezen geeft
Aan diegenen die het heilig leven leiden.

Goede daden gedaan met het lichaam,
Goede daden gedaan via spraak,
Goede mentale daden en intenties;
Zij die zulk goeds hebben gedaan,
Bereiken daardoor een zalig welzijn.
 
Gelukkig zijn zij die dit welzijn bereiken:
Zij zijn gegroeid in de Leer van de Boeddha.
Moge jij, samen met al je familie,
Gezondheid en geluk beleven.

Uit de Pubbaṇha Soetra

*


Leef in deze wereld als een reiziger, een voorbijganger,
met je kleren en schoenen vol stof.
Soms zit je in de schaduw van een boom,
soms wandel je door de woestijn.
Wees altijd een voorbijganger want deze wereld is niet je ware thuis.

Hadith

*


Zij die de Ene bereiken
Op een dag zag Jezus een groep mensen ontroostbaar
langs de kant van de weg op een muur zitten.
Hij vroeghun: ‘Waarom zien jullie er zo verslagen uit?’
Zij antwoorden verdrietig: ‘Dat komt omdat wij bang zijn voor de hel.’
Jezus liep verder en kwam een andere groep tegen
die ook neerslachtig langs de kant van de weg zat.
Hij vroeg hun: ‘Waarom kijken jullie zo ongelukkig?’
Zij zeiden huilend: ‘Omdat wij zo naar het paradijs verlangen.’
Jezus liep verder en kwam bij een derde groep.
Dit waren mensen die duidelijk veel geleden hadden,
maar hun gezichten straalden van vreugde.
Jezus vroeg hun: ‘Wat maakt jullie zo blij?’
Zij antwoorden glimlachend: ‘Het komt door de geest van waarheid.
Wij hebben de werkelijkheid gezien en hebben ons afgekeerd van alles wat minder is.’
Jezus zei: ‘Mensen als deze zijn het die het Ene bereiken.
Op de dag des oordeels zijn zij het die in de aanwezigheid van het Ene zullen zijn.’

Al-Ghazzali

Je bent niet je lichaam.
Je lichaam is niet van jou.
Je bent niet degene die handelt.
Je bent niet degene die geniet.
Je bent zuiver bewustzijn,
de getuige van alle dingen.
Je bent zonder verwachtingen,
Vrij.
Wees gelukkig,
waar je ook bent.

Ashtavakra Gita

*


Wie zich wijs opstelt, is eerlijk, niet arrogant, hij liegt en bedriegt niet,
hij lastert en roddelt niet en is niet haatdragend.
Hij stijgt uit boven het kwaad van hebzucht en gierigheid.
Wie gericht is op sereniteit moet macht verwerven over slaperigheid, doezeligheid en apathie.
Geen plaats voor luiheid, geen toevlucht in trots.
Laat je niet verleiden tot liegen, wees niet gehecht aan de vorm.
Zie door alle vormen van trots heen en ga je weg zonder geweld.
Wind je niet op over het oude, stel je niet tevreden met het nieuwe.
Treur niet om wat verloren is gegaan en laat je niet beheersen door begeerte.

Uit de Nipana sutra

*

Als je verlangt naar bevrijding,
maar nog steeds ‘mijn’ zegt,
en denkt dat je het lichaam bent,
ben je geen wijs mens of oprechte zoeker.
Je bent dan nog steeds een mens die lijdt.

Ashtavakra Gita

*

Alle verschijnselen hebben het bewuste gemoed als oorzaak.
Het gemoed gaat aan alle gezonde, heilzame stemmingen en toestanden vooraf.
Wat we nu zijn is ontsproten aan onze gedachten en gevoelens van gisteren.
Onze huidige gedachten en gevoelens zijn de bouwstenen van het leven van morgen.
Ons leven krijgt vorm door het gemoed.
Als je spreekt of handelt met een zuiver gemoed,
volgen blijdschap en geluk als een schaduw die nooit wijkt.

DhammapadaUw oude tehuis

Je mag vele jaren in een stad gewoond hebben,
maar zodra je in slaap valt,
rijst er een andere stad op in je geest,
vol van zijn eigen goed en kwaad.
Je eigen stad, waar je lang woonde,
verdwijnt volledig uit je herinnering.
Je zegt niet:
’Ik ben hier een vreemdeling, dit is mijn stad niet.’
Je meent dat je hier altijd gewoont hebt,
je denkt dat je hier geboren bent en opgegroeid.
Verbaast het je niet dat je ziel zich haar vroegere tehuis niet herinnert?
Maar hoe zou ze zich dit kunnen herinneren?
Zij is gewikkeld in de slaap van deze wereld,
als een ster bedekt door wolken.
Zij heeft door zoveel steden gereisd
en het stof dat haar visie verduistert
is nog niet weggeveegd.

Rumi

*

De geur van sandelhout, azalea en jasmijn
verspreidt zich nooit tegen de wind in.

De geur van deugdzaamheid
verspreidt zich echter zelfs tegen de wind in
tot de uiteinden der aarde.

Vervaardig, als guirlandes, geweven uit een berg bloemen,
uit je leven zoveel mogelijk goede daden.

Dhammapada 
 


 

Er zit een vogel op deze lichaamsboom,
die danst in de extase van het leven.
Niemand weet waar hij is
en wie zou ooit kunnen weten
wat zijn muziek betekent?
Hij nestelt waar de takken diepe schaduwen vormen,
hij komt in de schemering en vertrekt in de vroege ochtend
en zegt nooit wat zijn plannen zijn.
Niemand kan mij iets vertellen
over deze vogel die zingt in mijn bloed.
Hij heeft geen kleur noch is hij kleurloos,
hij heeft geen vorm of lijn.
Hij vertoeft steeds in de schaduw van de liefde.
Hij leeft binnen het onbereikbare, grenzeloze, eeuwige.
En niemand kan mij zeggen wanneer hij komt en gaat.
Kabir zegt: ‘Medezoeker;
het mysterie van deze vogel
is wonderbaarlijk en diep.
Wees wijs, probeer te vinden
waar deze vogel zijn rustplaats heeft.’

Kabir

*

Deze geest is een lichtbron.
Hij is in wezen helder, maar wordt gekleurd door de gehechtheden die hem aankleven.
Dit is de ongeschoolde mens niet duidelijk
en dus ontwikkelt hij de geest niet.

Deze geest is een lichtbron.
Hij is helder en vrij van gehechtheden.
Dit is de edele volger van de weg volmaakt duidelijk
en dus richt hij zich op het ontwikkelen van de geest.

Uit: Anguttara Nikaya

*

De natuurlijke bevrijding door helder waarnemen, intelligentie identificerend

Weet dat het denken in wezen grondeloze leegte is;
uw denken is ijl zoals lege ruimte-

Leuk of niet, kijk naar uw eigen geest!
Als u niet vasthoudt aan het idee van vernietigende leegte,
weet dat spontane wijsheid altijd helder geweest is,
spontaan in zichzelf, zoals de essentie van de zon-

Leuk of niet, kijk naar uw eigen geest!
Weet dat intelligente wijsheid continu is,
zoals een ononderbroken stroom van een rivier-

Leuk of niet, kijk naar uw eigen geest!
Weet dat het niet zal worden gekend door aan allerlei oorzaken te denken,
haar beweging vluchtig als briesjes in de lucht-

Leuk of niet, kijk in uw eigen spiegel!
Weet dat wat gebeurt uw eigen waarneming is;
zoals iets zich voordoet is natuurlijke waarneming,
zoals een weerkaatsing in een spiegel-

Leuk of niet, kijk naar uw eigen denken!
Weet dat alle tekenen ter plekke bevrijd worden,
uit zichzelf ontstaan, door zichzelf voortgebracht,
zoals de wolken in de lucht-

Leuk of niet, kijk naar uw eigen geest!...

Visioen-leegte natuurlijke bevrijding
is brilliante leegte Lichaam van Waarheid.
Boeddhaschap bereik je niet langs paden-
vajrasattva wordt gezien in het nu ...

Als je intuitief je eigen naakte intelligentie beziet,
blijkt deze natuurlijke bevrijding door naakte visie extreem diep te zijn.
Onderzoek dus deze realiteit van uw eigen intelligentie.

Wezenlijk! Gezegeld!
Ema!

Uit Essential Tibetan Buddhism
door Robert A.F. Thurman
Vertaling Kattinka Hesselink
 


Ieder mens staat en blijft
waarheen hij zichzelf heeft gevoerd.

Ieder mens is erfgenaam van zijn eigen werken.

Zo gaat hij heen en keert weer
en bereidt uit eigen daden zijn lot,
tot de rechter komt en het einde der wereld.

Maar tot op dit uur
is geen enkel menselijk wezen
waarachtig dood.

Mani (Kephalaia)

Dit zijn de zeven poorten van het lichaam:
de openingen van het zien,
de openingen van het horen,
en de opening die de woorden uitzendt.

Vele wachters zijn over de lichaamsorganen gezet
en bewaken zijn poorten.
Bovendien is in het lichaam nog de sluwheid,
de koningin van het ganse legerkamp,
die opent en sluit wanneer zij wil.

Als nu de Geest des Lichts komt
en nadert tot de lichaamspoorten
plegen de wachters der poorten
hem te verhinderen binnen te treden.
Sterk stellen zij zich rond het lichaam op
opdat de vreemdeling niet binnen zal gaan.

Het Geestelijke Licht echter,
in zijn wijsheid en sterkte,
verdeemoedigt de wachters aan de poorten des lichaams.
En van alle deuren neemt het de grendels weg.

En de poorten,
die zich voorheen
slechts hadden geopend voor de begeerten,
zij openen zich nu,
omdat al wat Gode welgevallig is op te nemen.

Mani ( Kephalaia)

*

Wie denk je dat ik ben?
Een dronkaard? Een door liefde verwarde idioot,
slaaf van mijn zinnelijkheid, door mijn lusten tot dwaas geworden?
Begrijp mij goed, ik bevind mij ver boven deze dingen;
ik ben de koning van de liefde in majesteit.
Mijn ziel is door de nacht van lust gezuiverd,
mijn verlangen is los van alle lage hunkeringen,
mijn geest van alle schaamte bevrijd.
Ik heb de drukke bazaar van de zinnen in mijn lichaam vernietigd.
De liefde is de essentie van mijn wezen.
De liefde is vuur en ik ben als hout dat door de vlammen wordt verteerd.
De liefde bewoont mij en is in mijn huis een sieraad;
mijn zelf bond zijn bezittingen samen en verdween.
Je beeldt je in dat je me ziet maar ik besta niet langer;
wat overblijft is de geliefde.

Nizami

 

Reeds heb ik geen bepaalde bedoeling meer en geen reisdoel;
ik weet niet waarheen dit pad voert en ik weet niet wat ik ga bereiken,
ik kom en ga, en weet niet waar ik zal stoppen.
Ik ben er al geweest en ook weer teruggekomen,
zonder me rekenschap te geven waar het allemaal ophoudt.

Ik zwerf hier en daar in een eindeloze ruimte.
Het besef van de grootsheid vervult mijn gemoed,
want het is onmogelijk te weten waar het eindigt.

Datgene wat ons maakt tot wat we zijn is inherent aan alle dingen,
terwijl alle dingen onderling van elkaar gescheiden zijn.
Alles wat begrensd is heeft een naam. 
De grens van het onbegrensde, dat is wat alle begrensde dingen met elkaar verbindt.
Wij noemen iets vol of leeg, wij spreken van groei of vernietiging.
Maar dat wat vol of leeg maakt is zelf noch vol noch leeg.

Dat wat doet groeien of laat vernietigen groeit zelf niet en wordt nooit vernietigd. 
Dat wat het begin en het einde is, heeft zelf noch begin noch einde;
dat wat bijeengebracht en verstrooid is,
is zelf nooit bijeengebracht en zal nooit worden verstrooid.

Zhuang Zi, H22-VI

 


 

Elke religie die zegt zich zorgen te maken
over de ziel van de mens
en zich niets gelegen laat liggen
aan de maatschappelijke en economische omstandigheden
die de ziel kunnen beschadigen,
is een geestelijk dode religie
die er slechts op wacht
ten graven gedragen te worden.

Martin Luther King jr


*

Hetgeen we ikbewustzijn noemen,
is een mogelijkheid tot kennis van het universele bewustzijn:
een instrument, waarop dit universele bewustzijn speelt.
Omdat we door deze mogelijkheid zo gefascineerd zijn,
kunnen we de dingen in hun ware gestalte niet zien.
Daarom vragen we steeds weer:
‘Wie ben ik? Wie ben ik werkelijk?
Wie is het degene die daar ziet, hoort, proeft?’
Deze vraag: ‘Wie ben ik?’ verdringt alle andere gedachten.
En zoals de stok, waarmee men in het vuur port
tot slot zelf verbrandt,
zo treedt ook het ik in deze vraag terug.
Het ware Zelf verschijnt.

Willigis Jäger, mysticus


*

Ik ben noch de geest, noch het verstand,
noch het ik, noch de geestelijke substantie,
ik ben noch zintuig, noch ether, noch aarde, vuur of lucht,
ik ben noch afkeer, noch gehechtheid, noch begeerte,
ik ben zonde noch deugd, noch genot, noch smart…
Ik ben het Absolute Bestaan, de Absolute Kennis, het Absolute Geluk.
Ik ben Hem, Ik ben Hem…

Shankara


*

Want als er als het ware dualiteit is,
dan ziet men een ander,
dan ruikt men een ander,
dan proeft men een ander,
dan spreekt men over een ander,
dan hoort men een ander,
dan denkt men over een ander,
dan raakt men een ander aan,
dan kent men een ander.

Maar als dit alles het ware Zelf geworden is
van de kenner van Brahman,
wat zou men dan moeten zien en door wat?
wat zou men moeten ruiken en door wat?
wat zou men moeten proeven en door wat?

waarover zou men dan moeten spreken en door wat?
wat zou men moeten horen en door wat?
wat zou men moeten aanraken en door wat?
wat zou men moeten weten en door wat?
Door wat zou men Dat moeten kennen
waardoor alles bekend is?

Dit Zelf is Dat wat beschreven is als:
‘Niet dit, niet dat’.
Het is onwaarneembaar, want het is niet te zien
Het neemt niet af of toe, is ongehecht, ongebonden,
lijdt niet en vergaat niet.
Door wat mijn vriend, zou je de Kenner moeten kennen?’

Brhadaranyaka upanishad, 14.5.15


*

God, naar wie het verstand streeft,
gaat het verstand te boven.
Aldus is hij onbegrijpelijk en ontoegankelijk voor het verstand.
Als het verstand dus naar God wil gaan door begrippen,
komt het God niet meer nabij,
maar raakt het verder van hem verwijderd.

Johannes van het Kruis (uit: Levende vlam van liefde)


*

Het tao dat benoemt kan worden,
is niet het ware tao.
De naam die je kunt noemen
is niet de ware naam.
Alles in het heelal komt voort uit niets.
Niets, het nameloze
is de aanvang.
En de hemel, de moeder,
brengt alles tot aanschijn.
Volg het niets van het tao
en je zult zijn als het tao.
Je hebt niets nodig,
maar schouwt het wonder [van het leven]
en de wortel der dingen.
En ook al begrijp je niets van dit niets
toch zie je iets van het tao in alles.
Tao en de moeder zijn hetzelfde.
Men geeft ze alleen maar verschillende namen.
Beide zijn vol geheimenissen, wonderbaarlijk.
Alle mysteries zijn tao, de hemel is hun moeder,
en de moeder is de poort, baarmoeder van al wat is.

Tau te Tsjing, spreuk 1

*

Zelfs het niets is iets,
en het iets niets,
Leegte en volheid
vervullen en ontledigen elkaar.
Zwijg.
De dauwdruppel valt…

Marcel Messing

*

‘…En ik herinner me hoe hij door de avond ging. Hij liep niet.
Hij was zelf een weg boven de weg,
ja, hij was als een wolk boven de aarde
die wil neerdalen om de aarde te verfrissen.
Maar toen ik voor hem stond en tegen hem sprak,
was hij een man en van zijn gezicht ging kracht uit.
En hij zei tegen me: Wat wil je, Mirjam?’
Ik gaf hem geen antwoord,
maar mijn vleugels omhulden mijn geheim en ik werd warm vanbinnen.
En omdat ik zijn licht niet langer kon verdragen,
draaide ik me om en liep weg, maar zonder schaamte.
Ik was enkel verlegen en wilde graag alleen zijn,
met zijn vingers op de snaren van mijn hart.’
Kalhlil Gibran over ‘Maria Magdalena’

*

‘Mahmud Ghaznavi viel zeventien keer India binnen en voerde
een ontzaglijke buit mee terug naar Ghazna in de vorm van goud, zilver en edelstenen.
Zijn leger richtte verwoestingen, bloedbaden en vernietiging aan, waar het ook ging,
en liet talloos velen als weduwen en wezen achter. Toen het uur van zijn dood geslagen was,
gaf hij zijn hofbeambten bevel, alle buit uit India meegebracht,
tentoon te stellen in een hal van zijn paleis.
Toen het gebeurd was en hij op zijn rustbed langzaam door de zaal werd gedragen,
zuchtte hij diep en terwijl de tranen hem over de wangen liepen,
riep hij uit: "Niets van deze rijkdom,
die ik verkreeg ten koste van eindeloos veel wreed¬heid en gruwelen, kan ik meenemen.
Laten na mijn dood mijn lege handen getoond worden aan mijn volk,
dat het er een les uit moge putten.'

Maharaj Charan Singh Ji (verhaal ter lering)

*

‘De waarheid kennen van het eigen Zelf
als zijnde de enige Werkelijkheid,
met haar versmelten en één worden,
dat is de enige ware realisatie.’

‘Alles wat verschijnt
zal ook weer verdwijnen
en is daarom van voorbijgaande aard.

Het Zelf verschijnt en verdwijnt nooit
en is derhalve eeuwig.
Het is de enige werkelijkheid.’

‘Ik ben Die ik Ben’
vat de hele waarheid samen.
De werkwijze wordt samengevat in de woorden:
‘WEES STIL’.

Ramana Maharashi

*

Om purnamadam
Purnamidam, purnat
Purnamudacyate
Purnasya, purnamadaya
Purnamevavasisyate

Dat is het geheel en dit
is ook het geheel.
In dat ontstond dit.
Als dit verdwijnt blijft dat
als het ene, onveranderlijke geheel.

*

De rede spreekt:

‘Waarom heeft God een pijnlijk, lijdend leven geschapen?
Kon het leven niet zonder lijden en kwelling
in betere omstandigheden worden geplaatst,
aangezien Hij aller dingen grond en aanvang is?
Waarom duldt Hij de tegenstand?
Waarom verbreekt Hij niet het boze,
opdat er alleen goed zij in alle dingen?’
Antwoord.
Geen ding kan zichzelf zonder tegenstand leren kennen.
Want, als het niets heeft dat hem weerstaat,
gaat het in het onbestemde verder door
en keert niet weer tot zichzelf in.
Indien het echter niet weer tot zichzelf ingaat
als in hetgeen waaruit het oorspronkelijk is uitgegaan,
dan weet het niets van zijn staat.

Jacob Boehme

*

Geen uiterlijke autoriteit, niet de Schrift,
niet het dogma kan u zalig maken;
u moet alles in uzelf ervaren en beleven.
Wat helpt het ons om te spreken over de goddelijke natuur,
wanneer wij niet zijn levende beeld in ons vinden.

Meester Eckhart

*

When the white eagle of the north is flying overhead
The browns, reds and golds of autumn lie in the gutter, dead,
remember then that summer birds with wings of fire-flaying
came to witness spring’s new hope, born of leaves decaying.
Just as new life will come from death, love will come at leisure.
Love of love, love of life, and giving without measure
gives in return a wondrous yearn of a promise almost seen.
Live hand in hand, and together we’ll stand on the threshold of a…dream!

Greame Edge
The Dream, Moody Blues 1969

*

De Roos

De roos is het symbool voor het verwerven van
Goddelijke wijsheid.
Het enige pad daarheen loopt via liefde en kennis.
De bloeiende roos geeft de hele betekenis van het universum weer.
Het mysterie van de roos begrijpen is
het wezen van het universum doorgronden.
Door zijn eenvoudige volmaaktheid kunnen wij
een grotere volmaaktheid bereiken.
Om de mogelijkheid van de roos te beseffen
moet de mensheid het vermogen ontwikkelen lief te hebben,
tot het alle mensen omvat,
alle wezens,
alles wat afwijkt en ons vreemd is.
We moeten ons vermogen tot kennis en begrip
door de liefdevolle intelligentie van het hart verruimen en
tot bloei brengen.
Girolamo Savonarola
Harmonica Mundi


 

foto: © Rende Zoutewelle


Vreugde is een realiteit waar mensen naar streven.
Wie alle moeilijkheden op de weg ernaartoe kan doorstaan, verdient het om de vruchten te plukken.
Ben dankbaar wanneer de vruchten u worden gegeven, vraag niet hoelang ze zullen blijven.
Vreugde blijft voorgoed wanneer u in Liefde, Wijsheid en Waarheid leeft.
Hoe bereikt de vreugde u?
Zijn er voorwaarden?
Nee, die zijn er vrijwel niet.
Open uw hart zodat de Goddelijke Liefde erdoor kan vloeien.
Niet druppel voor druppel, maar in overvloed.
Plaats een gouden kraan in uw hart zodat liefde stroomt naar alles om u heen.
Sla een bladzijde om in het boek van uw leven,
schrijf met de lichtkracht van uw geest en de warmte van uw hart.
Heb lief zoals de scheppingskracht liefheeft.
Wanneer u die kracht nodig heeft, vraag of bid met grote oprechtheid.
Elk gebed en elk gevoel van dankbaarheid dat uit de grond van uw hart komt wordt aanvaard.
De schepper hoort de kleinste vraag en antwoord altijd.

Peter Deunov (1864 – 1944)


*

‘De eerste vrede, die het belangrijkst is,
is de vrede die neerdaalt in het hart van de mensen
als zij zich hun verbondenheid realiseren,
hun één zijn met het universum en alle kosmische krachten,
en als zij beseffen dat in het middelpunt van dat universum
Wakan-Tanka (het Grote Mysterie) woont en dat dit middelpunt werkelijk overal is;
het is in ons allemaal te vinden.
Dat is de ware vrede en de andere zijn daar slechts een afspiegeling van.
De tweede is de vrede tussen twee mensen
en de derde de vrede die gesloten wordt tussen volkeren.
Maar vóór alles dien je te begrijpen dat er nooit vrede tussen volkeren kan bestaan
voor die ware vrede bekend is die, zoals ik al vaak heb gezegd,
te vinden is in het hart van de mensen.

Black Elk (Oglala Sioux Dakota 1948)

*

“Wie op alle plaatsen thuis is, die is het goddelijke waardig,
en wie in alle tijden één blijft, dien is God tegenwoordig
en hij in wie al het geschapene tot zwijgen is gekomen,
in hem baart God zijn eengeboren zoon.”

Meester Eckhart

*

‘Hierbij moet je bedenken dat de bron, net als die schitterende zon in het centrum van de ziel,
haar glans en haar schoonheid nimmer verliest, want ze is altijd in haar.
Niets kan haar pracht ontnemen.
Maar werp je op een kristal in de zon een geheel zwart doek,
dan is het duidelijk dat, ook al schijnt de zon,
haar stralen geen enkele uitwerking hebben op het kristal.’

Teresia van Avila

*

‘De dwaas die weet dat hij een dwaas is,
is in zoverre al een wijze.
Maar de dwaas die denkt dat hij wijs is,
is terecht een dwaas.’

Dhammapada 63

*

'Ook al gaat een dwaas
zijn leven lang om met een wijze
dan nog proeft hij niet meer van de dhamma
dan de lepel de smaak van de soep

Dhammapada 64

*

‘Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer.
Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat uit louter goedheid,
gerechtigheid en waarheid.
Onderzoek wat welgevallig is aan de Heer
en hebt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis,
maar stel ze eerder aan de kaak.
Want wat door hen in het geheim wordt uitgevoerd,
is zo schandelijk, dat men er maar beter niet over kan spreken.
Maar alles wat door het licht echter aan de kaak wordt gesteld,
zal openbaar worden.
Want alles wat openbaar wordt is licht.
Daarom wordt gezegd:
“Wordt wakker, gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u stralen.”

Brief aan de Efeziers, 5:8-12

*

Zo heeft eenieder als in slaap gehandeld
toen hij nog onwetend was,
en zo is hij tot weten gekomen
als ontwaakte hij.
Gelukzalig hij
die tot zichzelf is gekomen en ontwaakt is.
En gelukzalig hij
die de ogen der blinden geopend heeft.

Evangelie der waarheid, 30:14- 15

*

‘Net zo is het met hen gesteld
die de onwetendheid
hebben afgeworpen als de slaap,
die ze niet voor werkelijk houden,
(want) evenmin beschouwen ze
de gebeurtenissen daarin als werkelijkheden.
Integendeel, ze laten die als een droom(wereld)
achter in de nacht.
Ze achten de kennis van de Vader
als het morgenlicht.
Zo heeft ieder toen hij onwetend was,
gehandeld alsof hij sliep,
en zo is hij <tot kennis gekomen>,
alsof hij ontwaakte.
Gelukkig de mens die zal terugkeren
en (tot zichzelf) ontwaken zal.
En gezegend is hij
die de ogen van blinden heeft geopend. '

Evangelie der Waarheid

*

Als de mens geen correcte relatie onderhoudt
met de aarde, kan de Christus niet in zijn daden
noch in zijn fysiek lichaam geboren worden.
Men denkt er nooit aan dat de aarde een intelligent wezen is.
Men bestudeert haar alleen vanuit geografisch standpunt:
zoveel inwoners, zoveel zeeën, oceanen, meren, bergen en rivieren…
De aarde is het minst bekende en het meest versmade, verachte schepsel
en dat is de oorzaak van grote ongelukken.

Omraam Mikhaël Aïvanhov
(1900-1986)
*

‘Zelfs de mens die goed doet ervaart het kwade,
zolang het goede nog niet is gerijpt.
Zodra echter het goede is gerijpt,
ervaart degene die goed doet het goede.

Dhamapada

*

‘Zelfs de boosdoener ervaart het goede
zolang het kwade nog niet is gerijpt.
Zodra het kwade echter is gerijpt
ervaart de boosdoener het kwade.

Dhammapada

*

‘Al je uren zijn vleugels die door de ruimte wieken van zelf naar zelf.
Wie zijn zedelijkheidsbesef slechts draagt
als zijn beste gewaad, kon beter naakt zijn.
De wind en de zon maken geen gaten in zijn huid.
Wie zijn gedrag afbakent door een zedenleer
zet zijn zangvogel gevangen in een kooi.
Het vrije lied dringt namelijk niet
tussen tralies en spijlen door.
Hij voor wie aanbidden een venster is
dat je kunt openen, maar ook sluiten,
heeft het huis van zijn ziel,
waarvan de vensters reiken van dageraad tot dageraad,
nog niet betreden.’

Kahlil Gibran (De Profeet)

*

'Ik ging herwaarts en derwaarts,
zoekend naar een slecht mens;
Maar niemand scheen enig teken van slechtheid te tonen;
Toen doorzocht ik mijn eigen gedachten,
En ziet! Ik was de slechtste van alle schepselen Gods.
O Kabir, ik ben de laagste van allen;
Alle mensen zijn goed, behalve ik.
Wie de wereld aldus bekijkt,
die mens alleen zal ik vriend kunnen noemen.'

Kabir Sahib

*

Vrijheid kan niet worden gegeven,
vrijheid is iets dat ontstaat als je er niet naar zoekt,
vrijheid kan alleen ontstaan als je wéét dat je een gevangene bent,
als je al je conditioneringen kent,
weet dat je vastgehouden wordt door de samenleving,
de cultuur, de traditie,
vast zit in alles wat je verteld is.

Vrijheid is een geestelijke staat van zijn, geen verwarring,
en men moet de volledige vrijheid verwerven,
helemaal, zowel uiterlijk als innerlijk;
zonder vrijheid is er geen duidelijkheid,
zonder vrijheid kun je niet liefhebben;
zonder vrijheid kun je de waarheid niet kennen,
zonder vrijheid kun je niet boven de beperking van de geest uitstijgen.
Je moet ernaar verlangen met heel je wezen.
Wanneer je er met heel je wezen om vraagt,
zul je voor jezelf ontdekken wat deze geestelijke staat inhoud,
en dat is niet het volgen van een patroon of een ontwerp;
geen enkele gewoonte kan je daar brengen.

Krishnamurti

*

De ontwapenende kracht
van liefde en geweldloosheid

Geweld en agressie komen voort uit onwetendheid.
Onwetendheid over wie en wat de mens werkelijk is:
puur licht en liefde.
Wie dat beseft, beschikt over een ongekende kracht,
over een uiterst krachtig wapen
dat alle andere wapens overbodig maakt.
Licht en liefde ontwapenen uiteindelijk iedereen,
al beseffen zij die zwaar bewapend zijn dit nog niet.
Licht en liefde zijn geen zwakke wapens,
maar juist de krachtigste die het leven kent.
*
Geweldloosheid is de grootste kracht
die de mensheid ter beschikking staat.
Het is machtiger dan het machtigste vernietigingswapen
dat het menselijk vernuft heeft uitgevonden.
Vernietiging behoort niet tot het wezen van de mens.
De mens leeft vrij door zijn bereidheid om te sterven,
zo nodig door de hand van zijn broeder,
maar nooit door te doden.
Iedere moord die men begaat,
iedere kwetsuur die men een ander toebrengt,
om wat voor reden dan ook,
is een misdaad tegen de mensheid.

Mahatma Gandhi


*

Ik spreek niet met een gevoel van woede of haat
tegenover degenen die voor het onmetelijk lijden
van ons volk verantwoordelijk zijn
en voor de verwoesting van ons land, ons thuis en onze cultuur.
Ook zij zijn menselijke wezens
die vechten voor geluk en ons mededogen verdienen.
Ik spreek om u te informeren over de treurige situatie
waarin mijn land zich vandaag bevindt
en over de wensen van mijn volk,
want in onze strijd voor vrijheid is de waarheid ons enige wapen.
Het besef dat wij in essentie allen dezelfde menselijke wezens zijn,
die naar geluk streven, en lijden trachten te vermijden,
helpt ten zeerste een gevoel van broeder- en zusterschap te ontwikkelen.

De Dalai Lama

*

Vrede breng ik jullie, mijn kinderen,
de zevenvoudige vrede van de aardse Moeder
en de hemelse Vader.
Je lichaam breng ik vrede,
geleid door de engel van Macht;
Je hart breng ik vrede,
geleid door de engel van Liefde;
Je geest breng ik vrede,
geleid door de engel van Wijsheid.
Door de engelen van Macht, Liefde en Wijsheid
zullen jullie de zeven paden bewandelen
van de oneindige Tuin,
en je lichaam, je hart en je geest
zullen eensgezind deelnemen
aan de heilige vlucht naar de
hemelse zee van vrede.

Esseense evangelie van vrede

*

Zei de rabbi:
Werk aan de vrede,
eerst in uw eigen huis,
daarna op straat en dan in de stad.
Zie geen kwaad in de ander en goed in uzelf,
maar zie goed in de ander en kwaad in uzelf.
Meet uw gedrag niet met nauwgezetheid:
dat is een teken van trots.
Bekritiseer niet het gedrag van een ander,
maar alleen uw eigen gedrag.

De rabbi van Bersjid

*

Wij hebben te veel wetenschappers,
te weinig mensen van God.
Wij hebben de geheimen van het atoom ontraadseld
en de Bergrede verworpen.
Onze wereld is er een van nucleaire reuzen en ethische dwergen.
Wij weten meer van oorlog dan van vrede,
beter hoe te doden, dan hoe te leven.

Generaal Omar N. Bradley
(voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven van het Amerikaanse leger)
in een rede te Boston op 10 november 1948

*

Veel dingen in hun zogenaamde beschaving zijn dwaas.
Als een gek loopt de blanke achter het geld aan,
totdat hij zo veel heeft dat hij nooit lang genoeg kan leven
om het uit te geven.
Hij plundert de wouden en de bodem,
hij verkwist de natuurlijke brandstoffen
alsof er na hem geen andere generatie meer komt
die deze dingen net zo hard nodig heeft.
Hij praat voortdurend over een betere wereld
en maakt tegelijkertijd steeds grotere bommen
om de wereld die hij nu heeft te vernietigen.

Tatanga Mani
(Indianenopperhoofd)

*

De duisternis die we vandaag de dag in onze wereld zien
is toe te schrijven aan het uiteenvallen van dingen
die in harmonie met Gods wetten zijn.
Het grondconflict is er niet een tussen volkeren,
maar tussen twee tegengestelde overtuigingen.
De eerste is dat kwaad overwonnen kan worden door meer kwaad
en dat het doel de middelen heiligt.
Deze overtuiging is erg dominerend in onze huidige wereld.
Het is de weg van de oorlog.
Het is het officiële standpunt van elke grote mogendheid.
Daarnaast is er de weg die tweeduizend jaar geleden werd onderricht:
om kwaad met goed te overwinnen,
en dat is mijn weg, de weg die Jezus ons leerde.
Verlies nooit je vertrouwen:
uiteindelijk zal Gods weg zegevieren.

Peace Pilgrim

*

Ieder geweer dat wordt gemaakt,
ieder oorlogsschip dat te water wordt gelaten,
elke afgevuurde raket,
betekent uiteindelijk diefstal van diegenen die hongerig zijn
maar niet worden gevoed,
die kou lijden maar niet worden gekleed.

Generaal Dwight Eisenhouwer
(oud-president van de VS en tijdens de Tweede Wereldoorlog opperbevelhebber
van de geallieerde strijdkrachten en later van de NAVO-strijdkrachten)

*

Agressie betekent elkander de dood te bieden,
als noodzaak om voor zichzelf het leven op te eisen.
Want als wij agressie plegen,
draaien wij een handvat om
dat maakt dat het monster zich in beweging zet,
onherroepelijk chaos en vernietiging veroorzakend.
Dan zal het ons dit als een feit voor de voeten werpen.
Staande tegenover dit fatale feit is de enige manier
die wij hebben om de wereld te redden,
het leven veilig te maken voor de mens.
En tenslotte zullen de wapens voor oorlog en dood uit zichzelf verroesten.
In de loop van deze jaren, waarin wij leven,
gaan we óf naar onze ondergang,
óf wij komen tot vrede.
Wij komen dan nog niet in een paradijs,
maar tenminste tot vrede.

Koningin Juliana
in een toespraak voor de Veiligheidsraad te New York op 8 april 1951

*

‘Bemint elkander.’
Dit gebod van zachtmoedigheid,
tweeduizend jaar geleden nederig uitgesproken
als een verzachtende balsem op het menselijk lijden,
openbaart zich aan onze moderne geest als het machtigste,
en in feite het enig denkbare beginsel
van een toekomstig evenwicht van de aarde.
Zullen wij eindelijk aannemen dat het geen zwakheid is
en geen zoete manie,
maar dat het een formele conditie meedeelt
aan de meest organische en meest technische vooruitgangen van het leven?
Zo ja, dan zou de ware victorie ons wachten en de enig ware vrede.
Het geweld zou zich in zichzelf ontwapenen,
omdat wij eindelijk de hand gelegd zouden hebben
op iets sterkers dat het kan vervangen.
En dan zou de mens, volwassen geworden,
zijn weg gevonden hebben.

Teilhard de Chardin
(paleontoloog, filosoof en theoloog)
geschreven op Kerstmis 1939 vanuit Peking

*

De mensheid moet een eind maken aan oorlog,
of de oorlog zal een eind maken aan de mensheid…
Oorlog zal blijven bestaan tot op die verre dag
dat de gewetensbezwaarde dienstweigeraar
eenzelfde reputatie en prestige geniet
als de krijgsman vandaag.

John F. Kennedy
(president van de VS van 1961-1963)


*

Vrede is alleen daar van lange duur
waar mensenrechten gerespecteerd worden,
waar de mensen te eten hebben,
en waar individuen en naties vrij zijn.
Werkelijke vrede met zichzelf
en met de wereld om ons heen
kan alleen gevonden worden
door de ontwikkeling van geestelijke vrede.

De Dalai Lama

*

Iedere oorlog, hoe kort ook, met alles wat hij veroorzaakt,
de vernietiging van oogsten, de plundering,
toegestane uitspattingen en moorden,
de schijnheilige excuses voor zijn noodzaak en rechtvaardigheid,
de verheerlijking van militaire handelingen,
het patriottisme en de eerbied voor de vlag,
de geveinsde bezorgdheid voor gewonden, enzovoorts
bederft de mensheid in een half jaar tijd meer
dan miljoenen berovingen, brandstichtingen en moorden
die in honderden jaren door individuen
in een staat van opwinding worden gepleegd.

Leo Tolstoj

*

Ik zou tegen de militairen willen zeggen:
ja, we moeten verdedigd worden, ja, we hebben jullie nodig.
De luchtmacht kan de lucht zuiveren,
elitetroepen kunnen voor de geplunderde bossen zorgen,
de marine kan de oceanen schoonmaken,
de kustwacht kan zorgen voor de rivieren
en de landmacht kan ingezet worden
voor de aanleg van doelmatige afwateringssystemen
om rampzalige overstromingen te voorkomen,
en andere soortgelijke weldaden voor de mensheid.

Peace Pelgrim

*

Waardevol mensenleven

Denk iedere morgen als je opstaat:
Vandaag was ik zo fortuinlijk om wakker te worden.
Ik leef, ik heb een waardevol mensenleven.
Laat ik het niet verspillen.
Laat ik er goed gebruik van maken.
Laat ik al mijn energie steken in het ontwikkelen van mijzelf,
Om mijn hart uit te doen gaan naar anderen,
En de verlichting te bereiken voor het welzijn van alle wezens.
Ik zal vriendelijke gedachten uitzenden naar anderen.
Ik zal niet boos worden.
Ik zal niet negatief over anderen denken
Ik zal anderen helpen,
Zoveel ik kan.

Z.H. de Dalai Lama
Tibetaans leider in ballingschap

*

In het verleden draaide het leven om bomen.
We tooiden ons met hun bloemen, we aten hun fruit,
we kleedden ons met hun bladeren en vezels,
we zochten onderkomen onder hun takken.
We klommen erin om ons te beschermen tegen roofdieren.
We warmden ons aan hun brandhout, sneden stokken
uit hun stam om onze oude botten te ondersteunen
en onze aanvallers weg te slaan.
Het was dik aan tussen de bomen en ons.
Wat is het vandaag gemakkelijk om te vergeten
hoe innig we met de natuur omgingen,
nu we ons in ultramoderne kantoren bewegen tussen
de meest geavanceerde machines en computers die
in een oogwenk de hoogste prestaties leveren.

Tenzin Gyatso, Veertiende Dalai Lama

*

Het geld van de hebzuchtige, dat onbehagen,
beslommeringen, verblinding en slapeloosheid veroorzaakt,
is geen geld, maar slechts een ziekte van het hart.
Niet wordt de hebzucht door geld gestild,
zo min als de dorst door zout water.

Ksemendra

*

Uit de onwerkelijkheid voer ons in de werkelijkheid.
Uit het duister voer ons in het licht.
Uit de dood voer ons in de onsterfelijkheid.

Upanishads

*

Ik heb drie schatten die ik koester en behoed,
De ene is de liefde, de tweede is bescheidenheid,
en de derde is deemoed.
Slechts de liefhebbende is moedig
slechts de tevredene is grootmoedig,
en slechts de deemoedige
is tot heersen in staat.

Lao Tse

*

Laat toorn en stormachtige opwinding varen.
Alle onstuimigheid heeft geen duur;
Geen uur duurt een hagelstorm,
Geen dag de beweging van de wervelwind!
Al snel verstilt de vuurklank van de bliksem –
en dit zijn de grote machten van de hemel.
Stil schijnt het kleinere geslacht,
En de dingen ordenen zich vanzelf.

Lao Tse

*

We kunnen hier en nu beginnen
de zin van ons leven te vinden.
We kunnen van elk moment een gelegenheid maken
om te veranderen en ons vol overgave en concentratie
op de dood en op de eeuwigheid voor te bereiden.

Sogyal Rinpoche

*

De Meester
Maak eerst het juiste gedrag
tot uw tweede natuur
Dan pas heeft u het recht
anderen te vertellen hoe ze moeten leven.
Voordat u een ander kunt vormen,
dient u eerst uzelf te vormen.
Dit is moeilijker dan anderen de weg te wijzen.

Boeddha

*

De ware Meester spreekt niet alleen de waarheid maar leeft er ook naar
Niet door zich van zichzelf bewust te worden,
wordt de mens zich van God bewust,
maar door zich van God bewust te worden,
wordt de mens zich van zichzelf bewust.

Hazrat Inayat Khan

*

Ik zie nu in dat alles voortkomt uit bewustzijn.
Ik begrijp beter dat je je eigen realiteit creëert
op basis van het bewustzijn dat je hebt
en de intentie waaruit je leeft.
Ik begrijp dat bewustzijn de basis is van leven,
en dat het in het leven vooral gaat om compassie,
empathie en liefde

Dr. Pim van Lommel

*

Beoefen de onverstoorbaarheid,
houd je bezig met niets doen,
vind genot in onthouding,
en je ziet het grote in het kleine,
het vele in het weinige.

Lao Tse

*

Als zout water is de greep van de wereld;
hoeveel men ook drinkt,
nooit wordt de dorst gelest.
Koedatkoe Bilik
Wie anderen erkent, is geleerd.
Wie zich zelf erkend, is wijs.
Wie anderen overwint, is sterk.
Wie tevreden is, is rijk.
Wie zijn centrum niet verliest,
is duurzaam.

Lao Tse

*

En altijd weer zaait men uit het zaad
En altijd weer gieten wolken goden
En altijd weer ploegt men de akker
En altijd weer komen andere eigenaars
En altijd weer zullen bedelaars bedelen
En altijd weer zullen gevers geven
En altijd weer nieuwe gaven geven
En altijd weer nieuwe hemelen vinden
Lied van de monniken van

Gantama Boeddha

*

Wie God ten doel stelt mag in de wereld leven,
maar de wereld niet in hem.

Ramakrishna

*

Als je een vriend vindt die het juiste inzicht heeft,
een wijze metgezel met een edele inborst,
dan mag je blij zijn.
Ga zorgvuldig met hem om
en je kunt elk gevaar trotseren.

Dhammapada 328

*

Als je geen vriend vindt die het juiste inzicht heeft,
geen wijze metgezel met een edele inborst,
wees dan als een koning die zijn land verlaten heeft
en ga alleen door het leven,
zoals de olifant in het woud.

Dhammapada 329

*

De volmaakte vriendschap,
waarin alle geestelijke volmaaktheid is gelegen,
komt, wanneer de ziel zó ontwikkeld is dat ze zegt:
‘Er is niemand, die ik niet verdragen kan.’

Inayat Khan


*
Vriendschap is een woord dat we allemaal
in onze dagelijkse taal gebruiken,
en toch kan iemand zijn hele leven nodig hebben
om de betekenis ervan te leren beseffen.

Inayat Khan

*

Ik heb mijn vriend in mijn hart gesloten
en hoef me slechts naar binnen te keren om hem te zien.

Darshan Singh

*

Waar het levenswater van de vriend is,
daar is geen ziekte meer.
In de rozentuin, waar je één bent met de vriend,
daar zijn geen doornen meer.
Er is – naar men zegt – een venster
van hart tot hart.
Hoezo een venster waar geen muur meer is…?

Rumi

*

Als het hart gezuiverd is van zelfzucht,
zie je jezelf weerspiegeld in je beste vriend.
Zonder die spiegel kun je jezelf niet zien.
In hem zie je jezelf als in een spiegel.

Rumi

*

Hij die dezelfde gelijkmoedigheid van geest heeft
jegens hen die hem goedgezind zijn,
jegens vriend en vijand,
jegens hen die onverschillig en onpartijdig zijn,
jegens haatdragenden en verwanten,
rechtvaardigen en onrechtvaardigen,
is een uitnemend mens.

Bhagavad Gita VI, 9

*

Hij die gelijkmoedig is onder lof en blaam,
jegens vriend en vijand,
zich niet identificeert met wat hij ook onderneemt,
is de guna’s [hoedanigheden van het bestaan] ontstegen.

Bhagavad Gita XIV, 25

*

En laat uw vriendschap geen andere bedoeling hebben
dan het verdiepen van de geest,
want liefde die iets anders zoekt
dan het ontsluiten van haar eigen geheimenis
is geen liefde, maar een verworpen net:
alleen wat waardeloos is wordt gevangen.

Kahlil Gibran

*

Mijn vriend, je bent míjn vriend niet,
maar hoe kan ik je dit laten verstaan?
Mijn pad is jóuw pad niet,
toch wandelen wij samen,
hand in hand.

Kahlil Gibran

*

Als ik iemand zo oprecht liefhad als mijzelf,
zou al wat hem overkwam aan vreugde en verdriet,
zelfs dood of leven,
mij even lief zijn als wanneer het
mijzelf overkwam.
Dit zou echte vriendschap zijn.

Meester Eckhart, uit: Preek 9

*

Niemand heeft grotere liefde dan degene
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Johannes 13

*

Slechts weinigen bevroeden de aanzienlijke schade
die wordt aangericht door hun voorliefde om altijd
naar de negatieve kant van mensen en dingen te kijken.
Veel vriendschappen en relaties gaan kapot door deze neiging
om op zoek te gaan naar de fouten van anderen,
om alleen naar het slechte en bekritiseerbare te kijken
en er zelfs behagen in te scheppen
om in het leven van andere mensen te wroeten
om aanstootgevende details te vinden.

Omraan Mikhaël Aïvanhov

*

Vriendschap is paradoxalerwijze van alle menselijke gevoelens
tezelfdertijd in haar eerste verschijning zeer verspreid
en in haar hoog ontwikkelde vormen het zeldzaamste.
Het zeldzaamste omdat ze op deze hoogte
een algehele onbaatzuchtigheid veronderstelt.
Daarenboven wordt dit gevoel, naarmate het groeit en zich zuivert,
het kostbaarste, omdat het een uniek evenwicht veroorzaakt
en een wonderbare harmonie in heel ons wezen.
Ze schenkt ons een innerlijke vrede,
een warmte en een voldoening,
die tot de diepste betrachtingen behoren van ieder mensenleven.

Erik Van Ruysbeek

*

Liefdevolle vriendelijkheid en mededogen,
zonder emotionele gevoelens maar met de realisering
van de uiteindelijke werkelijkheid, kan zelfs je vijand bereiken.
Daarbij is de liefde voor je vijanden zelfs krachtiger.
De andere soort liefde, zonder de realisatie van de werkelijkheid,
staat erg dicht bij gehechtheid.
Deze kan je vijanden niet bereiken,
alleen vrienden, je vrouw of man, kinderen, ouders, enzovoort.
Dergelijke liefde en vriendelijkheid zijn bevooroordeeld.
Realisatie van de uiteindelijke aard van de dingen helpt
om liefde of vriendelijkheid gegrond en zuiver te maken.

De Dalai Lama

*

De essentie van de ware religieuze leer is
dat men dient, en bevriend is met iedereen.
Het is gemakkelijk genoeg om vriendelijk te zijn jegens zijn vrienden.
Bevriend zijn met iemand die zich beschouwt als je vijand
is de kwintessens van de ware religie.
Iets anders is koehandel.

Mahatma Gandhi

*

Beschouw vrienden, landerijen, rijkdom,
huizen, vrouwen, geschenken
en andere soortgelijke dingen van een voorspoedig lot
als een droom of goochelshow
die slechts van korte duur is.

Ashtavakra Gita

*

Alle vriendschap op aarde
is een zwakke afspiegeling
van het verlangen naar vriendschap tot God.
Zodra beminde en degene die bemint
één geworden zijn,
verdwijnen God en mens
in alles wat is.

Anonymus

*

Waardevol mensenleven
Denk iedere morgen als je opstaat:
Vandaag was ik zo fortuinlijk om wakker te worden.
Ik leef, ik heb een waardevol mensenleven.
Laat ik het niet verspillen.
Laat ik er goed gebruik van maken.
Laat ik al mijn energie steken in het ontwikkelen van mijzelf.
Om mijn hart uit te doen gaan naar anderen,
En de verlichting te bereiken voor het welzijn van alle wezens.
Ik zal vriendelijke gedachten uitzenden naar anderen.
Ik zal niet boos worden.
Ik zal niet negatief over anderen denken
Ik zal anderen helpen,
Zoveel ik kan.

Z.H. de Dalai Lama
Tibetaans leider in ballingschap

*

Alvorens boeddhistische teksten te bestuderen en eindeloos soetra’s te reciteren,
moet een zenleerling de liefdesbrieven leren lezen
die sneeuw, wind en regen hem sturen.

Zenmeester Ikkyû Sôjun (14de eeuw)

*

Kijk eens naar de lelies in het veld,
hoe ze groeien
zonder moeite te doen en zonder hun gewaad te weven.

Mattheüs 6:28

*

Mystiek is in wezen revolutionair.
Ze stelt zich niet tevreden met de status quo.
Zo blijft ze voor de religie
een voortdurende bron van verjonging.
Ze staat positief tegenover de geloofsgemeenschap
want ze leeft vanuit de eenheidservaring.
Mystiek is daarom niet aan confessie gebonden.

Williges Jäger (hedendaags mysticus)

*

Voor hem die vindt dat het niets vormloos is,
zijn bloemen als visioenen.
Laat hem moedig binnentreden.

Inscriptie boven de deur van
zenmeester Lin-chi (9de eeuw)

*

Als je één koan neemt en die zonder ophouden onderzoekt,
sterven je gedachten en worden de eisen van je ego vernietigd.
Het is alsof zich vóór je een reusachtige afgrond opent
waar geen plaats is om je handen en voeten neer te zetten.
Je ziet de dood voor ogen en je hart voelt alsof het in vlam staat.
Dan ben je plotseling één met de koan en kun je lichaam en geest laten gaan…
Dit staat bekend als het zien van de eigen natuur.
Je moet meedogenloos voortgaan en met behulp van deze grote concentratie
zul je zonder mankeren doordringen tot de oneindige bron van je eigen natuur.

Zenmeester Hakuin (18de eeuw)

*

Het wierp me plotseling in een toestand zonder gedachten
en boven het denken uit…
Wat het me bracht, was een onuitsprekelijke vrede,
een formidabele stilte,
een oneindigheid van ontspanning en vrijheid.

Sri Aurobindo (20ste eeuw)

*

Eer God de schepselen schiep, was Hij het niets
van het niet-bestaan der schepselen,
in Zichzelf was Hij in eeuwigheid hetzelfde
dat Hij nu is en eeuwig wezen zal.

Meister Eckhart (13de eeuw)

*

Zoek niet het gezelschap van de schepselen
als je het gelaat van God helder en eenvoudig in je ziel wilt bewaren,
maar ontdoe en vervreemd je geest in hoge mate van de schepselen
en je zult wandelen in goddelijk licht.
Er bestaat immers geen gelijkheid
tussen God en de schepselen.

Johannes van het Kruis (16de eeuw)

*

De dertig spaken verenigen zich in de naaf.
Van de leegte hangt het gebruik van het wiel af.
Men kneedt leem tot vaten.
Van de leegte hangt het gebruik van het vat af.
Men hakt deuren en vensters uit om een huis te maken.
Van de leegte hangt het gebruik van het huis af.
Daarom: het zijn heeft zijn voordeel.
Maar van het niet-zijn komt het nut.

Lao Tse ( 5de eeuw v. Chr.)

*

De mensen schrikken ervoor terug hun bewustzijn los te laten
want ze zijn bang dat ze in de Leegte zullen vallen
en dat niets hun val zal stuiten.
Ze weten niet dat de Leegte niet echt leeg is,
maar de enige uiteindelijke realiteit.

Zenmeester Huang Po (9de eeuw)

*

Hoe goed weet ik de bron,
haar wellen en haar stromen,
al is het nacht.
Die eeuwige bron is heimelijk en verzwegen,
en toch, ik weet haar stroombed wel gelegen,
al is het nacht.

Johannes van het Kruis (16de eeuw)

*

Wie Ongrond is
is alles.
Alles gaat van hem uit
en vloeit naar hem.
Wie dit niet is
is niets,
zelfs wat hij waant te zijn
wordt hem ontnomen.

Erik Van Ruysbeek (1915-2004)

*

En nu ik niets meer wil bezitten en vrij ben,
nu bezit ik alles,
nu is de innerlijke rijkdom onmetelijk.

Etty Hillesum (1914 – 1943)

*

Hier en nu
de volle leegte
oogverblindend zwart
zwart van licht.
Vormen bestaan niet meer
toch overal aanwezig.
Zien en zijn verstrengelen
in beginloos vreugdesvuur
dat nimmer dooft.
Grenzeloze liefde
stroomt eindeloos,
terwijl stilte wegzinkt
in grondeloosheid
van al wat is.

Anonymus

*

Op een van zijn veldtochten door India zag koning Alexander de Grote
een naakte asceet midden op de weg liggen.
De legeraanvoerder van de koning beval de man op te staan en de weg vrij te maken.
De asceet keek niet eens op en bleef rustig liggen.
Nu nam Alexander zelf het woord en beval de man onmiddellijk op te staan
en weg te gaan omdat hij anders gedood zou worden.
De asceet deed zijn ogen open en zei tot de koning:
‘Bent u de beroemde koning Alexander de Grote,
van wie gezegd wordt dat hij iedereen overwonnen heeft?
Welnu: ik heb leven én dood overwonnen.
Voor wie zou ik nog uit de weg moeten gaan?’
Alexander was met stomheid geslagen.
Hij steeg van zijn paard af en boog diep voor de asceet.

*

Universele liefde doordringt
de roos des harten.
Universeel licht
doortintelt al haar bladeren.
Universele wijsheid is haar kelk
die alles draagt en schraagt.
Voorbij de dorens van het lijden
verspreidt zich
de geur van kosmische liefde.
O wonderlijke roos des harten…

Anonymus

*

Er zal geen vrede onder de mensen zijn
zolang er geen tuin van broederschap
op aarde is.
Want hoe kan er vrede zijn
als ieder mens uit is op zijn eigen voordeel
en zijn ziel in slavernij verkoopt?
Jij, kind van licht,
verenig je met je broeders
en ga dan samen op weg
om de paden van de Wet te onderrichten
aan hen die willen horen.
Hij die vrede heeft gevonden
met de broederschap der mensen
heeft zichzelf gemaakt
tot medewerker van God.
Ken deze vrede met je geest,
verlang naar deze vrede met je hart,
vervul deze vrede met je lichaam.

Uit Het Esseense Evangelie van de Vrede

*

Als de mens geen correcte relatie onderhoudt
met de aarde, kan de Christus niet in zijn daden
noch in zijn fysiek lichaam geboren worden.
Men denkt er nooit aan dat de aarde een intelligent wezen is.
Men bestudeert haar alleen vanuit geografisch standpunt:
zoveel inwoners, zoveel zeeën, oceanen, meren, bergen en rivieren…
De aarde is het minst bekende en het meest versmade, verachte schepsel
en dat is de oorzaak van grote ongelukken.

Omraam Mikhaël Aïvanhov
(1900-1986)

*

De geur van een bloem
gaat niet tegen de wind in,
of die nu van sandelhout, tagara of jasmijn is.
Maar de geur van een deugdzaam mens
gaat zelfs tegen de wind in.
Deugdzaamheid doordringt
iedere windstreek.

Boeddha, Dhammapada 54

*

Een echt deugdzaam mens
houdt zich niet bezig met zijn deugdzaamheid,
daarom is hij deugdzaam.
Een ogenschijnlijk deugdzaam mens
is voortdurend met zijn deugdzaamheid bezig,
daarom is hij niet echt deugdzaam.

Lao Tse, Tao Teh King, spreuk 38

*

Een dwaas was de sleutel van zijn huis kwijt
en zocht er buiten zijn huis naar.
Een wijze kwam voorbij en vroeg:
‘Wat zoekt u?’
‘Mijn sleutel!’
‘Waar bent u die dan kwijtgeraakt?’
‘In mijn huis’, antwoordde de dwaas.
‘Waarom zoekt u dan buiten uw huis?’, vroeg de wijze.
‘Omdat het buiten veel lichter is’, antwoordde de dwaas.

*

Rabbi Eliazer vroeg aan de kinderen in de klas:
‘Hoe laat gaat de zon ’s morgens vroeg op?’
‘Zes uur rabbi!’ ‘Helaas, fout’, zei de rabbi.
‘Kwart over zes’, meende een ander kind.
‘Ook niet goed’, zei de rabbi.
‘Kwart vóór zes’, riep een derde kind.
‘Nee! De zon gaat op als alle mensen
in de ogen van elkaar hetzelfde licht zien.’

*

Het gaat de goede mens slecht,
zolang het zaad van het goede nog niet rijp is.
Is het zaad van het goede rijp,
dan gaat het de goede mens goed.
Het gaat de slechte mens goed,
zolang het zaad van het slechte nog niet rijp is.
Is het zaad van het slechte rijp,
dan gaat het de slechte mens slecht.

Boeddha, Dhammapada, vers 119-120

*

Wapens zijn onheilswerktuigen
en worden door alle schepselen gehaat.
Wie in tao is
gebruikt ze niet.

Lao Tzu, Tao-te ching, spreuk 31

*

Geweldloosheid en lafheid gaan slecht samen.
Ik kan mij voorstellen dat een volledig bewapend man
een lafaard kan zijn. Wapenbezit impliceert
een element van angst, zo niet van lafheid.
Maar ware geweldloosheid is een onmogelijkheid
zonder het bezit van volstrekte onbevreesdheid.

Mahatma Gandhi
(1869-1948)

*

Ik heb een kracht in mijn ziel
die helemaal ontvankelijk is voor God.
Ik ben er zo zeker van als ik leef
dat niets mij zo nabij is als God.
God is mij nader dan ik mijzelf ben.
Mijn zijn hangt ervan af dat mijn God
mij nabij is en tegenwoordig.
Zo is hij ook in de steen en in een stuk hout,
Maar zíj weten het niet.

Meester Eckhart
(1260-1328)

*

Jezus zegt:
Ik ben het licht dat boven hen allen is.
Ik ben het Al.
Het Al kwam uit mij voort
en het Al reikt tot mij.
Klief een blok hout, dáár ben ik.
Til een steen op,
dáár zul je mij vinden.

Het Evangelie van Thomas, logion 77

*
Aanvankelijk kan het kwaad,
zoals de dood, de overwinnaar lijken,
maar die overwinning is niet van lange duur,
want uiteindelijk, ook al lijkt het aanvankelijk verslagen,
triomfeert het goede, net als het leven.

Omraam Mikhaël Aïvanhov
(1900-1986)


*

Zij die in de winter zaaien
oogsten in de zomer.
De winter is de wereld,
de zomer is de andere eon.
Laten we daarom zaaien in de wereld
zodat we kunnen oogsten in de zomer.
Het is beter om niet in de winter te bidden
want in de winter rust de zomer.
Als iemand in de winter wil oogsten
zal hij niet oogsten
maar wieden.

Evangelie volgens Filippus, strofe 7


*
Licht en duisternis
leven en dood
zij die rechts zijn en zij die links zijn
zijn broers van elkaar.
Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het is daarom dat noch de goeden goed zijn,
noch de slechten slecht,
leven alleen maar leven is
en dood alleen maar dood.
Daarom zal iedereen ontbonden worden
tot zijn oorsprong vanaf het begin.
Maar zij die de wereld zijn ontstegen
kunnen niet ontbonden worden;
ze zijn eeuwig.

Evangelie volgens Filippus, strofe10

*

Jezus zegt:
Als zij die jullie leiden zeggen:
Zie, het Koninkrijk is in de hemel,
dan zullen de vogelen des hemels jullie voor zijn.
Als zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen de vissen jullie voor zijn.
Maar het Koninkrijk is binnen in jullie
en het is buiten jullie.
Als jullie jezelf zult kennen
zullen jullie ook gekend worden
en zullen jullie weten dat jullie zonen zijn
van de levende Vader.
Maar als jullie jezelf niet zult kennen
dan verkeren jullie in armoede
en zíjn jullie de armoede.

Evangelie van Thomas, logion 3

*

Ieder stukje grond is heilig in de ogen van mijn volk.
Iedere heuvel, elke vallei, elke vlakte en elk bosje
is in lang vervlogen dagen geheiligd
door de een of andere droevige of blijde gebeurtenis.
Zelfs de stenen die stom en dood lijken te zijn
terwijl ze aan een stille oever liggen te blakeren in de zon,
zijn vol herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen
in het leven van mijn volk.
Het stof van de aarde waarop u nu staat
beantwoordt onze voetstappen met meer liefde dan de uwe,
want het is verrijkt met het stof van onze voorouders
en onze blote voeten zijn zich bewust
van hun aanraking en medeleven.
(…)
Eén ding weten wij zeker:
de aarde behoort niet aan de mens.
De mens behoort aan de aarde.
Zo weten wij ook:
alles is met elkaar verbonden,
zoals het bloed de leden van een familie verenigt.
Tussen alles bestaat een verband.
Wat de aarde overkomt, overkomt haar kinderen.
Het web van het leven is niet door de mens geweven,
hij is er slechts een draadje in.
Wat hij het web aandoet, doet hij ook zichzelf aan.

Seattle, voormalig opperhoofd van een zestal indianenstammen uit Noord-Amerika
(Uit zijn toespraak, gehouden in december 1854, tot de gouverneur Isaac Stevens)

*

Waarom willen jullie ons met geweld afnemen
wat jullie door liefde kunnen verwerven?
Waarom willen jullie ons,
die jullie van voedsel voorzien, vernietigen?
Wat denken jullie met een oorlog te bereiken?
Wij zijn ongewapend en bereid jullie te geven wat je vraagt
als je ons vriendelijk benadert.
(…)
Neem je geweren en zwaarden weg,
de oorzaak van al onze afgunst,
of jullie zullen wellicht op dezelfde manier sterven.

Powhaton, opperhoofd van de Powhatton-Indianen (uit een toespraak van 1609)
*


Dat we geboren worden als mensen op deze aarde
is een zeer heilige opdracht.
Wij hebben een heilige, verantwoordelijke taak
vanwege de bijzondere gave die we bezitten
en die de eigenschappen van het plantenrijk,
de vissen, de bossen, de vogels en alle andere levende wezens
op aarde te boven gaat.
Wij zijn in staat voor hen te zorgen.

Audrey Shenandoah, lid van de Onondagastam (uit een toespraak van 1987)

*

De eerste vrede, die het belangrijkst is,
is de vrede die neerdaalt in het hart van de mensen
als zij zich hun verbondenheid realiseren,
hun één zijn met het universum en alle kosmische krachten,
en als zij beseffen dat in het middelpunt van dat universum
Wakan-Tanka (het Grote Mysterie) woont
en dat dit middelpunt werkelijk overal is;
het is in ons allemaal te vinden.
Dat is de ware vrede
en de andere zijn daar slechts een afspiegeling van.
De tweede is de vrede tussen twee mensen
en de derde de vrede die gesloten wordt tussen volkeren.
Maar vóór alles dien je te begrijpen
dat er nooit vrede tussen volkeren kan bestaan
voor die ware vrede bekend is die,
zoals ik al vaak heb gezegd, te vinden is in het hart van de mensen.

Black Elk, opperhoofd van de Oglala Sioux (uit een toespraak van 1948)

*

Ons land is waardevoller dan uw geld.
Deze grond zal altijd bestaan.
Niet eens de vlammen van het vuur
kunnen hem vernietigen.
Zolang de zon schijnt en het water in beekjes stroomt,
zal dit land blijven bestaan
om aan mensen en dieren leven te geven.
Wij kúnnen het land van mensen en dieren niet verkopen.
De Grote Geest heeft het hier uitgestrekt,
wij kúnnen gewoon niet verkopen
wat ons niet toebehoort.
Gij kunt uw geld tellen
en het zo snel verbranden als de bizon zijn kop schudt;
maar alleen de Grote Geest
kan de zandkorrels en de grashalmen
van deze vlakte tellen.
Wat wij bezitten en gij kunt dragen,
willen wij u schenken –
maar dit land? Nooit!

Opperhoofd Blackfeet (ca. 1830 in een toespraak tot blanken die land wilden kopen)

*

Wij danken de zon,
dat hij met een welwillend oog heeft neergezien op de aarde.
Wij danken u dat gij in uw oneindige wijsheid de zon hebt bevolen
de terugkeer te regelen van de seizoenen,
warmte en kou te verspreiden
en te waken over het welzijn van uw volk.
Schenk ons de wijsheid
die ons langs het pad der waarheid zal leiden.
Houd alles wat kwaad is ver van ons,
zodat de zon nooit uit schaamte
zijn gezicht voor ons verbergt
en ons in duisternis achterlaat.

Uit een traditioneel dankgebed van de Seneca-Indianen

*

Wanneer het stil wordt om je heen

“Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft
oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan
omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.
Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat, is of je ooit in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen
en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je ontvankelijk hebben gemaakt
of dat ze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kunt laten zijn
zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.
Ik wil weten of jij intense vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe,
of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase,
van kop tot teen, zonder je in te houden of op je hoede te zijn,
of je realistisch of rationeel kunt zijn zonder je af te laten remmen
door herinneringen aan de beperkingen van je menszijn.
Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of jij anderen af durft te wijzen om trouw te zijn aan jezelf,
of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt
om verschoond te blijven van verraad vanuit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je het vertrouwen waard bent.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi
en is het leven zelf voor jou de bron waaruit jij je levenskracht kunt putten?
Kun je leven met fouten, zwakheid en kwetsbaarheid, die van jou en die van mij,
en toch aan de rand van het meer staan en luidkeels ‘Yes’ roepen tegen het zilver van de maan?
Ik hoef niet te weten hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is, of jij het op kunt brengen
om na een nacht vol wanhoop, gekwetst tot in het diepst van je ziel,
op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent en hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.
Het gaat er niet om wat je gestudeerd hebt en met wie.
Voor mij is het van groot belang van jou te horen, welke innerlijke kracht
jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen wegvalt,
of je alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt bij jezelf
wanneer het stil wordt om je heen.”

Oriah Mountain Dreamer
Indiaanse oudste.