Een gezongen Gayatri Mantra  

De betekenis van de gayatri mantra vindt u onder de video
De mantra wordt gezongen door de groep Namasté.
 Bron: http://www.youtube.com/watch?v=Xpjch6bgHJo&feature=related

Tekst:

Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo nah Prachodayat


Vertaling:

Door alle lagen van ervaring heen is
‘Dat’
de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.

Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering
van verlicht bewustzijn gewaarworden.

 

In Deva Nagari script :

भूर्भुवः॒ स्वः॒
तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यम्
भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ 

 

De Gayatria mantra wordt wel de moeder van de veda’s genoemd
Woord woord vertaling:

Aum = klank, basis van de schepping, Brahma
bhoor = belichaming van de vitale spirituele energie, prana
bhuwah = vernietiger van lijden
swaha = belichaming van vreugde
tat = de hoogste realiteit aangeduid als DAT
savitur = helder en schitterend als het zonlicht, levenschenkende kracht
varenyam = hoogste keuze
bhargo = vernietiger van de zintuiglijke ervaring
devasya = het allerhoogste, genade

dheemahi = indrinken, contempleren
dhiyo = wijsheid, intelligentie
yo = welke
naha = onze
prachodayat = inspiratie zijn

 

Uitleg van de drie onderdelen van deze mantra:

De pranavashabda: Aum geluid van de schepping, klank waaruit alles voortkomt bestaat en naar terugkeert.

De mahavyahritis: Bhuh, Bhuvah, Svah;

deze drie mystieke woorden duiden op de werelden, bestaande uit de aarde (Bhuh), de atmosfeer (Bhuvab) en dat wat zich achter de atmosfeer bevindt (Svah), ook wel omschreven als de hemel. Volgens de oude Rishi's waren er veertien sferen (werelden) van ervaring voor de individuele ziel en de zojuist genoemde zijn de eerste drie van de laatste zeven hogere sferen. Er wordt beweerd dat de kringloop van geboorte en dood en wedergeboorte plaatsvindt in deze drie gebieden. Door het zingen van Bhuh, Bhuvah en Svah doet men een beroep op de Ene scheppingskracht om uit deze kringloop bevrijd te worden. 

Bij het zingen van de Pranava en de Mahanyahritis contempleert de zanger over de glorie van het licht dat de drie werelden (Triloka), ofwel de regionen van de ervaring ( Trigunam en Trikalam) verlicht.

 

De mantra: Tat Savitur Varenym

Tat, staat voor DAT. De hoogste realiteit wordt simpel aangeduid als DAT omdat het alle begrippen te boven gaat en niet in woorden of in een taal kan worden weergegeven. Savitur, staat voor de Goddelijke Savitri, gelijk te stellen met de levenschenkende kracht van de zon.

Varenym, verering

Bhargo Devasya Dheemahe, Dit gedeelte van de Gayatri Mantra geeft een beeld van de glorie, de pracht en de genade die uit dat licht voortvloeien.

Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Dit gedeelte is een gebed voor de definitieve bevrijding, door het ontwaken van de aangeboren intelligentie die het universum vervult als licht.

 

Bron: http://www.xs4all.nl/~goud/gayatri.pdf