Als het zonlicht is verduisterd


Als het zonlicht is verduisterd
door nevels gif en wolken van haat,
als het water zijn zuiverheid verloren heeft
en verhandeld wordt als koopwaar,
als bossen overal branden,
vulkanen vuur spuwen,
rivieren als wild geworden reuzenslangen
met hun waterstaart om zich heen slaan,
eb en vloed verstoord zijn,
mensen, dieren en planten overal sterven,
talloze mensen zijn ontaard,
de kinderen van het licht verlangen naar hun thuis,
dwazen grijpen naar de macht,
wijzen zich terugtrekken
in het huis der stilte,
ruwe taal door ontelbare schorre kelen klinkt
en waarheid gevlucht is
naar valleien der stilte
verborgen voor de wilde blik van wolven,
weet dat dan de nacht
zich over heel de wereld heeft gespreid
maar spoedig ook
het onvergankelijk licht zal stralen.

Wees krachtig
nu de oude wereld wankelt op lemen voeten
en duizenden demonen klaarstaan
om de schepping te vernielen.
Versla hen niet met wapens,
maar met inzicht, licht en liefde.

Roep het lichtend Woord te hulp,
wend de blik naar binnen,
naar het eigen hart,
waar het kroonjuweel van liefde
dat nimmer in een aards koninkrijk gevonden werd
verborgen is,
vleesgeworden woord van liefde.

De zwartste nacht
zal opengebroken worden door het licht.
Demonie zal tot een einde komen
nadat het grote spel van misleiding
is gespeeld
en het licht zelf
alles herschept,
vrede over heel de wereld daalt
als zegening
van de ene Liefde.


© Marcel MessingAls het kleurig vuur
dat aan de hemel ontstoken wordt
fel de duisternis op doet lichten,
besef dan dat het licht in eigen hart
de duisternis van onwetendheid
volledig kan verdrijven
als het in liefde wordt ontstoken
zodat geopenbaard wordt
wat we werkelijk zijn:
licht en liefde.

*

Laten we in wijsheid alle krachten bundelen
en ons bewust worden
dat we grootse wezens zijn.
We komen uit het licht
en keren terug tot het licht.

*

Geen duistere kracht
kan ons innerlijk licht verduisteren.
Laat ons tezamen het geestelijk vuur ontsteken
zodat duisternis wijken moet
hemel en aarde
herboren worden in licht


© Marcel Messing