Vergunning voor gevaarlijke MOX splijtstof in Borssele

 

Naar aanleiding van de problemen met de kerncentrales in Japan, is het zinnig om eens stil te staan bij wat daar allemaal gebeurt, hoe ernstig dat is en wat er ondertussen in Europa en in Nederland gebeurt.

In Japan wordt in de kernreactors ondermeer MOX gebruikt, wat een samenstelling is van Uranium en Plutonium en bij vrijkomen in de lucht veel gevaarlijker is dan de conventionele splijtstoffen die vroeger werden gebruikt door de grotere hoeveelheid gevaarlijke alpha-straling.

In Duitsland heeft de regering besloten om een 7 van de 14 kernreactors te sluiten, terwijl de Nederlandse regering juist een nieuwe kerncentrale wil gaan bouwen en de EPZ een vergunning geeft om MOX te mogen gebruiken.

Wat is MOX, zie Wikipedia (vertaald):
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MOX_fuel 

Wikipedia (origineel engels): http://en.wikipedia.org/wiki/MOX_fuel 

Zie ook de website van EPZ over MOX: http://www.mengoxide.nl/navigatie/frameset.asp 

Kennisgeving van de verleende vergunning aan Borssele (bron)
http://www.dehoogstetijd.info/2011/0401.html

De vergunning
Op 8 juli 2010 heeft N.V. EPZ, eigenaar van de Kerncentrale in Borssele, een aanvraag ingediend om - naast verrijkt uranium - ook twee andere brandstoffen te mogen gebruiken, te weten mengoxide splijtstof (MOX) en gecompenseerd verrijkt gerecycled uranium (c-ERU).

Ontwerpbeschikking
Voor deze vergunningswijziging heeft EPZ ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarop eerder kon worden ingesproken. Er kan op de beschikking worden gereageerd tot 20 april.

Naar aanleiding van de aanvraag van EPZ is een ontwerpbeschikking opgesteld, waarbij met de gevraagde wijzigingen wordt ingestemd. Daarnaast zijn 2 ambtshalve wijzigingen van de vergunningvoorschriften meegenomen.

Zienswijze indienen
Van de ontwerpbeschikking en de mogelijkheid tot inspraak is op 9 maart 2011 openbaar kennisgegeven. Een ieder kan van 10 maart t/m 20 april 2011 zienswijzen indienen. Dit kan schriftelijk, per email of mondeling. Meer informatie staat in de kennisgeving.

Persoonlijke noot
Met het plaatsen van dit artikeltje over een weblink, die verwijst naar een langer artikel, begeef ik mij als juridisch adviseur (die houvast en “munitie” zoekt in wetteksten en droge zakelijke formuleringen) voor mijn gevoel op zeer glad ijs.

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat er meer is tussen Hemel en Aarde en dat humanitaire problemen, zoals in Japan, vaak voortkomen uit een fragmentarische denkwijze en kijk op zaken. En dat een probleem, dat door zo’n denkwijze veroorzaakt is, niet opgelost kan worden door zo’n zelfde denkwijze.

Dus omdat mijn gevoel zegt, dat ik de link over deze zelfhulp minstens ter beschikking moet stellen aan U, waarde lezer(es), vaar ik blind op dat gevoel. Daarom zal ik ook niet trachten in woorden uit te drukken, waarom dat “Lichtmedicijn” voor mij nuttig is. Het is aan een ieder van U om wel of niet gebruik te maken van de informatie hierover. http://www.annehelena.com/actueel/nieuws.asp?bericht=71 


Luuk van Dinter, juridisch adviseur Stralingsarm Nederland
Bron: http://www.dehoogstetijd.info/dht/images/stories/april2011.pdf 

Lees ook: Actuele nieuwsbrief maart 2011 (met oa informatie over MOX in Fukushima).