Moslim Broederschap – Illuminati MarionettenRobert Dreyfuss heeft in 1980 in zijn boek "Hostage to Khomeini" (Gijzelaar van Khomeini) een nauwkeurige vertolking geschetst van de “Moslim Brotherhood” (MB): 

“Ik heb zelf gezien hoe het er in de hoge kringen van de regering, diplomatie en inlichtingendiensten aan toe ging. De echte MB is niet een fanatieke sjeik met zijn evenzeer fanatieke volgelingen, noch zijn het de hoogste mullahs en ayatollahs die een beweging van gekken leiden. Khomeini, Qaddafi en Generaal Zia zijn voortreffelijk geproduceerde marionetten. 

De echte moslimbroeders zijn die mannen die hun handen nooit hebben vuilgemaakt aan moorden en branden. Het zijn de bankiers en financiers achter de schermen, die nooit worden gezien. Het zijn de leden van de bevoorrechte klasse, de kleine groep elitaire Arabische, Turkse en Perzische families, die de macht in handen over velen in handen hebben. De MB betekent geld.

De broederschap heeft de beschikking over meerdere tientallen biljoenen dollars in liquide middelen en heeft biljoenen meer door de controle over bedrijven, van olie tot illegale wapenhandel, goud- en diamantensmokkel en “huur”terroristen; ze zijn partners van een wereldwijd financieel imperium, dat reikt van Zwitserland tot Dubai, Koeweit en Hongkong. 

Het werkelijke verhaal van de Moslim Broederschap is meer fantastisch dan menig fictieschrijver zou kunnen bedenken. Het functioneert als een “conspiracy” (complot), de leden communiceren met gecodeerde boodschappen, hoewel men formeel geen “lid” kan worden zijn de leden georganiseerd in hiërarchische cellen of ordes. 

Het MB kent geen nationale grenzen, het omvat de complete islamitische wereld. Sommige van zijn leden zijn regeringsofficials, diplomaten en militairen. Andere leden zijn straatgangsters en fanatiekelingen. Terwijl de leiders van het MB, directeuren van financiële organisaties in hun pluchen stoelen zitten, maken de paramilitaire lagere rangen de staten onveilig. In de hoogste niveaus van het MB is men niet eens moslim.
 
Op het hoogste niveau is men ook geen christen of jood, of aanhanger van wat voor religie dan ook. Op dat niveau wisselt men van religie zoals u en ik van shirt verwisselen. Als men naar het totaal kijkt, behoort de MB tot de pre-islamitische barbarencultus van de aanbidding van de Moeder-Godin, zoals deze in het oude Arabië werd vereerd. 

Mythologen willen ons doen geloven dat de Moslim Broederschap en Ayatollah Khomeini een uitdrukking zijn van een diep geworteld "sociologisch fenomeen", maar dat is niet het geval. De MB vertegenwoordigt maar een minuscule fractie van alle islamieten in de hele wereld.”
 


De MB staat op geen enkele “terroristenlijst” van de VS, Engeland, Europa, de NAVO of de Verenigde Naties. En dat is vreemd. Gezien de geschiedenis en de bewezen onbegrensde serie moorden en bomaanslagen is dat niet te geloven. De VS en Engeland hebben de terroristenlijst (in Al Kifah vluchtelingenkampen) zelfs gebruikt, om met vluchtelingen een leger te kunnen vormen dat de Russen uit Afghanistan moest werken. 

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de MB een meerkantig zwaard is, dat gehuurd kan worden door (westerse) geheime diensten: huur een gangster, een bende, of een huurmoordenaar van een staatshoofd. Een fractie van de MB was zelfs ooit de betaalmeester voor Israel in Libanon.

Iedereen in het IAEA (internationaal atoomenergie agentschap) kan u over de corruptie en het nepotisme van El-Baradei vertellen, welke leden van de VN inspectieteams en route naar Irak werden vervangen door geheim agenten van El-Baradei. In 2009 trad El-Baradei terug als directeur-generaal van het IAEA. In december van dat jaar maakte hij bekend te overwegen zich kandidaat te stellen voor de Egyptische presidentsverkiezingen in 2011.

De kansen dat Egypte een onafhankelijke onpartijdige leider krijgt, die geen marionet is, zijn erg klein. Zodra ze hun “democratie” krijgen, kan een ambtsdrager door “huur-een-bende” worden verwijderd en door een inschikkelijker president of premier worden vervangen. 


Door: een ex geheim agent, voor henry makow.com
Bron: http://www.henrymakow.com/muslim_brotherhood-_illuminati.html

Vertaald en bewerkt door ‘t Vertalerscollectief