Update Japan 3-6 april 2011

 

Coverups van de overheid
Zeewaterstalen genomen van het water in de buurt van reactor 2 van de Fukushima 1 kerncentrale bleken besmet te zijn met radioactief jodium-131, zeven en een half miljoen keer hoger dan de wettelijke limieten. Japan's eerste kabinetssecretaris Yukio zei dat het water geen bedreiging vormt voor de gezondheid omdat de radioactieve stoffen uiteen zullen drijven als ze de oceaan invloeien. Veel deskundigen zeggen echter dat blootstelling aan hoge niveaus radioactieve stoffen, gevonden in de buurt van de Fukushima centrale, onmiddellijke gezondheidsproblemen zullen geven. Hoewel de Japanse regering gezegd heeft dat zijn vissen veilig zijn, wijzen rapporten op de besmetting van sommige producten uit steden in de buurt van het epicentrum van de nucleaire crisis. Veel landen, zoals het naburige Zuid-Korea, hebben de import van voedingsmiddelen in het bijzonder vis van de Japanse prefecturen verboden uit angst voor besmetting.

Op dinsdag werd het Hong Kong Observatory fel bekritiseerd door de wetgever James To, nadat het, drie dagen te laat, details publiceerde van besmetting door kleine hoeveelheden radioactief jodium, uit grote bezorgdheid dat het observatorium het publiek niet zou informeren in geval van een lek van radioactief materiaal uit de nabijgelegen Daya Bay kerncentrale.

Tan Zhiqiang, assistent-professor in de natuurkunde aan de Macau University of Technology, zei dat de vertraging waarschijnlijk te wijten was aan een tekort aan gekwalificeerd personeel en apparatuur. “Ik geloof niet dat de regering van Hongkong bekwaam is om deze zaken te testen," zei hij. "Ze zou een beetje meer geld moeten uitgeven aan leidinggevend personeel en apparatuur om dat te kunnen doen.” "Hong Kong heeft geen kerncentrales dus heeft de regering niet geïnvesteerd in dergelijke dingen," zei Tan. Lee Boon-ying, directeur van het Hong Kong Observatory, zei dat de vertraging in de verslaggeving van de stralingsniveaus te wijten was aan een noodzakelijke nauwkeurigheid. "Als je iets ziet dat je nog nooit eerder hebt gezien wil je je bril schoonvegen en het nogmaals bekijken, of verschillende keren bekijken", zei Lee. "We hebben op het moment de beslissing genomen om onze metingen nog een keer te herhalen, wat we op maandag deden, en dus hebben we de resultaten pas dinsdag bevestigd toen we ze onmiddellijk aan het publiek hebben doorgegeven,” voegde Lee toe. China's National Nuclear Emergency Coordination Committee zei op woensdag dat "extreem lage niveaus" radioactief jodium waren ontdekt in de lucht rond meerdere Chinese gebieden waaronder Shanghai en Tianjin. De commissie zei dat de materialen geen bedreiging vormden voor de volksgezondheid. Op woensdag werd in 18 provincies, gemeenten en autonome regio’s het radioactieve isotoop jodium-131 ontdekt, aldus de verklaring.

Onderzoekers van een groep atoomenergie, meteorologische en ecologische overheidsinstellingen hadden geconcludeerd dat er geen beschermende maatregelen moesten genomen worden tegen vervuiling, meldde het officiële persbureau Xinhua. Maar het Chinese publiek is daar, volgens internet gebruikers en commentatoren, niet zo zeker van. Zhu Jianguo, een politieke activist uit Shenzhen, zei dat er bij de meeste Chinezen weinig publiek vertrouwen is in overheidsverklaringen omtrent de volksgezondheid en veiligheid. "We hebben al gemerkt dat de overheidsaanpak eerst aankondigt dat alles slechts geruchten zijn, en vervolgens, als ze het niet langer kunnen ontkennen, aankondigt dat er geen beschermende maatregelen nodig zijn", zei hij. "Zelfs als ze niet toegeven dat er [besmetting] is, nemen ze nog steeds de houding aan om de geruchten te verdrijven en niet die van bezorgdheid over de veiligheid van mensen," zei hij. "Om die reden is alles wat de regering zegt verdacht geworden." Zhu zei dat de ongevallen in de Japanse centrales hebben geleid tot een publiek verzet tegen kernenergie in China. Hij zei dat "vele gewone Chinezen nu denken dat het het beste zou zijn om helemaal geen kernenergie meer te hebben. Ze denken dat de beste preventie en les uit Japan is om kerncentrales zoals die van Dava Bay, die liggen in een aardbevingdsgebied, te sluiten.”

De Japanse overheid verspreidt alleen maar meer leugens en werd al ontmaskerd bij de coverup van extreem hoge stralingsniveaus buiten de evacuatiezone terwijl het de oproepen tot evacuatie van het gebied door het IAEA en Greenpeace negeert. Hoe besmet is het zeewater al? ASR, een wereldwijde kust-en marien adviesbureau geeft ons een model van het radioactieve zeewater:

Japanse nucleaire fallout radioactief zeewater 28 maart

Preventieve maatregelen
Radioactieve elementen van de nucleaire crisis in Japan vinden hun weg door heel Azië en vragen mensen en regeringen een reeks preventieve maatregelen te nemen. Autoriteiten in de hele regio zijn al begonnen met Japanse voedingsmiddelen te testen op straling, terwijl sommige groenten die geteeld zijn in de buurt van Fukushima volledig werden verboden. Evenals het Chinese vasteland hebben ook Zuid-Korea, de Filippijnen en Vietnam melding gemaakt van enige stralingsdrift in hun atmosfeer. China is begonnen met het testen op verhoogde stralingsniveaus van passagiers die aankomen uit Japan en zond vorige week twee Japanse reizigers naar het ziekenhuis, hoewel deze later werden ontslagen. Taiwanese autoriteiten hebben, sinds de crisis begon, kleine hoeveelheden radioactieve deeltjes gevonden op 43 passagiers uit Japan. Ondertussen zijn Zuid-Koreaanse ambtenaren begonnen met gevangen vis uit hun eigen visgronden te testen op cesium, jodium en andere radioactieve stoffen. Een nucleaire expert van Greenpeace International heeft gezegd dat het stralingsniveau dat verre landen bereikt, zo laag is dat ze geen groot risico vormt voor de gezondheid, hoewel ze het aantal kanker voorvallen kunnen opkrikken in een zeer grote populatie.

Anti-nucleaire protesten
Wereldwijd breken protesten uit naarmate wereldburgers overheid cover-ups vermoeden in het kielzog van de Japanse nucleaire straling die zich verspreidt over heel Azië. Anti-nucleaire demonstraties breken uit in Japan, China, de VS en over heel Europa, met mensen over de hele wereld die zeggen dat hun regeringen de gevaren van de Japanse radioactieve straling verbergen:

Duitsland: Zo’n 40000 demonstranten vormden een 45km lange menselijke protestketting, van Stuttgart tot een nabijgelegen kerncentrale. Ze eisen van de overheid dat deze haar plan staakt om de exploitatieperiode van kernreactoren in Duitsland uit te breiden. In reactie daarop heeft de Duitse regering aangekondigd dat ze de 17 kerncentrales in het land zal inspecteren en bespreken. Berlijn heeft ook laten doorschemeren dat het zou kunnen dat het zijn beslissing om de exploitatieperiode te verlengen mogelijk besluit uit te stellen. De demonstratie was al gepland van vóór de huidige nucleaire crisis in Japan. Organisatoren zeiden dat de gebeurtenissen in Japan had bewezen dat kernenergie een oncontroleerbare en risicovolle technologie was. Het nucleaire beleid is een belangrijk punt in de Duitse regionale verkiezingen dit jaar. Angela Merkel gaat het toekomstige energievoorzieningsbeleid bespreken met tal van vertegenwoordigers van vakbonden en eco-strijders. "We weten hoe veilig onze centrales zijn en dat we niet geconfronteerd zullen worden met een dreiging als een dergelijke zware aardbeving of hevige vloedgolf", vertelde ze de verslaggevers op een persconferentie. "Maar we zullen leren wat we kunnen uit de gebeurtenissen in Japan, en zullen in de komende dagen en weken nauw opvolgen wat de analyse oplevert" voegde ze eraan toe.

Italië: In Italië vonden ook grote anti-nucleaire demonstraties plaats.

Parijs: In Parijs werd maandag vóór de Eiffeltoren een bijeenkomst gehouden tegen de bouw van kerncentrales. Anti-nucleaire demonstranten voerden aan dat de veiligheid van kernenergie niet kan worden gegarandeerd na het zien van de gebeurtenissen die zich in de Fukushima kerncentrale ontvouwden. [Interview: Eva Joly, Frans lid van het Europees Parlement] "Japan heeft georganiseerde en geschoolde werknemers in de kerncentrales. Maar na wat er zich nu ontvouwd in die centrales twijfelen we of een crisisbeheersingsoperatie principe nog kan worden gehandhaafd."

Bulgarije: Op woensdag namen 300 mensen deel aan een anti-nucleaire protest in Sofia, waarin de regering na de stralingsramp in Japan werd opgeroepen haar plannen voor een nieuwe door Rusland gesteunde kerncentrale te laten varen; de geplande 2.000 megawatt faciliteit op de Donau in het noorden van Bulgarije. In een verklaring die verdeeld werd aan journalisten waarschuwde de organisatoren dat "de Fukushima ramp aantoonde dat de nucleaire industrie niet geleerd had uit de lessen van ('s werelds ergste nucleaire ongeval in) Tsjernobyl. "Voor zijn toetreding tot de Europese Unie in 2007 dwong de veiligheidsbezorgdheid van Brussel Bulgarije tot de sluiting van vier reactoren van ‘s lands enige kerncentrale in Kozloduy.

Japan: In Tokio hielden anti-nucleaire demonstranten een grote demonstratie waarin werd opgeroepen tot een verandering in de Japanse nucleaire industrie. In het weekend van 9 april waren in Tokio 15.000 mensen op de been tegen kernenergie.

Een demonstrant draagt een gasmasker voor het Tokyo Electric Power Co. Hoofdkwartier in Tokio, 27 maart 2011.

TEPCO loost 11 miljoen liter radioactief water in de Stille Oceaan

Tokyo Electric Power Co (TEPCO), de beheerder van de Fukushima Daiichi kerncentrale, loosde maandag 11500 ton radioactief water in zee in een poging om het kreupele complex sneller onder controle te brengen. 10000 ton water werd bewaard in een installatiefaciliteit en de overige 1500 ton is grondwater dat ook besmet is met radioactieve stoffen in de buurt van de reactoren 5 en 6. De reden achter de lozing zit hem in het feit dat men worstelt om locaties te vinden waarnaar men het vervuilde water, afkomstig van onder andere de ondergrondse kamers van de turbinegebouwen, kan overbrengen. Het water heeft, vanwege zijn radioactiviteit, verhinderd dat werknemers de problemen in de fabriek kunnen oplossen.
Ze zeiden dat de concentratie van radioactieve smetstoffen in het afvalwater wordt geschat op ongeveer 100 keer de wettelijke limiet, wat beschouwd wordt als een relatief laag niveau. Terwijl in het persbericht staat dat het water dat wordt geloosd slechts een relatief laag niveau radioactiviteit bevat, weten we allemaal dat dit een leugen is. Er is voortdurend gemeld dat het water in de centrale zeer radioactief is. Zelfs zo radioactief dat hoge stralingsniveaus worden gedetecteerd in de zee nabij de kerncentrale. In het water in een sloot BUITEN de fabriek is er straling gemeten van 1000 milliservert per uur, en water in het bad in de kelder van reactor 2 was 100000 keer hoger dan gebruikelijk voor water in een kernreactor.
 
Zondag werd in een zeewaterstaal ongeveer 1,5km noordwaarts radioactief jodium-131 aangetroffen in een concentratie 1150 keer de maximaal toegestane hoeveelheid. Het verwijderen van hoog radioactief water is ook bedoeld om het risco op blootstelling aan radioactieve stoffen van meer werknemers te verminderen. TEPCO zei dat het aantal werknemers die zijn blootgesteld aan straling van meer dan 100 millisievert maandag op 19 stond. Blootstelling aan 100 milliesievert is de wettelijke grens voor werknemers van kerncentrales in noodsituaties, maar de limiet is verhoogd tot 250 milliesievert tijdens de huidige crisis, de ergste die Japan heeft meegemaakt in de centrale zo’n 220 km ten noordoosten van Tokio. Onder de 19 werknemers werden drie behandeld in een stralingsonderzoekcentrum in de prefectuur van Chiba nadat ze donderdag waren blootgesteld aan een straling van 173 tot 180 milliesievert. Ze werden maandag afgevoerd terwijl ambtenaren van het centrum zeiden dat de blootstelling hun gezondheid niet had beïnvloed.

Hoog stralingsniveau in slootwater kan afkomstig zijn van de kernreactor
Maandag meldde de autoriteiten dat hoge stralingsniveaus van meer dan 1000 millisievert per uur zijn ontdekt in het water in een sloot buiten het reactorgebouw 2 in de onrustige Fukushima Daiichi kerncentrale, waarvan men vermoed dat het besmet water afkomstig is uit de kernreactor waar brandstofstaven gedeeltellijk zijn gesmolten. TEPCO zei dat het hoge stralingsniveau in het slootwater dat verbonden is met complex 2 zondag werd opgemerkt en voegde toe dat het stralingsniveau in de lucht in de sloot op 100 tot 300 millisievert lag. Zondagnamiddag ontdekte TEPCO dat ook een sloot verbonden met reactorgebouw 1 was gevuld met radioactief water. Het bedrijf voegde toe dat het stralingsniveau aan het oppervlak van het slootwater grenzend aan het eerste complex 0,4 millisievert per uur was, maar dat het niveau niet kon worden gemeten bij de sloot die gekoppeld was aan eenheid 3 vermits puin het bedrijf verhinderde de controle uit te voeren. Haruki Madarame, voorzitter van de Nuclear Safety Commission van Japan, een regeringsforum, vertelde verslaggevers dat hij ''zeer bezorgd'' is over de hoge straling die gedetecteerd is in het water in de sloten die buiten de door TEPCO ingestelde gecontroleerde stralingszone vallen.

Sakae Muto, vice-president van TEPCO zei op een persconferentie: ''We moeten het water goed controleren zodat het nooit buiten” het complex zal gaan. TEPCO onthulde de verhoogde stralingsniveaus in slootwater een dag nadat ze het voor het eerst detecteerden, maar Muto ontkende elke intentie van het achterhouden van informatie aan het publiek, zeggende dat hij maandagnamiddag over de metingen op de hoogte was gesteld. Maandag bleef TEPCO hoog radioactief water verwijderen uit de reactorgebouwen van de getroffen crisisfabriek, in een poging om ingenieurs de kans te geven om de kerncentrales kreupele koelfuncties te herstellen. De turbinegebouwen zijn uitgerust met elektrische apparatuur die nodig is om de reactoren af te koelen. TEPCO ontdekte dat de concentratie radioactieve stoffen in een bad in de kelder van de tweede reactor 100000 keer hoger was dan gebruikelijk voor het water in een kernreactor. Minister president Yukio Edano vertelde op een persconferentie dat ze vermoedden dat het hoog radioactieve water dat gevonden was in de kelder van de turbine in reactorgebouw 2 “tijdelijk contact had gehad met de splijtstofstaven (in de kernreactor) die gedeeltelijk gesmolten zijn.''

De veiligheidscommissie onder leiding van Madarame zei in haar aanbevelingen aan premier Naoto Kan dat hoog radioactief water in de insluitingsvaten van reactor 2 rechtstreeks kon zijn gelekt en waarschuwde dat het verontreinigde water kon verspreiden naar de ondergrond van het gebouw en naar de zee. Hidehiko Nishiyama, een woordvoerder voor het nucleaire bureau, ontkende echter dat de insluitingsvaten van reactor 2 scheuren of gaten hadden, zeggende dat geen gegevens dergelijke voorwaarden suggereren. Hij zei dat het eerder aannemelijk is dat radioactief water is gelekt uit leidingen of afsluitingkleppen. Nishiyama zei dat het nu noodzakelijk is om een evenwicht te vinden tussen twee missies – het injecteren van koelwater in de kernreactoren en verbruikte splijtstofbaden om oververhitting te voorkomen, en het verwijderen van radioactief water uit de turbinegebouwen en sloten. Hij zei dat de waterverontreiniging veroorzaakt kon zijn door de enorme hoeveelheden koelwater die op de reactoren en baden werden gegoten. Nishiyama zei dat het zeer waarschijnlijk is dat het vervuilde water gespot in de buurt van de reactoren 5-6 afkomstig was van de zee vlakbij de reactoren 1-4 langs de kustlijn. Hij zei dat er tot dusver geen gezondheidsrisico was omdat er niet gevist zou worden in het evacuatiegebied binnen de 20 km van de fabriek en radioactieve stoffen “aanzienlijk” verdund zouden zijn op het moment dat ze zouden worden geconsumeerd door zeesoorten en vervolgens door mensen.

 

Bronnen:
Alexander Higgins - 4 april 2011
Alexander Higgins - 5 april 2011
PressTV - 5 april 2011

Vertaald en samengevat door ‘t vertalerscollectief