Verslag van David Icke’s presentatie in de RAI Amsterdam

The Lion Sleeps No More


Zaterdag 10 december 2011 was David Icke te gast in de RAI te Amsterdam. In zijn met humor doorspekte presentatie van ruim 8 uur onthulde hij hoe het menselijk ras in deze globale crisis terecht is gekomen en liet hij de sleutels zien die ons eruit kunnen halen. Ooit werd hij belachelijk gemaakt omdat hij zei dat een netwerk van elitaire families de wereld dicteren, en nu spreekt hij duizenden mensen over de hele wereld toe over zijn bevindingen van samenzwering die hij gedetailleerd omschrijft in 16 gepubliceerde boeken.

De dag bestond uit 4 delen:

1. We zijn EEN bewustzijn dat meerdere ervaringen heeft
2. Wie beheerst en controleert onze waarneming en waarom?
3. Hoe wordt onze realiteit beheerst en gecontroleerd?
4. Wakker worden en ontsnappen aan het hamsterwiel

Vergeet even alle voorgekauwde troep. Laat ons, al is het maar even, open staan zonder rekening te houden met voorgedefinieerde limieten of geloofsystemen, laat de wind die over onze lage landen raast even alle voorgeprogrammeerde ideeën wegblazen en stel jezelf open voor alle mogelijkheden...

1. We zijn EEN bewustzijn dat meerdere ervaringen heeft

Laat ons eens terug gaan naar de basis, het fundament waaruit alles bestaat, zelfs voor de reguliere wetenschap: alles is ENERGIE, alles bestaat uit atomen en moleculen. Sommigen noemen het ook ‘bewustzijn’. Maar laat ons voorbij die inkleuring van termen kijken. 

Als men teruggaat naar de basis, is niets nog vast of solide, zelfs niet de stoel waarop je nu zit terwijl je dit artikel leest. Hij bestaat louter uit atomen en moleculen die, afhankelijkheid van zijn dichtheid, de materie vormt waarop je zit en die het merendeel van de mensen, afhankelijk van de taal die je gebruikt, ‘stoel’ noemt. Mooier zelfs, bijvoorbeeld op vlak van kwantumfysica kent men een verschijnsel dat men ‘non-lokaliteit’ of ‘kwantumverstrengeling’ noemt: als subatomaire deeltjes als elektronen of fotonen eenmaal in contact met elkaar zijn geweest, behouden ze ‘kennis’ van elkaar en beïnvloeden ze elkaar ogenblikkelijk, ongeacht welke afstand er tussen hen zit (1). Laat dit nu net de werking van ALLES zijn: iedereen is met elkaar verbonden en onbewust beïnvloeden we elkaar ogenblikkelijk, ongeacht de afstand die er tussen ons zit. In het kader van verbondenheid geldt ook het effect van de 100e aap (2); dat als genoeg mensen een bepaald gedrag aangeleerd hebben, het spontaan in het gemeenschappelijk bewustzijn terecht komt. Dit kan enkel omdat we op een bepaalde golflengte met elkaar verbonden zijn. 

Het multi-versum werkt in verschillende dimensies, alias verschillende frequenties of verschillende golflengtes: een vibrerende informatie frequentie, een electrische frequentie, een electromagnetische frequentie, een digitale frequentie, een holografische frequentie, ...en die golflengtes bestaan allemaal tegelijkertijd! Dieren zijn bijvoorbeeld zeer gevoelig voor veranderingen in het electromagnetisch veld, vandaar dat vogels, honden…vluchten wanneer er een vloedgolf aankomt, of observeer je hond, kat of de vogels eens als er een storm aankomt...

Informatie
Wat is het universum? Het is vibratie van informatie.
Wat is water? De wetenschappelijke decodering zegt H2O, maar als je teruggaat naar zijn pure basis is het informatie. Dr Masuru Emoto heeft in die context een aantal experimenten uitgevoerd met water. Hij had bijvoorbeeld 2 flesjes hetzelfde water, op het ene flesje kleefde hij een etiket met positieve woorden (zoals liefde, vrede, geluk), op het andere flesje kleefde hij een etiket met negatieve woorden (zoals haat, oorlog, angst). Vervolgens bevroor hij beide flesjes en nam dan foto’s van de ijskristallen die zich hadden gevormd. De flesjes met positieve woorden gaven mooie harmonische ijskristallen, de andere disharmonische. Het is de vibratie, de informatie achter de woorden die de realiteit bepaald.

En, wat is homeopathie? Volgens de reguliere wetenschap is het een hoge verdunning van extracten van minerale,plantaardige of dierlijke stoffen, en kan het bijgevolg geen effect hebben omwille van de extreem hoge verdunning. Het is echter niet de verdunning die telt, maar het is de vibratie, de informatie in of achter de verdunning van de stoffen die telt. Op die manier schuilt er achter alles een vibrerend informatieveld. Stel je eens voor welke aloude informatie er in oude rotsen, bergen en bomen schuil gaat.

En, ook Chi, Qi, Ki of levensenergie is informatie. Die informatie kan uit evenwicht geraken, als het ware vervormd zijn, wat zich uit in een ziek lichaam. Als we ziek zijn betekent dat dat de basisinformatie in ons lichaam niet correct gedecodeerd is geweest door het informatieveld van het lichaam. Met andere woorden, dan is er een blokkade in de Chi, of een vervorming. Zo kan accupunctuur bijvoorbeeld helpen bij het de-blokkeren van de Chi. De acupunctuur, acupressuur of voetreflexologie maken allemaal gebruik van de meridianen die door ons hele lichaam lopen, of weerspiegelt worden in ons oor, onze handen of onze voeten. Net zoals de chakra’s (de energiecentra in het lichaam) verbonden zijn met onze klieren, waarvan de belangrijkste klieren de pijnappelklier en de hypofyse zijn omdat deze nodig zijn voor het wakker-worden.

                           

Denk ook aan wat regelmatig gezien wordt bij donoren na een transplantatie, de ontvanger krijgt ‘informatie’ van de donor, via het orgaan dat informatie bevat van zijn vorige eigenaar.

Zelfs astrologie baseert zich op het feit dat planeten informatievelden zijn. Als je geboren wordt staan de planeten in bepaalde sterretekens en in relatie met elkaar, dit zorgt ervoor dat je de informatie uit dat veld meekrijgt bij je geboorte en je beïnvloedt bij je verdere leven.

Hologram
De fundamentele energie van alles bevat informatie, informatie over zijn mogelijke bestemming of zijn uiteindelijke fysieke realiteit. Denk aan het ontstaan van menselijk leven: een zaadcel dringt binnen in een eicel en ontwikkelt zich tot een zygote die zich tot een embryo en uiteindelijk tot een kind ontwikkelt. Maar in het begin bij de celdeling, zo leert ook de reguliere wetenschap ons, is alles nog mogelijk, het kan nog een jongen of meisje worden, elke cel kan zich nog ontwikkelen tot eender welk orgaan van het menselijke lichaam. Men kan tegenwoordig zelfs uit menselijk DNA eender welk orgaan ontwikkelen!! Waarom? Omdat alle deeltjes een blauwdruk zijn van het geheel aan mogelijkheden en niet slechts de mogelijkheden van dat deeltje alleen! Elk deel van het lichaam is eigenlijk een hologram van het gehele lichaam (zo boven, zo beneden), en niet enkel dat specifieke deel van het lichaam. Elk deel is een kleinere afbeelding of versie van het geheel. Met andere woorden, elke cel in ons lichaam heeft het geheel van het lichaam in zich, of elk levend wezen heeft een kleinere versie van het universum in zich.Vibrerend informatieveld
Eigenlijk kunnen we energie zien als een vibrerend informatieveld. Vibrerend omdat alles voortdurend in beweging is, zoals atomen, de eigenlijke basis van onze fysieke vormen, en informatieveld omdat het een geheel van informatie is. Een vibrerend informatieveld waarin alle mogelijkheden zitten, alle potentieel zit dat wacht om geactiveerd te worden. Maar wat zorgt er dan voor dat iets bepaald wordt in plaats van onbepaald en deel uitmakend van de oneindige mogelijkheden? Wat is het dat het oneindig veld aan vibrerende informatie omzet naar onze realiteit, naar wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen? Dat zijn onze 5 zintuigen. Zij werken als decodeersysteem en bepalen onze realiteit. Vibrerende informatie wordt, bijvoorbeeld door de oren, gedecodeerd en omgezet in electrische informatie in de hersenen, die het vervolgens decoderen en omzetten naar digitale en holografische informatie en zo onze werkelijkheid vormen.

Onderschat bij onze decodering ook de kracht van het hart (liefde, intuïtie, mededogen) niet. Het electromagnetische veld van het hart is de krachtigste van alle electromagnetische velden, en dit is ook het belangrijkste deel dat we zouden moeten gebruiken bij het decoderen. Want als je je hart afsluit, als het ware afkoppelt, dan wordt het brein de dominante waarnemer. Door ons angstig en boos te maken worden we afgesloten van de harmonische resonantie (3). 

Bovendien kunnen we met onze zintuigen maar een kleine, beperkte fractie waarnemen van de totale golflengte, en is het onze focus van aandacht die bepaald wat werkelijkheid wordt. Wat we ervaren in de fysieke wereld is enkel maar, door de beperkte decodering van onze 5 zintuigen, een uiting van één mogelijkheid van wat er zich afspeelt op het vibrerend informatieveld van oneindige mogelijkheden! Denk aan het relaas van de vele mensen die een bijna-dood ervaring hebben gehad? Ze hadden de ervaring van ‘eindeloze mogelijkheden’, omdat ze de beperkingen van de perceptie van het lichaam verlieten (4). Het menselijk lichaam is een informatieveld wanneer we het niet decoderen, en wanneer we het wel decoderen is het een lichaam. We zijn dus eigenlijk bewustzijn dat de ervaring heeft dat het een lichaam IS. We zijn punten van aandacht in de oneindigheid van het AL. We zijn onze eigen verbeelding en leven in weze in een virtuele realiteit (een mooi voorbeeld hiervan is de film The Matrix).We zijn IN deze wereld, maar niet VAN deze wereld! Het is ALLE MOGELIJKHEDEN, die wachten om zich te manifesteren, of om correct te worden gedecodeerd!

Focus van aandacht
We zien ook meestal allemaal dezelfde dingen als realiteit omdat we van kinds af aan geprogrammeerd werden om de dingen te zien zoals ze zijn. Een stoel is een stoel omdat we geleerd hebben dat het een ding is waarop je kunt zitten, meestal met 4 poten, soms met 1 poot... Een leven ziet er voor de meesten van ons als volgt uit: je wordt geboren, gaat naar school (als je tenminste in dat deel van de wereld geboren wordt waar onderwijs deel uitmaakt van de opvoeding) en slikt de dingen die je aangereikt worden (liefst niet te veel mensen die zich kritisch vragen stellen over het opvoedingsvoer). Vervolgens ga je voor het grootste deel van je leven meelopen in het dagelijks werk-molentje, wat bestaat uit opstaan, ontbijt, in file naar het werk, werken, lunch, in file terug naar huis, avondeten, TV-kijken, slapen ...en de volgende dag beginnen we er opnieuw aan, totdat je, als je geluk hebt, op pensioen mag gaan en uiteindelijk sterft. Ben je iemand die zichzelf thuis voelt in bovenvermeld scenario, of geloof je graag dat het leven meer te bieden heeft? Wat wil jij zien groeien in je leven? Je zorgen over je toekomstige financiële situatie of je beklag over de buurman? Of voel je dat je meer bent en deel uitmaakt van iets groots? 

Alles hangt van van je focus of waar je je op richt of, om het op energetisch niveau te zeggen, waar je mee vibreert. Je realiteit verandert afhankelijk van je focus. Het leven is een perfecte weergave van hoe je in het leven staat en wat je (niet religieuze) geloofsystemen zijn. Op welke frequentie ben jij afgestemd? Wetende dat het vibrerend informatieveld achter jouw realiteit ‘alle mogelijkheden’ bevat, maar dat jij ervoor kiest om er één mogelijkheid uit te halen, diegene waar je je op richt of die frequentie waarop je je (al dan niet bewust) hebt afgestemd. Een eenvoudig voorbeeld van hoe je focus je realiteit groter kan maken is het volgende: Je hebt een partner of vriend of vriendin die met een rode kever rijdt. Dan ga je automatisch meer letten op rode kevers op de weg, met andere woorden, je richt je aandacht of focust meer op rode kevers. Wedden dat je plots overal rode kevers gaat zien? Betekent dit dat de verkoop van het  aantal rode kevers plotseling enorm is toegenomen? Nee, enkel je aandacht ervoor. Trouwens, als je je focust op rode kevers, zie je alle andere auto’s niet meer. Met andere woorden, als je je focust op één ding, één mogelijkheid, kun je de andere mogelijkheden niet meer zien. Hetzelfde met praten; als je praat, focus je op een ding, maar wanneer je stil bent kom je terug bij alle mogelijkheden, omdat je je niet op één ding richt. Dat is overigens ook de kracht van meditatie, het leegmaken van je geest...en dan is alles mogelijk. 

Het is dus de waarnemer die de realiteit observeert en decodeert, afhangende van de vibratie waarop zij of hij is afgestemd. David Icke gaf tijdens zijn lezing een mooi, waargebeurd voorbeeld: Een hypnotiseur brengt een vader onder hypnose en vertelt hem dat hij zijn dochter niet in de kamer zal zien. Vervolgens plaatst de hypnotiseur de dochter recht voor de vader die neer zit, en gaat hij zelf achter de dochter staan. Als hij de vader bij het openen van de ogen vraagt of hij zijn dochter in de kamer ziet, kijkt hij rond en antwoordt hij nee. Dan vraagt de hypnotiseur aan de vader of hij de horloge kan zien (die hij achter de rug van de dochter houdt die voor hem staat), als de vader bevestigt dat hij hem inderdaad ziet, vraagt hij hoe laat het is. De vader was in staat om het juiste uur te geven op de horloge die achter de rug van zijn dochter werd gehouden. Hoe kan dit? Wel, omdat hij de dochter niet decodeert (niet ziet) is hij in staat om als het ware door haar heen te kijken. Of, om het in computertermen te zeggen: de hypnotiseur heeft een soort firewall in het hoofd van de vader geplaatst, waardoor hij als het ware het hoofd van de vader kraakt, net als bij een computervirus. 

2. Wie beheerst en controleert onze waarneming en waarom?

Voor we overgaan naar hoe onze decodering van de waarneming wordt gemanipuleerd, moeten we weten wie dit doet en waarom.

Uit optekeningen van o.a. de Sumerische kleitabletten (Sumerië lag destijds in het huidige Irak) gaat het verhaal dat de Annunaki (zij die van boven kwamen, met andere woorden buitenaardsen) een slavenras wilden creëren. Zij manipuleerden, eeuwen geleden, het menselijk DNA en creërden koninklijke bloedlijnen. Die koninklijke bloedlijnen verspreidde zich over Europa en worden gedomineerd door de Rothschilds. De Rothschilds, die eigenaar zijn van de banken, trekken zich er niets van aan wie wint of verliest, want zij winnen hoe dan ook. Zij zijn ook niet in staat iets te voelen, vermits ze direct afkomstig zijn van de reptielachtigen. Het zijn die bloedlijnen en geheime genootschappen die de hele wereld willen beheersen (Global Babylon). 

     

Je kunt de hele machtselite voorstellen als een spinnenweb. In het midden bevindt zich de spin, de machtsgeile buitenaardse, met in de dichte nabijheid alle geheime (en satanische en kindermishandelende) genootschappen, en naar buiten toe de grote corporatieve bedrijven en de mainstream media. De koninklijke bloedlijnen hebben hun hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, The City of London (financiële district), en in Rome, Vaticaanstad (Capitoline Hill; welke is afgeleid van Kaput, wat schedel betekent, naar verluid omdat er een schedel werd gevonden tijdens de bouw van Capitoline Hill).

 

The Round Table, in londen, creërde satelliet-organisaties zoals de Verenigde Naties, de Council on Foreign Affairs (CFR), de Trilaterale Commissie, de Royal Institute of International Affairs, de Club of Rome, de Bilderbergs. Het zijn zij die één wereldregering willen creëren met één centrale bank, één wereldmunt (uitsluitend electronisch, geen contant geld meer), één wereldleger en één gechipte wereldbevolking.De machtsgeile buitenaardse entiteiten voeden zich als het ware met menselijke energie, maar enkel de energie waarmee zij kunnen resoneren, namelijk depressie, woede, angst,...en kunnen van vorm veranderen op energetisch niveau (5). Ze voelen de emotionele gevolgen van hun daden niet. Ze kunnen geen contact maken met hun rechter hersenhelft. De hersenen hebben een linker en rechter helft. De linker hersenhelft is de logische hersenhelft, die domineert in verbale, analytische, objectieve, letterlijke, lineaire en wiskundige taken en kijkt naar onderdelen. De rechter hersenhelft is de intuïtieve hersenhelft, of ook de niet-dominerende hersenhelft. Die houdt zich bezig met het non-verbale, het holistische, het ruimtelijke, het spontane, het muzikale, het metaforische, de verbeeldingskracht, de intuïtie, het artistieke, het emotionele, het seksuele, het spirituele en dromen en kijkt naar gehelen. (Wat er bijvoorbeeld juist gebeurt als je linker hersenhelft het laat afweten, bijvoorbeeld door een beroerte, kun je lezen in het boek van Jill Bolte Taylor ph.D “My stroke of Insight”.) De entiteiten weten niet hoe ze contact moeten maken met hun rechter hersenhelft, bijgevolg zijn ze bang voor de mogelijkheden van de rechter hersenhelft en proberen ze ons te beïnvloeden door gebruik te maken van hun linker hersenhelft, en door gebruik te maken van waar ze goed in zijn; het ontwikkelen van technologieën. Empathie is één van de grootste beveiligingsmechanismen van het menselijk gedrag.

De Blauwdruk
De elite wil dat we zoveel mogelijk uit de rechter kant van onze hersenen blijven. We leven in een linker brein systeem; een systeem dat gebaseerd is op de linker hersenhelft. Ook ons onderwijssysteem is gebaseerd op het linker brein systeem: ze onderdrukt de rechter hersenhelft door het spelen zo vroeg mogelijk uit het kind te trainen en stimuleert de linker hersenhelft door hele hopen voorgekauwde informatie in het brein te planten, wat uiteindelijk vele kinderen breekt door stress of faalangst. Net wat ze nodig hebben, een gebroken slaaf. Laat in godsnaam onze kinderen zo lang mogelijk spelen, zodat ze hun rechter hersenhelft blijven stimuleren en kunnen laten groeien. Het intellect zou de dienaar moeten zijn van het hart, en niet omgekeerd, het intellect dat onze samenleving domineert. 

Het uiteindelijk doel is wereldheerschappij. De blauwdruk voor hun wereldheerschappij is holografisch, elk land is een hologram van het geheel, en hun cement is kindermishandeling, satanisme, geheime genootschappen, en tenslotte het Rothschild Zionisme dat nauw verbonden is met Israël (de Israëlische regering is zelfs EIGENDOM van de Rothschilds). De elite voert zijn hele plan uit in stapjes, zodat jan met de pet hun afzonderlijke stapjes niet kan aaneenschakelen tot het grote plan. Je hoeft overigens geen Jood te zijn om een Zionist te zijn, en anti-Zionisme is niet hetzelfde als anti-semitisme.

Momenteel stevenen we af op WO III, met Obama als de uitverkorene. Een officier vertelde aan de gepensioneerde generaal Wesley Clark een week na 9/11, dat de Amerikaanse minister van Defensie een memo had uitgegeven met een plan voor regimeverandering, binnen de vijf jaar, voor Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran (6). Overigens, in de context van de huidige financiële crisis spreken ze momenteel over “diepe integratie”, om zo stilaan stappen te zetten in de richting van een centraal banksysteem...en hun agenda door te voeren. Ondertussen gaat de elite rustig verder met het bouwen van diepe ondergrondse militaire basissen (Deep Underground Military Bases – DUMB) (7).

Symboliek
Een symbool trilt op de golflengte van wat het vertegenwoordigt, met andere woorden positieve symbolen staan voor een positieve vibratie, en negatieve symbolen staan voor een negatieve vibratie. De bloedlijnen zijn geobsedeerd door symboliek: draak, wolf in schaapskleren, zevenpuntige kroon, slang, slang die een mens verslind, zespuntige ster, hamer en sikkel, alziende oog, Skulls & Bones.

       

                

 

Saturnus = satan-isme: Onze hele samenleving is doordrongen van saturnus-symboliek, waarom? Saturnus is een representatie van Cronos. Hij wordt ook voorgesteld als een hamer en sikkel (het vrijmetselaarssymbool) en de steenbok. Het alziende oog is een voorstelling van Saturnus en zijn ringen, en opnieuw ook weer een vrijmetselaarssymbool. Het wordt o.a. voorgesteld in het boek (en de film) “The Lord of The Rings” van J.R.R.Tolkien, die overigens een ingewijde was en vriend van C.S.Lewis (de auteur van “Narnia” en ook ingewijde). Als je de planeet saturnus bekijkt, lijkt het een mini-zonnestelsel met al zijn satelieten. Op de noordpool van Saturnus is een zeshoek of hexagon te zien (een uitgevlakte kubus), dus ook de kubus en de kubus met het gat erin zijn ook een voorstelling van saturnus. Bovendien bevat het hexagon (de kubus in 3 dimensies) de zespuntige ster, hét symbool van de Rothschilds (Rothschild betekent Roth+ Schild = rood schild, afkomstig van het rode schild dat oorspronkelijk aan de huizen hing waar de familie Rothschild woonde). Astrologisch gezien worden het wet- en rechtssysteem, de politiek, het bankwezen en religie allemaal geregeerd door saturnus. En saturnus is heerser in steenbok, dewelke eigenlijk een vertegenwoordiging is van Baphomet (het hoofd van een bok, het lichaam van een mens, gesplete hoeven).Het vrijheidsbeeld is niet wat het officieel voorstelt (namelijk een voorstelling van vrijheid), maar is een afbeelding van Semiramis (de partner van Nimrod, bouwer van de toren van babel in de bijbel, en moeder van God).

     


3. Hoe wordt onze realiteit beheerst en gecontroleerd?

Het onderdrukken van wat mensen denken is enkel mogelijk door de mensen louter de mainstream wetenschap, de mainstream media en het mainstream onderwijs te geven. Mensen geloven enkel in hetgeen hen voorgeschoteld wordt en aangeleerd is door de mainstream ... Net als in de steentijd, toen men nog rotse hakte. Stel dat er iemand toen zou gezegd hebben “weet je dat je naar de maan kunt vliegen”. Ze zouden gedacht hebben dat die persoon gek was, maar nu, eeuwen later, weten we uiteraard dat dit mogelijk is. Open je geest, hetzelfde gebeurt nu, er is veel en veel meer mogelijk dan wat ze ons willen doen geloven. Overigens een beetje hooghartig om te denken dat we alleen zijn in dit universum, heb je al eens gekeken hoe groot ons universum is?!

Gemanipuleerde realiteit van de vijf zintuigen
Hoe manipuleren ze onze realiteit? Door gebruik te maken van wat David Icke ‘Probleem-Reactie-Oplossing’ noemt:

  1. PROBLEEM: Ze creëren een probleem of ze zeggen dat er een probleem is, terwijl dit niet het geval is (zoals 9/11 eigenlijk een inside job was).
  2. REACTIE: Ze stellen een reactie op die past in hun blauwdrukken, door gebruik te maken van de mainstream media (zoals Bin Laden aan te duiden als de schuldige, de terrorist, zodat de regering actie moet ondernemen tegen terrorisme door het invoeren van meer controle).
  3. OPLOSSING: Ze stellen een oplossing voor (zoals het bombarderen van Irak en de verhoging van de veiligheid in luchthavens met allerhande identificatie middelen om de bevolking nog meer te kunnen controleren).

En ze blijven problemen creëren! De oplossingen die ze voorstellen zijn niet echt oplossingen, ze creëren gewoon een nieuw probleem (en een nieuwe oplossing!).
 


Ze maken ook vaak gebruik van oefeningen als dekking voor het echte werk, zodat die oefening bijna gelijktijdig gebeurt met het probleem. Net als bij 9/11, de Londense bomaanslag, de bomaanslagen in Madrid, de Oslo moorden, bij allen waren tegelijkertijd oefeningen lopende door wetshandhavers, het leger en dergelijke. Ook de bankencrisis van 2008 maakte gebruik van hun Probleem-Reactie-Oplossing strategie. Heel de koude oorlog was opgezet spel, met norse Russische leiders en de plotselinge ommekeer bij de aankomst van de vriendelijk ogende Gorbatsjov en zijn Perestrojka. Gorbatsjov is uit de media verdwenen, maar werkt momenteel wel voor de Rothschilds.

Als je wilt weten waar iets of iemand vandaan komt, volg het geld.

Mensen willen geen verandering als alles goed gaat, dus creërt de elite problemen, zodat ze oplossingen naar voor kunnen schuiven, zodat ze wel zaken kunnen veranderen en hun agenda naar voor kunnen schuiven.
 

Schaarsheid = afhankelijkheid = beheersing en controle
Overvloed = keuze = vrijheid


Herinner je het voorbeeld van de hypnotiseur: dat is exact de manier die ze gebruiken, ze plaatsen firewalls in ons hoofd, zodat we de informatie van het informatieveld niet kunnen decoderen. We worden dagelijks gehypnotiseerd (door de media…) en we hypnotiseren onze kinderen ook, omdat we hen aanleren wat wij zijn geleerd. Het idée dat de kliek heeft is het isoleren van het lichaam-geest bewustzijn (geprogrammeerd door de media), net zoals HAARP het electromagnetische veld van de aarde kraakt. Maar als je het hart afsluit, Koppel je het los, en dan wordt het brein de dominante waarnemer. Ze willen ons uit onze harmonische resonantie halen door het implanteren van angst, woede,… Een computervirus is malafide informatie die de computer infecteert. De heersende machten gaan op dezelfde manier bij ons te werk met hun toevoegen van voedingsadditieven, het spuiten van chemtrails, het genetisch gemanipuleerd voedsel, en de dagdagelijkse portie mediaberichten. Door dit alles worden we opgesloten binnen een golflengte (frequentiebereik).

Als er een vervorming is, zal dit zich weerspiegelen in de fysieke wereld alszijnde ziekte. En wat het controlesysteem doet is zich richten op het fysieke niveau, alsof het echt is, maar als je verder gaat dan dat en naar de basis gaat, moet je de basis, het vibrationele informatie veld veranderen. Ook de mainstream media richt zich op het hologram, in plaats van op de basis, op die manier behandelen ze het symptoom in plaats van de oorzaak!

Tijd en ruimte zijn ook gedecodeerde illusies. De tijd is een prachtige manier om ons los te koppelen van ons bewustzijn. Er bestaat alleen het NU en we kunnen enkel in het NU veranderingen aanbrengen, niet in het verleden of de toekomst. Net zoals je niet voor gisteren of morgen kunt ademen, enkel NU. 

Controle van de maan
Tegenwoordig zijn er meer en meer wetenschappers die zeggen dat volgens de theorieën en wetten die we kennen, de maan niet zou kunnen staan waar hij momenteel staat, dat hij hol is, en niets anders kan zijn dan een creatie van buitenaardse intelligentie (8,9,10). Een theorie die door de mainstream media uiteraard wordt afgedaan als compleet gek.

De saturnus-maan matrix
Er komt iets uit de richting van saturnus dat richting onze maan wordt gezonden en vervolgens gericht wordt op onze aarde, en wij decoderen dat in een geblokkeerde realiteit. De maan fungeert als een zender die ingesteld is om zaken te zenden die opgepikt worden door onze 5 zintuigen en zaken te blokkeren die we niet mogen zien of ervaren. We worden geblokkeerd in een kleine brandbreedte (een soort van firewall), maar eigenlijk zijn we in staat om zaken te doen met oneindige mogelijkheden (11,12,13).

Ongeveer 95% van het menselijk DNA is zogenaamd junk-DNA of niet-gecodeerd DNA. Wat doet dit zogenaamd junk-DNA? De maan zend data naar de hersenen (het junk-DNA) om ons in een hamsterwiel-staat te houden (die bestaat uit opstaan, ontbijt, in file naar het werk, werken, lunch, in file terug naar huis, avondeten, TV-kijken, slapen...elke dag hetzelfde). Zijn we écht niet meer dan dat? Is het levens niets meer dan dat?

Angst, woede,… sluiten ons op in de reptiliaanse geest mentaliteit en beheersen onze perceptie en modus operandi. We zitten in een gevangenis maar kunnen de tralies niet zien! George Orwell en Aldous Huxley, die hun informatie van The Fabian Society kregen, hebben dit uitgebreid beschreven (14,15).

De stralings-agenda
Wi-fi, mobiele telefoons, verarmd uranium in bommen, lampen met uranium, meer bestraald voedsel, HAARP die gaten boort in de ionosfeer, gaten in de Van Allen gordel, Fukushima straling,...

HAARP kan, bij het gebruik van de juiste frequentie, bijvoorbeeld aardbevingen (zoals die in Japan) veroorzaken. Ze maakt gebruik van Tesla-technologie. Wat overigens veel mensen niet weten is dat Guglielmo Marconi, bekend van de uitvinding van de draadloze telegrafie en de radio, een groot deel van de patenten van Nikola Tesla stal, waarvoor hij later ook veroordeeld werd.

Er bestaat een plan om zogenaamde “smartmeters” te implementeren, opnieuw een vorm van straling in je huis. De Smartmeters zijn als een internet WiFi die huishoudelijke machines (die uitgerust zijn met een chip) kunnen besturen. Het is een bewakingsoperatie die verborgen zit in een electronisch systeem om mensen het leven zogezegd gemakkelijker te maken.

Spaarlampen werken als TL-lampen en bevatten kwik. Als een spaarlamp breekt komen er kwik-dampen vrij. Raak dus nooit een spaarlamp aan als hij breekt, draag handschoenen, veeg de restanten op een papiertje en doe het papiertje in een plastic zak bij het klein chemisch afval. Lucht daarna de kamer goed.

Het Russische Woodpecker Signal was een berucht Sovjet-signaal dat wereldwijd te horen was op kortegolf radio golflengtes tussen juli 1976 en december 1989 (16).

Mentale, fyieke en emotionele onderdrukking van de mensheid
In Verenigde Staten voeren ze momenteel psychometrische testen uit op mensen die solliciteren naar een rechtshandhaving baan (zoals politie bijvoorbeeld). Het maakt niet uit of ze geschikt zijn voor de job, als ze geen bepaalde karkatertrekken (voornamelijk psychopatische, gewelddadige) hebben, worden ze niet geselecteerd.

Overal zijn er camera’s; London is een van de best bewaakte steden in Europa, je kunt geen honderd meter lopen, of je wordt gezien.

Er is een explosie van nieuwe regels en wetten.

Microchipping wordt nog steeds gepromoot (VeriChip).

Genetisch gemanipuleerd voedsel, voedseladditieven, fluoride in het water (wat kan leiden tot een verkalking van de pijnappelklier-de belangrijkste klier voor het wakker-worden),...

Andere voorbeelden zijn een actieplan dat de elite opstelde onder de naam “Agenda 21” (17) of de granieten Georgia Guidestones met als één van zijn tien geboden het gebod om de wereldbevolking onder de 500 miljoen mensen te houden. Zijn oprichter staat gekend onder het pseudoniem R.C. Christian, maar niemand kent zijn ware naam (18).

4. Wakker worden en ontsnappen aan het hamsterwiel

Wakker worden wil zeggen “wat kan ik doen” en het antwoord in jezelf vinden. Voornemens zijn zeer krachtige veranderaars van de werkelijkheid en manifestators van de werkelijkheid (de wil). “Ik wil bijdragen aan het ontwaken en het terugdringen van dit controlesysteem, de beste bijdrage die ik kan leveren.”, en meen het. En vanaf dat moment ben je bereid om het leven te leiden in de richting waarin het je duwt om dat voornemen te realiseren, en dan zal je leven je in de juiste richting duwen om dat voornemen te realiseren. Zelfs al heb je maar een kleine invloed op de naar verluid 7 miljard mensen op de hele wereld. 

Breek uit de valse identiteit! Maar de wereld ziet er zo solide uit? Geloof bepaalt hoe je de werkelijkheid ervaart. We leven in een holografische wereld. De controle-maatschappij is een holografische uitdrukking van de projectie van de vervorming in het holografische veld, zodra de projectie verdwijnt, kan het ook niet langer bestaan in de holografische werkelijkheid. Alles wat momenteel gaande is, is een uitdrukking van de vibrerende informatie opbouw, de golflengte. Er zal een moment komen dat de basis van de vervorming van de golflengte-informatie een punt passeert waar het niet langer in staat is om zichzelf te projecteren als holografische realiteit, en dan zal zich dat weerspiegelen in onze realiteit alsof het hele systeem in elkaar stort en je je afvraagt wat er in hemelsnaam gaande is. Als je dus op de juiste golflengte zit, zal je realiteit veranderen.

We moeten ons bevrijden van het intellect, neem een lege pagina, vergeet alles wat je hebt geleerd, kies intuïtief wat je wilt doen, wat je gerealiseerd wil zien in jouw realiteit. Ga buiten de normen van deze realiteit, OPEN JE GEEST en OPEN JE HART, en open je inzicht voor het oneindige informatieveld. Verbreek de toverspreuk van hypnose door de geloofssystemen die ons werden opgelegd, we worden gevoed door onzekerheid, angst en bezorgdheid,... Het systeem gaat zowieso in elkaar storten als een kaartenhuisje, het draait allemaal om de critische massa, het kantelpunt.

Mensen ontwaken: Vibraties van waarheid
De machtselite bestookt ons momenteel, werkelijk met alles tegelijkertijd. Maar er is momenteel een spirituele ontwaking aan de gang, overal ter wereld! Alles wat verborgen is komt aan de oppervlakte. We noemen het de truth vibrations of de vibraties van waarheid. 

De chemicaliën in voedsel en drank dienen om ons te destabiliseren en te beheersen. Het doel is totale menselijke lichaam-geest beheersing. De Schizm is de vervorming van het energieveld, zodat onze decodering wordt vervormd. Maar de afgescheidenheid gaat momenteel eerder in de richting van EENHEID en SAMENHANG waar elke mogelijkheid en alle potentie wacht op activering.

Onzekere mensen willen beheersen en controleren. Ze weten dat we een groot potentieel hebben dat veel groter is dan hun potentieel en dat beangstigd hun. En, omdat ze niet in staat zijn om te voelen, moeten ze wel datgene gebruiken waar ze goed in zijn, o.a. technologie, om ons in een onnatuurlijke toestand te houden, anders ‘knallen’ we terug in onze natuurlijke toestand. Naarmate we meer open en wakker worden, worden we intuïtiever, omdat we ons afstemmen op dit natuurlijke informatieveld.

Zuiver en ontruim je geest en intellect
STOP-DENK-VRAAG, in plaats van mee te gaan in Probleem-Reactie-Oplossing. Met andere woorden, tel tot 10 of 20 en wees kritisch! Herprogrammeer het ‘blinde geloof’, en je geloof veranderd de werkelijkheid die je waarneemt! 
 

Wat zijn de gevangenissen van het intellect?

  • Religie is intellect, niet bewustzijn. Bij aanbidding geeft je je macht uit handen!
  • Raciale programmering. Je kleur van je huid is niet wie je bent, het is hoe je er uit ziet!
  • Zelf-identiteit. Je identificeren met je ‘klein’-ik met zogenaamde beperkingen. Weet dat je niet dit lichaam bent, je hebt een beleving in dit lichaam. ‘Kleine’-ik denken, geeft een ‘kleine’-ik leven en een ‘kleine’-ik realiteit.

Geloof niet alles! Wijsheid is weten hoe weinig we weten, zodat je nooit vast komt te zitten in een geloofssysteem, je vormt je door de (beperkte) decodering enkel een beeld van hoe de dingen zijn. Het openen van je geest en intellect is vrijheid. Neem een nieuwe start. Begin een lege pagina en zet je gedachten over hoe de dingen waren opzij en begin van nul. Dit zal je intuïtie vergroten.Krijg toegang tot je hart, open je hart en intuïtie, dan zul je de synchroniciteit ervaren omdat je verbonden bent met dat energieveld. Als je je hart volgt zul je uitdagingen krijgen die je op de proef stellen, maar als je vasthoud aan de intuïtie van je hart dan zullen uiteindelijk je hart en intuïtie harmoniseren met je geest en intellect. Als je intuïtief aanvoelt dat je iets moet doen, zal je geest en intellect dit proberen verwerpen met zaken als “nee, dat kun je niet doen, je moet dit eerst afwerken, je moet je gedragen zoals het hoort,...”, allemaal angst-uitdrukkingen die je dient te negeren, volg je intuïtie! De angst voor wat mensen van je denken is heel erg sterk. Ontdoe je ervan, laat die los! Hou op met angstig te zijn en te volgen. De eerste stap is het UITDRUKKEN van wie je in weze bent, iemand met ONGELIMITEERDE MOGELIJKHEDEN, en dan pas zul je de REALITEIT van ONGELIMITEERDE MOGELIJKHEDEN ervaren. Maak de keuze om je gedachten niet te laten censureren! Dit wordt mooi uitgebeeld in de film “Dead Poets Society” met Robin Williams, waarin hij op een bureau gaat staan en de leerlingen uitnodigd om dit ook te doen, om zo een andere kijk te krijgen op de realiteit. Een ander voorbeeld van David Icke is: Een schaapherder en herdershond hoedden een kudde schapen die altijd dezelfde weg volgen voor hun dagelijkse wandeling. Wat zou er gebeuren als enkele van hen, nog niet eens de helft, besluit dat ze eens een andere weg willen volgen, omdat ze de dagelijkse weg beu zijn? De herder en de hond zullen niet weten wat te doen.1. Erken dat je een slaaf bent.

2. Kies voor vrijheid

3. Transformatie

Gebruik de “10 minuten meer te leven”-waarneming om je leven te leiden: Stel dat je maar 10 minuten meer te leven had, wat is dan echt belangrijk? Is de ruzie met je buur dan belangrijk? Of de noodzaak om je huis te poetsen? ... Nee, Liefde!

Kam-de-spiegel: Je kamt je haar niet in de spiegel, je kamt je haar in de werkelijkheid. De werkelijkheid is een afspiegeling van het energieveld. Vindt de rode draad in je leven, welke dingen blijven verschijnen in je leven, welke dingen blijven je in een bepaalde richting duwen, volg je intuïtie...

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen daden: Als je zegt “dat is niet mijn schuld, ik ben niet verantwoordelijk, dat is jouw schuld...”, geef je je eigen macht weg! “Waarom ik?” We trekken aan waarvoor we kiezen, net als in de film The Matrix, is je keuze al gemaakt, je hoeft alleen nog maar te begrijpen waarom je hem maakte. We zijn hier om de betovering te verbreken.

Bewuste mensen hebben geen wapens en vechten niet. Liefde denkt niet aan de gevolgen, liefde zal het ALTIJD opnemen voor gerechtigheid. Kies “Wat goed is” in plaats van “Wat goed is voor mij”. We moeten de racistische breuklijn, de religieuze breuklijn, de inkomsten-breuklijn, de culturele breuklijn opzij zetten en beseffen dat dit geen samenzwering is om de Moslim of Joodse mensen tot slaaf te maken, maar om de hele mensheid tot slaaf te maken. Laten we onze breuklijnen naar beneden halen en samen komen.

De rechtshandhavings-mensen, afkomstig uit de bevolking, dienen zich te realisteren dat de wereld die ze afdwingen, de wereld is die hun kinderen nodig hebben om in te leven. Ons realiseren dat alles daaruit voortvloeit, is het belangrijkste in ons leven, het is de basis. We moeten ons verenigen, want als we ons niet verenigen zullen we verdeeld worden en geregeerd worden door dit nachtmerrie-besturingssysteem. En hoe minder we ervoor doen, hoe traumatischer de ervaring zal zijn. We hebben een keuze. Het gaat allemaal over keuze, gevolgen en verwerkelijking. Ze kunnen hun plan niet doorvoeren als er genoeg van ons zijn die samen opkomen en zeggen “nee, we weigeren mee te werken.”. Ze zijn niet bang van protest, maar als je protest weerspiegeld wordt in je acties door niet mee te werken, dan gaan er dingen veranderen, en niet louter door het protest op zich. En het hoeft niet iedereen te zijn, zelfs niet eens de helft van de bevolking, maar een aanzienlijk grote hoeveelheid van de bevolking, en ze kunnen de hele blauwdruk die ze opstelden al niet meer uitvoeren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We leven misschien onderaan de (machts)piramide, maar net als een piramide van kaarten, als onderaan één kaart beweegt, stort de hele piramide in elkaar.Vrijheid is gewoon een ander woord, je hebt niets te verliezen (net als in een gevecht met een grote tegenstander waar je niet kunt vluchten omdat er muren rond je staan, je hebt niets te verliezen!) De vrijheid om te zeggen wat we denken! Stop met volgen, het is de angst om niet te voldoen, niet te conformeren, die ons volgzaam maakt! Stop met het zoeken van uitvluchten en het maken van excuses! Menselijk ras, kom van je knieën! “Ik ben een leeuw, geen lam.”Dank aan David Icke en alle andere bekende en niet bekende liefdevolle kritische mensen die meehelpen om ons uit te dagen de wereld van een andere kant te bekijken en om ons open te stellen voor ons liefdevol krachtig potentieel!


Dank aan Mireille voor het maken van dit verslag
Bron: www.davidicke.com

Referenties:
(1) Lynne McTaggart, “Het Intentie Experiment – Kunnen je gedachten de wereld veranderen?”, hoofdstuk 1-muterende materie.
(2) Lawrence Blair, “Rhythms of Vision” & Lyall Watson “Lifetide”.
(3) Wallace Thornhill & David Talbott “The Electric Universe”).
(4) Pim van Lommel, “Eindeloos Bewustzijn-een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring”
(5) Immanuel Velikovsky, “Worlds in Collision”.
(6) “The Project for a New American Century” - http://www.newamericancentury.org/
(7) Deep Underground Military Bases - http://www.youtube.com/watch?v=uEDAE_9v4h0.
(8) Christopher Knight & Alan Butler “Who built the moon”.
(9) De Engelstalige documentaire “Moon Rising”
part 1: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/0/Ivw_zGm_JEI
part 2: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/1/oyD_k6ChTdk
part 3: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/2/vQ6bhs2cdAg
part 4: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/3/Ci6hiQOBGRc
part 5: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/4/dspXyLUmSnA
part 6: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/5/J-pJkwsefis
part 7: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/6/1bALJOHunpk
part 8: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/7/jKPJ4ENiGhY
part 9: http://www.youtube.com/user/lbawop#p/search/8/IduXeNy_6Cs
(10) in januari 2012 komt er een nieuw boek uit van David Icke waarin dit onderwerp wordt behandeld.
(11) Barbara Marciniak “Earth, Pleiadian Keys to the Living Library”.
(12) Carl Sagan “The Dragons of Eden”.
(13) De boeken van Carlos Castaneda.
(14) George Orwell “1984”.
(15) Aldous Huxley “Brave New World.
(16) “woodpecker signal” - http://www.youtube.com/watch?v=j4UetRgIK9o
(17) “Agenda 21” van het UN Department of Economic and Social Affairs, Division of Sustainable Development - http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/
(18) “Georgia Guidestones” - http://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4&feature=related.