Roulette met Syrië als inzet


In Las Vegas is de kans op winst voor het huis erg groot. Washington speelt nu “hardball” roulette tegen Syrië. Op agressieve wijze wordt het doel nagestreefd: Syrië onderdeel maken van het wereldwijde Amerikaanse imperium.

Tijdens de persbijeenkomst op 18 juli j.l. laat woordvoerder Patrick Ventrell van het Ministerie van Buza van Amerika weten de koudbloedige slachtpartij van afgelopen woensdag  niet perse te veroordelen: een terroristische aanslag op het gebouw van de Nationale Veiligheid, waar op dat moment tijdens een vergadering veel regeringsfunctionarissen, militairen en veiligheidsmensen aanwezig zijn.

De Syrische minister van Defensie Dawood Rajiha, generaal Asef Shawkat, en assistent vicepresident generaal Hassan Turkmani vonden de dood. Volgens activisten van de oppositie is de aanslag uitgevoerd door een kamikaze van het "Vrije Syrische Leger". 

De regering van Obama reageert aldus: “Laten we ons nu vooral focussen op het beëindigen van het bloedvergieten. Het is de schuld van het Assad regime, dat door het slachten van zijn eigen mensen deze chaotische omstandigheden heeft gecreëerd. ...Wij willen een vreedzame, ordelijke overgang". 

Amerika’s imperium breidt zich uit over de wereld en landen die niet behulpzaam opzij gaan zullen worden verwoest. Hoeveel burgers daarbij worden gedood is niet van belang. Onwettige tactieken ook niet. Washington heeft vuile handen gemaakt afgelopen woensdag, moordcommando-diplomatie. Hillary Clinton had van tevoren gewaarschuwd dat er een prijs betaald zou worden.

Het is bekend dat Saoedi-Arabië en Qatar een speciaal fonds hebben opgericht om de Syrische rebellen te financieren. De soldij van de rebellen wordt daaruit betaald en nieuwe deserties worden ermee aangemoedigd. De VS levert communicatieapparatuur aan de rebellen zodat ze zich beter kunnen organiseren. 

Het Vrije Syrische Leger krijgt ook kalasjnikovs, BKC-machinegeweren en  antitankwapens van beide Golfstaten die via Turkije naar Syrië worden getransporteerd.
De laatste tijd vinden wapens vooral hun weg naar de moslimbroeders, de sterkste politieke kracht binnen de Syrische Nationale Raad, het oppositieplatform dat veel sympathie kent in Turkije. 

Er circuleren in de media valse verhalen en er zijn nepvideo's gebruikt. Al Jazeera laat films zien die in Katar zijn geproduceerd. Geïsoleerde beelden geven sowieso een vervormd beeld. Het is vooringenomenheid en eenzijdigheid van veel westerse media wat de klok slaat. 

Al Jazeera claimt dat de laatste ontwikkelingen wijzen op een keerpunt in het conflict. Dat de regering zijn prestige is kwijtgeraakt. Dat met het verliezen van de controle over Damascus het land langzaamaan wordt bevrijd van de ‘dictator’ Assad. Nonsens!

Washington en/of de NAVO hebben met operatie “Damascus Vulkaan” de hoofdstad van Syrië tot centrum van het oorlogsgebied verklaard: een regelrechte aanval. Een commandant van de oproerlingen Qassem Saadeddine zei dat er geen weg terug was. De operatie om Damascus te bevrijden is begonnen. Zonder uit te wijden waarop hij precies doelde zei hij dat we “verrassingen” kunnen verwachten. 

Washington heeft deze plannen om Syrië te vernietigen, niet te bevrijden, lang geleden al gemaakt. Het is belangrijk de strijd om informatieverstrekking, propaganda, te winnen. De Westerse media praat elkaar na.

De voormalige Syrische ambassadeur in Irak, Nawaf Fares, is onlangs overgelopen. Hij zegt dat Assad in Homs chemische wapens tegen opstandelingen heeft gebruikt. Hij kan het niet bewijzen, maar hij vermoedt dat Assad chemische wapens zal gebruiken wanneer hij in het nauw raakt. 

China en Rusland spraken op 19 juli in de VN Veiligheidsraad hun veto uit tegen een resolutie die diplomatieke en economische sancties tegen Syrië mogelijk moest  maken wanneer de Syrische overheid niet zou stoppen met het gebruik van zwaar wapengeschut. 

Het is de derde keer dat China en Rusland hun vetorecht gebruiken om resoluties over Syrië te blokkeren. Op grond van hoofdstuk 7 van het handvest van de Verenigde Naties kan bij internationale bedreiging van vrede en veiligheid met geweld worden ingegrepen. Het is bijna een oorlogsverklaring. 

Moskou en Beijing handelden hierin verantwoordelijk. Deze landen willen dat het conflict wordt opgelost en niet dat het land kapot wordt gebombardeerd. 

Op 21 maart keurde de Veiligheidsraad een zes punten tellend vredesplan van Kofi Anan goed met daarin een staakt-het-vuren dat vanaf 10 april moest ingaan. Maar zowel de  regeringstroepen als gewapende milities hebben zich niet gehouden aan deze voorwaarde. Het aantal militaire operaties nam juist toe.

Volgens Anan ligt de verantwoordelijkheid om het geweld te stoppen bij de Syrische regering. Maar hij wijst ook naar de gewapende rebellen, wiens aanvallen toenemen, en openlijk zeggen dat ze geen reden hebben om de vijandelijkheden te staken.

Met resoluties 2042 en 2043 zouden onder andere gevangenen worden vrijgelaten, en hulptroepen van het internationale rode kruis gewonden mogen verzorgen. Het zou moeten zorgen voor een door Syrië ingezette transitie. Geweld en bloedvergieten zouden voorbij zijn. 

Er werd geen rekening gehouden met de stappen die Assad zelf al had genomen. In februari al hadden Syriërs door middel van een referendum gekozen voor een nieuwe constitutie. Ondanks de boycot door de oppositie en het geweld van de oproerlingen werd met een meerderheid van 89,4 % voor politieke hervormingen, een meerpartijensysteem en persvrijheid gekozen. Op 7 mei werden de eerste parlementaire verkiezingen gehouden. De opkomst was zeer hoog. 

Met het vredesplan zou Syrië ook de UNSMIS (UN Supervision Mission) moeten binnenlaten, zouden de VN landen in Syrië door de lucht en over land onbelemmerd goederen mogen vervoeren en communicatie moeten toestaan.  

Zou Syrië niet binnen tien dagen overstag gaan dan zou volgens hoofdstuk zeven, artikel 41 gewapende interventie het gevolg zijn. Op dit moment wordt gebakkeleid over de resoluties. Moskou heeft Nee gezegd tegen Syrië 2.0 en steun aan het vredesplan. 

Regionale staten en het Westen leveren nog steeds wapens, financiering en training aan de opstandelingen. We kunnen nog meer van hetzelfde verwachten. Washington en de NAVO partners gedragen zich hypocriet. Ze dragen mede de verantwoordelijkheid voor het aanhoudende geweld. Wanneer ze hun mensen zouden terugroepen kan alles stoppen. Ze verschuilen zich achter hun resoluties, slechts een dekmantel voor imperialistische  wetteloosheid. 

Ik verwacht dat het dagelijkse bloedvergieten door zal gaan. Assad zal onrechtmatig alle schuld in zijn schoenen geschoven krijgen. Conflictresolutie is voorlopig niet in zicht. 

Een laatste opmerking

In twee eerder gepubliceerde artikelen exposeer ik de imperialistische agenda van de VS. Het conflict in Syrië wordt een burgeroorlog genoemd. Aan deze oorlog is niets burgerlijks, het is Washingtons oorlog tegen Syrië. Washington zal niet eerder willen stoppen dan wanneer Syrië is verwoest. Daarna zal men voor Syrië “humanitaire interventie” eisen en “bevrijding”. Dat zijn vanaf het begin het grote plan geweest. 


Door Stephen Lendman 
Bron: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31997

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief