Verkiezingen, wees geïnformeerd over de EU

NAZI roots van de EU Al eerder bracht deze site dr. Rath onder de aandacht met betrekking tot het ontstaan van de EU. Afgelopen zaterdag schetste prof. Smalhout een overduidelijk beeld van de verkiezingen en de achtergronden van de EU. Dit deel uit zijn column willen we u niet onthouden. Doe er uw voordeel mee, mocht u woensdag naar de stembus willen gaan.Verkiezingsweeën
Al wekenlang zijn alle media gevuld met discussies, beschouwingen en debatten in verband met de
Kamerverkiezingen aanstaande woensdag. Alle kandidaten hebben nieuwe kleding aangeschaft om voor het publiek en de televisie een betrouwbare indruk te maken. Sommige politici zijn daardoor nauwelijks nog herkenbaar. Tot voor kort was het gebruikelijk dat de kiezers de politieke overtuiging van hun favoriete
kandidaat aan zijn kleding konden aflezen.
Alles wat linkse ideeën had liep rond in vrijetijdskleding. Maar in ieder geval was een stropdas en gympen
een signaal voor alles wat progressief was.. Doch zie nu: net als de voormalige supersocialistische politicus Wim Kok hebben ze allemaal de weg naar de herenmodezaak Oger in Amsterdam weten te vinden. Dezelfde zaak waar wijlen Pim Fortuyn zijn perfecte maatkostuums liet vervaardigen en waar hij zijn zijden overhemden en dassen uitzocht. De verstandige kiezer zal zich echter niet door de verkleedpartijen tot een andere politieke mening laten verleiden.
Veel meer impact heeft de publicatie van een tweetal splinternieuwe boeken die juist vóór onze verkiezingen zijn uitgekomen. Het betreft ten eerste een hoogst verontrustend boek in de Engelse taal getiteld ’The Nazi Roots of the ’Brussels EU ’’ (geschreven door Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath en August Kowalczyk, uitgave Dr. Rath Health Foundation 2012, ISBN 978-90-76332-85-7). Bijna driekwart eeuw werd de wereld verteld dat de Tweede Wereldoorlog was veroorzaakt door de levensgevaarlijke psychopaat Adolf Hitler, samen met zijn staf van racistische boeven, de nazi’s.

 
Lees en download ons boek, gratis op onderstaande link:
http://www.relay-of-life.org/nazi-roots/chapter.html
Met dank aan Dr. Rath Health Foundation http://www4nl.dr-rath-foundation.org/

Maar geleidelijk begint het duidelijk te worden dat de Tweede Wereldoorlog niet alleen was voorbereid, maar ook logistiek en technisch werd ondersteund door het grootste en beruchtste toenmalige kartel. Die combinatie van machtige industrieën bestond vooral uit het IG Farben-kartel, dat een samensmelting was van onder meer Bayer, BASF, Hoechst en nog enkele andere chemisch-farmaceutische industrieën. Bij het befaamde naoorlogse Neurenbergproces, waar de belangrijkste oorlogsmisdadigers werden berecht, werd onder meer vastgesteld dat zonder de IG Farben de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk niet had plaatsgevonden.

Kartelvorming
Die industrieën leverden niet alleen geneesmiddelen, maar ook alle explosieven die voor oorlogsvoering onmisbaar waren. Dat waren ze al geweest in de Eerste Wereldoorlog. Toen reeds waren er pogingen in het werk gesteld geheel Europa technisch en commercieel afhankelijk te maken van een soort universeel kartel onder Duitse leiding. Dat lukte niet in die Eerste Wereldoorlog. Maar na de Tweede Wereldoorlog kwam het oude Duitse streven tot bloei in de vorm van de economische en politieke kartelvorming van een groot aantal Europese landen die samengingen onder de naam EU.
Het is dan ook logisch dat bij die kartelvorming veel voormalige kopstukken van direct na de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij de opbouw van de EU werden betrokken. Die waren niet gekleed in militaire uniformen, maar in de bekende grijze colbertkostuums van professionele vergaderaars en managers. De meest beruchte manager daarbij was een zekere professor dr. Walter Hallstein (1901-1982), die een van de sleutelfiguren was bij de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog. Hij was een briljant hoogleraar in het recht aan de Universiteit van Rostock in Duitsland.
Hij maakte furore met zijn ideeën over een verenigd Europa, dat hij al eerder geschetst had in een grote redevoering in het jaar 1939 getiteld ’Gross Deutschland als Rechtseinheit’ . Na de oorlog werd hij de eerste president van de EU-Commissie en hij beschouwde zichzelf als de premier van Europa. Daarbij liet hij zich terzijde staan door een aantal vroegere oorlogsmisdadigers die in Neurenberg al waren veroordeeld. De oude nazistische gedachte dat de EU de ideale staatsvorm moest zijn volgens de Duitse slogan ’Ein Volk, ein Reich, ein Führer’ (’Eén volk, één rijk, één leider’) verklaart ook het hevige verzet dat men thans ontmoet bij iedere poging van nationale politici om hun land te ontdoen van de knellende EU-banden.

Toevoeging redactie: Video met toespraak Dr Rath, Nederlands ondertiteld
Bron: http://youtu.be/WuhbyHE8mDg 

Sprookjes
Behalve Geert Wilders (PVV) en Roemer (SP) heeft nog geen enkele andere Nederlandse politicus het lef gehad om te stellen dat ons land weer onafhankelijk van de EU moet worden. Er wordt dan gedreigd met een enorme economische recessie. We zouden tot armoede vervallen. Wij kunnen ons als klein land niet alleen handhaven. Wij raken al onze handelsrelaties kwijt enz. enz. Het is niet waar. Het zijn de sprookjes van de zeer goed verdienende EU-autoriteiten zoals bijvoorbeeld Neelie Kroes, die bij de EU een fantastische broodwinning heeft gevonden.


Met dank aan prof. Bob Smalhout voor toestemming publicatie.