Israël terroriseert de bevolking van Gaza met nieuwe aanvallen


De internationale media spreken van een nieuwe oorlog in het Midden Oosten tussen Israël en Hamas, de Palestijnse organisatie die een piepklein stukje land aan de Middellandse zee beheerst dat meer op een open gevangenis lijkt dan op een staatje. Zien we hier daadwerkelijk een ‘oorlog’ of een aanval van een koloniaal regime dat een aanval doet op een samenleving van hulpeloze mensen? Om de handelingen een legitiem tintje te geven spreekt Israël graag over oorlog. 

Volgens de internationale wetgeving van de Geneefse conventie uit 1949, mag een vijand gedood en vernietigd worden wanneer voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De staat Israël heeft deze conventie in 1951 ondertekend met uitsluiting van het eerste en tweede protocol. Palestina is een niet soevereine staat en daarvoor gelden dus niet de regels van de Geneefse conventie. Nadat de VN in 2009 de Palestijnse gebieden uitriep tot gebied onder toezicht zouden de gebieden onder de jurisdictie vallen van het ICC, het internationale gerechtshof in Den Haag maar deze aanvraag werd in 2012 nietig verklaard door het ICC. 

Israël als overheerser van de Palestijnse gebieden is verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen die onder hun bewind vallen. Naast de Conventie van Geneve uit 1949 is er ook de Haagse Conventie uit 1907 die duidelijk is over de verantwoordelijkheden van bezetters. De overheerste bevolking heeft recht op bescherming en een waardig bestaan. Deze wetten van bezette gebieden gelden wanneer een staat de feitelijke controle heeft over het betrokken gebied. Een staat van beleg is er ook wanneer niet het héle gebied door militairen bezet is. Feitelijke controle is er ook wanneer het leger sleutelposities inneemt die de macht over het hele gebied garandeert en het gebied geen mogelijk heeft eigen regels en wetten via een eigen regering door te voeren. Door Gaza te omheinen en de inwoners ervan te weerhouden het gebied in en uit te kunnen gaan, heeft Israël wel zeker de feitelijke controle in handen. 

De aanval tegen de inwoners van dit bezette gebied laat zien dat Israël lak heeft aan humanitaire wetten en mensenrechten die gerespecteerd zouden moeten worden naar de bevolking van Gaza. Hier vinden zware schendingen van de mensenrechten plaats, dit is geweld tegen de mensheid volgens de geldende wetten. 

De inefficiënte raketaanvallen van Hamas gericht op Israël zijn militair gezien niet relevant te noemen en zouden geen effect moeten hebben op de verhouding van de staat Israël en de krijgsgevangen bevolking van Gaza en zijn zeker geen reden om een internationaal conflict tot oorlog uit te roepen. Veel goedbedoelende observanten hebben de scheve gang van zaken naar buiten gebracht omdat Israël gebruik maakt van zware, gerichte en dodelijke wapens in hun bombardementen op Gaza. De westerse landen lijken daar geen boodschap aan te hebben omdat men dan genoodzaakt Israël tot de orde te roepen aangaande hun buitenproportionele aanval en de bestaande internationale wetten en verdragen. 

Dit is de derde grote aanval op Gaza in de afgelopen vijf jaar die bedoeld is om Hamas tot zwijgen te brengen maar alle geweld heeft daarin nog geen resultaat gehad. Politieke leiders doen het voorkomen dat zij de terroristische infrastructuur in Gaza willen vernietigen. Maar is dit het werkelijke doel? Kan Hamas geen interne bondgenoot worden van Israël? De Israelische regering heeft Hamas nodig om juist geen vrede te hoeven sluiten. Dat werd zichtbaar nadat Hamas en Fatah samen een bestuur vormden. Dat was het moment waarop Netanyahu Hams begon te veroordelen. Voor het eerst leek het erop dat de regering Obama en de EU op de hand van de Palestijnen bleven. Wat Netanyahu werkelijk wil is de bezette bevolking geheel demoraliseren oproepen tegen Hamas te ageren.

Minister van defensie, Moshe Ya’alon  heeft al aangegeven dat het volgende verdrag met Hamas alleen op Israelische voorwaarden plaatsvindt. Deze houding typeert de onverzettelijkheid van de Israelische politiek met betrekking tot mogelijke vrede met de Palestijnen. Deze verwerpelijkheid vindt ononderbroken plaats sinds het uitroepen van de staat Israël. 

Als de slachting in Gaza beëindigd wordt zullen de vredesbesprekingen hervat moeten worden om de problemen in het Midden-Oosten aan te pakken. De zionistische ideologie van expansie zal daarbij in ogenschouw genomen moeten worden evenals Israëls gevoel van superioriteit dat zijn oorsprong vindt in de Judaïstische leringen. De overleden Israel Shahak heeft in zijn opzienbarende boek “Jewish History, Jewish Religion. The Weight of Three Thousand Years” (Pluto Press 1994; vierde editie 2008), aangetoond dat de racistische houding van de Israelische gemeenschap gebaseerd is, niet alleen op het zionisme maar ook op de Judaïstische achtergrond van het volk. Hoewel dit op politiek gebied vreemd aan mag doen is het noodzakelijk hier naar te kijken. 

En dan: Is het niet zo langzamerhand noodzakelijk voor de VS en EU bondgenoten om dat chauvinistische gedrag van de Israelische leiders, die er zogenaamde waarden van eerlijk delen op na houden, kritisch onder de loep te nemen? Als we de situatie zoals hij is goed bekijken, zou zo’n partnerschap dan niet beëindigd dienen te worden, voordat ook deze bondgenoten hun geloofwaardigheid verliezen? 

Door  Dr. Ludwig Watzal, Copyright © 2014 Global Research, July 13, 2014
Bron: http://www.globalresearch.ca/israels-terror-state-and-the-attack-on-the-people-of-gaza/5391055

 

Het Gaza Offensief brengt opnieuw een diepere lag van onmenselijkheid aan het licht als Israel aanvallen uitvoert op de watervoorziening en de rioleringssystemen. Palestijnse officials laten weten dat er verschillende waterbronnen gebombardeerd zijn die verspreid liggen door de Gazastrook en waarvan duizenden families afhankelijk zijn voor hun drinkwater. Een Oxfam woordvoerder liet aan het begin van het weekend weten dat 90% van het water in Gaza onveilig is als drinkwater.

Het rioleringssysteem werd ook aangevallen op zaterdag. Het meest getroffen zijn: het Shati vluchtelingenkamp, Tal al-Hawa, Sheikh Ejleen en de westerse delen van het gebied.


Bron: http://youtu.be/4GwApvroWkE 

Hoofd van de watervoorziening Saed al-Din Atbash zegt dat Israel opzettelijk deze voorzieningen aanvalt.

Lees meer: http://www.middleeasteye.net/news/israeli-jets-destroying-gaza-water-and-sewerage-systems-284613778#sthash.MKLDsUEx.dpuf  
Bron: http://www.middleeasteye.net/news/israeli-jets-destroying-gaza-water-and-sewerage-systems-284613778


Bron: https://www.youtube.com/watch?v=WJzLSH0x92M


Israel en de kanker veroorzakende bommen op Gaza

PressTV, 13 juli 2014

Dr. Erik Fosse, een arts uit Noorwegen die in Gaza verblijft, veroordeelt Israël vanwege het gebruik van bommen die kanker veroorzaken.  Hij laat weten dat het merendeel van de patiënten die gewond zijn geraakt gedurende de bombardementen voor 30% uit kinderen bestaan. De DIME bommen (Dense Inert Metal Explosive) werden ontworpen om minder nevenschade te veroorzaken. Ze veroorzaken een kleinere explosie maar hebben biologisch gezien een groot effect op degenen die geraakt worden door de microdeeltjes die bij de explosie vrijkomen. 

Fosse is afdelingshoofd aan een universiteitskliniek in Oslo en verteld dat sommige Palestijnen gewond zijn geraakt door een nieuw wapen dat artsen uit oorlogsgebieden niet eerder gezien hebben. 

Israel gebruikte ook verarmd uranium-bommen en granaten met witte fosfor tijdens eerdere aanvallen op het bezette gebied. 

Nu de zevende dag van het offensief in is gegaan zijn er al zeker 167 Palestijnen gedood en 1100 gewonden geteld. Palestijnse bronnen melden dat er de laatste 24 uur bijna 200 doelen geraakt zijn.

Bron:
PressTV: http://www.presstv.ir/detail/2014/07/13/371162/israel-drops-cancerinducing-bombs-on-gaza/