Engelse Lord  meent dat president Obama de soevereiniteit
van Amerika verkwanselt


Afgelopen woensdag organiseerde het “Minnesota Free Market Institute” (organisatie die opkomt voor de vrije markt) een evenement in de  Bethel Universiteit in St. Paul. Spreker Lord Christopher Monckton, voormalig wetenschapadviseur van Brits oud-premier Margaret Thatcher, gaf een lange presentatie aan 700 toehoorders met gedetailleerde feiten, grafieken, kaarten en cijfers over het “popcultuurbegrip” globale opwarming.  Zijn eindconclusie was dat dat wel mee viel. Er is volgens Christopher Monckton een heel ander soort gevaar.

Monckton:
“Tijdens de Klimaat Conferentie van de Verenigde Naties in december 2009 in Kopenhagen,  zal een verdrag worden ondertekend. Uw president zal het ondertekenen. De meeste derde wereldlanden zullen het ondertekenen, omdat zij denken dat hier geld mee te verdienen valt. De ‘linkse vleugel’ van de Europese Unie staat achter dit verdrag.
Ik heb het verdrag gelezen. De inhoud komt neer op de creatie van een nieuwe wereldwijde regering. Deze nieuwe regering moet zorgen voor een overdracht van rijkdom van de landen van het Westen naar de derde wereldlanden. Omdat de rijke Westerse landen de zogenaamde veroorzakers zijn van CO2 vervuiling en zo een  "klimaatsschuld" hebben opgebouwd. Het derde doel van deze nieuwe entiteit, deze wereldwijde regering, is handhaving.

De woorden "verkiezing" of "democratie" of "stemmen" komen in dit  200 bladzijden tellend verdrag niet voor. Niet één maal. Eindelijk is het duidelijk dat de communisten die uit de Muur van Berlijn kropen, en uit de milieubeweging, die Greenpeace overnamen, zodat mijn vrienden die het financierden het binnen een jaar verlieten, hun zin kunnen doorduwen. Zij zijn het die een communistische wereldregering aan de wereld willen opleggen.

U hebt een president die heel sterke sympathieën met hen heeft. Hij gaat het verdrag in Kopenhagen ondertekenen. Hij is een Nobel Vredesprijs winnaar; natuurlijk zal hij het ondertekenen.

[Gelach]
En de moeilijkheid is dit; indien dat verdrag ondertekend wordt, kunt u niet onder dit verdrag uit, tenzij alle andere landen hun goedkeuring zullen geven. En omdat u het grootste betalende land zult zijn, zullen zij u nooit laten gaan.

Ik dank Amerika uit de grond van mijn hart. U was het baken van vrijheid voor de hele wereld. Het is een privilege om nu nog op deze grond te staan terwijl het nog vrij is. Maar in de volgende maanden zal, tenzij u het stopt, uw president uw vrijheid, uw democratie, en uw voorspoed voorgoed verkwanselen. Welke regering u ook kiest in de toekomst, u kunt er dan niet meer onderuit.  Ik heb het verdrag gelezen. Het gaat over een wereldregering, over een klimaatschuld en over het doorduwen en handhaven van deze beginselen. Het gaat dan door, of u het wilt of niet.

Maar ik denk dat ik hier, in uw geweldige natie, waar ik zo van hou en die ik zo bewonder – het is misschien hier dat ik,op dit elfde uur, een minuut voor twaalf,  u kan overtuigen dat uw president gestopt moet worden om  dat vreselijke doelloze verdrag te ondertekenen.  Want er is geen probleem met het klimaat en, zelfs wanneer het er wel was, een economisch verdrag zou daar niets aan kunnen veranderen.

Ik beëindig mijn relaas met het herhalen van de woorden van Winston Churchill, die hij tegen uw president in het donkerste uur van de dageraad voor de vrijheid in de Tweede Wereldoorlog sprak. Hij citeerde van uw geweldige dichter Longfellow de volgende woorden:
Sail on, O Ship of State! (Zeil door, O Schip van Staat! )
Sail on, O Union, strong and great! (Zeil door, O sterke en geweldige Unie!)
Humanity with all its fears, (De mensheid met al zijn angsten)
With all the hopes of future years, (Hopend op toekomstige jaren)
Is hanging breathless on thy fate! (Ademloos vast aan uw lot!)

Lord Monckton kreeg een staande ovatie. Hij beantwoordde enkele vragen.
(Vervolg artikel onder de video van een deel Moncktons toespraak)
Vraag: 
“De huidige regering van Amerika en de Democratische meerderheid in het Congres luisteren eigenlijk niet  naar het volk.  De agenda van de overheid, met  belastingen en de lasten voor de toekomstige generaties zullen worden doorgevoerd. Hoe denkt u dat wij Obama nog kunnen stoppen?

“Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Dit is iets dat jullie zelf moeten doen. Het is jullie land en jullie politiek. Neem contact op met jullie volksvertegenwoordigers. Zij moeten een gesprek met de president eisen,  dat recht hebben ze allemaal. Er zijn hier vandaag veel machtige, rijke, invloedrijke mensen aanwezig. Ga naar de media, vertel hen over het verdrag. De media kan op www.wattsupwiththat.com een kopie van het verdrag vinden. Word je bewust dat de democratie afgepakt zal worden, om een valse reden, waar geen enkele wetenschappelijke basis voor is. Laat de pers dit publiceren. Laat weten dat, zelfs als er een klimaatcrisis is, dit geen reden is om de democratie te laten afpakken. Het is zo simpel als dat.”

Vraag:
Is het echt een onomkeerbaar verdrag als het eenmaal getekend is? Stel dat het getekend wordt door iemand die niet de autoriteit heeft. Ik ben namelijk heel sceptisch of onze president rechtsgeldig is...

 “Ik ken tenminste één rechter die het met u eens is, inderdaad.”
 Ik geloof het niet voordat ik het zie ... Is Obama's mogelijke illegitimiteit als president voldoende reden om zijn daden uiteindelijk ongeldig te verklaren?

 “Ik zou hier niet op rekenen.  Hoewel er twijfels zijn of hij wel of niet op Hawaii is geboren, het is moeilijk te bewijzen. Daarnaast zullen jullie er, als de Senaat het verdrag goedkeurt, toch aan gebonden zijn . Maar: ze weten in het Witte Huis dat ze in de Senaat niet de benodigde twee derde tellende meerderheid zullen krijgen, die door jullie Grondwet wordt vereist om een dergelijk gedrag te ratificeren. Ze willen het Verdrag van Kopenhagen laten goedkeuren met een gewone meerderheid van stemmen. Het voordeel hiervan is echter dat dit wél omkeerbaar is.

Of globale opwarming nu wel of niet bestaat (de feiten spreken dit faliekant tegen),  het feit dat er buiten de wil van het Amerikaanse om,  een wereldregering wordt gevormd, die torenhoge belastingen gaat opleggen, waarmee de welvaart wordt overgedragen aan een wereldregering (VN) en daarmee aan de Derde Wereld, dat is reden genoeg om in opstand te komen.

De ‘Founding Fathers’ zouden zich omkeren in hun graf wanneer zij wisten dat hun afstammelingen door een Anti Amerikaanse revolutie werden belaagd.  Wanneer dit de koers is die gevaren wordt, dan moet al het andere wijken, we moeten ons focussen op het stoppen ervan. Als de soevereiniteit van Amerika in gevaar komt, is elk ander debat onbelangrijk.”

Aan het eind nog enkele passages uit het verdrag van Kopenhagen, die de beweringen van Monckton onderbouwen: (vetgedrukt toegevoegd)
38. De inhoud van het verdrag zal op drie basis pilaren steunen. Een regering, een facilitair mechanisme en een financieel mechanisme, waarin:

De wereldregering (toegevoegde kop)

(a) De regering bestuurd zal worden door de COP, met steun van een nieuw orgaan voor aanpassing en een bestuur dat verantwoordelijk is voor het management van de nieuwe fondsen en de hieraan verbonden facilitaire processen en organen.

Om de rijkdom her te verdelen (toegevoegde kop):
(b) Een financieel mechanisme, een klimaatfonds bestaande uit vijf onderdelen: (a) een aanpassing onderdeel, (b) een compensatie onderdeel, waarmee het verlies en de schade veroorzaakt door klimaatverandering zal worden aangepakt (dit is de 'klimaatschuld' waar Monckton het over had), inclusief verzekering, herstel en compensatie onderdelen, (c) een technologie onderdeel; (d) een stroomlijning onderdeel; en (e) een REDD onderdeel, ter ondersteuning van een fasen proces voor bebossing initiatieven in verband met REDD acties.

Om de handhaving te garanderen (toegevoegde kop):
(c) Een facilitair  mechanisme, bestaan uit (a) werkprogramma's voor aanpassing en stroomlijning; (b) lange termijn REDD proces; (c) korte termijn technologisch actie plan; (d) een op aanpassing gerichte groepen experts ten aanzien van stroomlijning, technologie en voor controle, rapportage en verificatie; en (e) een internationaal register voor controle, rapportage en verificatie van het nakomen van de (CO2) uitstoot vermindering, en het overbrengen van technische en financiële middelen van de ontwikkelde landen naar de onderontwikkelde landen.
vertaald door: ‘t Vertalerscollectief


Bron: Infowars
Walton Scott Hudson, “fightin words”
 
15 oktober 2009