Nieuwe pandemie rukt op!

Er is een wereldwijde epidemie bezig zich te verspreiden met een razende snelheid.
De WWO (Wereld-Welzijns-Organisatie) voorziet dat miljarden individuen besmet zullen geraken in de volgende 10 jaar.
Hieronder de voornaamste symptomen van deze ziekte:

 1 – De neiging om zich te laten leiden door zijn eigen intuïtie in plaats van te handelen onder de druk van angsten, opgedrongen ideeën en vanuit het verleden geconditioneerd gedrag.

2 – Totaal gebrek aan interesse om anderen te beoordelen, zichzelf te veroordelen en om zich bezig te houden met al wat conflicten kan voortbrengen.

3 – Totaal verlies van de capaciteit om zich zorgen te maken – dit is een van de allerergste symptomen!

4 – Een continu genoegen in het appreciëren van mensen en dingen zoals ze zijn, wat met zich meebrengt dat men de anderen niet meer wil veranderen.

5 – Het verlangen om zichzelf te veranderen teneinde de eigen gedachten, gevoelens, emoties, lichaam, materieel leven en omgeving op een positieve manier te beheren zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid, creativiteit en liefde ten volle ontwikkeld wordt.

6 – Herhaalde aanvallen van glimlachen: de glimlach die “dank u” zegt en die een gevoel van eenheid opbouwt met al wat leeft.

7 – Een steeds verder groeiende openheid naar kinderlijkheid, simpelheid, lach en blijheid.

8 – Steeds frequentere momenten waarin men in communicatie komt met zijn/haar ziel in non-dualiteit, dat een aangenaam gevoel van voldaanheid en geluk veroorzaakt.

9 – Er genoegen in vinden zich als een genezer te gedragen, die blijheid en licht brengt in plaats van kritiek of onverschilligheid.

10 – De bekwaamheid om alleen, in koppel, in een familie en in gemeenschap op een vlotte en gelijkwaardige manier te leven, zonder slachtoffer of beul of zelfs redder te willen spelen.

11 – Een gevoel van verantwoordelijkheid en geluk dat men aan de wereld zijn/haar dromen over een overvloedige, harmonieuze en vredevolle toekomst wil aanbieden.


12 – Totale aanvaarding van zijn/haar eigen aanwezigheid op aarde en de wil om op elk moment te kiezen voor wat mooi, goed, waar en levend is.

Wil u blijven verder leven in angst, afhankelijkheid, conflicten, ziekten en conformisme, vermijd dan te allen prijze ieder contact met mensen die deze symptomen vertonen. Immers, deze aandoening is buitengewoon besmettelijk. Als u reeds symptomen vertoont, weet dan dat uw toestand waarschijnlijk hopeloos is. Medische behandelingen kunnen tijdelijk enkele symptomen onderdrukken, maar de onontkoombare voortgang
van de ziekte kan niet worden tegenhouden. Er bestaat namelijk geen anti-geluk-vaccin. Omdat deze gelukziekte het verlies van de angst om te sterven veroorzaakt, die een van de centrale peilers is waarop het geloof in de materialistische moderne maatschappij berust, riskeert er grote sociale beroering te ontstaan onder vorm van stakingen van de
oorlogsdrang en van de drang om gelijk te hebben, het ontstaan van samenscholingen van gelukkige mensen die zingen, dansen en het leven vieren, de opkomst van kringen van mensen die hun (lichamelijke en geestelijke) genezing vieren, crisissen van slappe lach en seances van collectief emotioneel afreageren.
 
 
Zegt het voort…