2010: Het jaar van de Waarheid.


De voorbije  vier, vijf jaren zijn tegelijkertijd intens en confronterend geweest  voor mezelf maar ook voor alle waarheidszoekers in de hele wereld. Het was een zoektocht naar de meest fundamentele vragen van het leven.

Het antwoord is ontnuchterend maar eerst zet ik een aantal zaken op een rijtje en dit op een tijdstip (december 2009) dat de eindfase van een plan  in gang zal worden gezet door diegenen die zich onze meesters noemen, zich god(en) wanen en die de absolute macht willen over U en mij. Zij worden ook wel “de Elite” genoemd.  Dit plan is zo sinister, zo verfijnd en intelligent dat we duidelijk met een bende sociopaten te maken hebben of erger. Onderzoekers over de hele wereld zijn er in geslaagd om grote delen van dit plan bloot te leggen en dit soms ten koste van hun eigen leven. Het doel? Een fascistische, totalitaire wereldstaat waar mensen zullen worden gereduceerd tot slaven en geregeerd door een door zichzelf uitgeroepen superieur mensenras.

2010 wordt een interessant en zéér uitdagend jaar voor alle mensen op deze wereld. Velen zullen meemaken wat een handvol al hebben doorgesparteld de voorbije jaren door geconfronteerd te worden met de werkelijke aard van deze wereld en zijn heersers. De waarheid zal boven water komen en zal bevrijding teweeg brengen!

Waar staan we op het einde van 2009?

1. De conclusie dat de main stream media (MSM) bijna volledig in handen is van “de Elite” en wordt gebruikt en misbruikt om de massa angstig en dom te houden, ja zelfs te hypnotiseren. Dit gebeurt door het achterhouden en verdraaien van informatie en nieuws. Angst geeft niet alleen een constante druk op het immuunsysteem maar houdt ons ook in een soort psychose waardoor we een verdraaide kijk op de werkelijkheid krijgen. Sport en celebrity cultus houdt onze aandacht van de belangrijke zaken weg. We denken te leven in een soort Wonderland terwijl de meest verschrikkelijke zaken gebeuren. De verslaggeving van bvb. oorlogen hebben ons immuun gemaakt voor het doden van mensen, waaronder kinderen. Dit terwijl elk leven heilig is.

2. Internet. Terwijl het World Wide Web natuurlijk een gigantische bron van informatie betekent voor veel researchers is het tegelijkertijd een jungle. Veel disinfo of hoaxes worden gelanceerd om de zoekers naar de waarheid op een dwaalspoor te brengen.  Sinds mei-juni bijvoorbeeld van dit jaar is de grieppandemie of mexicaanse griep en de daar bijhorende vaccins een immense bron van mindcontrol geworden. Angst, angst en nog eens angst. Ondertussen duiken berichten op dat de statistieken van besmetting met het H1N1 griepvirus gemanipuleerd werden en er zelfs een onderzoek zal worden opgestart naar de invloed van de farma-multinationals op de beslissingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wat natuurlijk een understatement op zichzelf is.
Het komt erop aan de bronnen steeds goed te checken want wat de ene dag een formidabele info is kan de andere dag disinfo blijken te zijn. Zo worden in de “Truth” movement vragen gesteld bij o.a. Alex Jones, David Icke, Jane Burgermeister, …enz. Terwijl deze personen waardevolle info hebben gegeven  en natuurlijk ook “maar”mensen zijn.

3. Hollywood is het medium bij uitstek om de grote massa het voorwerp te maken van brainwashing. Zo worden we al enkele jaren klaargestoomd voor een ET verhaal: Een neerdaling van een grote “leider” uit de lucht (Knowing, The Day the Earth stood still, Watchmen…). Ook het creëren van- al dan niet vliegende- robots, hybriden, nanotechnologie, soldaatrobotten hoort daar bij. In veel films wordt bijvoorbeeld onbewust onze bereidheid tot- en het geloof in- vaccinaties geprogrammeerd. Om maar te zwijgen van de verheerlijking van geweld, oorlog, patriottisme en het zich opofferen voor koning en land. Onderzoeker Jordan Maxwell zei recent in een Project Camelot interview iets zeer opmerkelijks: “Hollywood heeft ons geleerd hoe we als mensen met mekaar dienden  om te gaan”. Vele occulte thema’s komen de recente jaren in vele Hollywood films voor. Het lijkt een programmering van het onderbewuste als doel te hebben maar ook info van “things to come”. Er is geen betere manier om een waarheid te verbergen dan door het in de openbaarheid onder vorm van fictie te brengen. In dat verband is er een verontrustende tendens te zien van allerlei occulte symbolen in big budget films. Leven we zoals Allan Watt zegt in een occulte wereld met een kunstmatige, exoterische realiteit?

4. De muziekindustrie is niet veel beter. In een ophefmakende videoreeks op “ The Industry ” kan je zien hoe de top van de hiphop industrie in de macht is van duistere krachten. Homoseksualiteit wordt zonder schroom gepromoot  door o.a. Madonna die verleden jaar publiekelijk Britney Spears en Christina Aguilera een tongzoen gaf. Er is niks mis met homoseksualiteit “an sich”-vrijheid blijheid- maar het past perfect in de eugenetica agenda van bevolkingscontrole. Er zijn sterke aanwijzingen dat Rihanna en Lady Gaga Monarchslaven zijn om nog maar te zwijgen van andere bekende artiesten. Muziek is het ideale mindcontrol tool voor de jongere generaties. De “I love Techno” evenementen van de laatste jaren hadden steevast occulte symbolen in hun promotieposters. Wie weet hoe de mens energetisch in mekaar zit beseft dat de vibratie van deze muziek het bewustzijn in de lagere chakras houdt: overleving, basisemoties  en voortplanting. De seksueel expliciete teksten houden de focus gericht op sex en objectisering van het andere geslacht (40 % van de jeugd onder 14 jaar heeft toegang tot harde porno).

Vlaamse komiek Alex Agnew is ook een eigenaardige weg aan het inslaan. Zijn laatste dvd cover staat vol met maconieke symbolen en de podium achtergrond roept ook vragen op. De inhoud van zijn “act” behandelt sodomie, homoseksualiteit, pedofilie en hitler verheerlijking onder het mom van komedie. De massa zit hilarisch te lachen(?) en slikt het als- gore- zoete koek. Zijn leerling, Xander De Rycke, een nieuwkomer die hij heeft gecoacht heeft zijn eerste show getiteld: “Uw zoete 666” en heeft een afbeelding op het podium van hem als een duivel. “Spielerei” of meer?

5. De opwarming van de aarde, de overbevolking en de steeds weer groter wordende “deficit” in de nationale begrotingen zijn fictieverhalen die zijn  verkocht door de instituten, agentschappen en andere regeringsvazallen. Recentelijk en juist vóór de klimaattop in Kopenhagen werden een hele resem bezwarende documenten en e-mails gelekt waarin duidelijk bleek dat de wetenschappelijke data op zijn minst gemanipuleerd werd om het verhaal van de opwarming van de aarde wel..euh warm te houden. Het heeft maar één doel. Een diep schuldgevoel te weeg brengen. Dat is een ander “buzz” woord: Schuld. Het is niet toevallig dat de basis van het geloof gepredikt door de katholieke kerk de erfzonde is. Schuld dus. De slappe, halfslachtige overeenkomst van Kopenhagen bewijst dat het hele opwarmingsverhaal inderdaad een voorwendsel is.

Want als de aarde er echt zo slecht aan toe is als ze- inclusief Al Gore- prediken, dan zou een akkoord vanzelfsprekend moeten zijn omdat iedereen (de wereld) er het nut van zou inzien en de hoogdringendheid. Neen, het is een politiek gemanipuleerd verhaal en dat is nogmaals bewezen. Tussen de regels door kan je lezen dat “er een raamwerk op wereldvlak” zal worden opgezet om de CO2 uitstoot te CONTROLEREN. Obama ging zogezegd de mist in en de main stream media wil nu de schuld op China afschuiven.

De werkelijke agenda achter het opwarmingsverhaal is de mens de schuldige maken, de mens een vijand van zichzelf maken en hem daarvoor doen betalen en liefst zoveel mogelijk. De groene gedachte is een religie geworden waarin enorme geldsommen worden geïnvesteerd. Het is een machine waar de achteruitknop zoek is. Weinig mensen weten dat de aarde zich heeft “opgewarmd” in de Middeleeuwen. Het is, met andere woorden een cyclisch gegeven gelieerd aan de zonactiviteit. De terugkerende verduisteringen van de zon door de maan werd in vroegere tijden bij de Mayas ook gebruikt om macht te verkrijgen. Ze verkochten het aan het volk als een bewijs van hun speciale relatie met de “Zonnegod”. Zoals we weten heeft de geschiedenis een neiging om zich te herhalen.

Is er opwarming? Daar hebben vele wetenschappers twijfels over en niet in het minst de gerespecteerde klimatoloog Lord Monckton die vertelt dat er zelfs een afkoeling is. Diegenen die niet in het opwarmingsverhaal geloven worden” klimaatontkenners” genoemd en misschien ben je binnenkort hiervoor strafbaar zoals diegenen die de Holocaust durven ontkennen. Misschien eens in Texas gaan kijken waar ze voor het eerst in 83 jaar een witte kerst hadden? Ondertussen sterven in België 30.000 mensen per jaar aan wat men fijn stof noemt. Fijn stof dat blijkbaar voor het grootste gedeelte komt overgewaaid uit het Duitse Ruhrgebied. Daar is blijkbaar het iedereen WEL over eens. Wereldwijd gaan hier miljoenen mensen aan dood en bedraagt het kostenplaatje 40 miljard Euro. Onlangs is global warming paus Al Gore veroordeeld door een rechtbank wegens opzettelijk verspreiden van leugens via zijn film”An Incovenienth Truth. De lucht is ook een vijand geworden door het manipuleren van het weer door er allerlei chemische bestanddelen in te brengen. Wat ademen wij dag in , dag uit in? Over het fenomeen “chemtrails” is het laatste nog niet gezegd. Waarschijnlijk het best bewaarde geheim van de laatste 15 jaar.

6. Big farma mag hier natuurlijk niet ontbreken want het is het grootste wapen in het dom en ongezond houden van de schapen. De grote massa dus. De basisgedachte van deze bende criminelen (en ik weeg hier mijn woorden) is dat de mens een zwak schepsel is en chemische interventie in de vorm van pillen en prikken nodig heeft om te kunnen (over)leven. Ze werpen zich op als de witte ridders van de gezondheid met de huisdokters als hun voetvolk en dat onder de ronkende noemer van ‘healthcare”. Statistieken bewijzen echter dat medicamenten 16400% meer doden veroorzaken dan terroristen (!)

Wat hebben deze miljarden euro’s omzettende industrieën nodig? Zieke mensen. Het is hun reden van bestaan. Experten beweren dat wij een perfect en prachtig auto-immuunsysteem bezitten die in zijn onaangetaste staat ELKE ziekte kan bestrijden en genezen. Volgens John.H.Consemulder  in zijn boek Blauwdruk bestaan wij uit frequenties en energie waardoor wij (mits getraind) onszelf kunnen genezen door één gedachte. Interessant studiemateriaal in dit verband is EFT, Quantum Healing, Reconnective EnergyHealing, Matrix Energies etc.

Big Farma wil dus koste wat kost ons immuunsysteem zwak houden en daarvoor heeft ze dus heel veel geld veil. Een van hun wapens zijn vaccinaties. Om echt te begrijpen hoe lang geleden deze manier van denken ingang heeft gevonden (de chemische interventie als middel tot genezen of het inbrengen van een lichaamsvreemde substantie) kan je het werk bestuderen van o.a. Desireé H.Röver en John Consemulder.

Apotheker Fernand Haesbrouck gaat nog een stap verder in zijn kruistocht tegen de farmamaffia en de man is dan ook al bedreigd met de dood. Is het omdat Haesbrouck perfect weet welke chemische cocktails deze pillentovenaars loslaten op een nietsvermoedende bevolking en in het bijzonder onze kinderen? Zo toont hij aan dat Rilatine (of Ritalin) bijvoorbeeld ernstige psychoses als bijwerkingen heeft en allerminst een oplossing is voor wat men ADHD noemt. Of is ADHD een afkorting voor bijwerkingen van geraffineerde suikers in zowat alle frisdranken, chips en snoepgoed? Het zou bijzonder nuttig zijn om bijvoorbeeld te onderzoeken onder welke medicatie de zich verhangen Belgische zangeres Yasmine en kindermoordenaar Kim De Gelder stonden tijdens hun psychiatrische behandeling?

Het voetvolk van de farmakeizers, de huisdokter op de hoek- worden in België kort gehouden door de almachtige- en door rechters en sociopaten bevolkte- Orde van Geneesheren. Dit toont althans haarfijn en uitstekend gedocumenteerd boek van geneesheer-rebel Jeff Hoeyberghs aan. De Belgische gezondheidszorg, zo blijkt, is zonder enige parlementaire controle zo lek als een vergiet en dit dankzij twee vervalste (!)Koninklijke Besluiten.

Om af te sluiten heb ik het graag nog eens over het occulte aspect van deze materie. Zelfs onder waarheidszoekers wordt nog met veel schroom hierover gepraat en met recht en reden. Het is een diepe beerput met leugens, halve waarheden en feiten en toch is het de sleutel tot alles wat hierboven is beschreven. Het is notabene de sleutel tot de beruchte Marc Dutroux zaak in België, een wonde in het collectieve geheugen van elke Belg.

Het gaat hier over esoterische kennis die gedurende duizenden jaren is doorgegeven over de ware aard van dit universum en de oorsprong van de mens via allerlei sekten en geheimzinnige groeperingen. Kennis dewelke teruggaat via Egypte tot het oude Babylonië. Auteur Robin de Ruiter heeft hier goed gedocumenteerde boeken over geschreven waarvan “De 13 satanische bloedlijnen” een meesterwerk is. Ook Lloyd Pye en Marcel Messing hebben diepzinnig onderzoek verricht naar dit onderwerp. Is het bijvoorbeeld toeval dat Margaret Chan, voorzitster van de Wereldgezondheidsorganisatie en Ab Osterhaus, de in opspraak gekomen Nederlandse griepcommissaris beiden een voorkeur hebben om in het rood en zwart gekleed te lopen? Kleuren die gelinkt zijn naar zwarte magie en in        hekserijmissen worden gebruikt?

                             

Uiteindelijk gaat het hier over de grootste uitdaging ooit voor het individu in deze huidige wereld “zeitgeist” en 2010 is het keerpunt! De vraag die hier dient te worden gesteld is: “Wie ben en zal ik zijn in deze spirituele confrontatie? Wat is goed en wat is kwaad?”
We maken allemaal wel eens crisissen mee in ons persoonlijk leven en ook daar kennen we de catharsis ervaring, het conflict met zichzelf of anderen evolueert naar zijn hoogtepunt en daarna is er heling en genezing. Een catharsis op het collectieve vlak staat nu op het menu voor de mensheid waar ieders moed en geloof zal worden getest! De uitdaging is het heropnemen van verantwoordelijkheid en deze niet meer weg te geven. Uiteindelijk zal hierdoor de wereld of Moeder Aarde worden geheeld. Dat staat als een paal boven water!
Auteur: © Rudy Jay Van Damme. Copyright 2010-2011
rudyjayvandamme@gmail.com