BP, verdoezeling van de feiten, bodemlek is niet dicht

 Dankzij de alertheid en zoektocht van velen die het nieuws achter het nieuws bloot leggen is er een stroom van informatie rond de BP Golframp die de mainstream media niet behandelt of ronduit negeert.

 

Op 3 augustus werden 500 vaten cement in het boorgat gepompt.

Sindsdien werd door BP geen informatie meer verstrekt.

Druk wordt uitgeoefend omdat er opnieuw olie in zee lijkt te stromen.

Vandaag 16 augustus, gaf admiraal Allen opnieuw een persconferentie waarin hij toe moet geven dat er een lek langs de boorkolom is en de druk afneemt op de afdichting.

 

 

Een aantal feiten nader beschouwd

 

In juni werd bekend dat er niet een maar twee lekken zijn in de zeebodem.

En nu blijkt dat de beelden rond de dichting van het boorgat met cement begin augustus in een herhalende ‘loop’ uitgezonden werden. Dat houdt in dat je de cijfers kunt zien bovenin en op een bepaald moment gaan ze terug en worden de beelden herhaald. Bekijk de beelden 

 

Waarom zou men zoiets doen?

Wat heeft BP te verbergen?

Zowel het plaatsen van de ‘cap’ als ook de betonactie vonden plaats in een eerder gemaakt boorgat. Lees meer hierover. In onderstaand filmpje laat men de papieren met de coördinaten zien en wordt verteld wat er met de twee boorgaten aan de hand is.

(Tip: zet het geluid zachtjes)

 Matt Simmons overleden.


Bovenstaand filmmateriaal is opgedragen aan Matt Simmons, hij kwam op 26 mei (video) al met informatie over twee verschillende bronnen die lekken zoals in deze video te zien is.

  

Op 7 juni 2010 doet Matt de volgende mededeling:

‘Ik denk dat aan het einde van de week bekend zal worden dat we een open gat hebben zonder mantel, dat zich 7 mijl bevindt van de plaats waar BP een kleiner lek probeert te dichten in de boorput van de spuiter. Ik wed dat deze oliespuiter nog altijd verbonden is met het grote oliegat en dan zullen we zien dat BP helemaal verkeerd gehandeld heeft’.

Op 15 juli doet hij opnieuw een mededeling:

‘Het echte lek is een open gat waaruit 120.000 vaten ruwe olie per dag wegstromen en bevindt zich zes of zeven mijl verwijderd van de spuiter. BP negeert dat’.

En: ‘Wat we op televisie te zien krijgen, wat BP beweert over drukaflatende bronnen…is totale onzin’.

Simmons geeft tevens aan dat een open gat, zonder mantel,  niet te dichten is.

 

Hij beweert ook dat er inmiddels een oliemeer in de Golf van Mexico drijft dat zo groot is als de staat Washington en 500 voet dik. ‘Het is een dikke vloed, als lava, en haalt de zuurstof uit het water. Op het moment dat deze olielaag zich verbindt met de oppervlakte komt pas het echte gif vrij. Het aanspoelen van de ruwe olie op de kusten zal vele mensenlevens gaan eisen.’  

En: ‘Dit is giftig afval en er ontstaan methaangassen die dodelijk zijn. Daardoor gaan nu de vissen, dolfijnen en walvissen dood. Ook de werklui aan de opruimacties, waarvan er al zo velen ziek zijn, wellicht ernstig ziek.’ ‘Er zijn ernstige gezondheidsproblemen, het inademen van methaan is dodelijk’. Bron 

Bronnen They are still lying about the oil en Simmons take on the oil Spill in the Gulf

Simmons zegt dat het de grootste doofpotaffaire ooit is. Luister naar zijn uitleg.

Op 8 augustus 2010 wordt Matt Simmons dood gevonden in zijn bad met de mededeling dat het waarschijnlijk een hartaanval was.  

Op 10 augustus  wordt door onafhankelijke onderzoekers een nieuwe oliewolk in zee waargenomen maar de regering maant hen tot stilte.


Het ecosysteem

Ondertussen is in en rond de Golf de schade gigantisch.

Aan de kust van New Jersey spoelen honderdduizenden vissen aan. Zo ook aan de kust van Virginia en andere golfstaten.

 

 

 

ie

Negentig procent van de dieren die sterven zakken naar de zeebodem en worden niet geborgen is gebleken na ander natuurrampen en nu beweert BP dat ze de volgende aantallen dieren geborgen hebben: 35.000 vogels, meer dan 5.000 zeeschildpadden en zeker 660 dolfijnen. Reken maar uit! En dan gaan we er van uit dat BP het geheel natuurlijk gunstig voorstelt want veel dieren werden in de nacht geborgen, onzichtbaar voor camera’s en nieuws zodat er veel minder boetes te betalen zijn. Op de dood van ieder dier dat tot een bedreigde diersoort behoort staat een boete van 50.000 dollar.

 

Voor onafhankelijke onderzoekers is in het getroffen gebied geen ruimte, zij krijgen geen toegang.

Op dit moment (half augustus 2010) is er een dode zone in de Golf van ongeveer 20.000 vierkante kilometer, die ernstiger en groter is dan we ooit gezien hebben.

Zeeleven is onmogelijk wanneer er te weinig zuurstof in het water aanwezig is. 

 

De berichtgeving

De journalistiek rond deze ramp is knap geregeld. Ook hier zien we als in Afghanistan en Irak ‘embedded journalism’en dat steunt op twee peilers:

1 de luiheid van de media, dus ze publiceren wat ze voorgeschoteld krijgen.

Daartoe werd het Joint Information Center opgericht, waar mensen van BP samenwerken met overheidsmensen om ons de beste informatie te bezorgen. De pers dronk dus koffie van BP in een gebouw dat eigendom is van BP en kreeg geregeld updates van Amerikaanse kustwachtofficieren en woordvoerders van andere overheidsinstellingen die, zo bleek, betaald werden door BP. Sommigen onder hen, zoals een woordvoerster van de kustwacht, bleek al tien jaar de account te doen van BP op een pr-bureau in San Francisco.

2. Voor diegenen die niet tevreden zijn over de voorgeschotelde berichten laat ze niets zien. Sta niet toe dat er gefotografeerd of gefilmd wordt. Om dat te verwezenlijken werden er no fly-zones afgevaardigd (om het drukke vliegverkeer dat met opruimacties bezig is niet te storen) en moesten journalisten op een flinke afstand blijven van waar crews olie aan het opruimen waren. Om niet te hinderen mochten leden van de pers met hun boten niet dicht bij olievlekken komen, en uit veiligheidsoverwegingen natuurlijk. Homeland Security zette zelfs celstraffen en zware geldboetes op overtredingen.

 

De schoonmakers werd verboden met de pers te spreken, anders konden ze direct hun boeltje pakken. Fotografen die plaatjes wilden schieten waren ongewenst en moesten verwijderd worden, dat werd door tientallen arbeiders bevestigd. Een uitgelekte memo tussen directieleden van BP gaf aan dat ‘ten allen koste moet worden vermeden dat er foto's van met olie besmeurde dieren in omloop komen’ want ‘dan zijn we gezien’.

 

Corexit.

De bijzonder toxische oplosmiddelen (en in veel landen verboden wegens kankerverwekkend), waarvan BP rond de zeven miljoen liter gebruikte, zijn nu al binnengedrongen in de voedselketen.

Corexit heeft zijn werk goed gedaan, althans voor BP: de olie is van het oog onttrokken. Wat de combinatie van de giftige ruwe olie plus een zeer giftig oplosmiddel op lange termijn gaat aanrichten in de voedselketen weet niemand. Lees eerder artikel 

Meer over corexit en gezondheidsproblemen

Op 1 augustus schreef het Dagblad van het Noorden: ‘Bij de bestrijding van de olieramp in de Golf van Mexico zijn buitensporig veel chemicaliën ingezet. De Amerikaanse kustwacht liet toe dat de betrokken oliemaatschappij BP ,,excessieve'' hoeveelheden oplosmiddel mocht gebruiken. De kustwacht verleende zeker 74 ontheffingen in nog geen twee maanden. In een geval kreeg BP toestemming meer chemicaliën te gebruiken dan de gevraagde hoeveelheid.’


Op 2 augustus publiceerde de Amerikaanse krant Washington Post:
‘De olie vloeide 12 keer sneller uit het lek dan de regering en BP in de eerste weken schatten.  In de hele periode is 779 miljoen liter olie verloren gegaan.  Dat zijn zo'n 62.000 vaten per dag, goed voor 9,8 miljoen liter dagelijks.  Naarmate het lek leeg, liep zakte dat tot 53.000 vaten per dag (8,4 miljoen liter) tot het lek gedicht werd op 15 juli ll.’

 

Natuurlijke afbraak


Officieel is er vijf maal de hoeveelheid olie in zee terecht gekomen van de toentertijd zo ernstige Exxon Valdez ramp (1989) voor de kust van Alaska. Toen is niet meer dan 10% van de olie is toen geruimd en de rest bevindt zich nog steeds op de zanderige kusten onder een dun laagje zand verborgen maar toch…. Uit onderzoek bleek dat van deze olieresten slechts  4% per jaar afgebroken wordt.

  

Onafhankelijke informatie?

Laten we eens kijken wie de Amerikaanse minister van energie, Steven Chu is. Even zoeken en wat blijkt Chu is zelf een wetenschapper en nu de man die aan het hoofd staat van het panel experts achter de cijfers die vrijgegeven worden. Een jaar voor Obama Chu aanstelde om Energy Secretary te worden, richtte Steven Chu nog het Energy Biosciences Institute op aan de Universiteit van Berkeley. Dat instituut kreeg 500 miljoen dollar van jawel…. BP. Chu benoemde Steve Koonin als ondersecretaris, hij was sinds 2004 een van de topwetenschappers van BP.

 

Onafhankelijk onderzoek?

De Amerikaanse overheid en BP delen informatie met elkaar maar vreemd genoeg niet met de gedupeerden of onafhankelijke onderzoeksinstellingen.

Eerder bleek al dat BP geld bood aan wetenschappers en later schreef het blad Rolling Stone 

over de tegenstrijdigheden en leugens die de Obama regering naar buiten bracht rond de ramp.

 

Wat schetst nog meer onze  verbazing, Nancy Pelosi heeft een halt toegeroepen aan een onafhankelijk onderzoek naar de olieramp in de Golf. 

Ondertussen zal de belastingdruk in de VS sterk toenemen omdat er een nieuwe belasting geheven gaat worden op ruwe olie en gas en dat zal betaald moeten worden door de gebruiker. Er is geen enkele garantie dat de extra gelden die geïnd worden gebruikt gaan worden om de problemen in de Golf op te lossen.

 

Boven water

Is de bron écht dicht?

Maar... zelfs de regeringsvoorlichter Tad Allen heeft nooit rechtuit beweerd dat de bron werkelijk dicht is.

 

Hier volgt een stukje uit zijn persbericht na de ‘static kill’ en de video:

 

Joel Achenbach: ‘Ja , dank u admiraal, maar sorry als ik het niet helemaal begrijp, bestaat er nog altijd bezorgdheid over of er nog ruwe olie door de betonkraag heen komt of bestaat er een opvatting van iemand die deze zaak bestudeerde waaruit blijkt dat dit het geval zou kunnen zijn? Kunt u mij meer hierover vertellen?

 

Admiral Allen: ‘… We weten niet hoe de toestand rond de betonkraag is, oké? Er kan daar niets aan de hand zijn maar hij kan ook vol ruwe olie zitten die omhoog gestuwd wordt door de hoge druk vanuit het olieresevoir, er kan olie in de schacht zitten die door het storten van de cement van bovenaf vast gezet is’.

En: ‘Het is mogelijk dat de olie een weg vindt ondanks de verzegeling aan de top door de betonkraag richting de bron. Dat hebben we nooit kunnen inschatten, dat was van het begin af aan onmogelijk....’ video

 

Olie industie expert Bob Cavnar zegt hierover: ‘Het is duidelijk dat er nog grote druk op het boorhoofd staat terwijl dat niet zo zou moeten zijn’.

Hij legt Allens commentaar uit als : ‘BP heeft nog steeds druk vanuit de bron beneden op het boorgat boven en laat mij geloven dat de bron stabiel is’.

Op 8 augustus maakte Cavnar attent op een artikel dat vragen stelt bij het afsluiten van de bron. 

 

Er blijven namelijk vele vragen onbeantwoord liggen zoals :

 

Is de bron buiten werking?

Wat is de druk die nu op de boorschacht staat?

Als de bron nog open is naar de oppervlakte, wat is dan de druk?

Wat was de druk gedurende de afsluiting (static kill) en veranderde die druk gedurende het afsluiten?

Hoe weet men dat alle cement in de schacht verdween?

Waarom lekt het nog langs de buigzame lijmkraag bovenin?

Is de bron onrustig geweest sinds de afsluiting?

Waarom is er nog steeds een grote hoeveelheid vuil te zien rond de afsluiting die het beeld vertroebelen?

 

Kortom nog vele vragen die beantwoord dienen te worden voordat duidelijk is hoe het er echt voor staat in de Golf.

De BP olieramp zal nog van zich laten horen en voelen.

Allereerst aan alle gedupeerden aan de golfkust en het stervende zeeleven.

Onze vraag blijft echter:

Wat zal er nog meer wel of niet boven water komen? 

 

 

 

‘t Schrijverscollectief.