THEMADAG! Marcel Messing: De kracht van de ware spiritualiteit


De Kracht Van De Ware Spiritualiteit en ....... het einde van de godsdiensten

Zondag 27 november 2011
10.30 uur - 17.15 uur
Plaats: Premdani Ayurveda College
Kotterikstraat 2a
8121 RH Olst (Overijssel bij Deventer)

Kosten: Euro 47,50 incl. maaltijd en 2 consumpties (graag overmaken op ING-rekening 44 88 514 ten name van Dutch University College, Deventer o.v.v. themadag MM)

Voor routebeschrijving ziewww.premdani-ayurveda-college.nl

Kali-yuga is niet alleen het tijdperk van grote planetaire veranderingen, maar ook het tijdperk van twist, ruzie, disharmonie en oorlog. Daarover vinden we kennis in oude bronnen van o.a. India, Egypte, de Bijbel, de Maya' s en vele profetieën. Vooral in en tussen de godsdiensten zien we heden ten dage twist, ruzie, disharmonie en oorlog overal oplaaien. Was het Mahatma Gandhi die in zijn tijd het vuur van de haat tussen de diverse godsdienstgroepen trachtte te blussen, in onze tijd laait deze
strijd in vele landen op. Tegelijkertijd zien we dat allerlei schandalen naar buiten komen en wordt het duidelijk hoezeer godsdiensten verbonden zijn met politiek, bedrijfsleven en het militaire apparaat. Tussen wat geschreven is in de 'heilige boeken' en de praktijk van alle dag blijkt vaak een groot verschil te bestaan. In naam van God of de goden vinden er dagelijks aanslagen plaats en beseffen nog maar weinigen dat alleen geweldloosheid en liefde de enige oplossing is.
Dwars door de stormen die in de godsdiensten plaatsvinden, de politieke en maatschappelijke revoluties op de continenten en de grote planetaire veranderingen, zien we echter ook tussen twijfel en vertwijfeling, tussen wanhoop en wantrouwen, een krachtige spiritualiteit opkomen, die zich losmaakt van dogma' s en tot wrakhout geworden kaders. De verroeste boeien van het oude gezag 'van daarboven' worden verbroken. De mens hervindt geleidelijk de liefde, de eenheid, het (zelf) vertrouwen.
Hij heeft ontdekt welke krachten achter het wereldtoneel hem bespelen en zoekt de weg naar bevrijding uit het labyrint der wereld.
Aan de hand van de universele wijsheid (o.a. Veda, Ayuryeda, gnosis en mystiek) zal Marcel Messing inzicht geven in de opkomende nieuwe spiritualiteit en de betekenis daarvan voor de nieuwe tijd. Begrippen als schuld, zonde en boete worden ingewisseld voor vergeving, mededogen en innerlijk geweten. De betekenis van het vrouwelijke en de transformatie van het mannelijke en het vrouwelijke zal ter sprake komen, terwijl recente informatie over de komende omwentelingen op onze aarde gedeeld zal worden.

Informatie, aanmelding e.d. http://www.dutchuniversitycollege.nl/lezingen/2-lezingen/29-themadag-marcel-messing-de-kracht-van-de-ware-spiritualiteit