Open brief van gewetensbezwaarde burger

Hoe stop je Bedrog-Belasting? Schrijf eens een brief naar de politiek, de koningin of de Belastingsdienst. Zoals deze brief hieronder, van iemand die het helemaal zat is!

Aan de inspecteur van belastingen, de koningin en de gehele politiek van Europa.

Het spijt mij u te moeten mededelen, dat het voor mij welhaast onmogelijk is in te schatten of ik mijn belasting tot 21-12-2012 nog wel kan en wil betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van uw Arbeidswet, Auteurswet, Horecawet, Beurswet, Loterijwet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Woningwet, Drankwet, Gezondheidswet, Winkelsluitingswet, Invalidenwet, Vestigingswet, Flexwet, Ziektewet enz. enz. die op een weerloos en verward publiek zijn losgelaten. Door al uw wetten ben ik zo teneergeslagen, aangeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik hier nog wel wil zijn.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting en Waterschapsbelasting. En verder voor tabaksaccijns, benzineaccijns, gedistilleerdaccijns, zegelrecht, registratierecht, invoerrecht, uitvoerrecht, statistiekrecht, reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Voorts krijg ik de plicht om bij te dragen aan WAO, AOW, WW, WWW, UWV, VVV, BTW en tal van andere weeën, als ook aan Zorgverzekering, Autoverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, Ziektegeldverzekering, Brandverzekering, Kostbaarhedenverzekering en andere zekerheden die inmiddels allang niet meer zo zeker zijn met dit kabinet.

Ik betaal liggeld, stageld, loopgeld, wachtgeld, parkeergeld, tolgeld, sluisgeld, schoolgeld, inschrijfgeld, uitschrijfgeld, lesgeld, kijk- en luistergeld en hoe dan ook heel veel geld.

Ik word aangezocht of verplicht om bij te dragen aan Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Leprafonds, Nierfonds, Kinderbescherming, Rampenfonds, Begrafenisfonds, Geheelonthoudersfonds, maar ook het Rode Kruis, Gele Kruis, Oranje Kruis, Groene Kruis, het Witgele Kruis en een regenboog aan andere kruizen.

De regering en anderen die in hun naam regeren hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wie ik ben, of ik er ben en of ik er nog wel wil zijn. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, geevalueerd, gezuiverd, ingesloten, opgesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, gesommeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, voorgelicht, opgelicht en uitgelicht.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, inschrijven, opschrijven, overschrijven, halen, betalen, opsturen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb al honderden keren verklaard dat ik ben geboren, waar en wanneer. Ik vraag me soms zelfs af: waarom?

Ik word achtervolgd door aktiecomites, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen, zowel schriftelijk als telefonisch (liefst onder het eten) en zelfs thuis aan de deur. Mijn enige geluk is dat ik geen geld overheb om te kunnen steken in ING, Abn-Amro en alle andere Rotschild banken, Palm Invest, Easy Life, Dubai Resorts, IceSave, Fortis of andere oplichters.

Ik ben zover dat ik mijn huis wil verkopen en mijn leven wil beëindigen, maar daarvoor moet ik eerst een energiekeurmerk aanvragen en betalen én ook nog voldoen aan de Euthanasiewet, waarvoor ik dan weer formulieren moet gaan aanvragen, invullen en opsturen.

Ik had eigenlijk graag een nieuwe auto willen kopen, maar dan moet ik 42,3 procent belasting betalen over de netto-cataloguswaarde. Waarom is dat? Moet ik straf hebben? Of is dat een boete omdat ik te hard gewerkt heb? Een auto van de zaak wordt ook al bestraft met bijtelling. En binnenkort hebben we ook nog rekening rijden vanwege het milieu. Ik betaal ook al slurptaks en vliegtaks. Nu moet ik naar Düsseldorf of Brussel rijden, is dat wel goed voor het milieu?

We hebben ook nog verpakkingstaks, want ook verpakkingen zijn slecht voor het milieu. Volgens mij blijven producten juist langer vers door de verpakking en gooien we ze niet zo snel weg, want dat is pas slecht voor het milieu. En waarom ook niet, Nederland heeft brave burgers, bijna niemand maakt bezwaar.

We hebben in Nederland voor alles een stichting, praatgroep, actiegroep, commissies van wijze mannen en vrouwen die zich bezighouden met rapporten die uiteindelijk door niemand worden gelezen en dit alles aangevoerd door oppersukkel Rutte en zijn vrienden die al jarenlang bezig zijn met kilometerzones, flitspalen, spitsstroken die dicht blijven, dimlicht overdag, rookverbod in de horeca, praatgroepen voor herintegratieproblemen, tolerantie van minderheidsgroepen, inburgeringscursussen, tekorten in de zorg en het gedaalde libido van de dwergcavia.

Dat we jaren bezig waren met een HSL-lijn dwars door ons landschap waarbij u minstens 20 miljard boven het budget bent gegaan, is wel goed voor het milieu??? Weet u wat slecht is voor het milieu? De toegenomen criminaliteit en de excessen in de samenleving, ontvluchte tbs'ers en hangjongeren die hele wijken en winkelcentra onbegaanbaar maken voor brave Nederlandse burgers die wél om hun leven geven.

Premier Rutte sponsort wel banken en verzekeraars die jarenlang casino speelden met het door ons aan hen toevertrouwde geld en nu na al hun blunders moeten wij er nogmaals voor opdraaien om de boel draaiende te houden en de staatschulden in te lopen. Maar als wij burgers omvallen, dan kunnen we nergens aankloppen.

Nee, ik betaal geen belasting meer! Ik ben gewetensbezwaard geworden en ga niet langer akkoord met uw miljoenennota's. Hierbij verklaar ik, afwachtende op het nieuwe eerlijke financieel-economische systeem - niets te ondernemen tot de gehele politiek, de monarchie en de duistere aansturing is verwijderd en verdwenen.

 

Hoogachtend,

Een in gewetensnood verkerende burger

Bron : http://www.dehoogstetijd.info/dht/images/stories/maart2012.pdf