Wekkertje

Overheid gaat wel voor spaarlampen maar mijdt vleesvermindering te promoten

‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, kip’, zo luidt het alom bekende spotje ter bevordering van het vleesgebruik, gesubsidieerd door de overheid. En in de maand december wordt er reclame gemaakt voor blank kalfsvlees.
Volgens een aantal onderzoeken is overmatige vleesconsumptie slecht voor de aarde. Harry Aiking van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit meldde in Trouw dat in de afgelopen vijftig jaar de vleesconsumptie vervijfvoudigd is.
Wanneer je nu zou verwachten dat de overheid ons zou aansporen minder vlees te gaan eten, heb je het grondig mis. PvdA-Kamerlid Harm Waalkens vindt het te ver gaan zich te bemoeien met wat er op het bord van de mensen ligt. Hier is dus sprake van een duidelijke tegenstrijdigheid: aan de ene kant het gebruik van spaarlampen promoten en aan de andere kant de vervuilende vleesconsumptie laten bestaan.
Deze vreemde situatie wordt ook opgemerkt door Vibeke Helder, directeur van de Nederlandse Vegetariërsbond. Hij gaat proberen vleesvermindering te stimuleren.

Bron: Ludette el Barkany, Trouw

‘t Schrijverscollectief
Wekkertje

Het bedrijf Clearwire doet zijn naam geen eer aan

Het bedrijf Clearwire introduceert op dit moment in België een nieuwe technologie op het gebied van draadloze communicatie in de vorm van de zogenaamde WiMAX-antennes, waarmee men draadloos internet kan ontvangen. De WiMAX werkt met een veel hogere frequentie dan de bestaande WiFi.
In Leuven en Brussel is deze techniek al sinds mei 2007 in gebruik.
We moeten ons ernstig zorgen maken, nu Clearwire, terwijl de discussie over blootstelling aan te hoge stralingsfrequenties door WiFi en UMTS gaande is, deze WiMAX-methode zonder dat de effecten op mensen grondig zijn onderzocht, zomaar toe kan passen in de praktijk. Laten politici het voorzorgsprincipe in acht nemen en de WiMAX-antennes in ieder geval voorlopig verbieden, totdat er meer onderzoek is gedaan naar de invloeden ervan op de gezondheid van kinderen en volwassenen.
In België is het voor iedereen mogelijk internet via kabel/adsl te gebruiken (al of niet plaatselijk omgezet in WiFi), waardoor WiMAX niet nodig is en een bron van onnodig veel extra gepulste straling wordt vermeden.
Bij deze een oproep aan de lezers géén internetabonnement te nemen bij Clearwire.
In Ivoorkust zouden mensen na anderhalf jaar blootgesteld te zijn aan deze straling al gestorven zijn. In Zwitserland zijn testen met WiMAX op juridische gronden stopgezet en in andere landen zijn er protesten tegen het veilen van de frequenties voor WiMAX.

Bron: Rob Hundscheidt
Meer informatie: Klik hier

’t Schrijverscollectief

 

 
 

Wekkertje

In Het Verenigd Koninkrijk wil men kinderen massaal gaan inenten

Sinds onderzoek uitwees dat er verband zou kunnen bestaan tussen de ziekten mazelen, bof, rode hond (MMR) enerzijds en autisme anderzijds is men van plan kinderen, die daartegen nog niet zijn ingeënt, alsnog massaal in te enten.
Een voorstel van Labour Mp Mary Creagh ligt klaar om het voorbeeld van de Verenigde Staten te volgen en de inenting verplicht te stellen op straffe van uitsluiting van onderwijs. De heer Sandy Macara, algemeen gezondheidsdeskundige, spreekt van het uitsluiten van gezondheidszorg tenzij men is ingeënt tegen MMR.
Beiden beweren dat verplichte vaccinatie het algemeen goed zal dienen en het volk een soort massa-immuniteit zal verschaffen.

Bron: Connecting the dots

’t Schrijverscollectief

 

Wekkertje
 

1984 is in zicht

De Amerikaanse Veiligheidsdienst is bezig met het testen van mogelijkheden om gedachten te lezen van mensen op afstand. Dit om mensen op te sporen die zich vijandig gedragen bijvoorbeeld op vliegvelden. Men denkt dat te kunnen doen middels het meten van de hartslag, ademhaling, temperatuur van de huid en het opnemen van de gezichtsuitdrukking. Dat meten geschiedt met behulp van camera’s, infraroodsensoren en lasers. Men verwacht veel van deze methode, al is deze nog in de testfase.
Er is kritiek op het systeem:
-wanneer je onterecht uit de rij wordt gepikt, kan dat voor vervelende situaties zorgen, zoals het missen van het vliegtuig.
- het gedachtenlezen is schending van de privacy. Ook hartziekten en ademhalingsproblemen worden opgemerkt.
De dienst belooft echter de gemeten gegevens niet te koppelen aan persoonlijke gegevens.

’t Schrijverscollectief

 


Wekkertje

Twijfels over schadelijke gevolgen Gsm in Nederland te weinig serieus genomen

In Engeland bleek bij een onderzoek bij 2800 Britten in januari 2006 geen verband te bestaan tussen het risico op een hersentumor en de lengte van het mobiele telefoongebruik.

Een Belgische studie van ongeveer een half jaar geleden (juni 2008) over de invloed van elektromagnetische velden heeft aangetoond dat de straling van onze Gsm’s toch schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Dit schrijft de Belgische krant Le Soir.
Een onderzoek bij ratten, die wat betreft het genetisch erfgoed voor 90 procent lijken op mensen, liet zien dat 16 van de 17 ratten, die blootgesteld waren aan gsm-, antenne- en wifistraling gestorven waren aan een tumor. Dit onderzoek werd gedaan door Dirk Adang, wetenschapper aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

In Nederland wil de FNV meer aandacht voor het stralingsgevaar van de mobiele telefonie, omdat de vakcentrale steeds meer onderzoeken tegenkomt waaruit blijkt dat veelvuldig bellen wel schadelijk is voor de gezondheid. Ook fabrikanten wijzen op gezondheidsrisico’s.

De Nederlandse Overheid doet te weinig om het publiek te informeren over de gevaren van mobiel bellen. Ook werkgevers zouden hun werknemers, die veel gebruik maken van het mobieltje, zoals vertegenwoordigers, moeten wijzen op mogelijke gevaren. Er zijn allerlei richtlijnen te geven zoals: draag het mobieltje niet op je hart en niet in je broekzak; bel niet in een lift of ondergrondse parkeergarage; draag zoveel mogelijk een earphone in het oor.
Ook zouden mobiele telefoons aldus het FNV voorzien moeten zijn van een keurmerk waarmee wordt aangegeven of er veel of weinig straling wordt opgewekt met de betreffende telefoon.
In Duitsland bestaat dit keurmerk al en in Frankrijk wordt officieel gewaarschuwd voor eventuele gezondheisrisico’s.

Het is belangrijk helderheid te verschaffen en ook bij de geringste twijfel deze mee te delen aan de burger. Dit is in ieders belang. Vooral in het belang van onze kinderen, die meestal nog gevoeliger zijn voor bepaalde invloeden dan volwassenen
Nederland loopt wat dit onderwerp betreft nog behoorlijk achter bij andere landen.

Bron: Elsevier, Maartje Willems
        Nu

’t Schrijverscollectief

 

Wekkertje
 

‘Brave New World’ dichterbij

In Engeland zijn onderzoekers bezig met het ontwikkelen van zogenaamde ‘smart drugs’, pilletjes die schoolgaande kinderen helpen bepaalde mentale vaardigheden te ontwikkelen. Los van discussies over de betaalbaarheid ervan en over het al of niet ingelicht zijn van leraren, wanneer kinderen welke pillen tot zich nemen, is hier toch sprake van een uiterst precaire situatie.

En alsof dat nog niet genoeg is:
Binnenkort kunnen patiënten microchips tot zich nemen, verwerkt in hun tabletten. Deze microchips rapporteren dan welke behandelingen hebben plaatsgevonden en wat de effecten ervan zijn. Of de microchips kunnen onder de huid worden geplaatst om voor dagen, maanden of jaren medicijngebruik te regelen. Ook zullen ze geschikt zijn om je eraan te herinneren dat je een pil in moet nemen.
Men hoopt dit systeem van microchipgebruik in 2011 op de markt te hebben.

Bron: TimesOnline

’t Schrijverscollectief