Wekkertje 

‘We moeten inzien wat onze scholen in feite zijn: laboratoria voor experimenten met de jonge geest, waar de gewoonten van de consumptiemaatschappij erin worden gestampt’ , aldus John Taylor Gatto.

‘Scholen leren kinderen hun leven lang kind te blijven’, zegt John Taylor Gatto in het boek: Weapons of Mass Instruction, a schoolteacher’s journey through the dark world of compulsory schooling. In dit boek, dat in oktober 2008 verscheen, laat Taylor ( sinds 1991 gepensioneerd leraar) zien wat de achtergronden zijn van het huidige schoolsysteem. Tevens geeft hij aan hoe we vanuit een andere visie anders met kinderen om kunnen gaan. 
We hebben sinds de negentiende eeuw een systeem ontwikkeld, waarbij de leerlingen afhankelijk worden, zich aanpassen aan een gemiddelde standaardnorm en afleren zelfstandig te denken en te werken.
Vrije geesten worden niet getolereerd.
Volgens Taylor zouden we kinderen moeten leren leiders en avonturiers te worden. Je zou dit volgens hem kunnen bereiken door flexibeler om te gaan met tijden, teksten en toetsen, door jongeren in contact te brengen met waarlijk competente volwassenen en elke leerling de autonomie te geven die hij of zij nodig heeft om risico’s te nemen.
Misschien is het anno 2009 aan het veranderen en zijn er meer initiatieven tot andere onderwijsvormen of hopen we dat we ruimer denkend en meer tolerant zijn. Het is in ieder geval de moeite waard kennis te nemen van de opvattingen en beweegredenen  (daterend uit de 19e eeuw), die leidden tot de leerplicht en die tot nu toe ons idee over onderwijs grotendeels hebben beïnvloed.

Bron: School is uit, een bewerkt fragment uit ‘Weapons of Mass Instruction’ door John Taylor Gatto,  in Ode, oktober 2008.

‘t Schrijverscollectief
 Wekkertje

Wist u dat een aantal ogenschijnlijk onschuldige medicijnen regelmatig voor kinderen wordt voorgeschreven, terwijl  niet bekend is wat deze medicijnen voor een effect hebben op kinderen?

De schadelijkheid zit vooral in de bijwerkingen. ‘Het reeds substantiële officiële cijfer voor het jaarlijkse aantal bijwerkingen bij kinderen is waarschijnlijk een grote onderschatting van de werkelijke cijfers’, zo luidt de conclusie van Zweedse onderzoekers.
‘Toediening van hoest- en verkoudheidsmiddelen aan kinderen jonger dan twee jaar kan ernstige ziekten of fatale overdosering veroorzaken’, volgens een rapport van de Amerikaanse GGD’s (US Centers for Disease Control and Prevention).

Als een middel eenmaal is toegelaten door de autoriteiten voor een enkele aandoening blijkt het voor ieder ander medisch doel ingezet te kunnen worden. Artsen krijgen carte blanche om elk toegelaten middel voor te schrijven bij aandoeningen waarvoor het middel niet getest is en bij patiënten voor wie het effect niet is onderzocht. Een verre van gezonde situatie.
De farmaceutische industrie heeft lange tijd volgehouden dat kinderen niet mogen deelnemen aan experimenteel onderzoek voorafgaand aan de marktgang van een geneesmiddel om hen te beschermen en een ander motief om niet te testen is waarschijnlijk van financiële aard.
Een medicijn hoeft alleen getest te worden op werkzaamheid voor volwassenen. Veel artsen voelen zich ongelukkig met de situatie zoals die nu is.
En dan te bedenken dat een aantal kinderaandoeningen goed te behandelen zijn zonder medicijnen.

Bron: Tony Edwards in: MD, jaargang 10, nummer 2, 2008

‘t Schrijverscollectief
 Wekkertje

Heeft u ook last van stress? Doe er wat aan!

Stress is een van de grote uitdagingen van de moderne tijd. Als we er niet mee leren omgaan en er onder lijden, worden we ziek.
In principe is stress geen ‘slecht’ verschijnsel. Het verschijnsel maakt deel uit van de natuurlijke reactie van het lichaam, vechten of vluchten, op direct gevaar of uitdaging. Maar stress is wel gevaarlijk wanneer die chronisch wordt, omdat bepaalde stoffen dan in een verkeerde verhouding in het lichaam worden aangemaakt  en er dus een disbalans ontstaat. Die chemische disbalans kan allerlei ziektes veroorzaken van kleine tot en met ernstige.

Door de onzekerheid over de precieze aard van de aandoening is het voor artsen moeilijk te bepalen hoe ze mensen met chronische stress kunnen behandelen. Een angstverminderend middel of een antidepressivum wordt in ernstige gevallen voorgeschreven. Maar vaak wordt ook aangeraden de situatie te veranderen waarin de stress ontstaat.

Wanneer mensen voortdurend in een stresstoestand verkeren, zijn dikwijls meer onderliggende oorzaken daarvoor aan te wijzen, dan alleen onze hectische levensstijl. Het is zaak die op het spoor te komen.

Er zijn veel soorten alternatieve therapieën die helpen bij stress. Lees daarover onderstaande bron. Daarin worden allerlei mogelijke technieken om stress te doen verminderen aangegeven.

Bron: Bryan Hubbard in MD, jaargang 10, nummer 7, 2008.

‘t Schrijverscollectief
 Wekkertje

Is de CT-scan het ‘ultieme screeningswonder’, zoals in Amerika sinds enige tijd beweerd wordt?

Sinds kort wordt de CT-scan in Amerika als dé methode aangemerkt die mensenlevens kan redden en ziektes kan blootleggen. De lichaamsscan wordt in een agressieve marketingcampagne ook aangeprezen voor iedereen, die gezond is, maar ongerust. Zowel in Amerika als in Australië is er een groeiende tendens de algehele bevolking massaal op het hele lichaam te screenen.

Er zijn echter nog heel weinig klinische gegevens die een algemene CT-screening ondersteunen. De Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) heeft zelfs een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat zij niet meer voordelen ziet dan nadelen van het gebruik van de CT-scan bij gezonde mensen.

Een groot gevaar van onderzoek via de CT-scan is het blootgesteld worden aan een enorme hoeveelheid straling. In een onderzoek bleek dat de straling van één enkele CT-scan van het gehele lichaam overeenkwam met de hoeveelheid straling die samenhangt met een verhoogd risico op dodelijke kanker bij overlevenden van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Als veiliger alternatief om bepaalde aandoeningen al vroeg op te sporen wordt genoemd de techniek van Digital Infared Thermal Imaging (DITI). Dit is een niet-radioactieve en pijnloze techniek, waarbij men temperatuurveranderingen aan het huidoppervlak meet. De techniek is zo gevoelig dat hij ook verschillen, die diepe fysiologische veranderingen weerspiegelen, met andere woorden de aanwezigheid van ziekte, registreert.

De moeite waard om beide methoden aan een grondig onderzoek te onderwerpen om zodoende een duidelijk beeld te krijgen van de voor- en nadelen voor de gezondheid.

Bron: Amanda Diamond in MD, jaargang 8, nummer 5, 2006

‘t Schrijverscollectief
Wekkertje
 

Schoolgaande kinderen: digitale schoolborden en draadloos internet (WiFi) op school

Uit onderzoek blijkt dat kinderen bijna tweederde van alle mobiele telefoongesprekken voor hun rekening nemen. In de fraaie advertenties van de belbedrijven – die vooral op kinderen zijn gericht – vind je echter geen woord over de risico’s van straling van mobieltjes. Het zijn dus juist de kinderen die het meest worden blootgesteld aan kunstmatige elektromagnetische straling, terwijl zij de kwetsbaarste groep in de samenleving zijn. Immers, hun hersenen en lichamen zijn nog volop in ontwikkeling en daardoor extreem gevoelig voor stressfactoren. Ze hebben bovendien een dunnere schedel dan volwassenen.
In dit millennium zijn de toepassingen van allerhande draadloze technologie exponentieel toegenomen. Zo zijn op een groot deel van onze scholen en universiteiten inmiddels draadloze WiFi-computernetwerken en digitale schoolborden ingevoerd: zie hoofdstuk 15 Schoolkinderen als proefkonijn in WiFi-experiment in ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk. WiFi-systemen gebruiken gepulste hoogfrequente radiogolven om binnen het netwerk data te verzenden en te ontvangen over afstanden van vele tientallen meters, bijvoorbeeld binnen een school of een aantal klaslokalen: zo kunnen gebruikers van een
WiFi-computer draadloos het internet op. Het is deze gepulste straling (hoofdstuk 17 van ons boek) die schadelijk is voor het menselijk lichaam: dikke stapels onderzoeksrapporten tonen dat aan. Naast de gepulste straling van het mobieltje krijgen de kinderen er op school dus een flinke dosis gepulste straling bij.

Bron: Nieuwsbrief Karel & Caroline van Huffelen


 


Wekkertje

Baarmoederhalskanker

Denken we nou echt dat we baarmoederhalskanker kunnen voorkomen door vaccinatie met Gardasil?
Lees behalve Lynne McTaggart het artikel van Désirée Röver op deze site onder rubriek Gezondheid, kopje vaccinatie (of klik hier) en beoordeel opnieuw de kansen!

‘t Schrijverscollectief