Wekkertje

 
Er is nog veel onduidelijk over het elektronisch patiëntendossier(EPD)
Een groot deel van de artsen wil zelf niet in het EPD

Gaten in de betrouwbaarheid van het elektronisch patiëntendossier (EPD) maken het onverantwoord de invoering ervan te bewerkstelligen.
Daar is op de eerste plaats het feit dat patiënten niet geïnformeerd worden over de opname van hun gegevens in het dossier.
Vervolgens is ook niet gegarandeerd dat alleen de behandelend arts toegang heeft tot de gegevens.
Deze overtredingen zijn geconstateerd in twee regionale uitwisselingssystemen via het EPD. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) beschikt over sterke aanwijzingen dat schending van de privacy zich ook elders voordoet.
De regionale EPD’s moeten uitgroeien tot het landelijk EPD. Minister Klink wil dit Landelijk EPD van bovenaf opleggen.
500.000 mensen hebben inmiddels laten weten niet mee te willen doen aan het EPD. Onder hen is een relatief groot aantal artsen (zie onderzoek in Medisch Contact). Dat artsen niet willen dat hun eigen gegevens opgenomen worden in het landelijk EPD zegt genoeg.
Het is de bedoeling dat artsen en andere zorgverleners zich in het voorjaar van 2010 aansluiten op het computersysteem.
 
Één ding is wel duidelijk: zolang betrouwbaarheid omtrent het uitwisselen van gegevens niet volledig gegarandeerd is, zal uitwisseling van gegevens via het EPD niet mogen plaatsvinden.
 
Bron: Brabants Dagblad 13 mei 2009; Trouw, dinsdag 26 mei 2009; Trouw, donderdag 28 mei 2009
 
‘t Schrijverscollectief

 

Wekkertje


Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid

Op de geboortedag van Gandhi, 2 oktober , gaat dit jaar een Mars van start die aandacht wil vragen voor:

1. De gevaarlijke situatie in de wereld, een situatie, waarin we stap voor stap gevoerd worden naar een oorlog met atoomwapens, hetgeen de grootste ramp in de menselijke geschiedenis zou zijn.
Om atoomwapens van de aardbodem te laten verdwijnen en om progressieve en proportionele ontwapening te bereiken. Om de ondertekening van niet aanvalsverdragen tussen landen te bewerkstelligen en regeringen ertoe te bewegen oorlog als middel om conflicten op te lossen af te zweren.
 
2. Alle andere vormen van geweld, economisch, racistisch, seksueel, religieus.
Om alle vormen van geweld aan het licht te brengen, die verborgen of vermomd zijn door plegers van dat geweld en om een stem te geven aan allen die dat geweld ondergaan.
 
De mars begint in Nieuw Zeeland en eindigt op 2 januari 2010 in het Andesgebergte, bij de berg Acongagua, inhet Punta de Vacas Park, Argentinië.
 
Er is een vaste deelnemersgroep van 90 mensen, die aan de Mars deelneemt. Het is voor ieder ander mogelijk deel te nemen aan de mars, ook in andere creatieve vormen, door op welke wijze dan ook aandacht te schenken aan genoemde onderwerpen. Ook behoort een viruele deelname via internet tot de mogelijkheden.
 
De mars is een initiatief van ‘Wereld zonder oorlogen’, een internationale organisatie, die zich al jaren inzet voor vreedzaamheid en geweldloosheid.
 
Meer informatie hierover is te vinden op:
World march for peace
Info World march
Wereldmars

Bron: Brochure: Folder Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid
 
‘t Schrijverscollectief