Wekkertje

Vaccineren in Nederland niet verplicht

Onze brief aan Minister Klink, met de bijlage “Vaccineren OF NIET?” heeft er in elk geval toe geleid dat wij nu een schriftelijke bevestiging ontvangen hebben waaruit blijkt dat  vaccineren in Nederland niet verplicht is. Dit blijkt uit onderstaand citaat uit de antwoordbrief van het Ministerie van VWS.

Citaat:
Vaccinatie wordt door het Ministerie van VWS aangeboden aan groepen mensen die om medische redenen een groter risico lopen op een ernstig verloop van de griep, alsmede de gezondheidswerkers die veel met hen in aanraking komen. De keuze van die risicogroepen om zich wel of niet te laten vaccineren is een volledige vrije keuze; vaccinatie is in Nederland niet verplicht.
Einde citaat.
 
De volledige antwoordbrief van het Ministerie van VWS verschijnt binnenkort op deze website.

't Schrijverscollectief

 

Wekkertje

Vaccinatieberichten uit Frankrijk

Mirella Carbonatto van de Franse site ‘Dossiers SOS Justice’ meldt dat de verplichte vaccinatie voor militairen uitgesteld is. De militairen hebben twijfels hebben over het vaccin. En terecht!
 
Kinderen in Frankrijk zullen op school onder dwang worden gevaccineerd zonder dat de ouders van tevoren op de hoogte worden gebracht. Men is momenteel bezig om te kijken hoe dat ‘listig’ kan worden aangepakt.
Sommige schoolinstellingen vragen de ouders het gezondheidsboekje van hun kinderen te overleggen om te verifiëren of de vaccinaties bijgehouden zijn.
De controle moet vanaf 5 november en in elk geval na Allerheiligen worden uitgevoerd door mobiele vaccinatieteams.
 
Verder wijst Mirella erop dat de Franse regering (en niet alleen zij) liegt over de vrijwillige deelname. Wat geldt voor de kinderen zal de hele bevolking boven het hoofd hangen: gedwongen vaccinatie. Aangezien Frankrijk lid is van de EU zullen deze maatregelen vrijwel zeker door alle lidstaten worden overgenomen.
 
‘Dossiers SOS Justice’ ontvangt dagelijks getuigenissen waaruit blijkt dat miljoenen artsen over de hele wereld en ook de bonden van verpleegkundigen tegen vaccinatie zijn.
 
De site ‘Dossiers SOS Justice’ doet een wereldwijde oproep om op zondag 1 november 2009 (Allerheiligen) om 15.00 uur (lokale tijd) in alle steden ter wereld samen te komen om gezamenlijk het dodelijk vaccin te begraven. Daartoe dient wereldwijd de gehele bevolking maar een ding te zeggen:
‘Nee tegen de planetaire genocide door middel van het dodelijke griepvaccin’.

‘t Schrijverscollectief

bron: dossiers-sosjustice 
 
 

Wekkertje

Zweden

Verplegend personeel wordt ziek van vaccinaties
Het aantal mensen van het verplegend personeel dat na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep te kampen krijgt met zulke ernstige complicaties, dat zij opname in het ziekenhuis nodig hebben, neemt ieder uur toe. Slechts één krant in Zweden, “Expressen” bericht hierover (21-10-09). Een tipje van de ijsberg.
Annika Linde, directeur  van het Zweedse  Instituut van Infectie zieketen en Controle weet hier zelfs nog een positieve draai aan te geven.  Het vaccin geeft zulke heftige reacties en zorgt voor complicaties omdat het werkt, zegt zij.

Bron: The Flucase en Endtimes


Amerika

Complete bemanning van een marineschip gevaccineerd
In april 2009 heeft de Amerikaanse marine de bemanning van een niet nader bekend schip gevaccineerd tegen H1N1 varkensgriep. De 347 bemanningsleden werden hierna zo ziek dat hulp gezocht moest worden bij andere schepen. Vanuit de lucht werden 16 artsen aan boord gebracht.
Van de 347 mensen kregen 333 de H1N1 griep dóór het vaccin! De kapitein van het schip en een andere officier overleefden de vaccinatie niet. Slechts 14 matrozen hadden geen enkele klacht na de vaccinatie.
Van de schepen die te hulp schoten werden nog eens 415 matrozen ziek. Zij zijn nu in quarantaine.
Deze informatie is openbaar is geworden nadat vrouwen van de bemanningsleden via Internetradio de zaak publiek hebben gemaakt, ondanks de waarschuwing van de Marine.
Het lijkt erop dat deze ‘test’ bewijst dat de vaccinatie 96% effectief is in het bezorgen van de H1N1 griep. Dit is bij een natuurlijke griep onmogelijk.

Bron: Fourwinds-Labvirus 
 
 

Wekkertje
 
Tegenstanders griepvaccin dagvaarden Belgische staat

Leden van het collectief 'Initiative citoyenne', die gekant zijn tegen de vaccinatiecampagne tegen A/H1N1, hebben woensdag een kort geding aangespannen tegen de Belgische staat. Het collectief wijst op het experimentele karakter van het vaccin en het gebrek aan informatie over het risico door de gezondheidsinstanties, en stelt dat de staat hiermee de fysieke integriteit aantast. 
Bron: Mediplanet e-News Artsen n° 816 dd 19 oktober 2009

 

Wekkertje

Vaccinatie berichten

Duitsland
Spiegel Online laat weten dat er een ander vaccin, zonder de omstreden toegevoegde stoffen, klaar ligt voor Angela Merkel, de ministerraad en de elite van Duitsland. Zij krijgen Celvapan toegediend terwijl de gewone bevolking wel de omstreden adjuvanten zal binnenkrijgen via de vaccins van Glaxo Smith Kline, zegt het nieuwsblad.
De adjuvanten kunnen volgens wetenschappers leiden tot koorts en hoofdpijn en de Duitse longspecialist Wodarg beweert dat het vaccin de kans op kanker vergroot omdat het vaccin gemaakt is op dierlijke kankercellen.
Onder de specialisten is openlijk geprotesteerd tegen het giftige vaccin.

Bron: Infowars.
 
Canada
Hoewel slechts een derde van de bevolking gevaccineerd wenst te worden tegen de Mexicaanse griep zegt de minister van volksgezondheid dat ze met spoed 100 % van de bevolking wil vaccineren. Ze wil niet wachten maar begin november starten met vaccineren en voor eind december moet iedereen aan de beurt geweest zijn.

Bron:Infowars 

Frankrijk
Slechts 75 van de 1000 personeelsleden van het ziekenhuis -centrum van Narbonne  zijn op komen dagen om zich te laten vaccineren.

Bron: Midilibre
 
New York
Mensen die in de gezondheidszorg werken zullen voorlopig niet gedwongen worden gevaccineerd tegen de H1N1 griep, zo bepaalde de rechter in New York.
De rechtzaak hierover zal 30 oktober voorkomen.
New York wilde als eerste alle werknemers in de gezondheidszorg voor 30 november gevaccineerd hebben maar daartegen is grootscheeps geprotesteerd.

Bron: Breakingnewsalert
 

 

Wekkertje

Griepvaccins JA / NEE
13 oktober 2009
 
Geachte landgenoot,
De komende H1N1-griepvaccinaties
zijn (nog) vrijwillig.
 
Voordat u kiest om die bij u te laten inspuiten:
 
Kent u de gevaarlijke inhoud van
deze experimentele vaccins?

Weet u wat voor schade die stoffen
in uw lichaam kunnen aanrichten?

• MF59, AS04 (squaleen)   → autoimmuunziekten, MS, lupus
• aluminiumverbindingen    → hersenschade, Alzheimer, ADHD
• kwik (Thimerosal)          → hersenschade, autisme, Alzheimer
• formaldehyde               → kanker
• polysorbaat 80             → onvruchtbaarheid
• neomycine                   → allergieën
 
Nu u dit weet,
laat u zich vaccineren
met deze niet geteste, experimentele vaccins?
Ja / Nee
 
Voor meer informatie en referenties: www.verontrustemoeders.nl


Wekkertje

Bijwerkingen medicijnen in ziekenhuizen

Naar schatting één op de zeven patiënten lijdt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis aan een bijwerking van een geneesmiddel. Hoewel zo'n bijwerking vaak een reden is dat de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen, is er maar weinig onderzoek gedaan naar bijwerkingen als de patiënten eenmaal in het ziekenhuis zijn.
Bij een onderzoek met meer dan 3000 patiënten die in Engeland in een ziekenhuis waren opgenomen, ontdekten de onderzoekers dat ongeveer 15 procent van hen een negatieve bijwerking kreeg van een
middel dat in het ziekenhuis was gegeven. Onder die bijwerkingen waren interne bloeding, nierproblemen en infectie met de schadelijke ziekenhuisbacterie C/ostridium difficile. De middelen waarbij het vaakst negatieve bijwerkingen optraden, waren antistollingsmiddelen, pijnstillers en diuretica (plaspillen),

BRON: Austra/ian Dental Journal, 2008; 53: 302-305
 
Met dank aan: Medisch Dossier

 

Wekkertje

Homeopathie verlicht bijwerkingen bij oncotherapie

Homeopathie is niet de kwakzalverij waarvoor tegenstanders het graag uitmaken. Integendeel, hij kan bepaalde bijwerkingen van behandelingen tegen kanker verlichten, zo ontdekte de prestigieuze Cochrane Co//aboration.
Zo verzacht calendulazalf irritaties van de huid na radiotherapie, en helpt Traumeel, een combinatie van veertien homeopathische middelen, mondzweren verlichten die bij chemotherapie kunnen optreden.
De Cochrane-onderzoekers vonden acht onderzoeken waaraan in totaal 664 proefpersonen deelnamen, waaruit valide resultaten naar voren kwamen.
 
BRON: Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009, 2: article CD004845. DO/: 10.1002/1465185 8.CD004845 .pub2
 
Met dank aan: Medisch Dossier

 

Wekkertje

Vaccineren?  Laat u goed informeren!

Belangrijke informatie over het griepvaccin
Er staat een massale vaccinatie op stapel die de overheid mogelijk aan de gehele bevolking wil geven. Dit keer tegen de Mexicaanse griep. Is het wel slim om daar klakkeloos in mee te gaan? In deze brochure dragen wij u een aantal punten aan om in overweging te nemen.
Wij raden u aan om zelf op onderzoek uit te gaan en u zeer goed te laten informeren. Alleen op basis van goede, eerlijke, betrouwbare en onafhankelijke informatie kunt u een weloverwogen beslissing nemen.
 
Voor de volledige brochure klik hier.