Wekkertje


Vergadering Codex Alimentarius Commission

Van 29 juni tot 4 juli vond in Rome de jaarlijkse vergadering van de Codex Alimentarius
Commission plaats. In deze vergadering nemen de Codex-lidstaten besluiten over
internationale levensmiddelenstandaarden. Deze standaarden dragen bij aan voedselveiligheid en aan eerlijke internationale handel in levensmiddelen en grondstoffen.
 
Nederland is sinds de oprichting in 1964 lid van de Codex en het ministerie van LNV nam daarom aan de vergadering deel. De Nederlandse standpunten worden ook ingebracht in de delegatie van de Europese Unie, die namens de EU-landen in de Codex het woord voert.
 
Er werden vele nieuwe standaarden besproken, waarvan sommigen werden aangenomen en andere niet. Er werd een norm aangenomen voor de groeibevorderaar melengestrolacetaat, echter onder grote reserves van de EU. De voorgestelde norm voor de groeibevorderaar ractopamine werd niet aangenomen. Deze groeibevorderaars zijn in de EU verboden.
 
Er werd een praktijkcode vastgesteld voor het tegengaan van het giftige acrylamide die zich kan vormen bij het bakken of frituren van zetmeelproducten. Ook werd na vele jaren van discussie een internationale norm aangenomen voor Listeria monocytogenes in kant-en-klare levensmiddelen. Deze komt overeen met de reeds bestaande EU-norm.
 
Bron: Het Nederlandse Codex Contact Point

Voor het volledige verslag van de vergadering klik hier.

 

Wekkertje

 
Hoezo eerlijke voorlichting Ministerie van VWS

"Kijkt u eens in dit pdf-bestand.
Dat is het "Landelijk Draaiboek vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1)"
van de RIVM van 15 september 2009. Daarin staat op pagina 102:
 
Communicatie tijdens voorbereiding:
- Landelijke eenduidige informatie over nut en noodzaak van vaccinatie,
grieppandemie.nl en 0800-8011 vervullen belangrijke rol en zijn iedere dag up to
date.
- Monitoring van vragen en onrust onder de bevolking in het algemeen en de
vaccinatiedoelgroepen is belangrijk; duidelijke en proactieve woordvoeringslijn.
- Nu al actie gewenst (landelijk) ten aanzien van antipriklobby --> voorkom dat de
vaccinatie een ‘ongetemd probleem’ wordt onder druk van de lobby. Betrek publiek in
het landelijke en regionale debat (bijvoorbeeld Lagerhuisdiscussie, tijdens
nieuwsitems, in communicatiemiddelen)
- Gebruik van social media (twitter, hyves, youtube etc) en andere eigentijdse
middelen (sms, banneracties op internet) proactief en positief inzetten, in ieder geval
indien adolescenten worden opgeroepen.
- Lokale informatie over de organisatie en locatie van de vaccinatie, via websites van
de gemeente/GGD en overige (regionale) communicatiemiddelen.
- Specifieke aandacht is nodig voor het logistieke onderscheid tussen vaccinatie van
medische risicogroepen, zorgprofessionals en andere groepen: als een burger in meer
doelgroepen tegelijk valt, bij welke organisatie moet hij zich dan melden?
- Specifieke communicatiedoelstellingen vaststellen en monitoren (nog niet
uitgewerkt).
 
Communicatie tijdens uitvoering:
- Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn;
landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven
en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst.
- In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder
de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd,
zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.
- Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de
priklocatie.
- Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende
groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe&Wesley .. enz. Ook lokaal kunnen
bekende personen als voorbeeld worden ingezet.
- Lokale pr in aanvulling op landelijke communicatie.
Landelijk draaiboek vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) - Bijlagenboek Pagina 103 van 125
- Specifieke communicatiedoelstellingen vaststellen en monitoren (nog niet uitgewerkt)
- Zie verder ook onder 5.1

Bron: Ministerie van VWSWekkertje


Vaccinkosten zijn in Duistland uitgelekt door kopie van contract.

Daarin staat onder andere:
Het vaccin kost € 1,- per persoon maar de toegevoegde stoffen als thimerosal en squaleen kosten € 6,- per persoon.
 
Bovendien heeft de fabrikant GlaxoSmithKline (GSK) de regeringen laten tekenen dat de aansprakelijkheid voor bijwerkingen niet bij de fabrikant ligt.
Die schuldenlast wordt afgewenteld op de Bundesstaten.
Daarover geld ook nog eens een geheimhoudingsplicht.
 
De GSK contracten bevatten een ‘rode’  en een ‘groene’ lijst.
Regeringen mogen communiceren over zaken die op de ‘groene’ lijst staan, maar mogen niet spreken over de zaken op de ‘rode’ lijst.

Bron: www.bild.de

 

Wekkertje

Zwangere vrouwen eisen vaccin Mexicaanse griep zonder adjuvans

Vier zwangere vrouwen hebben de Belgische staat in kort geding voor de rechter gedaagd. Ze vragen een vaccin tegen de Mexicaanse griep dat geen adjuvans bevat, een stof die de werking van het geneesmiddel ondersteunt. De zaak wordt volgende week woensdag in Brussel gepleit.

De advocaat van de vrouwen, Georges-Henri Beauthier, verdenkt de Franstalige gynaecologenvereniging GGOLFB (Groupement des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique) van partijdigheid wegens haar banden met GlaxoSmithKline. CGOLFB raadt zwangere vrouwen aan zich tegen het A/H1N1-virus te laten inenten, een advies dat ook de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie op 2 november verspreidde. De vier zwangere vrouwen vinden dat ze de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen voor het vaccin dat het best is in hun situatie. In Frankrijk raadt de overheid voor zwangere vrouwen een vaccin zonder adjuvans aan. In Canada heeft de regering vaccins zonder adjuvans besteld voor zwangere vrouwen. Griepcommissaris Marc Van Ranst verklaarde eerder dat het Belgische vaccin (Pandemrix, geproduceerd door GSK) tegen de Mexicaanse griep niet gevaarlijk is voor zwangere vrouwen. (MPE)
 
Bron: Belga, vernieuwd: 13/11/2009


 

Wekkertje

Jannes Koetsier, arts:  Voorlichting door overheid over vaccinaties is niet correct. Dat is een bron van problemen voor burgers.

Jannes Koetsier zegt in een interview in KRO’s Goedemorgen Nederland dat EMEA, waar minister Klink zich op beroept, aangeeft dat het vaccin dat voor kinderen gebruikt gaat worden (Focetria) niet voldoende getest is op kinderen.
 
Kijk voor meer Nederlandstalige informatie op de website van Jannes Koetsier.    
Hij bespreekt de vaccinatie en zijn bevindingen via de EMEA site in zijn update van 10 november 2009.
 
Ter verdere informatie:
 
Als men het vaccin Focetria op de EMEA site bekijkt (Engelstalig document van 24 september 2009) wordt aangegeven dat er geen H1N1 vaccin getest is maar een vergelijkbaar vaccin:
Children and adolescents 6 months to 17 years of age
A clinical trial was conducted with a H5N1 vaccine combined with MF59C.1 adjuvant in 471 children from 6 months to 17 years of age. Two doses of vaccine containing H5N1 (A/Vietnam/1194/2004) at the dosage of 7.5 μg hemagglutinin [HA]/dose with MF59C.1 adjuvant were administered three weeks apart. The effect of the administration of a booster dose 12 months following the second dose has also been evaluated.

Verder zegt het document:
There is currently no clinical experience with Focetria (H1N1) in adults, including the elderly, children or adolescents. The decision to use Focetria (H1N1) in each age group defined below should take into account the extent of the clinical data available with a version of the vaccine containing H5N1 antigen and the disease characteristics of the current influenza pandemic.
 
In de verkorte uitleg over focetria op de EMEA site kun je lezen onder:
How has Focetria been studied? (Hoe werd Focetria onderzocht?)
 
A study in 663 healthy adults (including 123 elderly subjects over 60 years of age) is comparing the ability of Focetria H1N1 (as a two-dose schedule) to trigger an immune response with that of experimental vaccines containing either half much virus material and adjuvant, or twice as much virus material and no adjuvant.
 
Dus: Een vergelijkend onderzoek onder 663 gezonde volwassenen (waaronder 123 mensen van 60 jaar en ouder) en geen adjuvanten als thiomersal, squaleen ed erin.
 
EMEA’s vraag en antwoord document van 23 oktober 2009 heeft het opnieuw alleen over volwassenen tussen 18 en 60 jaar. Kinderen komen in dit document niet aan de orde.
 
Bijsluiter van Focetria waarin vermeld staat welke adjuvanten gebruikt zijn, wie welke dosering zou kunnen krijgen en wat de bijwerkingen zijn.

't Schrijverscollectief


 

Wekkertje

Kinderen willen geen Mexicaanse griepprik

Onderzoek van het Jeugdjournaal dat ruim tweeduizend kinderen tussen de 9 en 14 jaar oud ondervroeg. Zes op de tien kinderen willen geen prik tegen de Mexicaanse griep. Daar hebben ze verschillende redenen voor. De meesten zeggen het ‘niet nodig’ te vinden, een op de vier vindt het eng en een op de vijf denkt dat het toch niet helpt. Maandag maakt de Gezondheidsraad bekend of de deskundigen vinden dat jonge kinderen moeten worden ingeënt.
 
Bron: NOS Jeugdjournaal
 
 

Wekkertje

In Polen geen toestemming voor vaccinatie Mexicaans griep

De Poolse minister van gezondheid, Eva Kopacz, geeft vanuit haar achtergrond als huisarts geen toestemming het vaccin grootscheeps aan de Poolse bevolking te verstrekken. Deze griep is milder dan de normale seizoensgriep en er is volgens haar nog te weinig bekend over bijwerkingen en veiligheid van het vaccin. Ze maakt zich zorgen over het ontbreken van goede informatie over de adjuvanten (toegevoegde stoffen) in het vaccin. In Polen zijn 193 gevallen bekend van Mexicaanse griep en niemand is overleden.

Tijden een verhit debat in het parlement heeft ze tevens verklaard dat het geheime contract dat de Poolse regering had moeten sluiten met de farmaceutische bedrijven die het vaccin produceren, meer dan 20 clausules bevat die strijdig zijn met de Poolse wetgeving.

Andere overheden in West-Europa hebben volgens haar wél deze geheime overeenkomsten ondertekend.

Eva Kopacz vindt de gezondheid van de Poolse burgers belangrijker dan  de winsten van de farmaceutische bedrijven. Ze roept de bevolking op haar te steunen omdat ze verwacht onder grote druk gezet te worden door de voorstanders van vaccineren.
 
Lees meer op: The Flucase

 

Wekkertje

Griepseizoenvaccins bevatten al sinds 1999 het H1N1 virus!

Uit de productgegevens van o.a. Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur MSD, Solvay Pharma en GlaxoSmithKline blijkt duidelijk dat de vaccins voor de jaarlijkse seizoensgriep al sinds 1999! afgeleid zijn van het H1N1-virus. Als we nog dieper spitten zien we zelfs dat voor bijvoorbeeld het seizoen 2002-2003 (6-7 jaar geleden!) het griepvaccin van GSK (Alpha.Rix) en Sanofi (Addigrip) een vrijwel identieke samenstelling heeft als de huidige A(H1N1) pandemiegriepvaccins, inclusief Thiomersal, Formaldehyde, Polysorbate 80 en zelfs Squaleen MF59, en dit in ongeveer gelijke doseringen als de momenteel toegevoegde adjuvans. Nog even herhalen: al sinds 1999 is er dus sprake van H1N1!

Hieruit kunnen we concluderen dat het "normale" jaarlijks beschikbare seizoensgriepvaccin al geruime tijd gebaseerd is op dezelfde ingrediënten, waardoor degenen die zich altijd al met het seizoensvaccin laten vaccineren, dit jaar dus 3x met min of meer dezelfde shots geprikt zullen worden.

Als we ons nog even concentreren op het griepvaccin Fluzone van Sanofi, zien we dat de beschikbare gegevens op internet teruggaan tot het seizoen 1993-1994 (http://www.healthsquare.com/drugs/89153.htm), een datasheet uit dit jaar is niet beschikbaar op het net, wel algemene informatie voor de zorgverleners. In 1980 is er door de FDA een licentie voor dit middel uitgegeven, inhoud blijkbaar niet openbaar. Opvallend is dat er zo te zien voor griepvaccins géén patent wordt uitgereikt (wel aangevraagd, "patent pending", waarschijnlijk voor de goede orde), maar door de FDA onder licentie vrijgegeven.

Ook interessant in dit verband is het feit dat Sanofi in 2001 een partnership is aangegaan met de WHO.

Bronnen:
CTVIA
Fluzone.com
Alis-France
Images.Davyjoneslocker
Dailymed
Xandernieuws
 
 


Wekkertje

IBM in 2006 al op de hoogte van pandemie in 2009

Een IBM document uit 2006 beschrijft de 100% kans op een georkestreerde pandemie van H1N1 binnen 5 jaar. Het artikel “Services & Global Procurement pan IOT Europe” was geplaatst op de website onder ‘ziektepreventie’.

Dit document lijkt te bewijzen dat IBM en andere corporaties gekend zijn in de fabricage van het H1N1 virus. Het virus dat, volgens Infowars en Prison Planet, als een biologisch wapen ingezet word.

Door deze pandemie wordt de controle door de staat opgevoerd. In het document wordt gesproken over protocollen die opgevolgd dienen te worden wanneer de WHO de pandemie uitgeroepen heeft.

IBM heeft de Nazi’s in het verleden ondersteund als fabrikant van de ponskaartmachines, die Hitler in staat stelde het Duitse volk in kaart te brengen. Ook de Rockefeller familie en andere stichtingen die nu wereldwijd actief zijn waren betrokken bij het eugeneticaprogramma van Nazi Duitsland.

Bron: Infowars

't Schrijverscollectief

 


Wekkertje

Junk food wekt gevoel van ‘hemelse verrukking’ op

Snoep- en snackfabrikanten bedenken combinaties van vet, suiker en zout die zo lekker van smaak zijn dat mensen zelfs met volle maag blijven dooreten.

David Kessler, voorheen leiding gevend aan de US Food and Drug Administration, heeft gewaarschuwd dat snacks, ontbijtgranen en kant-en-klaarmaaltijden door voedselwetenschappers zodanig worden samengesteld dat ze in onze hersenen dezelfde genotsensaties opwekken als tabaksproducten. Hij verklaart dat voedselproducenten ernaar streven om als we hun producten eten, in onze hersenen het gebied te activeren dat ons een ‘hemels gevoel’ geeft, waardoor we er nog meer van willen eten.

Kessler heeft samen met researchers van de universiteit van Yale onderzoek verricht met behulp van functionele MRI-technieken. Hieruit kwam naar voren dat zo’n 50 procent van mensen met obesitas en 30 procent van degenen met overgewicht, gevoelig waren voor zgn. ‘excessieve activatie’.

“De juiste smaakcombinatie activeert grotere aantallen neuronen en laat deze hun informatie versterkt doorsturen”, aldus Kessler. “De boodschap om te eten wordt daardoor sterker en zet de eter aan om nog meer naar binnen te werken.”

In ander onderzoek hebben wetenschappers ontdekt dat uiteenlopende combinaties van vet, suiker en zout neurotransmitters laten vrijkomen in de genotscentra van onze hersenen. De meest krachtige combinatie betrof een mengsel van sucrose (tafelsuiker), chocolade en alcohol – het mengsel dat je vindt in desserts als tiramisu.

Kessler: “De meeste mensen hebben een zgn. ‘bliss point’ – het punt waarop we van suiker, vet of zout het grootste genotsgevoel ervaren. Als er aan voedsel meer suiker wordt toegevoegd wordt het aangenamer om te eten. Voorbij het ‘bliss point’ wordt het te zoet en vermindert het genotsgevoel. Hetzelfde geldt voor vet en zout. Op het optimale punt stimuleert dit voedsel bij veel mensen de eetlust in plaats van dat die onderdrukt wordt, aldus Kessler.

Bron: The Sunday Times, 28 juni 2009,  

Met dank aan: Nexus Magazine, Vol. 16 No. 5, aug./sept. 2009