In een laboratorium kan aan normen en waarden worden gesleuteld

 

Hoe complex is ons waardesysteem? 

Wetenschappers hebben bewezen dat de morele keuzen die een mens maakt kunnen beïnvloed door een specifiek gedeelte van de hersenen met magnetische pulsen te bewerken.

Ze hebben een gebied in de hersenen ontdekt, net boven en achter het rechter oor, dat verantwoordelijk lijkt te zijn voor ons gevoel van normen en waarden. Door magnetische golven te gebruiken kan de cellulaire hersenactiviteit van een vrijwilliger worden geblokt en daarmee het waardesysteem, het gevoel wat goed of slechts is, beïnvloedt.

De studie van MIT (Massachusetts Institute of Technology) verscheen in “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Dr. Liane Young van het MIT verklaarde dat het gebied in de hersenen bekend staat als het rechtse “temporo-parietal-junction (RTPJ).

Twintig vrijwilligers ondergingen testen waarbij hun notie van goed of kwaad werd onderzocht. De proefpersonen werden gevraagd een aantal situaties te beoordelen. Hoe werd aangekeken tegen het scenario van het alleen laten lopen van een vriendin, over een brug waarvan bekend was dat deze onveilig was? 

Na een magnetische puls van 500 milliseconden had men daar geen bezwaar tegen, als de vriendin veilig aan de overkant kwam. De proefpersonen bleken geen goede inschatting te kunnen maken van de intenties van anderen. 

Eerder onderzoek had bewezen dat RTPJ actief is wanneer mensen nadenken over de intenties, gedachten en moraal van anderen. Door MRI hersenscans hebben de onderzoekers de regio in de hersenen precies kunnen aanwijzen. Door Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) werden zwakke elektrische stromen opgewekt.

Bij een test werden de proefpersonen blootgesteld aan TMS gedurende 25 minuten. Daarna moesten ze verhalen lezen en beoordelen, die gingen over mensen met criminele of twijfelachtige karakters. 

Bij een andere test de proefpersonen blootgesteld aan TMS gedurende 500 milliseconden. In beide gevallen was de beoordeling afhankelijk van de positieve of negatieve uitkomst van het verhaal. Was er sprake van een positieve uitkomst, dan hadden de proefpersonen geen bezwaar. Er werd dus niet beoordeeld op hun eigen aandeel! Moreel dubieuze handelingen met een “happy end” werden als moreel goed ingeschat.

Sarah-Jayne Blakemore, een expert van de Universiteit in London, vond de resultaten van het onderzoek zeer leerzaam. De RTPJ is dus nodig om het waardesysteem in te schakelen. De volgende stap is het onderzoek naar het RTPJ in de kinderleeftijd en de veranderingen die het ondergaat tijdens het ouder worden.

Bron: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8593748.stm 

Samengevat door 't vertalerscollectief