Onbemande drones, wie is verantwoordelijk?

 

De nieuwste drone van de Amerikaanse marine wordt op dit moment getest in de buurt van Chesapeake Bay. De Northrop Grumman X-47B is een onbemand gevechtstoestel en onderdeel van het UCAS-D (Unmanned Combat Air System Demonstration) programma. Het bijzondere aan dit onbemande toestel is zijn vermogen om op vliegdekschepen te kunnen landen, een van de meeste moeilijke manoeuvres die er is.

  De nieuwe X-47B drone 

De X-47B markeert een nieuw moment in de geschiedenis van oorlogvoering. De onbemande drones kunnen semiautomatisch dood en verderf zaaien. 

Hoewel het mensen zijn die het vluchtplan van te voren moeten programmeren en op afstand  kunnen ingrijpen op beslissingen die het toestel neemt, de gedachte dat onbemande moordmachines door de lucht zullen vliegen zonder mensen die directe controle kunnen uitoefenen, is bepaald geen prettige.  

Robotexpert Noel Sharky zet vraagtekens bij deze moderne ontwikkelingen, met name op het gebied van de verenigbaarheid van het inzetten van drones met oorlogsrecht en een ‘License to kill’. 

Wie draagt de verantwoordelijkheid? Het is niet duidelijk wie aansprakelijk is in het geval van fouten, bij burgerslachtoffers, laat staan wie vervolgd zal moeten worden. Is het de piloot die op afstand kan bijsturen of de programmeur van het computerprogramma? De commandant die de opdracht heeft gegeven of de politicus die autorisatie heeft gegeven? 

Sharkey en anderen zijn van mening dat het men voor het gebruik van onbemande robotten een dialoog op gang hoort te brengen, zoals het geval was bij de introductie van mosterdgas in WO I, of atoomwapens in WO II. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zal op basis van de Verdragen van Genève de slachtoffers van internationale oorlogen en burgeroorlogen bijstaan. Het ICRC is de kwestie dan ook aan het onderzoeken. 

Jakob Kellenberger, president van het ICRC, is behoorlijk verontrust. De inzet van drones in moderne oorlogen verandert veel. Kunnen discrimineren, precisie en identificatie van doelen is noodzakelijk volgens het internationale menselijk oorlogsrecht. Dat zal echter afhangen van de kwaliteit en de variëteit van de sensoren en het programma van de onbemande vliegtuigen. 

Wapenspecialisten van het leger en het Congres erkennen dat beleidmakers deze ethische kwesties in beeld moeten hebben, lang voordat begonnen wordt deze autonome drones actief in te gaan zetten. Dat zal misschien nog tien jaar duren.  

De Verenigde Staten en de CIA maken al op grote schaal gebruik van verkenning- en spionagedrones in de oorlog tegen het terrorisme in het Midden-Oosten in landen als Afghanistan, Pakistan, Jemen en Irak. De regering Bush deed dit nog sporadisch, onder de regering Obama is een explosie in het gebruik van drones waar te nemen: van een handvol in 2007 naar 7500 drones in 2011, een derde van het totaal aan militaire vliegtuigen. 

Er wordt meer en meer met robottechniek gewerkt in militaire diensten. Op een dag zal in vijandelijke zeeën door onbemande onderzeeërs met robottechniek worden gesurveilleerd en automatische tanks zullen soldaten op het slagveld bijstaan.   

Ruimtevaartingenieur Simon Ramo denkt dat agressieve ontwikkelingen in de robotindustrie zullen zorgen voor een betere nationale veiligheid, met minder kosten. Hij schreef het boek: "Let Robots Do the Dying."

De luchtmacht van de VS schreef een rapport van 82 pagina’s over het gebruik van onbemande gevechtstoestellen, getiteld: Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047. Drones spelen een sleutelrol om in een oorlog meer effect te behalen met minder kosten. Drones reageren sneller dan mensen ooit zullen kunnen. Hoeveel is Amerika eigenlijk bereid op een slagveld over te laten aan computers? 

In het rapport wordt genoteerd dat het slechts een kwestie van tijd zal zijn, voordat computers beslissingen nemen over leven en dood in een oorlog. Mensen zullen meer en meer op afstand monitoren over de beslissingen die computers maken. Voorwaarde voor we een machine machtigen om dodelijke gevechtsbeslissingen te maken, is de goedkeuring van politieke en militaire leiders, die over wettelijke en ethische kwesties besluiten moeten nemen.

Schrijver Peter W. Singer van Wired for War, een boek over oorlog door robots, zegt dat autonome doelzoekende gevechtssystemen allang worden ontwikkeld. Maar voordat het leger missies mag laten uitoeren door dit soort systemen moet het eerst bewijzen meer eenvoudige opdrachten aan te kunnen, zoals verkenningstaken en bijtanken in de lucht. 

Daarvoor is de X-47B natuurlijk handig.

De X-47B is een experimentele jet, gebouwd om nieuwe technologie te testen en te demonstreren.  Automatisch opstijgen en landen op een vliegdekschip. Brandstof tanken in de lucht. Het is uitgerust met twee ruimen voor in totaal zo een 2000 kg aan bommen.  

Fabrikant Northrop Grumman heeft achter prikkeldraad twee testtoestellen gebouwd. Het “X-47B Unmanned Combat Air System Carrier Demonstration Program” heeft, schat men, tot nu toe 813 miljoen dollars gekost.

De eerste vlucht van X-47B vond plaats in februari 2011 boven Edwards Air Force Base ten noorden van Los Angeles. Vorige maand was het tijd om de drone voor een demonstratieprogramma naar Naval Air Station Patuxent River in Maryland te vervoeren.

De planning is de X-47B in 2013 voor het eerst te laten landen op een vliegdekschip. Het zal alleen afhankelijk zijn van GPS coördinaten en geavanceerde luchtvaarttechniek. De computers van het command and control systeem op het vliegdekschip zullen informatie streamen over de snelheid van het schip, windkracht en andere data, terwijl de drone van kilometers afstand steeds dichterbij komt. 

De X-47B zal niet alleen zelf landen, het zal weten welke wapens aan boord zijn, wanneer en waar het zal moeten bijtanken en waar de vijand zich bevindt, aldus Carl Johnson, Northrop's X-47B programma manager: "Deze subsonische vliegende vleugel rekent alles zelf uit en besluit dan zelf welke actie prioriteit heeft."


Door W.J. Hennigan
Los Angeles Times, 26 januari 2012
Bron: http://www.stripes.com/news/navy/new-drone-has-no-pilot-anywhere-so-who-s-accountable-1.166805