Technologischische  oorlogsvoering

 

Het lijkt in de aard van de mensheid te liggen dat een klein onevenredig percentage van de mensheid de macht wil uitoefenen over de bulk van de rest van de wereld. Deze controle over anderen kan alleen met gewelddadige onderdrukking worden bereikt.

De meeste mensen zullen zich namelijk niet zomaar onderwerpen, daarvoor is (een bepaalde mate van) geweld nodig. En wapens. We kunnen in de geschiedenis van de mensheid diverse soorten geweld definiëren.

Toen we alleen rotsen als potentiële wapens hadden, bevestigden we deze aan stokken en sloegen elkaar ermee de schedels in. Toen de mensheid het metaal bewerken onder de knie kreeg werd het dun en scherp gemaakt, zodat we onze vijanden ermee konden fileren. Na de uitvinding van het buskruit werd een golf van geweld ontketend die tot de dag van vandaag onverminderd is doorgegaan.

Terwijl je dit stuk leest, wordt er elke 100 seconden in een gewapend conflict iemand om het leven gebracht [1]. Vuurwapens en hun steroïde nakomelingen, de bommen, kanonnen, raketten, bazooka's en dergelijke, voldoen al eeuwenlang. Wapens zijn het middel om macht en onderdrukking te bereiken.

Er zijn staatshoofden bekend uit de geschiedenis die geen ander doel lijken te hebben gehad dan hun medemensen te kwellen en doden. Deze psychopathische individuen kennen we allemaal. Over wat hen drijft heeft Andrew M. Lobaczewski een verhandeling geschreven, Political Ponerology - a Science on the Nature of Evil Adjusted for Political Purposes” [2] (de wetenschap over het kwaad dat wordt gebruikt voor politieke doeleinden).

Snode heersers, tirannieke dictators, koningen, keizers, sultans, presidenten en tal van andere leiders willen de baas spelen over een land. Een tirannieke overheid wil de absolute controle uitoefenen over de onderworpen bevolking en de stroom van inkomsten die wordt gegenereerd door talloze vormen van belastingen [3].

Als de mensheid een wagen is, dan is de man die de zweep in handen heeft van plan de wagen 93% lichter te maken. Van 7 miljard mensen naar 500 miljoen mensen. De 'man met de zweep' is de 1/1000 ste van 1%, dat deel van de mensheid hier op aarde dat zeer, zeer rijk is.

Op de aarde leven nu zeven miljard mensen. Reken maar uit, dat zijn nog steeds 7000 immens rijke mensen. De volgende keer dat je op televisie kijkt naar TNT (Turner Network Television) denk dan aan de woorden van Ted Turner, hij heeft het over een ideale wereldbevolking van 250-300.000.000 mensen, dat is een daling van 95% ten opzichte van het huidige niveau.

Zijn opvatting wordt gedeeld met meer machtige mensen [4].

Vroeger veroverde men door brute kracht te gebruiken. Nu zorgen het menselijk vernuft en de ijverige pogingen van gekke wetenschappers (mag men mensen die hun dagen doorbrengen met het ontwerpen van steeds efficiëntere manieren om hun medemensen te doden gek noemen?) ervoor dat een geheel nieuwe klasse wapens op de mensheid wordt losgelaten.

Het is het tijdperk van de elektronische oorlogsvoering.

Diverse soorten elektromagnetische wapens worden nu mondiaal ingezet tegen burgers, microgolf kanonnen en andere stralingswapens. Ze worden al tientallen jaren gebruikt.

In Engeland hebben 30.000 vrouwen, in 1984 kamperend in Greenham Common om te protesteren tegen kruisraketten, het aan den lijve ondervonden [5]. Op een mooie zomerdag trokken 2000 Britse soldaten zich plotseling terug van het terrein waar de vrouwen protesteerden.

Kim Besley, een moeder die aanwezig was vertelt hoe nieuwsgierig geworden vrouwen het hek naderden en zich plots doodziek voelden. Hun tongen zwollen op, hun hartslag veranderde, sommigen konden zich niet meer bewegen, voelden hevige angst en hun bovenlijf deed erge pijn. De 30-jarige dochter van Kim kon niet meer op haar benen blijven staan.

Andere bekende symptomen van elektromagnetische wapens zijn brandwonden in de huid, erge hoofdpijn, slaperigheid, bloedingen, misselijkheid en ontregeling van de menstruatiecyclus.

In 1962 ervoeren de medewerkers van de Amerikaanse ambassade soortgelijke symptomen in Moskou, als gevolg van microgolven uit wapens van de Russische geheime dienst. De CIA monitorde de hele situatie als onderdeel van Project Phoenix, een geheime operatie binnen het regeringsprogramma SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) [5] [6].

Ook andere soorten energiewapens worden aangewend. Tegen de mensen van de Occupy Beweging in Wall Street werden in november 2011 geluidskanonnen ingezet om de mensenmassa uit elkaar te jagen [7].

Een Long Range Acoustic Device (LRAD) biedt militairen de mogelijkheid een krachtige, doordringende waarschuwingstoon te laten horen die kan worden gevolgd door een duidelijke stem in de taal van het ‘gastland’.

Het Long Range Acoustic Device is een apparaat dat is ontworpen om een menigte mensen in bedwang te houden, met een bereik van 50 meter tot 3000 meter. De LRAD zendt geluidsgolven uit die harder zijn dan de menselijke pijngrens en dwingt de mensen om afstand te nemen. De gevolgen van LRAD kunnen permanente gehoorschade zijn en ook zichtverlies.

 LRAD in gebruik

Het geluid veroorzaakt misselijkheid en hoofdpijn en wordt vergeleken met het luisteren naar een snoeiharde elektrische motorzaag van zeer dichtbij.

Er is een breed scala van elektronische wapens ter beschikking voor diegenen die ons willen onderdrukken. Dat de militaire wetenschap decennia voorligt op de industriële wetenschap is bekend. Een wapen hoeft niet noodzakelijkerwijs de dood tot gevolg te hebben om effectief te zijn.

Elektronische wapens worden voortdurend getest en verbeterd. Gezien de enorme hoeveelheid mogelijke toepassingen worden wapens steeds aangepast om het gewenst effect te bereiken.

In de goede oude tijd van knotsen en bogen, kon men het lichaam van de vijand kwetsen, maar diens geest niet. Als de geest van de vijand zou kunnen worden geconditioneerd om onderwerping en nederlaag te accepteren, dan is het halve werk al gedaan, voor de eerste pijl is geschoten (Sun Tzu).

Sun Tzu is een Chinees generaal en schrijver van het boek De kunst van oorlog voeren. Hij wordt hier niet letterlijk geciteerd, maar deze woorden dekken de lading. De heren globalisten zouden een overwinning zonder gevecht wenselijk vinden. Ze bestuderen de oude meesters. Wij moeten als nutteloze eters, zoals zij ons hebben genoemd, buigen zonder een kik te geven.

Daarvoor zetten zij populaire antipsychotica in, die behoren tot de meest dodelijke medicijnen die er zijn; onze “sleutels tot geluk”. Ook chemtrails worden gebruikt, om ons te “beschermen” tegen de opwarming van de aarde. De honger moet worden gestild door genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen.

Een hele nieuwe generatie wapens wordt gecreëerd. De neurowetenschap in combinatie met elektronische wapens. 

In de oorlog tegen Irak gebruikten Amerikanen in Baghdad strategisch draagbare EMF (elektro magnetische frequentie) “poppers”, die een onzichtbare EM straling verspreidden in allerlei frequenties [9].Het resultaat was een stemmings- en gedragsverandering bij de vijand; ook lichamelijke processen werden beïnvloed [5]. De wapens hadden ook effect op de Amerikaanse manschappen zelf, ze raakten door deze wapens volkomen gedesoriënteerd. Velen pleegden zelfmoord, men deserteerde bij bosjes of kende episodes van moordzucht.

In ons lichaam worden prikkels doorgegeven met elektrische pulsen. Door de beweging van elektrische ladingen wordt een magnetisch veld geproduceerd. Ons brein is een zelfstandige frequentieprocessor en zoals de meeste dingen op deze planeet kan het worden veranderd en beïnvloedt [11].  Ons brein is een soort computer. Verschillende delen van de hersenen werken op andere frequenties en deze zijn allemaal manipuleerbaar door elektronische apparaten.

Het is niet langer nodig om iemand aan een stoel vast te ketenen, zoals in de film The Manchurian Candidate gebeurt. Wapens kunnen op een onbewust niveau hun werk doen. We kunnen beelden te zien krijgen, die we bewust niet zien. Toch beïnvloeden ze ons.

Zbigniew Brzezinski schreef het al in de jaren 1970 [10],

In de technische elektronische maatschappij kunnen we alle mensen bereiken door de nieuwste communicatietechnieken te gebruiken. Emoties kunnen worden gemanipuleerd en gecontroleerd (televisie). Met een tachistoscoop werden boodschappen verborgen in een televisieshow, die te kort waren om bewust te worden opgemerkt (1/25 van 1 seconde), maar onbewust wel werden opgepikt. Deze suggestieve beelden werden ontdekt [11].

Het betrof (onbewuste) reclame voor een Mercedes convertible. De man die de techniek ontdekte ging ermee akkoord in het openbaar zijn ontdekking af te zwakken tot een “experimentele filmtechniek”, waarbij mensen tot het drinken van een Coke en het eten van popcorn moesten worden verleid.

De geheime ontwikkeling ging door met twee parallelle, maar onafhankelijke sporen. Het eerste spoor richtte zich op het mengen van 'low light images' in een film. Binnen zes maanden was het 'low light' systeem klaar om uitgeprobeerd te worden en de effecten waren opzienbarend. Terwijl de bewuste geest keek naar een film, pikte het onderbewustzijn de subliminale boodschappen op, die net onder de drempel van het normale zicht vielen.

Het was in feite een film binnen een film. Deze beelden werden in het zelfde kleurenspectrum gemaakt als de hoofdfilm. Deze techniek wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Het is goedkoop en effectief.

Als we onbewust worden geprogrammeerd om te geloven dat 2 + 2 = 5, dan zal de massa inderdaad geen problemen veroorzaken ondanks de continue chemtrails die over onze hoofden worden uitgestort.

Als je bewust bent van het feit dat onbewuste beïnvloeding doorgaat, zit er maar één ding op, zoals John Denver in een liedje overbracht [12], Laat je televisie ontploffen, gooi je kranten in de prullenbak, ga naar het platteland en bouw er je huis. Begin een moestuintje, eet een hoop perziken en probeer in je eentje de bron te vinden. 

 

Door Michael T Winter , Copyright © 2013 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/globalism-violent-oppression-and-electronic-warfare-2-2-5/5334037

Noten:
[1] http://www.cbsnews.com/2100-204_162-524231.html
[2] http://www.ponerology.com/
[3] http://www.activistpost.com/2012/05/mechanics-of-fractional-reserve-banking.html
[3.5] Audubon magazine, interview with Ted Turner, 1996
[4] http://endoftheamericandream.com/archives/from-7-billion-people-to-500-million-people-the-sick-population-control-agenda-of-the-global-elite
[5] http://rense.com/general62/mciro.htm
[6] http://www.seti.org/seti-institute/project/details/project-phoenix
[7] http://idealab.talkingpointsmemo.com/2011/11/lrad-explains-sound-cannon-use-at-occupy-wall-street.php
[8] http://www.lradx.com/site/content/view/33/47/
[9] ULF (ultra-low frequency), VLF (very low frequency), UHF (ultra-high frequency) and EHF (extremely high frequency)
[10] 1970, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era
[11] http://www.jimstonefreelance.com/cells.html
[12] http://johndenver.com/albums/aerie/
[13] http://www.activistpost.com/2013/04/our-respective-journeys-into-valley-of.html