Ervaringsverslag over chemtrails
 

Tijdens de laatste week van juni was ik in Zuid-Frankrijk om een lezing te geven tijdens het zomerzonnewende-festival in Cap d’Agde. Het was een bruisende en heerlijke week, waar meerdere sprekers waren en een prachtig publiek uit verschillende landen zich had verzameld. Op een ochtend waren we met een groep mensen op het landgoed van de organisator aan het praten over graancirkels, hun boodschappen en de kracht van de geest, toen een van de gasten ons plotseling wees op een wonderlijk tafereel hoog in de lucht, pal boven ons.

We zagen 2 grote vliegtuigen die precies parallel, naast elkaar, op zo’n tien kilometer hoogte overvlogen. Zij werden gevolgd door 2 kleine vliegtuigen, waarvan er één tussen de witte strepen vloog die de grote vliegtuigen uitstootten, en de ander zich er als een esculaap doorheen slingerde.

Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik was getuige van iets waar ik nooit in had willen geloven: chemtrails! Ik was er al verscheidene keren mee geconfronteerd in de media, en ik wist niet zo goed wat ik er mee aan moest: wel geloven, niet geloven? Wel had ik ooit een petitie getekend waarin werd geprotesteerd tegen het uitstoten van chemtrails. Ik deed dit onder het motto: baat het niet dan schaadt het niet. Maar deep down wilde ik er niet aan... Het was me te confronterend en te schokkend om te geloven dat onze overheid moedwillig bezig is om iets over ons uit te storten. Ongevraagd nog wel! En als er vragen over werden gesteld, werd het bestaan van chemtrails pertinent ontkend. Wat wordt er uitgestoten? Wie is de opdrachtgever? Waarom gebeurt het? Wat is de invloed ervan op mens, dier en planeet? Belangrijke vragen die niet werden beantwoord. Ik wendde me er liever van af. Daar kwam nog bij dat ik het nog nooit met eigen ogen had gezien, en ik de foto’s tot dan toe niet echt overtuigend vond.

Maar nu kon ik me hier niet langer van afwenden: chemtrails bestaan echt! Op de ingezoomde foto’s is duidelijk te zien dat de twee grote vliegtuigen niet van hetzelfde type waren:

De kleine vliegtuigen waren duidelijk metingen aan het verrichten: de één door tussen de chemtrails te vliegen en de ander door zich er doorheen te slingeren, waarbij er metingen verricht kunnen worden zowel in de chemtrail als net daarbuiten: de zgn. controlemetingen.

Binnen enkele minuten vormde zich een dunne wolkendeken over het gebied. Kort daarvoor was de lucht nog strakblauw...

Enkele minuten nadat de vliegtuigen uit ons gezichtsveld waren verdwenen, verschenen ze opnieuw. In precies dezelfde formatie, maar nu op grotere hoogte en enkele klilometers opgeschoven.

En hetzelfde tafereel speelde zich wederom af voor onze ogen. Ik kan met geen woorden de verbijstering beschrijven van alle aanwezigen. Er waren sceptici bij, die pertinent niet in chemtrails hadden geloofd, maar nu met stomheid geslagen waren. En er waren ervaringsdeskundigen bij, die al jarenlang op ongeloof van de media en de bevolking stuitten, en die nu enthousiast foto’s maakten omdat ze wisten dat dit een zeer overtuigend geval was. In totaal waren er op dat moment zo’n 20 ooggetuigen, en er zijn in totaal enkele honderden foto’s en video-opnamen gemaakt. Op enkele foto’s stonden lichbollen, zoals op de volgende foto goed te zien is.

Links de zon, rechts de lichtbol (geen zonreflectie)
Het hele schouwspel duurde ongeveer een uur lang, de vliegtuigformatie kwam in totaal drie keer over, duidelijk een raster vormend in de lucht. De sluierbewolking die in zeer kort tijdsbestek ontstond, bleef twee dagen hangen.

Wat er die dag over ons heen is gegoten weet ik niet. Onderzoek naar chemtrails heeft uitgewezen dat in zeer veel gevallen hoge concentraties barium en aluminium worden geconstateerd. Waarom dit stelselmatig wordt uitgestoten en ontkend? De theorieën variëren van weerbeheersing en het tegengaan van het broeikaseffect, tot ’mind control’-acties en stelselmatige vergiftiging van de mensheid om ons onwetend en vlak te houden. Ik kan alleen maar zeggen dat ik geschokt ben door wat ik heb waargenomen, en dat ik vanaf nu het hele chemtrailgebeuren serieus zal nemen. Nadat ik thuis was gekomen heb ik mij door een alternatief arts helemaal laten doormeten middels elektroacupressuur. Een van de uitkomsten was dat ik extreem veel metalen in mijn lichaam had opgeslagen. Natuurlijk kan nooit met zekerheid gezegd worden dat dit door de chemtrails is gekomen, ik ben immers daarvoor niet doorgemeten. Maar frappant is het wel, en verontrustend eveneens. Worden we stelselmatig vergiftigd of worden we beschermd tegen het broeikaseffect? Hoe het ook zij, het zou mij goed doen als de overheden van alle landen waar chemtrails worden uitgestoten nu eens gaan praten en niet langer het bestaan ervan ontkennen.

Over chemtrails is zeer veel geschreven. Graag verwijs ik door naar de websites van de onderzoekers William Thomas, Scott Stevens en Clifford Carnicom.
© Janet Ossebaard
8 juli 2006