Chemtrails: 
fantasie of werkelijkheid?

Introductie
Verwondering, verbazing en ongeloof zijn de meest voorkomende reacties wanneer ik begin te praten over chemtrails, het wereldwijd in het geheim sproeien van chemicaliën over bevolkte gebieden met (militaire?) vliegtuigen. Begrijpelijk, aangezien de meeste mensen dit zorgwekkende fenomeen nog nooit is opgevallen want wie kijkt er tegenwoordig nog regelmatig omhoog de lucht in? En hoe herken je daar dan iets waarvan je niet eens weet dat het bestaat?

Toen ik enkele jaren geleden voor het eerst kennis maakte met het fenomeen chemtrails, keek ik ook niet naar boven, maar zat ik achter mijn computerscherm. Tijdens een avondje surfen op internet stuitte ik op de website van Clifford Carnicom. Ik las hier voor het eerst over Aerosol Crimes & Cover Up, het in het geheim sproeien van chemicaliën over bevolkt gebied. De term chemtrails, die de meeste websites hiervoor gebruiken, kwam ik pas later tegen. Tot diep in de nacht las ik allerlei theorieën over het ontstaan van chemtrails, en het was alsof ik in een alternatieve realiteit ontwaakte. Mijn verwondering en verbazing sloegen om in ongeloof, maar de overdaad aan direct en indirect bewijsmateriaal overtuigde me dat hier onmiskenbaar iets vreemds aan de hand was.

Contrails, vliegtuigstrepen die verklaard kunnen worden
Hoewel mensen niet meer regelmatig naar boven kijken, is het ook U ongetwijfeld wel eens opgevallen dat zich achter hoog overvliegende vliegtuigen soms een witte streep vormt. Dit noemen we een contrail en is een normaal verschijnsel dat eenvoudig te verklaren is. Vliegtuigen gebruiken kerosine als brandstof.


Een contrail verdwijnt na enkele minuten

Bij verbranding ontstaat naast koolmonoxide ook waterdamp, dat als stoom de motor verlaat. Vier liter verbrande kerosine produceert ongeveer 1 liter water. Vliegtuigen vliegen op een hoogte van ongeveer 10 kilometer, een gebied dat we de troposfeer noemen. De temperatuur ligt hier ver onder het nulpunt, want voor iedere kilometer die we vanaf de aarde omhoog stijgen daalt de omgevingstemperatuur ongeveer 6 graden. Een combinatie van erg vochtige lucht met een lage omgevingstemperatuur biedt ideale omstandigheden voor de vorming van contrails. Door de warme vochtige uitlaatgassen condenseert de aanwezige waterdamp in kleine druppeltjes water, die op hun beurt weer veranderen in ijskristallen. Deze miljoenen druppeltjes/ijskristallen vormen de contrail, die als een staart van honderden meters lengte achter het vliegtuig hangt. Contrails ontstaan bij een omgevingstemperatuur van ongeveer -57 graden Celcius, waarbij de vochtigheid bepaalt hoe lang een contrail zichtbaar blijft. Dit varieert gemiddeld van enkele minuten tot een maximum van 20 minuten.

Sinds de introductie van straalmotoren in de luchtvaartindustrie (1952) zijn contrails dus een normaal verschijnsel.

Chemtrails, de opvallende eigenschappen
Voor zover ik heb kunnen nagaan werden halverwege de jaren tachtig de eerste vreemde contrails gesignaleerd. Het viel mensen op dat de contrails niet meer binnen enkele minuten oplosten, maar urenlang stand hielden. In plaats van een korte condensstaart trokken vliegtuigen nu solide lijkende strepen in de lucht van soms wel tientallen kilometers lengte. Sinds 1996 is het aantal meldingen wereldwijd enorm toegenomen, wellicht mede door de aandacht hiervoor op internet.


Chemtrails blijven uren hangen

Soms beperkt dit fenomeen zich tot enkele strepen in de lucht, naast elkaar of kruislings. Maar er kan zich ook een waar spektakel voltrekken dat veel weg heeft van een luchtshow. Plotseling verschijnen er meerdere vliegtuigen die als in het spel Boter, kaas & eieren een enorm ruitjespatroon in de lucht aanbrengen. In de daarop volgende uren worden de strepen langzaam breder, terwijl ze niet of nauwelijks oplossen. Deze strepen vormen na enige tijd een aaneengesloten grijze deken.

Wat begon als een mooie dag met een helderblauwe lucht en veel zon, verandert dan al snel in een grauwe dag waarbij de zon aan het oog is onttrokken.


Satellietfoto van chemtrails

Chemtrails zijn een wereldwijd fenomeen en worden gesignaleerd van Rusland tot Amerika, van Bosnië tot Australië. Op internet kunt u genoeg foto’s vinden. Het sproeien met chemicaliën vindt klokje rond plaats. Op een mooie heldere nacht kijk ik wel eens naar de sterren, totdat plotsklaps de bekende strepen verschijnen en de sterren snel aan het zicht onttrekken.

Wat zegt het KNMI over vliegtuigstrepen en chemtrails?
’Onderzoekers van het KNMI bestuderen onder meer het effect van vliegverkeer op klimaat en milieu. Vliegtuigstrepen worden gevormd ten gevolge van de uitstoot van waterdamp door vliegverkeer. Als de warme vochtige lucht die door de vliegtuigmotor wordt uitgestoten zich mengt met voldoende koude lucht op grote hoogte in de atmosfeer (8-12 km) kunnen zich ijskristallen vormen, zichtbaar als vliegtuigstrepen.’

Aan het einde van het artikel valt te lezen:

’Op internet zijn een groot aantal sites te vinden over "chemtrails". De foto’s die daar getoond worden zijn naar ons inzicht foto’s van gewone vliegtuigstrepen, die door bijvoorbeeld de stand van de zon een bijzondere kleur hebben, b.v. bij zonsopgang en zonsondergang. Daarnaast speelt de aanwezigheid van andere wolken soms een rol bij de kleur die vliegtuigstrepen hebben. De foto’s zijn dan ook geen bewijs voor het sproeien van chemicaliën vanuit vliegtuigen (spraying), zoals op sommige internetsites over chemtrails wordt gesuggereerd.’

Volgens Peter van Velthoven van het KNMI is er dus niets bijzonders aan de hand. De strepen die veranderen in een dikke grijze laag en vervolgens een totale zonsverduistering teweegbrengen, zijn niets meer dan ijskristallen gevormd uit waterdamp.

Meten is weten
We zouden de discussie over het bestaan van chemtrails snel kunnen afronden. Zodra chemtrails ergens ontstaan, vliegen we erdoorheen met een vliegtuig dat luchtmonsters neemt, waarna een laboratorium het verlossende antwoord geeft.
In Nederland zou die taak moeten zijn toebedeeld aan het VROM, dat waakt over de luchtkwaliteit.
Sinds 1996 is het aantal meldingen wereldwijd enorm toegenomen.

Maar toen in 2004 VROM-voorlichter Wim van der Weegen gevraagd werd naar chemtrails, luidde zijn antwoord: ’Chemtrails? Nog nooit van gehoord.’ Voor zover ik weet is er tot op heden door VROM nooit serieus onderzoek gedaan naar chemtrails. Ook op hun website is er niets over te vinden. In onze zoektocht naar antwoorden, wenden we ons tot de Amerikaan Clifford Carnicom, een man die al jaren onderzoek doet naar chemtrails. Clifford heeft ook monsters door laboratoria laten onderzoeken.

Hij verzamelt deze op grote hoogte in de bergen om besmetting met andere bronnen zoveel mogelijk te beperken. Bij laboratoriumonderzoek bleken deze monsters hoge concentraties aluminium en barium te bevatten. Deze metalen zijn al jaren onderwerp van discussie in de medische wereld. Aluminium wordt genoemd als veroorzaker van de ziekte van Alzheimer. Barium veroorzaakt allerlei problemen, waaronder ademhalingsmoeilijkheden, hartritmestoornissen, spierverzwakking en opzwellende hersenen. Clifford’s bevindingen worden inmiddels door meerdere mensen bevestigd, zo ook door milieudeskundige Therese Aigner. Naast aluminium en barium, worden er ook stoffen gevonden als magnesium en titanium, maar ook bizarre onverklaarbare fibers en exotische stoffen, schimmels en virussen.

Waarom chemtrails?
Omdat het bestaan van chemtrails vanuit officiële bronnen wordt ontkend, zijn er vooral op internet uiteenlopende theorieën ontstaan. Deze variëren van sproeien om het weer te veranderen (weermodificatie), tot sproeien als wapen tegen Global Warming (opwarmen van de aarde) en zelfs sproeien om ons ziek te maken (depopulatie, geheime experimenten). Maar er zijn ook aanwijzingen dat chemtrails gebruikt worden om het effect van HAARP* te meten, maar daar is dit artikel te kort voor.

Geheime sproeioperaties in Groot-Brittanië
In 2002 vrijgegeven geheime documenten onthullen dat het Britse leger in opdracht van het Ministerie van Defensie grote gebieden van Engeland omtoverde tot gigantische laboratoria. Om de effecten van een eventuele biologische oorlog te kunnen bestuderen, werden tussen 1940 en 1979 grote gebieden besproeid zonder medeweten van de bevolking. Het ging hier in totaal om meer dan 100 verschillende geheime operaties, waarvan ik er twee zal beschrijven.
 
Operatie Fluorescent Particle Trials (1955-1963)
Dit document beschrijft hoe tussen 1955 en 1963 vliegtuigen van Noordoost-Engeland naar het puntje van Cornwall langs de zuidelijke en oostelijke kust vlogen, terwijl ze grote hoeveelheden zink en cadmiumsulfide op de bevolking dumpten. De chemicaliën dreven kilometers landinwaarts, een fluoriserend spoor achterlatend. In een andere test werd een generator achter een voertuig gesleept die urenlang zink en cadmiumsulfide uitspuwde boven een weg bij het plaatsje Frome in Somerset.

Terwijl de Britse regering volhoudt dat het sproeien met cadmium geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, weten we inmiddels beter. Cadmium lijkt erg op zink, maar is complexer van samenstelling.  Het meest bekend is cadmium door het gebruik in batterijen, maar het komt ook voor in voedsel als paddestoelen, lever en cacaopoeder. Als te veel cadmium in ons lichaam komt, hoopt het zich uiteindelijk op in onze nieren en beschadigt ons belangrijke filtermechanisme.

Effecten op de gezondheid door inname van cadmium kunnen zijn:

- Schade aan het centrale zenuwstelsel
- Schade aan het immuunsysteem
- Voortplantingsproblemen of zelfs onvruchtbaarheid 
- Botbreuken
- Psychologische aandoeningen 
- Mogelijk schade aan het DNA of veroorzaker van kanker (longkanker bij rokers) 

Cadmium werd overigens in de tweede wereldoorlog gezien als een chemisch wapen.

Operatie Large Area Coverage Trials (1961-1968)
Deze operatie beschrijft hoe miljoenen mensen langs de zuidelijke kust van Engeland, van Torquay tot New Forest, werden blootgesteld aan bacteriën zoals e.coli en bacillus globigii (het gedrag van de laatste lijkt op dat van antrax). Deze bacteriën werden over een gebied van 8 tot 16 kilometer gesproeid vanaf het oorlogsschip de Icewhale, die voor anker lag bij het plaatsje Dorset.

Naast deze operaties hebben er nog vele andere plaatsgevonden, waaronder het loslaten van bacteriën in de ondergrondse metro van Londen (1956) en het sproeien van grote hoeveelheden bacteriën op diverse andere locaties.

Ondanks dat recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Defensie concludeerde dat er geen risico’s waren voor de volksgezondheid, lezen we in het rapport wel dat vooral oudere mensen, door de inademing van grote hoeveelheden bacteriën, ademhalingsproblemen gekregen kunnen hebben.


Vliegtuig uitgerust met een sproeiinstallatie

Geheime sproeioperaties in Amerika
Soortgelijke geheime operaties zijn ook in Amerika aan het licht gekomen tijdens hoorzittingen in de Senaat in 1977. Volgens militaire rapporten werden er tussen 1940 en 1970 grote hoeveelheden bacteriën gesproeid over onwetende burgers in San Francisco, New York, Washington D.C en langs de Pennsylvania Turnpike. Zo kregen dokters van het Stanford Hospital in San Francisco op 11 oktober 1950 plotseling te maken met meer dan tien mensen die zich meldden met ademhalingsproblemen. Onderzoek wees uit dat een bacterie (serratia marcescens) de schuldige was. De dokters snapten er niets van. Uiteindelijk stierf een man aan de symptomen, uiteraard zonder dat de dokters op de hoogte waren van de geheime sproeioperaties.

Weermodificatie: geen fictie maar werkelijkheid
Zo beluisterde ik een aantal maanden geleden een radio-uitzending van de Amerikaanse radio- en documentairemaker Alex Jones. Hij had de weermodificatiespecialist Ben Livingston te gast, een inmiddels gepensioneerde 77-jarige ex-weerkundige bij de marine. In dienst van het Naval Weapons Center ontwikkelde hij weermodificatietechnieken om het leger te helpen in de oorlogen tegen Korea en Vietnam. Sproeivliegtuigen veroorzaakten enorme regenval, waardoor vijandelijke legereenheden zich onmogelijk konden verplaatsen. 

Na de oorlog zou Livingston zich vooral bezig gaan houden met onderzoek naar orkanen en de mogelijkheid om ze in kracht te doen afnemen. Zo beschrijft hij hoe in 1969 de orkaan Debbie vijf keer werd besproeid in twee uur tijd, wat tot een windsnelheidsafname van wel 30% leidde, waardoor de orkaan 45% in kracht afnam. We spreken hier over bijna 40 jaar geleden. De techniek heeft ondertussen niet stilgestaan.

In dit interview komt ook nog de orkaan Katrina aan de orde, die in augustus 2005 vrijwel de hele staat New Orleans vernietigde en naar schatting 150 miljard dollar schade veroorzaakte. Ruim dertig uur voor de orkaan zijn vernietigende werk deed, werd de bevolking gewaarschuwd over de ernst van de situatie. Livingston, nu werkzaam bij Weather Modification Inc, weet te vertellen dat Katrina met twee vliegtuigen in enkele uren onschadelijk kon worden gemaakt. Naast de enorme materiële schade, kostte de ramp bijna 300 mensen het leven, en raakten duizenden gezinnen alles kwijt.

 


Slachtoffers van de orkaan Katrina

Volgens meteoroloog Scott Stevens zijn er zelfs aanwijzingen dat orkaan Katrina ontstaan is door gebruik te maken van weermodificatie. Om diepgaand onderzoek te kunnen doen naar het gebruik van het weer als wapen, heeft hij recent zelfs zijn baan bij een tv-station opgezegd. Het zijn volgens hem vooral grote machtige landen als Amerika en Rusland die zich bezighouden met weermodificatie als wapen.

Bekende weermodificatieprojecten zijn Project Stormfury en Project Skyfire.

In een poging weermodificatie te reguleren, worden er in Amerika zelfs wetten gemaakt. Of dit het leger ervan weerhoudt weer als wapen te gebruiken betwijfel ik, aangezien ze in een rapport ’Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’ plannen uiteenzetten om het weer binnen 20 jaar volledig te zullen beheersen.

Global Warming

We weten inmiddels allemaal dat de aarde in hoog tempo opwarmt, met alle gevolgen van dien. De reden hier achter wordt door velen toegeschreven aan de industrie en onder andere het gebruik van de auto.

Maar er zijn ook sterke aanwijzingen dat de zon warmer aan het worden is als onderdeel van een natuurlijke cyclus. Volgens de NASA zal de zon in de komende 10 jaar zelfs 50% warmer worden. Als dit waar is, zullen er grote klimaatveranderingen plaatsvinden, met enorme gevolgen.

Om het opwarmen van de aarde tegen te gaan, zijn er plannen ontwikkeld die - let op! - het sproeien van aluminium en barium noodzakelijk maken. De studie heet ’Policy Implications of Greenhouse Warming: Mitigation, Adaptation, and the Science Base - Panel on Policy Implications of Greenhouse Warming’. Goedgekeurd en gefinancierd door het Congres en gesponsord door de National Academy of Sciences, National Academy of Engineering en the Institute of Medicine. Deze bijna 1.000 pagina’s omvattende studie beschrijft hoe vliegtuigen wereldwijd ingezet worden om een kunstmatig wolkendek aan te leggen.

Een andere methode is ons onderbewustzijn zodanig te programmeren via tv, film en bijvoorbeeld reclameborden, dat we chemtrails als een normaal verschijnsel gaan zien. 


Om er alvast aan te wennen? ’Happy’ birthday! 

Ascensie en Mind Control
We leven in bijzondere tijden en alles wijst erop dat we in de komende 3 tot 5 jaar voor grote veranderingen staan. Zo eindigt de Mayakalender op 21 december 2012. Hierin wordt gesproken over het einde der tijden. Ook de Hopi-indianen en de Azteken voorspellen dit. Onder invloed van een planetaire cyclus is het trillingsgetal van onze aarde aan het toenemen. Een waar bombardement van energie zal niet alleen ons klimaat veranderen, maar ook de mens. David Icke zegt het altijd zo mooi, alles is frequentie en de hoogste frequentie is pure liefde. Het menselijke bewustzijn is aan het veranderen en dit zal zijn effect hebben op de huidige machtsstructuren, op de keuzes die we maken. De verborgen machten (Illuminati) van deze wereld doen er alles aan om deze ascensie tegen te houden. Spelen chemtrails hierin een rol? Zou het zo kunnen zijn dat chemtrails als schild dienen in een poging deze veranderingen tegen te houden? Zou het kunnen zijn dat HAARP, een veld van antennes in Alaska dat miljoenen watts in onze atmosfeer kan pompen, in combinatie gebruikt wordt met chemtrails om onze trillingsfrequentie laag te houden en zodoende onze ascensie tegen te houden?

Wanneer dit werkelijk waar is, dan is het voor de verborgen machten natuurlijk belangrijk om het bestaan van chemtrails te blijven ontkennen. Een andere methode is ons onderbewustzijn zodanig te programmeren via tv, film en bijvoorbeeld reclameborden, dat we chemtrails als een normaal verschijnsel gaan zien. Diverse films vertonen beelden van chemtrails, zoals bijvoorbeeld Notting Hill, Over the Hedge en ANTZ. Zo kom je chemtrails tegen op een groot reclamebord van Spirit, maar ook als achtergrond bij reclame voor kleding en telecombedrijven. Natuurlijk worden videogames niet vergeten, zoals we kunnen zien in Grand Theft Auto. Reclame voor kleding   

Chembusters
Over mensen als Wilhelm Reich en orgone-energie zult u niet snel informatie tegenkomen en binnen de reguliere wetenschap wordt er niet over gesproken. Orgone-energie wordt ook wel de kosmische levensenergie genoemd. Deze energie wordt door mensen gebruikt om chemtrails te bestrijden met een apparaat dat een chembuster heet. De constructie van een chembuster bestaat uit een zestal koperen pijpen die in een basis van kunsthars, koper en aluminium worden geplaatst. Onder in deze pijpen bevinden zich bergkristallen, die in combinatie met de hars en metalen orgone-energie genereren. De gedachte is dat deze positieve energie de negatieve energie van chemtrails teniet doet.

  


Chembuster  
 

Chemtrails: fantasie of werkelijkheid, u mag het zeggen.


Bron: www.eqgen.nl
Auteur: © Rick Devente