Alles klaar voor het microchippen van Amerikanen

Het nieuwe Gezondheidswetsvoorstel van Obama vereist het implanteren van een RFID-microchip in elke Amerikaan om zo te controleren wie er wel en wie er geen recht heeft op gezondheidszorg in Amerika. In de Health Care Bill H.R. 3200 staat onder andere:

• (pagina 1000) De regering zal een “Nationaal Medisch Apparaat Registratiekantoor” benoemen.
• (pagina 1001-1008)(g) (1) De minister benoemt een Registratiekantoor voor het vergemakkelijken van analyse van postmarket-veiligheidsgegevens en gegevensresultaten van elk apparaat dat
o (A) gebruikt wordt of werd in of op een patiënt.
o (B) en een Klasse III Apparaat (i) of een Klasse II Apparaat dat implanteerbaar levensinstandhoudend of levensondersteunend is.
Volgens de FDA is een Klasse II implanteerbaar Apparaat een “implanteerbaar radiofrequentie transponder systeem voor patiëntidentificatie en gezondheidsinformatie”.
• (pagina 1004) De term “gegevens” verwijst naar de soort informatie waarover we hierboven spraken in (B): aanspraakgegevens, overzichtsgegevens van patiënten gestandaardiseerde analytische dossiers die de minister noodzakelijk acht voor het samenvoegen en analyseren van ongelijksoortige gegevensmilieus, elektronische gezondheidsrapporten en andere gegevens.
• (pagina 1006) Dit wetsvoorstel wordt een wet binnen 36 maanden na goedkeuring.

Bovendien veroorzaakt microchippen kanker.


Samengevat en vertaald door: ’t Vertalerscollectief.

Bronnen:
Gezondheidswetsvoorstel van zowel Parlement als Senaat vereist microchippen van Amerikanen.
FDA Medische Apparaten Regelgeving en Leidraad.
Healthcare Bill H.R. 3200.
Daily Paul :Microchippen opgenomen in het Gezondheidswetsvoorstel.
Current : Vereist Obamacare een implanteerbare microchip.

Bronnen kanker:
Anti Chips : Microchip implantaten veroorzaken kanker.
Natural News : Microchip nieuws en artikelen.
Counterthink : RFID-implantaten veroorzaken kankertumoren.
Gemeenteraad San Marcos hoort bezwaren microchippen.
The dogplace : Microchip implantaten veroorzaakt kanker bij honden.
Youtube : Micorchip film op youtube