De Apocalyps van Japan


2 april 2011
De berichtgeving over de ramp in Japan die veel groter is als de ramp in Tsjernobyl was, wordt door de media grotendeels gerelativeerd. Er wordt langzaamaan meer aandacht besteed aan futiliteiten over nationale beroemdheden of aan de zogenaamde humanitaire actie in Libië, terwijl dit een brutale imperialistische machtsgreep is.

Alle oorlogen zijn gruwelijk. Ze worden altijd gevoerd om gewin van rijkdom en macht. Maar de ramp in Japan verdient aandacht, gezien de globale implicaties en potentiële miljoenen getroffenen. Het is een schande dat de ramp in Japan bijna genegeerd wordt. Het onderwerp is praktisch van televisie verdwenen. Het nieuws dat erover wel naar buiten komt is bovendien gebaseerd op rapporten waaruit vitale waarheden worden verzwegen.

Het is nu drie weken geleden dat de aardbeving in Japan een kernreactorramp veroorzaakte. De radioactieve vervuiling in het water in Fukushima is 10.000 maal de radioactieve norm en dit cijfer rijst nog iedere dag. Het zeewater heeft een radioactieve waarde die 4.385 te hoog is. De zware regenval draagt bij tot het probleem. Voedsel, water en lucht zijn enorm vervuild.

Op 31 maart schreef Henry Fountain in de New York Times “Vragen omtrent het opruimen van radioactiviteit, terwijl deze steeds meer in de omgeving opgaat: Hoe kan men een gebied opruimen, dat zo groot is als Pennsylvania, waar de straling onverantwoord hoog is? Moet het noorden van Japan een soort niemandsland worden, waar mensen niet kunnen terugkeren?”

Het IAEA (International Atomic Energy Agency) schreef op 31 maart dat in een aardemonster van de grond in Iitate, een dorpje dat 40 kilometer ten noordwesten van de kerncentrale ligt, een hoge concentratie cesium-137 werd gevonden. Dit zeer schadelijke isotoop zal de grond, het water en de lucht tientallen jaren besmetten.

De radioactieve waarden zijn twee maal zo hoog als de waarden die in het niemandsland van Tsjernobyl werden gevonden. Waarom zijn de mensen in het noorden van Japan niet allemaal geëvacueerd? De waarden zullen nog jaren, tientallen jaren, steeds meer stijgen en worden gecombineerd met uranium, plutonium en andere vergiften.

Op 1 april werd door Al Jazeera naar buiten gebracht: "De nucleaire evacuatie van Japan zal langdurig moeten zijn. Sommige inwoners zijn al gewaarschuwd dat ze wellicht nooit meer kunnen terugkeren. Het opruimen zal tientallen jaren duren".

Experts zijn onzeker wat er gedaan kan worden. De nucleaire geest is uit de fles. De gevolgen en implicaties zijn onbekend groot en verreikend.

Op 25 maart schreef Helen Caldicott dat de medische gevolgen enorm zullen worden. “De situatie is extreem ernstig”. Een week later noemde ze de schade door de nucleaire ramp de grootste ramp voor de menselijke gezondheid die ooit op aarde had plaatsgevonden.

Op 31 maart zei natuurkundige Michio Kaku: "Drie verscheurende kernsmeltingen" plus een of meer smeltende baden waarin de gebruikte splijtstaven lagen. Ongecontroleerde straling dat zich verspreidt in het milieu, waaronder plutonium. Een heel heel klein beetje ingenomen plutonium zal direct kanker veroorzaken. Kaku weet niet precies hoe groot de schade is, niemand spreekt de waarheid of durft deze toe te geven.

Elke dosis straling is een overdosis

Experts als Harvey Wasserman zijn het hiermee eens. Op 27 maart kopte hij: “Veilige” straling is een leugen. Straling kan niet veilig zijn. Straling brengt schade toe, hoopt zich op in het lichaam, is permanent. Dat is de reden waarom zwangere vrouwen geen röntgenstraling mogen ondergaan. Elke radioactieve neerslag die gemeten wordt kan dodelijk zijn. Fukushima laat iedereen rekening houden met het ergste. Talloze embryo’s en foetussen zijn in de baarmoeder in gevaar gebracht. Ertegen is geen bescherming mogelijk.

De ramp die plaatsvond op “Three Mile Island” (TMI) in Pennsylvania betrof het ernstigste kernongeluk in een kernreactor in de Verenigde Staten tot nu toe. Door een betrekkelijk kleine storing in eenheid TMI-2 kwam een aanzienlijke hoeveelheid radioactief gas in de atmosfeer. Deze straling zorgde ervoor dat slachtoffers kanker en leukemie ontwikkelden. Baby’s werden dood geboren of kwamen met misvormingen ter wereld. Ook de dieren op boerderijen en in het wild hadden hiermee te maken.

TMI was een zeer kleine ramp als je deze vergelijkt met Fukushima; de straling in Japan stroomt weken ongehinderd de lucht en het water in. Er werd gezegd: “Waarden die een miljoen maal te hoog zijn”; later werd dit teruggebracht tot “Waarden die “slechts” 100.000 maal te hoog waren”.

Wat wordt over de situatie in Japan allemaal onder tafel geveegd? Na TMI en Tsjernobyl werd er veel in de doofpot gestopt.

Ook Noord Amerika en Europa zijn aangedaan, vooral door besmet regenwater. Obama claimt dat de Amerikanen zich geen zorgen hoeven te maken. Dat is een regelrechte leugen.

Presidentskandidaat Obama versus President Obama

In 2008 was presidentskandidaat Obama sceptisch tegenover kernenergie.

Op 15 januari 2008 zei hij tegen de gastheer van NBC Meet the Press, Tim Russert: “Als er geen veilige manier is gevonden om nucleaire energie te produceren dan moeten er geen nieuwe kernreactoren worden gebouwd.”

Op 13 januari 2008 liet hij op een bijeenkomst op het stadhuis weten: “Nucleaire energie heeft teveel risico’s”.

Op 30 december 2007 propageerde hij: “Ik ben voor zonne-energie, windenergie en nieuwe biodiesels, dat is schone energie en veilig”.

Ook zei hij: “De ‘Nuclear Regulatory Commission’ (NRC) is een morbide commissie, het is in de handen van de industrieën die het moet bewaken, dat is een probleem”.

Hij vond het idee om Yucca Mountain te gebruiken voor nucleair afval "een slecht idee".

De nucleaire industrie had een sterke grip op de regering van Clinton. En nu op de regering van Obama.

In maart 2007 accepteerde de ster van de Democraten $ 159.800 van Exelon, de grootste producent van nucleaire energie. Zij hadden voorheen zijn campagne gespekt met $ 74.350 om senator te worden in 2004.

In 2005 prees het “Nuclear News” Obama omdat hij een “niet-vooringenomen opstelling" had omtrent nucleaire energie. In een eerder gepubliceerd artikel wordt duidelijk dat Obama banden heeft met de nucleaire industrie, waaronder Exelon in Chicago.

De vroegere eerste assistent van Obama, David Axelrod, was een lobbyist geweest voor Exelon. Rahm Emanuel, zijn “White House Chief of Staff” (nu kandidaat voor burgemeester van Chicago), was bankier en investeerder voor Exelon.

Obama wil nu $ 36 miljard garantie geven voor leningen. Hij heeft hiermee een nieuwe start gegeven aan de nucleaire industrie, die sinds 1979 na de ramp met Three Mile Island stilstond. Er staan al 20 aanvragen in de rij voor de Nuclear Regulatory Commission.

Er wordt dus geen aandacht besteed aan de 23 kerncentrales in Amerika, met hetzelfde Mark 1 ontwerp als de Japanse kernreactor. Het NRC noemde de vaten die door General Electric werden ontworpen eerder explosiegevoelig.

In een studie uit 1985 werd gewaarschuwd dat de kans op kernsmelting en falende koeling 90% was in het geval van een ongeluk. Wanneer de koeling wegvalt, is de laatste bescherming het vat. Het vat is uit kostenbesparingsoogpunt niet sterk genoeg gemaakt.

Heden ten dage is Obama een fan van het NRC. Het NRC dat zegt dat nieuwe regulatie onnodig is. Zelfs de kernreactor in Vermont, die hetzelfde type is als de kernreactor in Fukushima, heeft een nieuw contract voor 20 jaar gekregen, hoewel ermee veel problemen zijn.

Dat ondanks rapporten erover, over bijna-ongelukken, veiligheid-problemen, problemen met het elektronische systeem en andere voorbeelden van mismanagement wordt gegokt dat een nieuwe ramp met een kernreactor, ditmaal in Amerika, niet zal plaatsvinden.

Volgens nucleair technicus Tom Saporito: "De regering van de VS, inclusief de president, brengen de bevolking in gevaar door het bevorderen van de bouw van nieuwe kerncentrales. Ze nemen geen actie tegen de problemen met de veiligheid, ondanks de bekendheid ermee.”

“Dat de nucleaire industrie moet worden gestopt is cruciaal”, zegt Grossman, een nucleaire industrie expert: "We hebben veilige, schone, duurzame energie nodig, energie waarmee we veilig kunnen leven. Geen energie die gevaarlijk is, geen nucleaire Russische roulette, geen tikkende tijdbommen.”

President Obama is een frontman voor Wall Street, de oorlogsprofiteurs, Big Oil, Big Pharma en voor zijn vrienden in de nucleaire industrie. Hij riskeert een grote ramp om er zeker van te zijn dat hij in 2012 een genereuze contributie zal ontvangen voor zijn nieuwe campagne.

Dat is zijn “Change”. Niet de verandering die hij beloofde aan zijn kiezers!Door Stephen Lendman

Bron: http://www.rense.com/general93/apoc.htm
http://www.progressiveradionetwork.com/the-progressive-news-hour/.

Vertaald door ‘t Vertalercollectief