Het synthetisch genoomproject van BPSynthetische bacterie met computergestuurd DNA
Olieramp leidt tot een nieuwe generatie vaccins.


British Petroleum (BP) gaat er tegenwoordig prat op dat ze meer zijn als alleen een aardoliebedrijf, behorend tot de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld. De nieuwe slogan van BP is dan ook  “Beyond Petroleum”. In dit artikel wil ik duidelijk maken dat BP een gevaarlijk spel speelt met Moeder Natuur. 

Synthetic Genomics Inc.
Synthetic Genomics is een bedrijf dat door middel van synthetische biologie nieuwe organismen met bepaalde gewenste eigenschappen wil ontwerpen. In juni 2007 besluiten BP en Synthetic Genomics tot samenwerking. Synthetic Genomics Incorperated wordt opgericht. De ‘Bill Gates van de genetica’ Dr. J. Graig Venter is medeoprichter. Doel van Synthetic Genomics Inc. is het commercialiseren van synthetische biotechnologie en genoomsequentie. 

Een genoomproject is een wetenschappelijk onderzoek naar het in kaart brengen van het genoom. Het genoom beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren en ligt vast in het DNA. Een stuk DNA noemt men een ‘gen’ en zo’n gen komt overeen met bepaalde eigenschappen. In theorie kan men, door een bepaald gen in een levende cel in te bouwen, ervoor zorgen dat het organisme de bijbehorende eigenschappen krijgt. 

Synthetic Genomics Inc. heeft een studie gemaakt van de genoomsequentie van de biologische organismen in ruwe olie. In het laboratorium werd het DNA van de bacterie- en viruscellen in de ruwe olie geïsoleerd en de eigenschappen vastgesteld. 


Door middel van biotechnologie werden nieuwe microben ontwikkeld die ‘nieuwe kunstjes’ konden: olie en gas vloeide makkelijker uit het reservoirgesteente waarin het zich had opgehoopt. Dit proces noemt men ‘Microbial Enhanced Oil Recovery’ (MEOR). Het doel is meer winst te maken.

Microbial Enhanced Oil Recovery 
Het gebruik van MEOR is dus het gebruik van micro-organismen in oliereservoirs om de oliewinning te verbeteren. MEOR is een directe toepassing van biotechnologie. 

In de biotechnologie wordt gebruik gemaakt van biologische materialen als bacteriën, micro-organismen en producten die bij hun stofwisseling vrijkomen. Door het DNA van natuurlijke cellen te vervangen met synthetisch gecreëerd kunstmatig DNA worden nieuwe bacteriën ontwikkeld die voor BP nuttige eigenschappen hebben. Dr. Graig Venter legt het als volgt uit: kunstmatig DNA is te vergelijken met andere software in een computer stoppen.

Patenten
BP & Synthetic Genomics hebben twee weken voordat ze hun samenwerking bekend maakten Patent 20070122826 vastgelegd. Het bedrijf wordt hiermee de exclusieve eigenaar van het genoom van een synthetisch micro-organisme. Tevens wordt een internationale patentaanvraag bij de ‘World Intellectual Property Organization’ (WIPO: WO2007047148, 27 April 2007) weggelegd, waarmee Synthetic Genomics Inc. in meer dan 100 landen een monopoliepositie krijgt. 

Het J. Craig Venter Institute (JCVI) neemt deze patenten in gebruik. JCVI is, net als  Synthetic Genomics en Synthetic Genomics Inc. medeopgericht door genwetenschapper J. Craig Venter. Synthetic Genomics Inc. sponsort het onderzoek in JCVI. Allen werken vanuit Rockville, Maryland.   

BP oliebron Deepwater Horizon Golf van Mexico
BP had grof geld betaald voor biogenetisch onderzoek ter verbetering van oliewinning en wilde dus het nieuw ontwikkelde synthetische micro-organisme uitproberen. Dit gebeurt in de Golf van Mexico, bij olieplatform de Deepwater Horizon, Mississippi Canyon Block 252 (MC 252).

Volgens de aanvraag bij het Amerikaanse Minerals Management Service  heeft BP twee exploratiebronnen geboord in de Golf van Mexico: ‘Well (exploratiebron) A’ en ‘Well B’. Volgens het proces van MEOR worden in Well A en B micro-organismen geïntroduceerd. 

Offshore olieboringen worden in oktober 2009 in exploratiebron A door Transocean uitgevoerd, maar moeten vanwege orkaan Ida voortijdig stoppen. Op 3 februari 2010 hervat Deepwater Horizon het boren aan Well A. Op 13 februari 2010 laat BP weten dat ze te maken hebben met oncontroleerbare gasuitbarstingen en breuken in de oceaanbodem. Daarom wordt permissie gevraagd om de bron af te kappen. BP verlaat exploratiebron A.

Korte tijd later gaat Deepwater Horizon van BP verder in exploratiebron B. Op 20 april 2010 vindt daar de explosie plaats op het boorplatform boven Well B in de Golf van Mexico. Twee dagen later zinkt het platform tijdens bluspogingen. 

Feit is, dat er extreme druk in het reservoirgesteente moet zijn ontstaan dat resulteerde in barsten in de oceaanbodem. Wanneer micro-organismen worden toegepast in een oliereservoir ontstaat als bijproduct koolstofdioxide gas. Dit gas verzamelt zich en perst de olie naar boven.

Het doel van de samenwerking tussen BP en Synthetic Genomics is het creëren van nieuwe genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Synthetische micro-organismen die de olie meer vloeibaar maken. De oliereserves in MC 252 zijn enorm groot, de temperatuur is warm en de zuurstofgraad is gering. De gevolgen van toevoeging met synthetische micro-organismen lijken niet te voorspellen. Of wel? 

Maak kennis met Synthia
In 2003 zijn wetenschappers van JCVI geslaagd om een kunstmatig klein virus te produceren dat een bacterie kan infecteren. Op 6 mei 2010 laat JCVI weten dat een zichzelf reproducerende bacterie is ontwikkeld dat door een kunstmatig genoom wordt bestuurd. Ze noemen het  “Synthetic Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0”, oftewel “Synthia”. Deze synthetische cel met een genoom dat door computers is ontwikkeld, heeft geen natuurlijk DNA in zich. Synthia is de eerste zichzelf reproducerende bacterie dat door computers gecreëerd DNA wordt bestuurd.

Synthia is een kunstmatige bacterie en wordt geprogrammeerd om antibiotica te weerstaan. 

Synthia kan in elke cel leven waarin het wordt geïntroduceerd. 

Synthia’s synthetische DNA neemt de controle over de natuurlijke cel over.

Foto: Graig Venture Institute
 
Het geld voor dit project komt van Synthetic Genomics Inc., het bedrijf waar BP voor de helft eigenaar van is. BP heeft gelijk wanneer ze poneren een bedrijf te zijn, dat meer doet dan alleen aardolie winnen!

Het genoom van Synthia heeft een watermerk. Hiermee wordt het DNA identificeerbaar en omdat er patent op rust is kan ermee veel geld verdiend worden. Wat gebeurt er als een mens wordt besmet met een levensbedreigende bacteriële Synthia-mutant? Penicilline zal niet helpen. Weerstand tegen antibiotica is ingebouwd in het DNA.

Wat zijn de gevolgen als de mensheid met deze kunstmatige levensvorm wordt besmet?  Zouden de Synthia-cellen de besturing over onze lichaamscellen kunnen overnemen? Zouden de Synthia-cellen nieuwe combinaties met bacteriën in ons lichaam kunnen maken? Synthia is gecreëerd en wordt geprogrammeerd door computers, zouden we beïnvloed kunnen worden door elektromagnetische golflengtes die worden herkend door het synthetische genoom? 

We hebben veel vragen
Hoe komen we van al deze olie af?

In de dieptes van de Golf van Mexico ligt nog steeds zeer veel ruwe olie. In een interview met True News Radio zegt olie-expert Matt Simmons op 28 juni 2010 dat BP pretendeert het enige bedrijf te zijn dat kan afrekenen met deze kwestie. De Amerikaanse regering denkt waarschijnlijk dat BP, met de doorbraken in biotechnologie, de beste kaarten in handen heeft.  

Op 15 mei 2010 laat Craig Venter hints los over de eventuele toepassing van (synthetisch gecreëerde) micro-organismen die olie kunnen ‘opeten’. Venter spreekt over technologie à la Synthia.  

Wetenschappers hebben altijd problemen gehad met het onder controle houden van natuurlijke micro-organismen. Deze zijn onvoorspelbaar in de verschillende milieucondities. Marinebiologen vergelijken natuurlijke micro-organismen met pubers: oncontroleerbaar. Synthetische cellen daarentegen zijn beheersbaar, maar alleen wanneer ze in gesloten systemen worden toegepast.

Scientific American" schrijft  dat de beste verdediging tegen de olievervuiling het gebruik van oplossingsmiddelen zal zijn, om de olie in miljarden kleine oliedeeltjes af te breken. Deze zijn beter te consumeren, áls er daarna bacteriën zouden worden toegevoegd die dat kunnen.

Oplosmiddelen
Het is een raadsel, waarom BP kiest om vanaf mei 2010 miljoenen liters van het oplosmiddel Corexit vanuit boten en vliegtuigen in zee te strooien. Corexit zorgt ervoor dat olie afbreekt, maar recent onderzoek naar het regenwater in de Golf laat zien dat nu ook aanzienlijke hoeveelheden koper-, ijzer-, nikkel-, aluminium- en mangaandeeltjes in het water zitten. Dit is zeer vreemd. De enige manier waarop deze stoffen vanuit de zee in het regenwater kunnen zijn gekomen is door strooien vanuit de lucht, of in de zee. 

Volgens de producent van Corexit Nalco horen deze stoffen niet aanwezig te zijn in Corexit. Deze stoffen zijn dus toegevoegd. Waarom? IJzer en koper zijn natuurlijke elementen die je zou kunnen mengen met aarde om planten extra voeding te geven. Waarom in het zeewater strooien? Natuurlijke mineralen zijn noodzakelijke bouwstenen voor voedingsmiddelen voor bacteriën. Bacteriën gedijen in omgevingen met rijke voeding. Het lijkt erop dat ‘mest’ is toegevoegd aan de Golf om de ‘olie-etende bacterie’ vet te mesten.  De zogenaamde "oplosmiddelen" breken de ruwe olie niet alleen in kleinere stukken, BP voegt ook de nodige mineralen toe, zodat de bacteriën explosief kunnen groeien. 

Zulke mineralen worden ‘bioremediatoren’ genoemd. Bioremediatie is het proces dat micro-organismen gebruikt om het natuurlijke milieu, dat door verontreinigende stoffen is veranderd, tot originele staat terug te brengen. 


De grote vrachtvliegtuigen C-130 werden gebruikt om miljoenen liters 'Corexit' over de olievlekken in de Golf van Mexico te sproeien (Mei 2010)

Synthia heeft een broertje
Terry Hazen en zijn collega’s van ‘Lawrence Berkeley National Laboratory’ ontdekken eind mei 2010 een nieuwe tot dan toe onbekende bacterie in de diepten van de Golf.  Ruwe olie is een vloeistof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen.  De nieuwe bacterie is een koolstofetende genius. Kwam dat goed uit of niet?
 
Nu wordt duidelijk waarom Graig Venter op 15 mei 2010 bedekte toespelingen maakte over een nieuw koolstofetend synthetisch genoom. Venter en JCVI hebben in 2007 al zeven patenten aangevraagd voor synthetische stoffen ter bioremediatie. 

Orkanen en vaccins 
Er zullen in 2010 geen orkanen zijn in de Golf van Mexico. Orkanen zullen de synthetische bacteriën verspreiden over de hele wereld. BP en Synthetic Genomics moeten hun zelfgecreëerde biologische nachtmerrie isoleren, totdat ze een vaccin hebben ontwikkeld dat de effecten kan neutraliseren. Of zal dat het vooropgezette plan zijn geweest?

Synthetic Genomics Inc. en JCVI kondigen op 7 oktober 2010 aan dat ze samen een nieuw bedrijf beginnen: Synthetic Genomics Vaccines Inc. (SGVI). Link: http://www.news-medical.net/news/20101007/79/Dutch.aspx

Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins op basis van het genoom sequentie onderzoek van Synthetic Genomics Inc.

Verbaast het u, dat Synthetic Genomics Inc nu ook zijn eigen vaccinbedrijf is begonnen?  Het is heel winstgevend om eerst synthetische bacteriën te creëren en daarna synthetische vaccins te maken voor het geval dat er problemen van komen. 

Wanneer men het DNA van de bacteriën zelf heeft gecreëerd dan weet men ook hoe de bacteriën kunnen worden uitgeroeid. BP is zeker ver “beyond” voorbij ‘alleen aardolie winnen’.

Fernanda Gandara, de directeur van SGVI zei onlangs: "We zijn zeer blij, dat we onze vergevorderde synthetische genoom technologie kunnen gaan toepassen om de vaccinproductie te revolutioneren".

ETC waarschuwt
ETC Group (http://www.etcgroup.org/) is een onafhankelijke organisatie van wetenschappers uit Canada. Ze vinden de risico’s van synthetische biologie zeer groot. Deze tak wordt alleen uit winstbejag geleid. 

“Steeds meer bedrijven raken geïnteresseerd in synthetische biologie en commercialiseren of patenteren DNA toepassingen. In de nabije toekomst moeten levende machines kunnen worden gefabriceerd”, waarschuwt ETC in ‘Extreme Genetic Engineering: An introduction to Synthetic Biology.’ Het rapport werd gepresenteerd op het Wereld Sociaal Forum (WSF) in januari 2011 in Nairobi.

“Wetenschappers zijn niet alleen bezig met het in kaart brengen van het genoom en het manipuleren van genen, ze bouwen ook nieuwe levensvormen. Dat gebeurt zonder maatschappelijk debat of controlemechanismen. Nieuwe in het lab gecreëerde levensvormen kunnen ontsnappen en biologische wapens worden.”  

Craig Venter overhandigt deze nieuwe technologie aan de meest onverantwoordelijke en milieuverontreinigende industrie. Hij koppelt BP en Exxon aan de commercialisering van synthetische levensvormen. 

Er is nu wetenschappelijke bevestiging dat een onbekende soort van koolstofetende bacterie de olie in de Golf consumeert. 

We weten niets over deze nieuwe synthetische bacterie. Hoe reageert de mens hierop?
We weten wat er gebeurt is met de zoogdieren uit de zee, de walvissen en bruinvissen. De zoogdieren, die de getroffen gebieden niet op tijd hebben kunnen verlaten, zijn gestorven… samen met al het andere leven in de zee.

We kennen de gevolgen van blootstelling aan ruwe olie, maar wat doet blootstelling aan oplosmiddelen en synthetische olie-etende bacteriën?  

Het is niet voor niets dat het oplosmiddel Corexit streng werd bewaakt door soldaten met geweren. Wanneer chemici er een monster van zouden analyseren, zouden de afwijkingen aan het licht komen. BP noemt zijn heksenbrouwsel Corexit, maar het etiket dekt de lading niet. 

Horizontale genoverdracht
Volgens Ian Crane, (http://worldvisionportal.org/wordpress/index.php/2011/04/the-gulf-of-mexico-depopulation/) ex CEO uit de olie-industrie, is er sprake van horizontale genoverdracht.  Horizontale genoverdracht (afgekort HGT) is een proces waarbij genetisch materiaal tussen twee organismen wordt uitgewisseld, zonder dat er een familierelatie is tussen de twee. Het overbrengen van genetisch materiaal van het ene organisme op het andere kan op natuurlijke wijze, maar ook kunstmatig, door genetische manipulatie, gebeuren.

Doodziek na zwemmen in 'veilig' water
Zwemmers aan de Golfkust zijn hun gezondheid niet zeker. Steven Aguinaga ging in juli 2010 op vakantie in Ft. Walton. Het water was door de overheid veilig verklaard, maar Steven en zijn vriend Merrick kwamen na een duik in zee bedekt met een oranje drab uit het water. Merrick stierf binnen een paar weken en Steven werd na een maand doodziek. Zijn arts verklaarde dat hij een compleet nieuwe ziekte had opgelopen. Na toxicologisch onderzoek bleken er olie-etende bacteriën in Stevens lichaam te zitten. 

Het trieste verhaal van deze twee vrienden is slechts één van de velen. Naar schatting is meer dan 7 miljoen liter van de cocktail Corexit over de Golf uitgestrooid en een groot deel van de lokale bevolking wordt getroffen door ademhalingsproblemen. Het gaat om een groot aantal mensen die op verschillende manieren in contact zijn gekomen met het Corexit mengsel en daardoor allerlei ernstige symptomen, zoals ademhaling- en hartproblemen, huidzweren, nieraandoeningen en interne bloedingen hebben gekregen. 

Lichamelijke symptomen van de “BP griep” of “Blauwe griep” zijn uniek. De mens is een wezen van koolstof. Hoe zal de synthetische koolstofetende bacterie reageren op het menselijk vlees? Interne bloedingen? Zweren op de huid? Volgens een toxicologen en marinebiologen zijn er vele sterfgevallen die zijn terug te voeren aan blootstelling aan de giftige Corexit cocktail.

God spelen
BP en consorten hebben een synthetische plaag in de Golf van Mexico veroorzaakt.

Mensen, de fauna en flora zijn slachtoffer van de hebzucht en dwaasheid van Synthetic Genomics Inc en BP. De geest is uit de fles. Met het spelen van de rol van schepper zijn ze een heel gevaarlijk spel begonnen. De gevolgen en risico’s zijn niet te overzien en levenslang. 

Diegenen die dit hebben toegestaan en nog steeds in de doofpot stoppen zijn net zo verantwoordelijk als BP. De mensen die leven aan de kust van de Golf moeten een verklaring eisen van politici en regeringsinstanties. Waarom stonden ze toe dat dit kon gebeuren en waarom staan ze toe dat het verdoezelen van de waarheid gewoon doorgaat?  Michael Edward, Worldvisonportal, december 2010

Bronnen:
http://worldvisionportal.org/wvpforum/viewtopic.php?f=52&t=1031 

“Beyond Petroleum: Artificial Life and Inter-species Genocidal Terrorism”
www.transalchemy.com/2010/10/beyond-petroleum-artificial-life-and.html

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Aanvullende links:
Synthetic Genomics, Inc. http://www.syntheticgenomics.com ; http://www.syntheticgenomics.com/about/ ; http://www.syntheticgenomics.com/media/bpfaq.html ; http://www.syntheticgenomics.com/media/press/61307.html .
 Microbial Enhanced Oil Recovery; Zinan Li’s Blog. http://lizinan.wordpress.com/2010/06/24 ... -recovery/
Microbial Enhanced Oil Recovery; BioBasics. http://www.biobasics.gc.ca/english/View.asp?x=793.
The etc group, Canada. http://www.etcgroup.org/en/node/631
Scientific American; May 25, 2010. http://www.scientificamerican.com/artic ... oil-spills
Rigzone; April 27, 2010, http://rigzone.com/news/article.asp?a_id=91728
National Institutes of Health; National Center for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/296455217#
True News Radio Broadcast, June 28, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=sRqJtXNW2qs 
Coastal Heritage Society of Louisiana, http://chsl.webs.com/testresults.htm
Genetically Modified Bioremediators, http://www.answers.com/topic/bioremediation 
Duke University, Duke Environment, http://www.nicholas.duke.edu/thegreengrok/microbes-0910 
The etc group, Canada, http://www.etcgroup.org/en/node/5142 
US Patent & Trademark Office, http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Par ... 0070122826 
World Vision Portal, WVP Radio, http://www.blogtalkradio.com/wvp ; http://www.youtube.com/wvpradio

*This article may be reproduced in part or in its entirety provided the source is displayed as the World Vision Portal along with the internet link provided beneath the title. International Common Law Copy Rights by Michael Edward and the World Vision Portal at http://www.worldvisionportal.org