Tokio zou niet langer bewoond moeten zijn


In juli waarschuwde de arts  Shigeru Mita in een schrijven aan zijn collega’s dat: ‘Tokio niet langer bewoond zou moeten zijn’ in verband met stralingsgevaar. Zelf is hij uit Tokio weggegaan en heeft zijn praktijk verplaatst naar het westen van Japan. Hij is ervan overtuigd dat de verhoogde straling in Tokio maakt dat het niet langer veilig is om daar te wonen. Dit alles ten gevolge van de ramp met de Daichi kerncentrale op Fukushima in maart 2011.

In zijn schrijven aan de vereniging van artsen in Kodaira (de metropool Tokio) geeft hij aan dat hij na lange tijd in Tokio werkzaam te zijn geweest het niet langer veilig acht daar te blijven wonen en werken. Hij nam de praktijk over van zijn vader en opgeteld hebben ze gedurende 50 jaar als arts in Tokio gewerkt. In maart 2014 was het tijd om te sluiten.

De afgelopen 10 jaar heeft Dr. Mita zich ingezet voor aankoop en opslag van jodiumpillen die gebruikt zouden kunnen worden in geval van een nucleaire ramp. Hij was er zich van bewust dat een aardbeving een ramp zou kunnen veroorzaken. Zijn verzoeken werden niet gehonoreerd en men gaf aan dat zulk een ramp niet verwacht werd. Toen de ramp in Fukushima plaatsvond werd er niets gedaan om de mensen in Tokio te beschermen. Dat is ook nu nog het geval.

Grondmonsters hebben echter aangetoond dat oost Japan en Tokio en omgeving besmet zijn met radioactiviteit . Dr. Mita vergelijkt de stralingsvervuiling met die van Chernobyl na de ramp met de kerncentrale aldaar. De straling ging omhoog van 0.5 tot 1.5 becquerel voor de ramp naar een hoogte van 200 tot 300 becquerel na de ramp in de Shinjuku regio, waar de regering zetelt. Het oosten van de metropool meet echter al 1000 tot 4000 becquerel.

Vergelijken we dat met Kiev (Oekraïne) waar na de Chernobylramp  500 bequerel gemeten werd terwijl in Italië en West Duitsland waarden gemeten werden van rond de 100 becquerel. Daar zien we de gevolgen nu in de tweede en derde generatie mensen die er leven na de ramp.

Dr. Mita geeft aan dat de hoogte van de straling nog altijd toeneemt vooral waar vuil opgeslagen wordt en in rioolinstallaties. Sinds 2011 zag hij in zijn praktijk steeds meer zieken met stralings-gerelateerde klachten. Het aantal witte bloedcellen bij kinderen onder de tien is sterk afgenomen en het aantal longklachten nam sterk toe. Wanneer zulke patiënten naar het westen verhuizen gaat het aanzienlijk beter met hen. Andere (stralings)klachten die toenamen zijn: neusbloedingen, haaruitval, weinig energie hebben, huidziekten, reumatische klachten. Ditzelfde vond plaats rond Chernobyl na de ramp.

‘Na de Fukushima-ramp is iedereen in oost Japan een slachtoffer, dit gaat alle inwoners aan’aldus Dr. Mita.

Lees meer: http://www.naturalnews.com/046112_radiation_fukushima_tokyo.html

 

Video over de gevolgen van de Fukushima-ramp in de Stille Oceaan


Bron: http://www.rense.com/general96/murderingthepacific.html

 

Wereldwijd hebben wetenschappers de hoeveelheid straling die vrijkomt uit Fukushima onderschat

Al twee dagen na de ramp was duidelijk dat de straling die vrijkwam na de ramp in Fukushima grote gevolgen zou hebben voor de Amerikaanse westkust. Hoewel men in de VS zei dat er geen probleem was voor het land en de bevolking waren de nucleaire autoriteiten erg bezorgd over de gevolgen voor de westkust. Het tijdschrift ‘Environmental Science & Technology’ – uitgegeven door en voor Amerikaanse  scheikundigen deed vorig jaar verslag van radioactieve deeltjes cesium die via de lucht aangevoerd werden uit het rampgebied. De gemeten cesiumwaarden waren 100 tot 1000 keer zo hoog als normaal. 

Ook in Europa werden de gevolgen gemeten in de vorm van hete deeltjes en fragmentjes van de nucleaire kern. Deze deeltjes waren al tot in Europa doorgedrongen. De verspreiding is wereldwijd en wordt zelfs gemeten in het hoge Noorden van Europa waar het Arctische ijs te vinden is. Het is van belang te weten dat radioactiviteit zich ophoopt in grote vissen en landdieren. 

Normaliter is de halfwaardetijd van cesium 137 30 jaar. In dit geval zeggen wetenschappers dat men van de Chernobylramp weet dat  cesium in het milieu veel langer aanwezig blijft dat kan oplopen naar 200 tot 300 jaar. Bovendien zijn er bij de ramp van Fukushima allerlei nieuwe radioactieve materialen in de ruimte terecht gekomen zoals “glazen bolletjes“, fulerenen of holle bollenbal-vormige structuren, en verbindingen met organische materialen.  

 

Boven: Radioactief cesiumdeeltjedat waargenomen werd na de ramp in Fukushima. 

 Buckminster Fulereen, holle bolvorm

Verslag van de gevonden nieuwe deeltjes:  http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html

 

Wetenschappers hebben geen enkel idee van de levensduur die deze nieuwe, vreemde vormen zullen hebben.Door  Washington's Blog, Global Research, Augustus 2014

Bron: http://www.globalresearch.ca/scientists-drastically-underestimated-amount-of-fukushima-radiation-worldwide/5398178