Technologie versmelt met levend materiaal, grenzen vervagen

 

San Francisco – De toekomst lijkt op een rare manier naar ons toe te sluipen als het gaat over technologische ontwikkelingen. Je bent je er niet van bewust tot het moment dat het je ingepakt heeft. Dat gevoel gaf de O’Reilly’s Solid Conference in mei. Voor het eerst kwam softwareproducer O’Reilly, via deze conferentie naar buiten met een visie op het versmelten van software en hardware op een wijze die niets meer van doen heeft met een computerscherm zoals wij dat kennen. De nieuwtjes die getoond werden varieerden van een slimme afvalbak tot windturbines die in de lucht ronddrijven zodat zelfs de technici van deze tijd verwonderd waren over waar de wereld naar toe gaat. 

Tijdens de conferentie kwam Wired ( innovatief tijdschrift )  in gesprek met Joi Ito, de directeur van MIT Media laboratorum  waarbij gesproken werd over het fenomeen dat de digitale wereld samensmelt met atomen uit de fysieke wereld. Experimenten op dit gebied vinden wereldwijd plaats en het zal niet stoppen bij het verzinnen van gadgets. Joi Ito was duidelijk over de richting die ingeslagen is, namelijk dat logische de volgende stap het manipuleren van levende materie is.

 Joi Ito (Foto: Josh Valcarcel/WIRED) 

Ito: ‘De sterke toename van nieuwe hardware wordt gestuurd door veranderingen in de wereldwijde distributie van producten. Het afgelopen jaar zijn de bevoorradingsbedrijven van bijvoorbeeld Apple en Motorola die de iPhone en iPads wereldwijd verspreiden in deze markt gedoken en begonnen met de grootscheepse automatisering en standaardisering, zodat de hele economie op een nieuwe schaal kan werken’. 

Deze experimenten op grote schaal vormen een uitnodiging voor grote investeerders. ‘Hardware is tastbaarder dan software en op dit gebied is Sillicon Valley niet aktief’, zegt Ito. ‘maar ik denk dat er juist op dit vlak nog veel te winnen valt en sommigen zullen daar hun voordeel mee doen’. 

Google is het bedrijf dat leidend is op dit gebied en dat de grote omwenteling teweeg brengt in de Sillicon Valley industrie. Google slaat een brug tussen de scheiding tussen digitale en fysieke wereld waarbij zij bedrijven aankopen en projecten starten. Speerpunt nu is de zelfrijdende auto van Google, waarbij men aangeeft  geen zelfrijdende auto te hebben gemaakt maar een zelfrijdende chauffeur. Dit is een nieuwe manier om hardware te benaderen waarbij het fysieke systeem uitgerust wordt met intelligentie. Dan is de auto niet langer een gewoon object maar een voorbeeld van hoe big data en cloudopslag en -systemen versmelten met fysieke objecten in de wereld. 

In het MIT Media laboratorium, waar Ito de scepter zwaait, is de samensmelting van de rest van de wereld met digitale intelligentie de hoeksteen waar alles om draait en waar experimenteel wordt gewerkt aan een ‘betere, gebruiksvriendelijker en prettiger’ manier van leven voor mensen via hun interactie met-  en gebruik van technologie. Van alle materialen is Ito het meest gericht op DNA, de informatiecode van levende wezens. ‘Het manipuleren en veranderen van deze bouwstenen van het leven uitgedrukt in kosten gaat sneller dan de behoefte aan silicium dat (volgens de wet van Moore) nodig is voor het bouwen van computers’, zegt Ito. ‘Als je er van uit gaat dat het drukken van kosten de drijfveer is achter de ontwikkeling van nieuwe technologieën denk ik dat biotechnologie de basis vormt en zeer snel alle andere ontwikkelingen voorbijstreeft. Dit gaat niet meer over computergebruik in de biologie maar over biologische computers’. 

Een van Ito’s voorbeelden deed zich voor tijdens een gesprek van hem met studenten die op dat moment onderzoek deden naar een microbe die als een chemische sensor werkt. De uitkomst werd niet gebracht als nieuwtje maar als oplossing want de microbe stuurde een draadloos signaal via een ingebouwd elektrisch circuit als reactie op een gebeurtenis. Deze biologische hybride oplossing van het versturen van signalen is efficiënter, accurater en kost minder energie dan de bekende methoden. Ito ziet grote mogelijkheden wanneer de visies van diverse vakgebieden samenkomen in een vrije vorm waarin bijvoorbeeld werktuigbouwkundigen, biologen en computerdeskundigen samenwerken. Ieder van hen heeft een rol in het zien van mogelijkheden op gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Hij is zich ervan bewust dat het werken met levend materiaal risico’s inhoudt, zich misschien zelfs naar de rand beweegt van de ultieme vraag over kosten en baten. ‘Enerzijds krijg je de belofte van onsterfelijkheid anderzijds ligt daar ook het script van de biohacker die tot uitroeiing kan leiden’. Ito gelooft dat dit versmeltingsexperiment alleen kan slagen als wetenschappers rekening houden met alle facetten zoals netwerk veiligheid en ecologische gevolgen, die zich voor gaan doen wanneer fysieke en digitale zaken versmelten. 

Tegelijkertijd gelooft Ito dat de makers van nieuwe machinerieën hun creaties snel en breed moeten inzetten. (‘Inzetten of sterven’, is zijn devies.) Daarbij is het van belang dat de vernieuwers ook nadenken over het productieproces en de verspreiding, in plaats van zich alleen bezig houden met uitvinden. Wanneer de dagelijkse wereld de uitvinders en makers dwingt om als platform te dienen voor hun werk, zijn zij genoodzaakt ook te kijken naar de effecten op deze wereld. Dit vraagt om een nieuwe manier van ontwikkelen, niet alleen in een laboratorium, maar als deel van een groot systeem, groter dan een eigen klein ontwikkelingswereldje. 

‘de meeste wetenschappelijk ontwikkelingen tot nu toe zijn gegaan over het begrijpen en overwinnen van de natuur, vaak ten koste van het systeem’, zegt Ito. ‘wanneer je jezelf als deelnemer aan het systeem ziet samenwerkend en met verantwoordelijkheid, ontstaat er een nieuwe manier van voelen die je ook ziet bij kinderen die na moeten denken over hoe ze iets kunnen gebruiken’

 

Door Marcus Wohlsen   

Bron: http://www.wired.com/2014/05/the-robots-of-the-future-are-already-here-the-cyborgs-are-coming-next/