De Zon in een ander daglicht...

 

In dit artikel:  

  • De Zon in een ander daglicht… Het ware gezicht van de Zon en haar relatie tot 2012.
  • Licht als dagelijkse voeding en het gevaar door kunstmatig licht en electrostress in een gedigitaliseerde wereld steeds verder te worden ingekapseld.
  • Is de Zon een nucleaire fabriek met de inhoud van 1,3 miljoen aardbollen of een spiritueel wezen van ongekende allure?
  • De diepere betekenis van het licht als mysterie en cruciale faktor in het alchemisch transformatie proces van ieder mens op Aarde en de opbouw van het lichtlichaam.
  • Transformatie als herinneringsproces en de ondersteunende bewijzen voor een ouder eenheidsbewustzijn in de vorm van een geomantisch energieraster waarvan op talloze knooppunten duizenden tempels, piramiden en steencirkels getuigen.
  • Esoterische kennis omtrent opklimmen in bewustzijn lijkt steeds meer te worden bevestigt door berichten van NASA en ESA.
  • Astronomen waarschuwen steeds vaker voor ongekend heftige zonne-erupties met de kracht van 100 miljoen waterstofbommen, waarvan bij een treffen met de Aarde een kosmisch Armageddon het gevolg kan zijn als al het digitale verkeer op de planeet in één klap zou worden platgelegd.
  • Volg de actuele zonne-activiteit op  http://sohowww.estec.esa.nl/  waarvan door de SOHO-satelliet dagelijks verslag wordt gedaan.
  • Bewustzijnsenergie doorstroomt de gehele Kosmos, op ieder nivo. De intieme relatie tussen Melkweg en Zon, tussen Zon en Aarde, tussen Aarde en Mens begint aan de wetenschap steeds meer te dagen waar de bestudering van complexe wederzijdse elektromagnetische invloeden feitelijk nog in de kinderschoenen staat.

“De Zon straalt op goed en kwaad gelijk”, zo heet het in de volksmond. Daarmee openbaart zich eigenlijk al direct een diepere wijsheid, want de Zon bevindt zich letterlijk en figuurlijk ver verheven boven ieder domein van goed en kwaad. Als centrum en grootste lichaam(s bewustzijn) van dit kosmische stelsel is hij niet alleen de bron en onderhouder van alle leven op Aarde, maar tevens de grootste belichaming van liefde, iets wat iedereen dagelijks kan ervaren, zowel in de vorm van warmte op de huid als in het hart.
De geconditioneerde geest, gewend om de werkelijkheid als een soort machinerie te bezien, alsof het een evenbeeld betrof van het eigen marginale scheppingsvermogen dat de mens in dit tijdperk nog slechts meester is; - ik doel op het technologische, uiterlijke scheppen van dode dingen, - een dergelijke geconditioneerde geest, gaat maar al te vlug voorbij aan de mysteries waar het bestaan hem telkens mee tracht te confronteren. Zo ook, wanneer het zo iets “alledaags” als de Zon betreft.Allerminst alledaags…

Maar de Zon is allerminst alledaags, hoewel hij inderdaad nog altijd iedere dag trouw opkomt en weer ondergaat. Astronomisch zit het iets anders in elkaar, daarvan is iedereen wel op de hoogte. Dat er grote en nog grotere kosmische cycli bestaan lijkt daarentegen voor velen nog altijd een beetje een moeilijk te vatten verhaal. “Geloof jij ook in 2012?” klinkt het steeds vaker, waarbij onzekerheid en hoop elkaar bevechten om het geloof dat er toch grotere werkelijkheden bestaan waarin de mens zich geborgen mag weten. Afgezien van wat de Maya’s beweren, of onderzoekers als Terrence Mc Kenna, Smelyakov, Karpenko, David Wilcock, Peter Russell, Alexey Dimetriev en talloze anderen reeds hebben beweert over spiraalsgewijze evolutie en de versnelling van de tijd, levert onze dagelijkse ervaring eigenlijk al voldoende indicatie voor het gegeven dat we mondiaal door een omslagpunt aan het trekken zijn.

Net zoals een zwart gat niet met een soort “niets” mag worden verward, maar eerder te beschouwen is als zowel  in- én uitstortingspunt , zo dient 2012 niet als doemgetal te worden opgevat zoals Hollywood-producties ons maar al te graag voorspiegelen. 2012 fungeert inmiddels binnen veler bewustzijn als richtgetal voor het bereiken van een omslagpunt in bewustzijn, binnen een tijdvenster waarin het complete zonnestelsel naar een hogere vibratie en hoger bewustzijn wordt opgetild. De ons omringende turbulentie en chaos waarin de huidige wereld momenteel verkeert, zowel op economisch, klimatologisch, politiek, religieus, financieel, maar vooral ook psychologisch vlak, wijzen eveneens op de spirituele bewustzijnsveranderingen welke reeds begonnen zijn zich te voltrekken waarbij oude ego-patronen en machtsstructuren, in het groot en in het klein, eerst dienen af te sterven. 

Aan het einde van “het laatste aion”, of “12e tijdvak”, zoals deze tijd esoterisch wordt aangeduid, hoeft het ons niet verbazen wanneer de kosmos haar aanwezigheid opnieuw kenbaar maakt. Hoewel de sterrenpracht aan het firmament voor een complete generatie nog slechts gekend wordt via mooie plaatjes op internet, en de miljardvoudige differentiaties van levend licht uit de kosmos aan de meesten glad voorbij gaat, werken de krachten in de kosmos onverminderd door. Gebukt als we allen gaan onder de “grote bonzen en bazen” van de wereld, geketend door dollar, pond of euro, zijn er ook krachten en machten die de mens begeleiden door dit duistere tijdperk. Waar de verkrachting en plundering van moeder Aarde onverminderd doorgang vindt uit diepe onwetendheid en roofzucht, lichten overal steeds meer kleine initiatieven op waar mensen zich losmaken van hun oude boeien.
Wanneer de mensheid echter niet tijdig zelfstandig en vrijwillig een harmonische relatie met het leven terug-ontwikkelt, is het niet ondenkbaar dat we een duw in de juiste richting kunnen verwachten. Mogelijk speelt de Zon hierbij, als leider van dit stelsel, een cruciale rol.

Het ware gezicht van de Zon.

De Zon is niet zomaar een bol waterstof die omgezet wordt in helium, hoewel zij alleen al op fysiek nivo een onvoorstelbaar en onbegrijpelijk wonder is. Wanneer de Zon over miljoenen jaren, na talrijke verdere energie-omzettingen zal imploderen in een witte dwerg, om vervolgens, nog eens biljoenen jaren later uit te doven, zal er niets meer, maar ook niets minder van hem resten dan een gekristalliseerde diamant van vele duizenden kilometer doorsnede.
Hoewel diamonds praktisch forever schijnen te zijn, hoeven we niet op de eeuwigheid te wachten om iets van de majesteit van de Zon te kunnen proeven. Al tijdens de zonsverduistering van 1999 was voor velen direct te zien, maar vooral te voelen, hoe de Zon eventjes haar ware gezicht toonde. Kosmische scharnieren met onvoorstelbaar lange armen lieten een donkerte vanaf de horizon met 300 km/h over het landschap richting toeschouwer razen om vervolgens alles in een onwerelds schemerlicht te hullen. Vogels werden stil, de temperatuur daalde aanzienlijk en dieren leken zich op te willen maken voor de nacht. Het verblindend masker van de Zon schoof voor een korte tijdspanne even terzijde…

Niet voor niets wordt in talloze spirituele tradities de tijd van zonsopkomst en van zonsondergang beschouwd als bij uitstek geschikt voor meditatie. De veranderende vibraties van het licht geven alles een ander aanzien. De soms bijna genadeloze loodrechte lichtval overdag verandert bij zonsopkomst of ondergang in een genadevolle doorstraling wanneer de eerste en laatste zonnestralen alles weer transparant maken en de stilte der dingen wordt ontbloot. Dit alles wordt bewerkstelligd door de Zon.
Inderdaad, dus tóch dagelijkse kost…

Weet gij niet dat ge licht in licht zijt…?

Licht, een mysterie balancerend tussen het materiële en immateriële, deed kwantumfysici gewag maken van het dubbele, ogenschijnlijk tegenstrijdige karakter ervan, aangezien het zich gedraagt zowel als deeltje als golf, maar nooit als beiden tegelijkertijd. “Een ieder die niet ontzet is door de kwantumtheorie, heeft haar niet begrepen” (Niels Bohr). Sinds het onzekerheidsprincipe van Werner Heisenberg opgeld deed, is de wetenschap nooit meer zo zeker van zichzelf als voorheen. Licht kent vele werkingen en niveaus. Vanuit esoterisch oogpunt worden licht en liefde als basis van het gehele universum en als eerste manifestaties van de schepping gezien. In de heilige geometrie kan dit op eenvoudige mathematische wijze aanschouwelijk worden gemaakt.  

Iedereen houdt ervan zich zo nu en dan in het zonnetje te kunnen koesteren. Toch zijn er maar weinigen die zich realiseren hoezeer het licht ons voedt. Feit is dat ieder mens zo’n 1½ uur zonlicht per dag nodig heeft. Licht is voeding nummer 1. Het ultraviolette licht wordt door de wetenschap in haar spirituele betekenis totaal niet begrepen. Natuurlijk geldt op alle gebied het overbekende “overdaad schaadt”, en zijn er inderdaad fluctuerende gaten in de beschermende ozonlaag van de aardatmosfeer. Maar is een zonnebrandcrème factor 50 niet wat al te overdreven? Zijn we dan vergeten dat we allemaal kinderen van vader Zon en moeder Aarde zijn? Zouden zij niet goed voor ons zorgen? Waarom zijn er geen dieren met huidkanker?
De farmacie en cosmetische industrie scoort nog altijd hoge ogen op de consumenten markt, maar wanneer u eenmaal te weten komt dat de meeste van dergelijke dermatologische producten ronduit kankerverwekkend zijn, begint u wellicht ook te beseffen hoe lang de arm is van de krachten die ons van onze spirituele evolutie trachten te weerhouden. We leven nu eenmaal in alle opzichten in een omgekeerde wereld vandaag de dag, zoals George Orwell (pseudoniem van Eric Blair) met zijn ministerie van Waarheid, geïnspireerd op het toenmalige Engelse Ministerie van Informatie, al duidelijk trachtte te maken. Doublespeak is de Nieuwe Wereld Taal geworden. Traditioneel hult het grootste boeventuig zich achter donkere zonnebrillen, en inderdaad kan ook de zonnebrillenindustrie weer terugblikken op uitstekende jaarcijfers. Blijf zo ver mogelijk bij het levende licht vandaan, zo lijkt de boodschap, gevoed en aangedikt vanuit de in duistere praktijken verwikkelde farmaceutische lobby, die als een spin menig onwetend arts met haar miljoenen zalfjes en smeerseltjes als een weerloze marionet in haar vangnet weet te houden. Vertrouw vooral niet op de natuur, zo luidt de boodschap.
Zij zit immers vol verscholen gevaren! Op de echte gevaren worden we natuurlijk niet geattendeerd, maar kunstig van afgeleid; het dagelijks toenemende bombardement aan kunstmatige elektromagnetische frequenties bijvoorbeeld. Het artificiële, onzichtbare licht dat onze innerlijke blik afstompt en verduisterd, en het zenuwstelsel langzaam maar zeker kapot maakt. DECT, WIFI, GSM, UMTS, tom-tom, lap-top, i-Pod, het assortiment speelgoed van Sinterklaas is vandaag de dag schier eindeloos, maar nog vrijwel slechts draadloos te verkrijgen. De Sint gaat met z’n tijd mee, wie niet? En in een tijd waarin de schoorstenen niet meer gezellig ouderwets roken legt voortaan de elektrosmog een rookgordijn over ons gevoelig bewustzijn dat als we niet oppassen zo langzaam steeds verder uitdooft.

De Zon ‘ontwaakt’…

Gezien onze angst voor een beetje zonverbrande huid is het niet ondenkbaar dat menigeen de actuele berichtgeving omtrent het ‘ontwaken’ van de Zon, met zeker angst en beven tegemoet ziet. Is hier sprake van het zoveelste angstbericht waarvan je acuut in een geestelijke katarax zou schieten als je niet tevens wist: de Zon is het hoogste liefdeswezen waarmee wij allen dagelijks in contact staan. Ja, de zonnebrillen mogen wat mij betreft bij het lezen rustig even worden afgezet. Komt u maar even naar buiten, ik schrijf dit artikel ook gewoon zittend in het warme zonnetje. Komt allen vanachter uw dubbele beglazingen vandaan, gaat toch even offline, uw leven hangt niet van dat digitale draadloze draadje af. Komt toch allen even achter uw koud-flikkerende schermen vandaan en baadt u in het echte warme levende licht! Twitter of sms vandaag nu eens een keertje niet er zo lustig op los, met al uw digitale vrienden en vriendinnen, zodra u de onrustbarende nieuwsfeiten over de Zon aan de weet bent gekomen. Want als de berichten kloppen, kunt u er beter nu vast aan wennen, dat het leven ook geleefd kan worden zonder DigI-D. 

Hemelse klanken…

De Zon is niet onze vijand, ook al staat hij op het punt het leven op aarde een flinke hoestbui te bezorgen. Hij is niet alleen een fysieke geweldenaar, maar vooral ook spiritueel een grootmacht. Licht werkt direct in op het bloed. De spirituele of tweede (innerlijke) geboorte, die een einde maakt aan het proces van steeds weer geboren worden (reïncarnatie), vinden we ook terug in de alchemie. Het opus magnum (grote werk) dat kan leiden tot de Steen der Wijzen (Zelfrealisatie). Rood wordt veelvuldig gebruikt in de alchemie en wijst zowel op de Zon, het licht, als op het gezuiverde bloed dat de vibratie van de ziel resoneert. Het mysterie van het lichtlichaam en de transformatie van de mens wordt in Apocalyps 19:13 op de volgende manier verwoord: “Hij [de hemelse ruiter] is gehuld in een met bloed gedrenkte mantel, die “het Woord van God” wordt genoemd.” (1) Bron: Marcel Messing


Caeleste auxilium (hemelse hulp)
Uit het werk 'Splendor Solis' van de Duitse alchemist
Solomon Trismosinus 16e eeuw.

Het lichtlichaam, ook wel Merkaba genoemd, is het niet-materiële voertuig van menselijk bewustzijn, bij vele mystieke en esoterische tradities bekend, waaronder de vroege Egyptenaren, de Tibetanen uit de Himalaya’s, de Zuid-Franse Katharen, maar ook bij veel tegenwoordige inheemse volken zoals Kogi (Columbia), de Kahuna-indianen (Hawaï) en vele anderen.

Alles is met alles verbonden en kosmische resonanties werken door tot in onze eigen microkosmos. Zon en Aarde hebben een intieme, spirituele liefdesrelatie en zijn  elektromagnetisch letterlijk knettergek op elkaar. Zij vormen een circuit.  Elektromagnetische aantrekking is vele malen sterker dan zoiets als zwaartekracht. Het European Space Agency (ESA) meldt dat wetenschappers hebben aangetoond dat geluiden voortgebracht vanuit het binnenste van de Zon de Aarde laten trillen en mee-resoneren in sympathie. Zij ontdekten dat het magneetveld van de Aarde, de atmosfeer en “aardse systemen” allen accorderen in deze kosmische zang.

Nu de vernietiging van het natuurlijk evenwicht op aarde een ongekend hoogtepunt heeft bereikt, moeder Aarde van uitputting lijkt te bezwijken door wat de mens teweeg heeft gebracht, zij rilt van koorts en het aantal aardbevingen drastisch toeneemt, is het niet verwonderlijk dat vader Zon zijn echtgenote te hulp schiet. ‘Zie, ik maak alles nieuw’. De Zon staat in verbinding met een bewustzijnsraster dat alle sterren in de kosmos omvat. Het is een “poort” waarmee kosmisch bewustzijn dit stelsel in stroomt.

Eén bewustzijn…

Volgens hun eigen herinnering (via overlevering) gaan de Noord-Amerikaanse Hopi-indianen, de Midden-Amerikaanse Maya, de Zuid-Amerikaanse Kogi, alsmede diverse Oceanische volkeren zoals de Kahuna indianen en de oorspronkelijke bewoners van wat nu de Sociëty Eilanden worden genoemd (Frans-Polinesië) en talloze andere oude inheemse volkeren, tot één en hetzelfde volk terug. Herinnering aan een tijd van vóór de zondvloed, van vóór Atlantis, van vóór de val van de mensheid, waarbij onze eenheid met het leven en met elkaar werd verbroken. De resultaten van dit langdurige disharmonische tussenstadium in onze evolutie is overal zichtbaar. Van de dertig miljoen levensvormen die de planeet een halve eeuw geleden nog bevolkten is minder dan de helft overgebleven. Het huidige menselijke egobewustzijn zal uiteindelijk alles vernietigen, inclusief zichzelf, indien er niets zou veranderen. Als kinderen van moeder Aarde en vader Zon, zijn er grotere krachten in het spel welke de mensheid begeleiden dan Beatrix en de Bush administration. Wereldwijd bevindt zich een rasterwerk van 83.000 heilige plaatsen, piramides, tempels, steencirkels, natuurlijke formaties en “wereldwonderen”, dat gezien kan worden als onderdeel van en ondersteuning voor de totstandkoming van het nieuwe bewustzijnsveld dat de Aarde zal omringen. (2)
Een rasterwerk, dat qua positionering en onderlinge relaties getuigt van één menselijk bewustzijn.(zie ook Carl Munck’s boek “De Code” 3)  
Dit geomantisch raster van 83.000 knooppunten is eveneens elektromagnetisch van aard. De Noordpool hiervan bevindt zich in Caïro (Gizeh-plateau met de piramide van Cheops), de Zuidpool valt precies over het eiland Moorea, nabij Tahiti. Bewustzijnsrasters, planetaire omlooptijden, de 11 jarige zonnecyclus, cycli in kosmos en samenleving, allen zijn onderling verbonden en worden gesynchroniseerd door de verhoudingen van de Gulden Snede (het getal Phi) 
 

“Sterren zijn louter hele noten.
De hemel is de partituur, de mens het instrument”.
(Christian Morgenstern)

Actiever dan de afgelopen 10.000 jaar…

De Zon is reeds geruime tijd bezig zich op te maken voor actie. Prof. De jager meldde  enige jaren geleden in EOS-magazine dat de Zon actiever is dan de afgelopen 10.000 jaar. Ook is het gedrag van de Zon onvoorspelbaarder geworden. Economist (tevens zionist, - dus wellicht oppassen…) Paul Kruger waarschuwt momenteel voor de mogelijk desastreuze gevolgen op het gebied van de economie, want de Zon reguleert niet alleen het weer, maar ook ’s werelds economie; “farming, fishing, horticulture, everything depends on a quiet, predictable Sun.” Is hier sprake van de nieuwste stunt om mensen bang te maken, of is er daadwerkelijk meer aan de hand?

In 1989 trof een machtige coronale massa uitstoot (CME) de Aarde en schakelde veel satellieten uit, alsmede het elektriciteitsnet van Quebec in Canada, waardoor zeven miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Een volgend record werd gevestigd in 2003; “de grootste zonnevlam die ooit gemeten werd, gevolgd door een CME die maar net de Aarde miste”. (National Geographic, Dutch edition July 2004, special about the Sun 4) Ook hierna, we spreken over wat normaliter de periode van minimale zonneactiviteit had behoren te zijn binnen een 11½ jarige cyclus, waren er ongekend hevige uitbarstingen. Bekend is dat er weliswaar al in 1859 een zeer actief zonnemaximum plaats heeft gevonden, waarbij zelfs telegraafleidingen in brand vlogen, maar na min of meer eeuwenlange regelmaat is momenteel iedere voorspelbaarheid zoek in het gedrag van de Zon.

Op 19 april 2010 wordt door de NASA melding gemaakt van een van de grootste erupties in jaren.
Gelukkig gold ook hier dat de Aarde zich niet in de vuurlinie bevond. Steeds vaker gaan er berichten uit over de mogelijk desastreuze gevolgen. Een ander bericht spreekt bij een zonnestorm van begin augustus 2010 over de grootste gebeurtenis sinds midden jaren tachtig.  Eerder, in 1989 explodeerden pijpleidingen in Trans-Siberië als gevolg van veranderde magnetische stromingen in het aardoppervlak door hevige zonnestormen.

Om die reden wordt tegenwoordig door astronomen steeds vaker gesproken over ruimteweer en ruimtebevingen, gezien de enorme impact van zonnewinden en coronale uitstoot op talloze processen op Aarde. De Zon kan vulkanische uitbarstingen triggeren, maar ook invloed op ons bewustzijn uitoefenen. Maar de problemen liggen dieper. De National Academy of Sciences schreef in 2008 een rapport getiteld “Severe Space Weather Events – Societal and Economic Impacts” waarin de mogelijke gevolgen tot in de kleinste details worden geanalyseerd wanneer een mogelijke zonne-eruptie met de kracht van 100 miljoen waterstofbommen de Aarde zou treffen.

Gezien het gegeven dat de 21e eeuwse maatschappij volledig afhankelijk lijkt te zijn geworden van high-tech systemen als basis van het dagelijks leven, kunnen de gevolgen in deze tijd uiterst rampzalig zijn. Werkelijk álles is gedigitaliseerd: GPS-navigatie, luchtvaartverkeer, financiële dienstverlening, radio-communicatie, electriciteitscentrales, nutsbedrijven en overheidsdiensten. Alles kan in één keer op tilt slaan bij een voltreffer van de zon. In één klap kan dezelfde 21e eeuwse maatschappij worden teruggeworpen tot 19e eeuwse omstandigheden, of eigenlijk is dat nog schromelijk onderschat. Noodtoestanden, chaos, hongersnoden en massale sterfte zullen het gevolg zijn wanneer alle infrastructuren tegelijkertijd onderuit gaan op dergelijke grote schaal. De wederopbouw”, zo meldt het rapport, “zou weleens 10 jaar in beslag kunnen nemen”. Een technologisch Armageddon, waarbij gedurende het interim “minstens een biljoen mensen zullen sterven. Meer, indien er oorlogen uitbreken tussen de verschillende staten vanwege de nood om hulpbronnen”. Aangezien we onszelf in een technologische hoek hebben geschilderd, is er niemand die dit nu nog zou kunnen voorkomen.

En de tijd tikt door…

Nu diverse tijdscycli in deze tijd allen hun afronding vinden, als kosmische wielen in nog veel grotere wielen, is het zaak de gebeurtenissen niet vanuit angst te bezien. Atoom, planeet, zonnestelsel, sterrenstelsel, zijn in wezen allemaal fractals van elkaar. De precessiecyclus van 25920 jaar, maar ook het veel grotere phoenix- of merkabajaar van 104.000 jaar, en zelfs een cyclus van 432.000 jaar, vinden allen zichzelf in deze tijd in elkaar terug. Veranderingen vinden niet uitsluitend binnen de Zon plaats, maar omvatten het hele Zonnestelsel, en ten diepste zelfs het hele Universum. Alles veranderd, overal. En dat is maar goed ook, want het is de hoogste tijd.
Op Mars is het een graad warmer geworden, diverse planeten zijn al omgepoold en vertonen grote toename in atmosferische activiteit en helderheidstoename. (Zie: David Wilcock www.divinecosmos.com)

Of we de oorzaken nu bij de Zon zelf, bij Hunab K’u (zoals de Maya’s het hart van het melkwegstelsel noemen), of bij de “Grote Aantrekker” leggen, feit is dat de Aarde nog maar een heel jonge planeet is. Het universum is veel en veel ouder. Wijzelf zijn trouwens het oudst van allemaal, omdat we zonder begin zijn zoals de Veda’s, -de oudste teksten van deze wereld-, ons vertellen. We zijn allemaal hier op Aarde ingezaaid, zijn allemaal in wezen zelf buitenaardsen (ET’s), en het grote transformatie proces waar de Aarde nu doorheen gaat, is tevens een transformatie van het gehele Universum. We kunnen de gebeurtenissen met angst en beven tegemoet zien, omdat we mogelijk bezorgd zijn voor ons leven, maar dit is eigenlijk niet wat er gebeurt. Alle leven is één. Het is juist dit inzicht dat ons nu nog vaak tekort schiet, en dus kun je het gevoel hebben dat je op jezelf staat en vanuit dat standpunt is er mogelijk reden tot angst. Op een veel dieper nivo gebeurt er echter precies dat wat moet gebeuren, en niets minder dan dat.
God leeft in ieder mens. Dat kan niet gedood of geschaad worden. We zijn niet ons lichaam, al is het leven in de stof ook dierbaar. Maar het is zaak om jezelf altijd voor ogen te houden dat je een spiritueel wezen bent, met een beperkte, menselijke ervaring.
En niet andersom. Het is de hoogste tijd dat we die beperking van ons zullen afwerpen.

“Weet ge niet dat ge licht in licht zijt?”© Wido Blokland, 2010  www.opklimmen-in-bewustzijn.nl 

Filmbeelden NASA- SOHO over zonneobservaties:
http://www.youtube.com/watch?v=qZe5D3MSjOI
http://www.youtube.com/watch?v=QdwGb-iJOeI

Interessante link/meer info omtrent het gedrag van de zon:
http://www.kennislink.nl/publicaties/zon-in-de-war

Noten:

1)     “Het lied van de parel”, www.marcelmessing.nl
2)     “The Serpent of Light”, Drunvalo Melchizedek, zie ook www.drunvalo.net :The Birth of a New Humanity”
3)     www.pyramidmatrix.com
4)      National Geographic, Dutch edition July 2004, special about the Sun
5)     David Wilcock, www.divinecosmos.com

Beeldrecht op de afbeeldingen:©Wido Blokland, met uitzondering van de SOHO opnames van de zon: ©SOHO/ESA/NASA