Magnetisch veld van de aarde en zonnestormen onder de aandacht 

Documentaire (4 delen, engelstalig) over het magnetisch veld van de aarde waarin met beelden, verklaringen van wetenschappers en animaties zeer duidelijk uitgelegd wordt hoe dit veld eruit ziet en hoe veranderingen plaats hebben en gemeten worden.
Op dit moment, 2011 , is het veld duidelijk aan veranderingen onderhevig omdat dit een cyclisch gebeuren is dat al eerder had moeten plaats vinden. Dat maakt dat het magnetisch veld afneemt, zwakker wordt en gevoeliger is voor invloeden van buitenaf bijvoorbeeld zonnestormen.

 

Bron:
Deel 1 http://www.youtube.com/watch?v=56EfBQpi4F0
Deel 2 http://www.youtube.com/watch?v=UR3H9ihxYQQ&feature=related
Deel 3 http://www.youtube.com/watch?v=ZfudXQ6j0Ak&feature=related
Deel 4 http://www.youtube.com/watch?v=s7mm8QE71HU&feature=related

Zonnevlammen of zonne-erupties zijn de uitvloeisels van de magnetische activiteit op de zon.
De energie van geladen deeltjes op de zon kan zo ver toenemen dat ze als zonnevlammen naar buiten schieten. Dat noemen wij een CME of Coronal Mass Ejection. Deze uitbarstingen of vlammen hebben een richting waarin ze bewegen. Komen ze richting de aarde dan bereiken de uitlopers van deze geladen massa de aarde in enkele dagen. Dat heeft grote gevolgen voor het plasmaveld dat de aarde omgeeft. De aarde komt dan onder invloed van een magnetische zonnestorm, dat is zichtbaar als noorderlicht activiteit, en dat beïnvloed de energievoorziening hier. Fikse zonnevlammen kunnen tot gevolg hebben dat het elektriciteitssysteem uitvalt en de telecommunicatie plaat komt te liggen.


Zonneerupties 9 tot 11 september:
Bron video: http://youtu.be/KLZozTb1F_Y

Aktuele informatie is te vinden op NASA's Space weather predictio centre: http://www.swpc.noaa.gov/

Mooie beelden van een grote zonnestorm die plaatsvond in februari 2011:
Bron Video: http://youtu.be/xc7hnmSBkm4

beschrijving van deze grote zonnestorm :

According to NASA this is an electromagnetic event. Sunspots, solar flares and solar storms are visible plasma wave "discharges." In a fraction of a second the eruption shoots hundreds of thousand of miles! Not too dissimilar from a lightning bolt on a massive solar scale.

NASA's Solar Dynamics Observatory captured this view of a powerful M3.6 Class solar flare on Feb. 24, 2011 during a 90-minute sun storm.

Plasma is sort of an electrified "gas" and the fundamental state of matter. It is often called the 4th state of matter.

When one or more of the outer (valence) electrons are stripped away from an atom we say the atom has become 'ionized'. It then exhibits a net positive electrical charge, and is called a 'positive ion'. On the other hand, if an extra electron is added onto a neutral atom, the combination then carries a net negative charge and is referred to as a 'negative ion'. The electrical forces between dissimilar ions are orders of magnitude stronger than any mechanical force such as that produced by gravity. An electrical plasma is a cloud of ions and electrons that, under the excitation of applied electrical and magnetic fields, can sometimes light up and behave in some unusual ways

Remember, not everything is the way you were taught it was... Electricity attracts, magnets repel. The sun is an electric "element" of the universe which keeps the earth in it's orbit by means of the stronger force of electromagnetism.

NASA scientists called the display a "monster prominence" that kicked up a huge plasma wave.

The sun unleashed a powerful flare Thursday (Feb.24) that -- while not the strongest solar storm ever seen -- let loose a massive wave of magnetic plasma in a dazzling display.

The solar flare kicked up a huge, twisting tendril of plasma that scientists call a solar prominence. NASA's Solar Dynamics Observatory recorded the flare in an eye-catching video, with mission scientists calling the eruption a "monster prominence."

"Some of the material blew out into space and other portions fell back to the surface," NASA scientists wrote in a statement released Friday (Feb. 25).