Kernoorlog van 10.000 jaar geleden


We hebben allemaal wel iets van geschiedenis op school geleerd, en allemaal hebben we globaal het beeld dat de mens is geëvolueerd uit een soort holbewoner tot wat we nu zijn. Met onze vliegtuigen, atoombommen en computers. De geschiedenis wordt ruwweg opgedeeld in historie uit de tijd dat de mens kon schrijven en er kronieken werden geschreven (die bewaard zijn gebleven), en pre-historie, waar dus geen geschriften maar grottekeningen en gevonden voorwerpen van zijn gevonden. En dat is het wel zo’n beetje.
Wie nog wat van de moderne geschiedenis weet, weet dat Einstein ooit zei dat als er een 3e wereldoorlog zou komen, de 4e met stenen zou worden uitgevochten en dat de hoofdingenieur van het Manhatten project Robert Oppenheimer de Bhagavad Gita aanhaalde.

Er zijn echter nogal wat dingen gevonden die helemaal niet in dat plaatje passen. En die dingen laten een heel ander verhaal zien. Een verhaal dat om de een of andere reden niet de aandacht krijgt die het verdient.

Er zijn diverse locaties op Aarde waar radioactief materiaal (fall-out) is gevonden (Great Lakes, India), of tot glas versmolten zand(Egypte) en in noord India zijn 2 hele steden uitgegraven waar de skelletten nog in de straten lagen, soms hand in hand of midden in een aktiviteit gevangen.

Mohenjodaro
Een van de bekenste plaatsen is Mohenjodaro in Pakistan dat nu nog te radioactief is om er te verblijven. 
 

 

Deze plaats bestond uit grote gebouwen en een uitgebreid stratenplan:  
De skeletten zijn radioactief, vergelijkbaar met de skeletten van Hiroshima en Nagasaki:Bron: http://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_12.htm en
http://www.rense.com/general3/8000.htm

Een ander teken van een nucleaire inslag is niet ver van bombay te vinden.
Een cirkelvormige krater van 2.154 meter doorsnede ligt 400 km NO van de Indiase stad en er is geen enkel meterioiet materiaal gevonden dat zon krater zou kunnen verklaren. Er zijn tekenen die laten zien dat er een enorme schokgolf door de omgeving is gegaan die rond de 600.000 atmosfeer moet zijn geweest en bovendien is de hitte ongelooflijk geweest omdat de ondergrond van basalt zich in glasdeeltjes heeft omgezet.

De historicus Kisari Mohan Ganguli zegt dat de oude Indiase teksten vol; staan met beschrijvingen die op nucleaire oorlogvoering lijken zoals we in onze recente geschiedenis kennen en ervaren hebben in Hiroshima and Nagasaki. Er worden vliegende schepen beschreven en dodelijke wapens.
Een van de delen uit de Mahabharata, de the Drona Parva, http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/drona_parva/index.htm beschrijft zo’n oude oorlog. De passage bespreekt een veldslag waarin explosies plaatsvinden die gehele legers in een keer vernietigen en die hele legereenheden met paarden en olifanten de lucht in blazen alsof ze bladeren op de wind zijn. In plaats van paddestoelvormige wolken spreekt de tekst over een loodrecht oprijzende rook die zich als een parasol ontvouwt.
Bovendien wordt in de tekst gesproken over de besmetting van voedsel en de haaruitval van mensen.

Archeoloog Francis Taylor zegt dat door hem vertaalde teksten, die zich bevinden op de muren van oude tempels in de omgeving, spreken over mensen die bidden dat ze gespaard mogen blijven van de grote lichtexplosie die de stad in puin heeft gelegd.

 
Vergelijk de inslagkrater links met die van de Lonar krater in India rechts. 
 
De Lonar crater in India.
Het is zeer wel mogelijk dat we hier de restanten en sporen zien van een cultuur die zichzelf in een atoomoorlog met een geslaagd MAD(=Mutual Assured Destruction=wederzijdse verzekerde vernietiging) scenario heeft vernietigd.
Het gaat hier over een oorlog die naar schatting ongeveer 10.000 jaar geleden heeft plaats gevonden. Het heeft ons dus 10.000 jaar gekost om op ons huidige niveau te komen, en we weten niet eens op welk niveau de beschaving zich toendertijd bevond.

Eerlijk gezegd is wat wij onze  beschaving noemen er nog steeds een van Kaïn en Abel in de zandbak met een stel knotsen. Wat dat betreft is er geen vooruitgang te bespeuren. Zeker als je bedenkt dat de controle over de kernwapens van onze wereld ligt bij mensen waarvan je normaal nog geen 2e handse auto wilt kopen…

't Schrijverscollectief

Bronnen:
http://anarchiel.com/stortplaats/toon/de_verboden_geschiedenis
http://www.bibliotecapleyades.net/ancientatomicwar/esp_ancient_atomic_12.htm
http://www.rense.com/general3/8000.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vimanas/drona_parva/index.htm