Alle mensen zijn buitenaardsen

 


Prof Chandra Wickramasinghe, astrobioloog aan de Cardiff University zegt dat nieuw onderzoek aantoont dat de eerste menselijke bouwstenen vanuit de ruimte kwamen, zo’n 3800 miljoen jaren geleden. Zijn bewijzen publiceerde hij in het Cambridge University’s International Journal of Astrobiology. Daarin staat dat mensen en alle leven op aarde van buitenaardse afkomst is. Kometen sloegen in op de planeet en dreven op die manier levende materie de ruimte in. Vervolgens vermenigvuldigde en zaaide deze levende materie en vormde zo menselijk leven.

We delen een kosmische afkomst en maken deel uit van een verbonden ketting die zich uitstrekt over een groot deel van de kosmos. Bewijsmateriaal wijst onverbiddelijk in deze richting. Hoewel we niet onherroepelijk weten hoe het leven in de eerste plaats begon, eenmaal het begon, begon ook de verspreiding ervan in de kosmos en was zijn voortbestaan onvermijdelijk.

 

Bron: Telegraph , 03 februari 2010
 

‘tvertalerscollectief